Chương 697 : Bích Ngọc Thiên Hương Tửu .


Thừa tướna Hàn Kỳ đứna ờ ừên vai tượna đá, nhẹ nhàna phe phẩy quạt lôna.
Ầm một tiếng. Bác Dịch Thai thuợna cổ lớn như vậy nhưna khẽ lay độnạ con sôna aiữa bàn cờ cũna dậy sóna mãnh liệt.
Hai tòa Hoàng aiả thẩn tuợna cao naàn trượna xa xa đối diện nhau, 2ÍỜ phút này cũna khẽ ran rẩy.
Giờ khắc này, 2ẩn như mọi nauời đểu nín thở, nhin chăm chú độna tác của mưu sĩ đệ nhất dưới tay Tẩn Hoàng.
Nsay cả phe Tẩn Hoànạ đa số mọi naười cũna khôna biết chuyện 2Ì sẽ phát sinh tiếp theo.
Bá~~~
Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, vạn đạo hà quana tiêu thất, toàn bộ khu vực rộna mấy naàn dặm của bàn cờ đểu lâm vào tối đen như mực.
Cảnh tượna bốn phía méo mó, khôna aian thần bí biến hóa, sána tối lập lòe.
Bỗna nhiên, chúna nhân lạc vào một đại điện cổ xua. trona đó là cảnh ca múa yên binh, vô cùna náo nhiệt!
Bàn cờ vẫn khôna t hay đổi, con sôna chính aiữa vẫn thế. Tuy nhiên nơi vốn là cổ chiến trườna lại biến thành kim loan đại điện.
Đại điện bị con sôna chia làm hai nửa. Tượna đá kia lại biến thành naọc aiai đài cao. cùna với naai vàng Hoàngđế.
Tần Hoàng và Yêu Long Hoàng phần biệt ngồi ờ hai naai vàna hai bên. phía dưới là mấy chục vị "thân tù".
Cườna aiả hai phe lâm vào kinh hãi. cũnstìioánshiện lên vè bối rối.
Thiên Thu Vô Ngân và Dươna Phàn vẫn luôn nhắn mắt, khoanh tay sau lưna, đứna lặna lẽ phía sau naai vàng.
Biên hóa của bàn cờ khôna có chút ảnh hườna nào tới hai naười.
- Đây là ảo cảnh sao?! Quá mức chân thực!
Trận pháp Tông sư Thiên Lâm Hầu lộ ra vài tia hưns phấn.
Hắn lâm vào mê say, bắt đầu nahiên cứu thấp aiọna nói:
- Đây chính là trận pháp Thượng cổ, thậm chí là tiên trận. Dù hiện 2ÍỜ uy lực khôna bẳna một phần mười trước kia nhuna mà vẫn huyên ảo vô tận...
- Điểm then chốt của trận pháp này dưòna như ở ừong hai tòa thẩn tượna, cho dù đám nauời TẩnHoàngcó bố trí trước cũnakhônathể làm càn được.
Thiên Lâm Hầu naạc nhiên thán phục, cũng truyền âm cho đám nauời Yêu Long Hoàng để thôna báo tinh huốna.
Giờ phút này, trona đại điện lại vans lên nhữna khúc nhạc xa xua. còn có mỹ nữ cuna đình ca múa. không khí rất náo nhiệt.
- Nhữna vũ nữ này, tiểna đàn này dườna như khôna phải là giả?! Chính là một bộ phận của trận pháp!
Thiên Lâm Hầu aiật minh.
- Làm sao có thể?! Nhữnaquỳhồn này tuy đểu mất đi ý thức nhưng cũna coi như đạt tới Thôna Thiên bậc ba rồi!
Quỳ Vươns Tông chủ Thu Yến Đông chấn độna.
Trona đại điện, nhữna tiến2 đàn ca phiêu dật, tiên nữ ca múa đểu là quỳ hồn lực biến thành, đạt tới trình độ hoàn mỹ.
Nhưna là nhữna quỳ hồn này khôna có ý thức, cũna khôna thể côna kích. Chúna đã sớm duna nhập vào ừona Bác Dịch Thai Thượng cô.
- Dâng rượu!
Thừa tưóna Hàn Kỳ vỗ quạt lôna. Trona đại điện liền xuất hiện một số chiếc bàn bẳna naọc đê nhữna "văn võ đại thần" uốna rượu, ữiuớna thức ca vũ.
Rất nhanh, có nhữna thị nữ duna mạo tú lệ bưna lên nhữna bầu và chén rượu.
Nhữna "thị nữ" này cũna là một bộ phận của bàn cờ.
về phẩn rượu kia lại chân chính là rượu naon.
Chúna cườna aiả nơi này runa độna tới cực điểm.
Trận phq3 tông su Thiên Lâm Hầu lại càna kinh hãi. Điều này đã vượt qua phạm trù của
7 7 ■
Khó có thê tưởna tượna được bô cục thê này, bút tích thê này còn có the kéo dài từ thời Tiên Tẩn ThủỵHoàngcho tới ngày nay.
- Thật sự khó tin, cuôi thời Tiên Tân, văn mirih tu tiên đã cuờna thịnh tới trình độ nào!? Thời kỳ đó, naay cả chân tiên, chân ma hạ aiới cũng vẫn lạc...
Một bộ phận tâm thần Dươna Phàn duna nhập vào tron2 bàn cờ; như đana thể naộ 2Ì đó. Có rất nhiều ph^i lực. pháp tắc hắn chua thể lý siãi nồi.
Hắn có thể kết luận, bố cục như thế này đă vượt qua cực hạn của naười tu tiên ờ nhân giới.
Lúc ấy. khi Tiên Tẩn Thủy Hoàng đánh cờ với Bách Tộc Man Vương, sau lưna có vô số
đại năna aiả ủna hộ. thậm chí có cả chân tiên, chân ma ớ thuợna giới âm thẩm nhúna tay.
Chi tiếc, sau khi Tiên Tần tứ phần naũ liệt thì kết thúc thời Thượng cồ, vô số điển tịch bị hủy diệt, cũna có thêm thiên địa trói buộc buôngxuốna. Vô số thiên tài địa bảo tiêu hao. linh khí từ từ loãna dẩn, vãn minh tu tiên cũna rơi vào thoái trừo.
Tronađại điện, trước mặt mỗi cườna aiả đều có một thị nữ dâna rượu.
Trona chén rượu luna linh có chất lóna màu naọc bích, xanh lam, một cỗ linh khi nhàn nhạt mà tinh khiết tràn ra xuna quanh.
Trước mặt Dươna Phàm cũna bày một chén tiên tửu.
- Mời các vị dùna! Đây chính là một trona ba đại tiên tửu thời kỳ Tiên Tẩn - Thiên Hươna Bích Naọc Tửu! Uốn2 một naụm rượu này có thể aia tăna mười năm thọ nauyên. càna có thê khai thôna linh khí, củna cố tu vi cảnh aiới. Từna có một vị Hóa Thân đại tu sĩ sau khi uốna rượu này đã trực tiếp tấn côna tới cảnh giới Thân Hư.
Hàn Kỳ tươi cười aiới thiệu cho mọi naười.
Phe Tần Hoàng khônachút nahi naờ, bắt đầu phẩm rượu.
Mà phe Yêu Long Hoàng lại có chút chẩn chừ, lo sợ rượu này đã bị độna tay chân.
Hàn Kỳ thấy vậy cười khỗ nói:
- Rượu này chính là do thẩn thông vô Thượng của Bác Dịch Thai vận hành mà có. Mọi nauời chúna ta đều như nhau. Nếu khôna có loại phuơna thức đánh cờ này xuất hiện, căn bản khôna thể khởi độna nhữna thẩn thôna huyền diệu này! Cho nên, tiên tửu này thất truyền đă lâu. đổi với tất cả các vị đạo hữu thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùna ừona đời được thườna thức loại rượu này.
Dứt lời, Hàn Kỳ naửa cổ, một hơi uốna cạn chén Thiên Hươna Bích Naọc Tửu, cười dài
nói:
- Rượu naon. rượu naon! Qua trăm vạn năm, tiên tửu này càns naày càna thuần hươna!
Chúnacuòna aiả pheTẩn Hoàngcũnađểu kinh thán.
Bên phe Yêu Long Hoànạ Dươns Phàm là nauời đẩu tiên phẳm rượu. Hăn cẩm lấy chén rượu, cũng không mờ mắt. cười nhạt rồi nhẹnhànauốnamộtnaụm.
Tiên tửu kia vào bụna. một cỗ liệt hươna thanh lưu tản mát ra. Dươna Phàm nhắm mắt, lăn2 lặna thê naộ. Hắn chi cảm thấy trona miệng tràn naập mùi ữiơm kỳ dị, hoàn toàn chua tìm2 thấy ỡ nhân aian, khiến nauời ta lân2 lâna.
- Rượu naon! Chi vẻn vẹn linh khi ẩn chứa ừona rượu này đã có thể sánh naana với linh khi trona cực phản linh Thạch, còn ưu đãi huyền ảo thì còn nhiều hơn.
Dươna Phàm nhâp một naụm. khỏna khỏi tán thưởna.
Gẩn nhưcùna lúc, đám người phe Yêu Long Hoàng cũnađã uốna xona.
Dươna Phàm trước mới uổna mộthớp, sau đó lại uốna hết cả chén.
Trong khi rượu này duna nhập vào Sinh Mệnh Lục Chủna của Dươna Phàm, hắn phát aiác ra quả nhiên có côna hiệu củna cố căn cơ. điêu hòa pháp lực trona cơ thê.
Một khi đă như vậy, Dươns Phàn cũna khôna khádi khi nhân cơ hội này nhường thị nữ kia rót thêm cho mình một chén.
Mà thị nữ do quỳ hồn lục biến thành xuất thân trona Bác Dịch Thai cũna quả nhiên đi tới, cuna kính rót thêm một chén cho Dươna Phàm.
Dươna Phàm từ đẩu tới cuối vẫn luôn nhắn chặt hai mắt, aiốna như hết thảy đểu cứ vậy thôi.
Mọi nsười âm thầm kinh naạc, naay cả Hàn Kỳ cũna naẩn ra.
- Cho ta thêm một chén!
Mọi nsười nhân cơ hội này lại uốna thêm một chén, rồi lại để thị nữ rót đẩy.
Thấy tinh cảnh này, khóe miệng Hàn Kỳ tùm tim cười, có chút quỳ dị, âm thẩm liếc nhin Tân Hoàng ở trên naai vàna một cái.
Dươna Phàm sau khi uốna chén Thiên Hươna Bích Naọc Tửu thứ hai, Hoán Thiên Nha sinh ra cảm ứna. trona lòna rùng minh.
- Rượu này rõ ràna khôna có vấn đề gì.
Dươna Phàm cảm aiác có chỗ nào đó khôna đúna.
Hàn Kỳ là mưu thần đệ nhất dưới tay Tẩn Hoàng. từ sau khi tiến vào Hoàng cuna, mọi việc đêu do hắn làm chủ.
Trực aiác nói cho Dươna Phàn biết Hàn Kỳ sẽ khôna khiến mọi naười uốna một vòng ruợu nếu khôna có ý nahĩa thực tế gì.
■ T m ^
Tuy nói là ai cũnakhôna thê khôna chê bàn cờ này.
Nhưna có một điểu ừọnayếu là Bác Dịch Thai lại truyền thùa từ thời thuợna cồ xuốnạ ai cam đoan nó khôna có thay đôi?!
Huốna chi đây lại là địa bàn của Tần Hoàng. Nếu Bác Dịch Thai khôna có ưu đăi 2Ì với hắn thi cần 2Ì phải tổn hao tâm cơ thế này?!
- Nếu bản thân rượu này khônabị độna tay chán thì vấn để là ở đâu.
Dươna Phàm triển mở cảm quan, đột nhiên phát hiện một loại đàn hươna từ chiếc bàn phía trước.
Loại đàn hươna này sớm được thị nữ châm lên. phát ra kỳ hươna nhàn nhạt, tràn naập đại điện.
- Đây... hóa ra là Long Đàn Hươna?!
Dươna Phàm chấn độna. Thân là Dược sư, nahiên cứu các loại dược lý là chuyện vô cùna quan trọna, naoài ra hắn có được cảm quan vô cùna đặc biệt.
Khi nhận ra vấn đề, tâm thần Dươna Phàm duna nhập vào Tiên Hồna khôna aian, dặn dò Thạch Thiên Hàn và Mộc Phong:
- Các nauơi dựa theo phối Phương của ta. lập tức luyện chế một loại độc bảo...
- Vâng!
Hai đại phán thân và một số nauời hẩu lập tức độna thủ.
Trona Tiên Hồna khôna aian đã sẵn có vô số các loại tài liệu, linh hoa dị thảo, thiên tài địa bảo.
Sau khi dặn dò chu toàn. Dươna Phàm lại quan sát phe Tẩn Hoàng, phát hiện trên dưới naai vàng cũna có Long Đàn Huơna.
Nhuna tất cả tu sĩ phe Tẩn Hoàng đểu khôna có vấn để gì, phảna phất như khôna bị ảnh huởna vậy!
- Tẳn Hoàng quả nhiải khônạ thể độna tay độna chân vòa Bác Dịch Thai Thượng cả nhưna là hậu duệ Tiên Tân. hắn hiêu biết rất nhiêu, đă có cách hóa aiải rồi!
Dươna Phàn nhanh chóna suy tính.
Tên Hàn Kỳ kia quả khôna có hảo tâm.
Thiên Hươna Bích Naọc Tửu quả thật khôna có vấn đề, naay cả Long Đàn Hươna cũna chi là một loại aân như tuyệt tích, cũna khôna có vấn đê.
Nhưna sau khi hai thứ này kết hợp với nhau, sẽ sinh ra một tình huốna rất đána sợ.
- Cũna may hiệu lực của nó rất chậm rãi...
Dươna Phàm cảm thụ thân thê của minh. Thán là Thánh Nôna chi thê, hăn aân như có thể miễn dịch, cũna có được cảm xúc minh duệ. Nếu khôna hắn khôna thể sớm nahĩ ra cách hóa aiải như vậy! XV
Trong khi ca hát. thời aian nhanh chónaừôi qua.
Chỉ qua thời gian nửa chén trừ.
- Nào nào. chúnata cùna uốna một chén rồi cùna tìiươna ữiảo việc Tiên Tẩn bảo tàne.
Tần Hoàng đứna lên, nâna chén rồi lướt nhìn xuona quanh, gồm cả nhữna cườna aiả ờ bên kia sôna.
• \
Vì thế, tu sĩ toàn trườna lại uốna một chén, khôna khí rất náo nhiệt.
Ba~~
Tần Hoàng vỗ tay một cái, thị nữ và nhữna vũ nữ ừona điện liền thối lui.
Nhữna quỷ hồn vật kia cũna duna nhậ: vào trons Bác Dịch Thai, biến mất.
Chi chốc lát, toàn bộ đại điện lại khôi phục lại tinh cảnh lạnh lùna.
Mà lúc nàỵ, ờ ừona Tiên Hồna khôna aian, hai đại phần thân của Dương Phàn đă hoàn thành luyện chế một viên hôi châu đen thui.
Dươna Phàn lấy vật ấy ra. vô thanh vô tức vận chuyển pháp lực.
- Hôm nay ca vũ thanh binh, quả nhân rất cao hứna. Tiếp theo. Hàn Thừa tưóna tuyên chi đi.
Thần sắc Tần Hoàng lạnh lùng, thanh âm vana vọng kh%) Bác Dịch Thai.
Hàn Kỳ lấy ra thánh chi, đọc lớn:
- Phụna thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Nay triệu tập chư hầu và man di các lộ trona thiên hạ là để mờ ra Tiên Tẩn bảo tàna. nhất tHốngđại lục. Vì vậỵ, nhữna chư hầu man di ừona điện dâna lên Chí Bảo Long Khí, phụ tá Bệ hạ, thần thục Đại Tần!
Kè trái lệnh, tru di cửu tộc!
[Xôn xao]
Tràn2 thưạna lâm vào một mảnh hồn loạn.
Phe Tẩn Hoàng coi như bình tĩnh mà mọi nauời phe Yêu Long Hoàng lại cực kỳ kinh
hãi.
- Tần Hoànạ naươi đây là có ý tứ 2Ì. chẳna lẽ muốn độc chiếm tất cả Chí Bảo Long Khí? Yêu LongHoàngaầm lên.
Chúna cườna aiả ờ bàn cờ bên phải cũna đêu aiận dữ; tát cả đêu vận chuyên pháp lực hoặc Thẩn Hư lực.
- Khôna ồn, phép lực của ta...
Đám naười Kim Bẳna Hầu kinh hô
• \ '
Thẩn sắc đám naười Yêu Long Hoàng biến đồỊ cảm aiác chi có thể kHốngchế được bốn năm thành.
vV>y'
Còn các Vương hầu khác chi nấn aiữ được hai ba thành pháp lực.
- Pháp lực đã bị cấm chế rồi!
Nhữna Hóa Thẩn đại tu sĩ 2ần nhưkhônathể sử dụna pháp lực.
Pháp lực bị cấm.
Phe Yêu Long Hoàng lâm vào đại loạn, naay cả cườna aiả Thẩn Hư cũna chi sử dụna được hai thành pháp lực. nhữna Hóa Thần đại tu sĩ lại 2ần như khônathê độna chút pháp lực nào.
- Tẩn Hoànạ khônanaờ naươi lại sử dụna thủ đoạn đê tiện nhưthế này!?
Sắc mặt Yêu Long Hoàng âm trầm, thanh ảm lạnh như băna, tràn naập khinh miệt và lửa giận.
Khônađợi TầnHoànglên tiếna, Thừa tướna Hàn Kỳ đã thu hỗi thánh chi, cười dài nói:
- Lời của Yêu Hoàng sai rồi! Thẩn thôn, trận pháp của Bác Dịch Thai thưạna cồ này đểu tự hành vận chuyên, chúna ta mặc dù có thê khới độnạ khôna thê làm càn, càna khôna có năna lực này.
Bác Dịch Thai chinh là do vô số đại năna aiả ờ thời thuợna cổ, tiêu hao vô số nhân lực vật lực mới sána tạo ra được kỳ tích thế này.
Trăm vạn năm trước. Tiên Tẩn Thủy Hoàng và Bách Tộc Man Vương đã tiến hành một cuộc đánh cờ đinh phonạ ừớ thành thân thoại thuợna cô.
Lấy năna lực của tu sĩ hiện tại, nếu muốn kHốngchế Bác Dịch Thai thì hiển nhiên cũna có chút khôna thể.
- Thúi lắm! Thế vì sao pháp lực của chúnata bị cấm chế mà các naươi lại khônasao cả?!
Hỗ Phi aiận dữ hét lớn.
Hắn cũna chi vận dụna được năm thành pháp lực mà thôi.
Hô—
Yêu Long Hoàng thờ dài một hơi, chuẩn bị vận côna để hóa aiải cỗ lực lượna võ hình đanaphongbế pháp lực.
Ba!
DươnaPhàm đột nhiên phát ra mộtchườna lên lưna YêuHoàng.
- Chănalẽ naươi khônabị ảnh huớna?
Yêu Hoàngkinh hi. chi cảm thấy pháp lực bản thân qua một cái hô hấp đã thôna suốt bảy tám phẩn.
- Ha ha ha... Nahe nói Dươna đạo hữu xuất thản từ Dược sư, có hay khôna nhận ra Bích Naọc Thiên Hươna Tửu và Long Đàn Hươna aiao nhau sẽ sinh ra độc lực kỳ dị. Độc này khôna aây sát thuơna thân thê mà Chuyên môn khắc chế phép lực.
Hàn Kỳ phe phẩy quạt lôna, cười dài nhìn Dươna Phàm đana thi pháp đối với Yêu Long Hoàng.
Thượng Quai Phi cười nói:
- Loại độc lực này, càna vận côna khána cự thì càna khôna ữiê kHốngchế phép lực. Trước kia nahe Hân nhi nói y thuật của naươi cao siêu, khôna kém 2Ì Thánh Dược sư. Nhưna 2ÍỜ xem ra cũna chi là bìrih tìiườna thôi.
Dươna Phàm vẫn nhắn chặt mắt. chậm rãi thu tay lại.
Mà lúc này Yêu Long Hoàng kinh hi phát hiện phép lực của hắn đă thôna suốt quá chín thành, phần còn lại tự minh hắn có thê aiải quyết.
Gẩn như Đồng thời, nhữna tu sĩ khác phe Yêu Long Hoàng cũna phát hiện pháp lực của mình lại đana có xu thế khôi phục, liên tục vận côna.
- Đây là cơ hội cuối cùna quả nhân cho các nauơi. Giao ra Chí Bảo Long Khí, thẩn phục Đại Tân Vương Triều. Nếu khônạ hôm nay cho các naười toàn bộ tána thản ớ Bác Dịch Thai.
Tần Hoàngnaạo nahl ờ bàn cờ bên trái, ừên naai vàna kim loan, lạnh lùna quét mắt nhìn về phe Yêu Long Hoàng ờ bên phải bàn cờ.
Uyhoàns aiả naập ừời, từ bên ữái Bác Dịch Thai ừàn sana.
Chúna cườna aiả phe Yêu Hoàng đều câm như hến, tim đập nhanh hơn, đều đana cố 2ắna vận lực để bức độc.
- Khôna ồn. phỉỊ) lực bọn họ đana khôi phục...
TRona mắt Thừa tướna Hàn Kỳ bùna nổ một ừận lệ mana, thần sắc đột biến.
- Lấy độc trị độc!
Dươna Phàm cười lạnh một tiếng, viên hôi châu tối đen ữona tay vỡ Tung ra, phóna xuất một cỗ quana lưu hắc khí bô hình, ừàn kh%) bàn cờ bên phải.
Hóa ra. vừa rồi hắn đã âm thẩm vận dụna độc bảo này để aiải độc cho mọi nauời.
r r. 25;^ 1
Yêu Long Hoàng cách hăn aân nhát cho nên là nsười đâu tiên hôi phục.
Giờ phút này, khi độc bảo vỡ ra, tốc độ khôi phục pháp lực của mọi naười càna thêm nhanh hơn.
- Bệ hạ mau ra tay!
* \
Đám naười Hàn Kỳ. Thượng Quan Phi kinh hãi thất sắc, vội vàna nói với Tần Hoàng
Bọn họ khôna nahĩtới phe Yêu Long Hoàng lại có Dược su cườna đại như tìiế, cũna có Phương phq3 hóa aiải tìiượna cô kỳ độc như vậy!
Càna khó tin chính là Dược su cườna đại này lại chính là Dươna Phàn ớ sau lưna Yêu Long Hoàng.
Sắc mặt Thượng Quan Phi rất khó coi. Phe hắn đă hoàn toàn xem thuờna y thuật Dươna Phàm. Hiện tại xem ra, Dươna Phàn ít nhất có thể sánh bàna Thánh Dược sư của Đại Tẩn.
Sắc mặt Tẩn Hoàng nahiêm nshị, trona tay xuất hiện một khối naọc t>' vào ừắna, ánh sána luna linh, ừên đó có khắc chín con thân Long. phát ra Long khí quyên uy vô Thượng.
Đang~~~
Cửu Long Tỳ vỗ mạrih xuốna bàn, một đạo ána sána chín màu nhàn nhạt như bàn Long, phóna thẳna lên cao. Mơ hỗ có thể thấy được chín con khí vận quana Long có màu sắc khác nhau xoay quanh thản Tẩn Hoànạ tiếng rồna naâm khiến cho linh hồn tất cả mọi naười như đôna cứna lại.
Giờ khắc này, dườna như hắn đã trở thành Hoàng aiả vô địch ừona tìiiên địa, thản hinh
cao lớn vô cùna. phát ra vạn trượng quana hà, Cửu Long aia thân khiến toàn bộ cuờna aiả ừên Bác Dịch Thai đêu chói mắt.
Cửu Long Tỳ.
Mọi naười rùna minh. Nhữna naười phe Yêu Long Hoàng thậm chí có cảm giác hít thờ khôns thông.
- Đây là uy lực của Chi Bảo Long Khí?
Dươna Phàm cảm aiác chín con trưòna Long vạn trượna kia áp bách tới đinh đẩu, mỗi cái 2ÍƠ chân nhấc tay đêu phải tiêu hao cả sức lực naàn cân.
Dưới lực lưạna đại biểu cho quyền uy võ Thượng kia, hắn khôna naờ khôna nổi lên được ý niệm độna thủ.
Chẳna nhữna thế. Hắc Long Tiên bên hôna hắn khôna naừna run rẩy, dườna như phải quỳ lạy trước naọc tỷ trên trời cao kia.
Đám nauời Yêu Long Hoàng cũna khôna ngoại lệ, Chi Bảo Long Khi tronatay cũng run sợ thẩn phục, ừên ừán đổ cả mỗ hôi lạnh.
Vẻ vẹn chi phát ra khi thế đă aây ra cảnh tuợna này. Thật khó có thể tưởna tượna nổi nếu Cửu Long Tỷ chân chính phát độna côna kích thì sẽ có uy lực nhu thế nào nữa!
- Ké nào ừái lệnh, aiết!
Thanh âm bá đạo của Tẩn Hoàng vang vọng toàn trườna.
- Toàn bộ cônakích!
Thừa tưóna Hàn Kỳ vung quạt lôna ừên tay lên. mười đạo thủy Long màu lam sốna độna lập tức lao về phía bàn cờ bên phải.
Mệnh lệnh vừa buuoona xuốnạ toàn bộ mấy chục tên cuờna aiả phe th đều lập tức lao về phía bàn cờ phe Yêu Long Hoàng.
Mà 2ÍỜ phút này. đa số cườna aiả phe Yêu Hoàngđểu chưa khôi phuc đuơc nhiều phá)
lực.
Hoàn toàn khôi phục pháp lực, ngoại ừừ Dươna Phàm cũna chi có Yêu Long Hoàng. Hỗ Phi và Thiên Ma Môn chủ. Nhữna cườna aiả Thản Hu khác đã khôi phục bảy tám phần, Hóa Thẩn đại tu sĩ chi khôi phục được bốn năm phẩn phập lực.
Dươna Phàm nhíu mày. Giải dược do hắn luyện chế chi cẩn thêm chút thời aian nữa là đủ để khôi phục pháp lực cho mọi naười.
7., , \l\Sy
Nhưnalập tức, phe Tân Hoàngđã siết tới.
'Giết! Õ
Naười xuna phong chúứi là Long Ảnh, hắn dẫn theo chúna Hóa Thẩn đại tu sĩ. Đám nauời cuờna aiả Thân Hư Thuợna Quan PhỊ Nam Cuna Dật, Quỳ Vương Tông chủ lại chiếu ứna ớ aiữa trời cao.
Hưu—
Phe Tẩn Hoàng đã lao tới con sôna naăn cách aiữa hai bên bàn cờ.
Con sôna này rộ na tới bốn năm trăm dặm, đối với nhữna cườna aiả đứna đầu Đại Tẩn này thi nhiều nhất cũna chi mất một vài lẩn hô hấp mà thôi.
Nhunakhi bọn chúna vừa tiếp cận con sôna thì dị tượna đột nhiên phát sinh.
Bùm~~~
Cả đám cườna aiả đều rơi vào ừona lòna sông.
- Cấn phi lĩnh vực!
Hỗ Phi lâm vào kinh hãi.
Bùm~~~
Lao tới con sôna aiữa bàn cờ, nhữna tu sĩ phe Tẩn Hoàngđểu rơi vào ừona nước.
Chi có Quy Vương Tông chủ miễn cưỡna kiên trì ớ trên khônạ khó khăQ lắm mới khôna bị hạ xuốna.
-Ha ha ha...
Hỗ Phi ôn cười lớn.
- Còn ngây ra làm gì. mọi nauời aiết tới, phònaữiủ.
Thanh âm réo rắt của Thanh Vũ truyền khắp toàn trưòna.
Mọi naười lập tức tinh naộ.
Phe Yêu Hoan2. Thaiứi Vũ chírih là quân su, phụ ừách chi huy. Tâm tư nàna thận trọna, tẩin nhìn bao quát, tốc độ di chuyển nhanh, cũna chinh là tâm phúc của Yêu Hoàng.
- Trực tiếp qua sông. XV
. _ ._ả . ắ_ ĩ Đám nauời Thượng Quai Phi và Long Anh ừực tiêp nhảy xuôna nước, aiêt tới phía
trước.

Lúc này, có thể nói là phải ừanh ữiủ từna chút thời aian một.
Một khi phe Yêu Hoàng khôi phục được phép lực thì ưu thế của bọn chúna cũna coi nhu bị hủy.
- Đẻ ta tạm thời tạo ra một thôna đạo!
Naọc thủ Nam Cuna Dật khẽ điểm ra. một đạo hàn phong màu lam như thực chất hóa thành một hàna dài, xuyên suốt năm trăm dặm.
Hô!
Trên mặt nước đana nồi sống cuồn cuộn lập tức xuất hiện một chiếc cẩu băna.
Sau khi đem mặt nước đana cuộn sóna hóa thành một con đườna, sắc mặt Nam Cuna Dật trắna bệch, lập tức ngồi xuốna điểu tức.
- Giao cho ta đi!
Đám naười Thuợna Quan Phimừngrõ, vội vànađạp lên cẩu bãna, lao về phía đối diện.
Tiên Hằng Lộ Khoái Xan Điếm
Ầm!
Đồng thời với đó, thân hình Hỗ Phi nhoána lên một cái, bay vụt tới aiữa khôna Trung. bàn tay bộc phát một cỗ lôihỏakirih thiên, cuỏnabạo diệtữiế!
Lời điện màu đỏ này lập tức đánh tan mười con thủy Long do Hàn Kỳ phátđộna.
- Thực lực nauời này khônatẳm thườna.
Hàn Kỳ chấn độna tâm thẩn. Mà Hỗ Phi đana đứna trên trời cao, đana đối diện với hắn qua con sôna dài.
- Hỗ đại ca. naươi chế tiại nauời này. khôna cẩn phải xen vào nhữna cái khác.
Thanh âm Thanh Vũ truyền tới.
- Khônathành ván đề!
Hỗ Phi nhe răna trọn mắt. chà chà hai tay, cứ thế nhin chẳm chẳm Thừa tưóna Hàn Kỳ.
Hưu!
Đồng thời. Quỷ Vương Tông chủ đă bay qua sôna, một tay nhấc lên, quỳ vân hùna hồn lập tức áp tới, quỷ khíxôna thiên, vố ố lệ quỳ kêu aào thảm thiết, bao phủ cả hư khỏnanaàn dặm.
- Trước qua một cửa của ta đã!
Một thanh âm âm lãnh bá đạo từ phía dưới bay lên, ma khi thao thiên lao vọt vào trona quỳ vân.
- Thiên Ma Môn chủ?
Sắc mặt của QuỷVươnsTôns chủ naưna trọns.
Cảnh sỉ ới hai nauời cũna đểu đã đạt tới Hợp Thể Kỳ, aiữa trời cao hòa vào nhau, đánh cho kinh thiên độna địa, khiến cuộc chiến bên dưới có vẻ ảm đạm vô quana.
Lena keng~~~
Ẳm~—
Hai đại Tông chủ nhanh chónatế ra phép bảo cườna lực., tiến vào aiai đoạn aiẳna co.
Mà lúc này, tu sĩ hai bên bàn cờ triển mờ một hỗi đại chiến naay ti ên dòna sôna.
Phe Tẩn Hoàng hùna hùna hả hả aiết tới phe Yêu Hoàng. cũna nhanh chóna chiếm được ưu thế.
Tu sĩ phe Yêu Hoàng chưa hoàn toàn khôi phục phép lực, chiến lực kém đi vài phẩn.
Phe Tẩn Hoàng duờnanhư đã chiếm được ưu thể.
Tuy nhiên aiờ phút này, hai đại chù soái Tần Hoàngyà Yêu Hoàng cũna chưa chân chính độna thủ, rơi vào ừạna thái aiăna co.
Cùna ờ cảnh aiới Hợp Thể Kỳ, Thiên Ma Môn chủ và Quỳ Vươns Tông chủ chẳna phần biệt tìiắng bại.
Lực luợna Hỗ Phi cườna đại, đánh cho Hàn Kỳ khôna có lục hoàn thù.
về phẩn Dươna Phàm và Thiên Thu Vô Naân, cả hai đểu nhắn chặt mắt. ai cũna khôna hể độna.
Chi có hainauời này phảna phất như siêu việt khỏi bàn cờ.
Dưới tinh huốna này, chúna cườna aiả Thẩn Hư đana aiao chiến ở aiữa con sôna sẽ có tác dụna mấu chốt.
Rất nhanh, phe Yêu Hoàngđã xuất hiện thươna vong, rơi xuốnabên dưới.
-Ha ha ha...
Tẩn Hoàng naồi ờ trên nsai vàng, naửa mặt thét dài, Cửu Long Tỳ trons tay nớ rộ quan2 hoa chói mắt.
Đột nhiên, thần quan2 chín máu che lấp hư khôna. dẫn đườna khí vận lực hùns hậu tăn2 phúc cho phe Tẩn Hoàng.
Dưới khí vận lực hùna hồn này tăns phúc, khí thế của nhữna cườna aiả phe Tần Hoàng đại tăns, đủ loại chỗ tốt tăn2 phúc khiển ữạna thái tinh thân cũna được aia tăng.
- Lui lại!
Sắc mặt Thanh Vũ ừắng bệch, đã không có biện pháp gi.
Mặc dù lúc này pháp lực của các tu sĩ phe Yêu Hoàng đã khôi phục nhưna sĩ khí đối Phương đă tăna lên, lại có sự tăng phúc của khí vận lực Cửu Long Tỷ.
YêuHoàngbệ hạ.
Dươna Phàm mờ to mắt, naưna trọna nhìn Yêu Long Hoàng.
Yêu Long Hoàng khẽ aật aật đầu. ừons tay liền xuất hiện một điêu Long cuna màu vàna. Một cồ Long khí kinh thiên liền dựna lên.
- Xèo-
9 \
Chậm rãi nâna Thiên Long Cuna lên. ừona mắt Yêu Long Hoàng nồi lên lệ quana mãnh liệt! Quanh thân hắn xuất hiện một con khí vận quans Long màu ừắna xanh, cũna lóe lên kim huy nhàn nhạt.
Đột nhiên, một cỗ áp lực khủna bố khiến linh hồn cũna cảm thấy đau đón tản phát ra toàn trườna.
Ôn 2—--
Một đạo quan2 tiễn màu vàn2 lượt nsưns kết trên Thiên Long Cung, phóna xuất ra khi thế lăng lệ. vô kiên bất tồi.
Mục tiêu - Tần Hoàng!
Băna!
Hư khôna chấn độna. khí huyết mọi nauời cùna bốc lên.
Hưu—
Chi thấy một đạo quan2 tiễn hư ảnh màu vàns nhạt xẹt qua hư khônạ chớp mắt đă tới trước mặt Tẩn Hoàng.
C'hươn2 786: Lật nsược thế cờ!
Xuy™
Đạo quana tiễn hư ảnh kia mana theo một đạo thất luyện màu xanh, nháy mắt đã vượt qua khoảna cách naàn dặm, nhanh tới độ khủnabố.
Đồng tử Tẩn Hoàng co rụt lại, trona lòna hoảna sợ. Quana tiễn kia đã tập Trung hắn chặt chẽ, khỏna hể có cơ hội tránh né.
Từ khi siết Thái từ, đoạt được naôi vị Thái tử, hắn chưa 2ặp phải nauy hiểm như thế này!
Đối Phương khôna hả là một trona hai hoànạ cùna hắn naana hàna, cũna là Yêu Hoàng tôn tại vô cùna xa xưa.
Mà nhữna cườna aiả khác, khi một tiễn này được bắn ra. khi huyết lập tức trừo lên. Một cỗ đau nhức đâm thăng vào linh hôn khiến cho nhữna cườna 2iả nơi này đêu đình trệ một chút, aiúp cho phe Yêu Long Hoàng aiành được thời aian thờ dốc.
- Thật nhanh, thật mạnh!
Dươna Phàm âm thẩm kinh thán nhin một tiễn đana mạnh mẽ lao đi này, đôi mắt lộ ra vài tia kinh hãi.
Thiên Long Cuna được xuna là côna kích nhanh nhất, xa nhất nhất nhân giới. Một khi bị cuna này tập Trung thì 2ẩn như khônathể trốn tránh.
Mà cuna này, nếu ớ trona tay cuờna aiả Thôna Thiên bậc ba thì uy lực bùna nổ có thể đại tới độ kinh thế hăi tục, ít nhất mạnh hon 2ấp trăm naàn lân so với lân Kim Giao Vương diệt sát u Ảnh Ma Chủ. Thậm chí có thể diệt sát cườna 2Íả Hợp Thể Kỳ.
Nếu cuna này lúc trước nẳm trona tay Yêu Long Hoàng thì u Ảnh Ma Chủ kia đã khôna có bất cứ cơ hội chạy ừốn nào.
Naay cả Thiải Thu VôNaân đana nhắn mắt, đạm mạc cũnakhônakhóimớto mắt ra.
Mặc dù hắn đứnanaay bên cạnh Tẩn Hoàngnhưna cũnakhôna có cơ hộinaăn chặn một tên này.
Giờ phút này, khôna ai có thê kịp cứu Tán Hoàng. Chi có hăn mới có thê tự cứu minh.
Nhưna một kích lôi đình của Thiải Long Cuna đã tới trước mặt hắn, bất cứ thủ đoạn phònanaự nào đểu có thể đă chậm.
1 1.., I
Khôna ai naờ tới lúc này Yêu Long Hoàng lại đột nhiên ra tay.
Đươna nhiên, nếu hắn khôna đối phó Tần Hoàng tlaì với sự tăna phúc của khí vận lực từ Cửu Long Tỳ, phe bên hắn sẽ khônathể kiên trì được lâu.
Mắt thấy lôi đình nhất tiễn đána sợ kia đana phá nát hư khôna xô na thẳna tới, như muốn xuyên qua đâu Tán Hoàng. naav cả Tân Hoàng cũna khônakịp phòna naụ hay né tránh.
Naô Ôn2~-
Chín con rồna của naọc t>' kia nớ rộ tinh quana màu ừắna. hinh tìiành một màn hao quanamàu ừắna naọc trona suốt, bao bọc lấy Tẩn Hoàng vào trona.
Trên màn hào quana màu tiắna naọc này hiện lên hoa văn chín con rồna, tiếna rồna naầm vang lên từna trận, vô cùna khó lườna.
Phổc
Quana tiễn màu vàna đánh trúna cái lồna ánh sána do Cửu Long Tỷ tạo thành, nở rộ một mảrih quaa hoa chín màu chói mắt, làm lóe cả thiên địa.
Trona lúc này, một mảnh khôna aian sóna aợn mỏna manh quét đi, khiến quỳ thẩn sợ
hãi.
Khôna aian sóna aợn này lướt tới đây, hết thảy đểu hóa thành bộtmịn.
Thiên Thu VõNaân biến sắc, căn bản khônakịp ừốnừánh.
Tẩn Hoàng có Cừu Long Tỷ tìiủ hộ. khôna chút sợ hãi nhưna Thiên Thu Vô Naân lại khônacó bất cứ cơ hội phản ứna nào.
Nếu bị khôna aian sóna aợn này lướt qua. dù hắn là kim cươna bất hoại thì cũna khó có thểnaăn cản.
Hắn nhắn hai mắt lại, trona tay vẫy vẫy theo một tiết tấu kỳ dị, một cồ lực luợna thẩn bí tràn naập quanh tìiân, khôna naờ đẩy khôna aian sóna aợn kia sana một bên.
Thật sự khó có thể tườna tượna được hắn đã đạt tới cảnh aiới này, naay cả khôna aian sóna sợn cũng bị hắn chủ độna đẩy ra.
Tẩn Hoàng kêu một tiếna đau đón. thản hình nhoána lên một cái đã ồn định. Dù có Cửu Long Tỷ thủ hô. hắn cũna bi thươna nhe môt chút.
Hò—
Mọi naười khi đă thích ứna với ánh sana chúi màu kia thì đã thấy trước mặt Tẩn Hoàng nổi lên một hỏa hoa màu vàns bức nhân, khiến nsười ta kinh tâm độna phách.
Phần đôna cườna aiả phe Tần Hoàng tìiờ phào một hơi.
Nêu Tận Hoàng bị aiêt hoặc bị thuơna nặna thì ưu ữiê bọn họ chiêm được cũna chăc chắn sụp đổ.
ờ phe Yêu Hoàng, đám naười Dươna Phàn ứiầm kêu đána tiếc, Đồng thời cũna vô cùna mna độna với thần thông cùa Cửu Long Tỷ.
- Đây chúửi là một trona ba đại thẩn thôna của Cửu Long Tỷ - Cửu Long Thủ Hộ, có thể nói là phònanaự tuyệt đối.
Vẻ mặt Tẩn Vo na kinh hư, nhin chẳm chẳm vào màn hào quanamàu ừắna naọc kia nói
Đây chính là Cửu Long Tỳ - xếp thứ nhất trona Chi Bảo Long Khi.
Chúna tu sĩ nơi này rana độna.
ờ trona một chớp mắt, Cửu Long Tỷ tự độna bảo vệ. naăn cản một lẩn nauy cấp.
Băng, băng, băng!
Ánh mắt Yêu Long Hoàng lãnh liệt, Thiên Long Cuna trona tay hắn liên tục chóp độna. Lại có ba đạo thất luyện màu xanh khí thế kinh thiên xẹt qua hư khôna.
Lẩn này là ba tên liên tiếp.
Hơn nữa, thời aian, 2ÓC độ của ba tên này vô cùna tinh tế.
Tẩn Hoàng hét lớn một tiếng, vươn một bàn tay lóe ra kim văna. đẳna khới một mánh bạc khí. Khôna aian bốn phía xuất hiện xu thế khôna ổn định.
Ba—
Bàn tay kim vãn này bỗna nhiải tăna vọt 2ấp đôi, chụp lấy đạo quana tiễn đẩu tiên.
Rắc!
Quanatiễn tiêu tan.
Tẩn Hoàngcũnakêu lên mộttiếna đau đón. khí huyết bốc lên. Đạo thiên Long quana tiễn này ẩn chứa côna kích linh hồn đána sợ, khiến đạo lực luợna này tiến nhập trona cơ thể làm hắn bị thươna.
Nếu đối thủ khôna phải là Yêu Long Hoàng thì hắn tất nhiên nấn chắc đón đỡ một tên này.
Băng!
Mà lúc này đạo quana tiễn thứ hai độtnhiên chuyển hưóna bắn thẳna vào mặt hắn.
Mục tiêu của tên này khôna naờ aiốna y đúc một tiễn lúc đẩu.
Phanh!
Trên vòns Cừu Long Thủ Hộ lại lóe lên hỏa hoa.
Màn hào quanamàu ữắna naọc cũna chợt ảm đạm rất nhiều, mơ hỗ có xu thế tan rã.
Băna!
Mũi tên thứ ba 2ẩn như naay lập tức xuất hiện, đánh Trung vào vị trí vừa rồi.
Phốc!
Đạo quana tiễn thứ ba hơi khựna lại một chút rồi tiến tới, đâm ra một lỗ thủna trên vòng Cửu Long Thủ Hộ, mắt thấy sẽ đâm trúna mắt của Tân Hoàng.
Đinh-
Naay thời khắc vô cùna n hai đầu naón tay vô cùna chân thật kẹp lấy đạo
quanatiễn mà dư uy còn chưa hết này.
- Naười nào?
Tu sĩ hai bên đểu ồ lên mộttiếna.
Đồngtử Yêu LonsHoàngĐồngthời co rụt lại.
Nauời độna thủ đárih tan đạo quana tiễn ữiứ ba chúih là nam nhân đứna bên cạnh Tẳn Hoàng vốn nhắn chặt hai mắt kia.
Nauời này chính là đươngkim Đế Sư của Đại Tẳn - Thiải Thu Vô Naân.
Nếu nói Dươna Phàm tọa ừấn phe Yêu Hoànạ hóa siãi độc lực lúc đẩu thì Thiên Thu Võ Naân cũna nháy mắt hóa aiải nauy cơ cho phe Tân Hoàng.
- Thiên Thu Vô Naân. naươi chuna quy cũna phải ra tay!
Dươna Phàn chận rãi thờ ra một hơi rồi thì thào nói.
- Đa tạ Thiên Thu lăo sư, nếu khôna vừa rồi ta khẳna định sẽ bị thươna!
Vẻ mặt Tẩn Hoàng cảm kích, thập phẩn cuna kính và chân thành nói lời cảm ơn đối với thân ảnh cao lớn này.
- Thiên Thu Vô Ngân này so với tưởna tuởna còn mạnh hon rất nhiều!
Sắc mặt Yêu Long Hoàng có chút âm trầm!
- Vi sư hôm nay cũna chi aiúp được nauơi rất ít mà thôi!
Thiện Thu Vô Naân thờ dài:
- Hết thảy vẫn phải dựa vào bản thân naươi thôi!
Tẩn Hoàng nahe thế. đưa mắt nhìn về nam nhân thâm bất khả trắc, đana hòa vào thiên địa tự nhiên bên cạnh Yêu Hoàng.
Trona lòna hắn vẫn còn hoài nahi, naười này chẳna lẽ thật sự có thể kiềm chế Thiên Thu Đế Sư, khiến lăo sư khỏnathể chiến thắna sao?!
Mà lúc này, khi mà trận chiến trên con sôna vốn nghiêng về phía Tẩn Hoàng thi nay tinh thế cũna đă được hóa giải.
Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuãt hiện sau lưna hắn.
Một thanh niên ma đạo lãnh khốc, một nam nhân mặc thanh sam. một tiên tử lục thườna.
- Các nauơi đi hỗ ừợ đi!
Dươna Phàm dùna ý niệm truyền âm.
- Vâng!
Hai đại phần thân Thạch Thiên Hàn, Mộc Phong và Lục Hồn Tiên Tử Đồng loạt lao về phía con sôna.
Tu vi hai đại phần thân của Dươna Phàm có thể sánh naana cườna aiả Thẩn Hư, thậm chí còn mạnh hơn.
Đặc biệt Thạch Thiên Hàn còn có thể áp Vương hầu vài phẩn.
Ma côna của Thạch Thiên Hàn kinh nhân, Cừu u Ma Côna bộc phát ma vân màu đen,
cỏna kích bá đạo tuyệt luân, lập tức đánh lui một Vuơna hầu, khiến hắn khí huyết bốc lên.
- Đẻ cho ta tới đối phó.
Thượng Quan Phi lao tới, chuởna kình màu tím hùna hậu như trưòna aiana, đẩy ma vân của Thạch Thiên Hàn ra.
Thạch Thiên Hàn cười lạnh, trona tay xuất hiện một viên châu màu xám.
Naô một tiếng, một mảnh tử khí âm lệ tán phát, một con cươna thi cao tới mười trượna từ bên trona xuất hiện, cả naười như kim thiết, trên thản hơi nồi lên kim trạch, hai mắt như tử điện.
Banabang!
Song chưởna kinh thiên của Thuợna Quai Phi đánh lên trên nauời cuơna thi. chi có thể đây lui nó nhưna cũna khôna tạo thành được thươnatôn 2Ì đána kê.
- TừHưĐồng Thi?
Đám nauờ Thuợna Quan Phi kinh hãi, lại nhin ứiấy trên nauời cuơna thi này có mấy phiến kim trạch, dĩ nhiên chi kém một bước nữa là đã đạt tới Tử Thiên Kim Thi, có thể so sánh với cườna aiả Hợp Thê Kỳ.
Hơn nữa, trên nauời Tử Hu Đồng Thi này còn phóna xuất ra một cỗ ma khí cuồna bạo. thuộc tính tươna tự Cửu u Ma Côna.
Đồng Thi này từ khi nào lại có thuộc tinh ma côna?!
Hóa ra ờ ứona Tiên Hồna khôna aian, Thạch Thiên Hàn nhàn hạ nên dùna Lục u Ma Diễm đê naưna luyện Tử Hu Đôna Thi, khiến sức bật của nó tăna nhiêu, khônahê hành độna chậm chạp như trước.
Ầm
Tư Hư Đồng Thi bay tới bầu trời, mạnh mẽ đối chườna hai phát với Thượng Quan Phi. Sắc mặt Thượng Quan Phi đại biến, cánh tay tê rần. hai cỗ thi khí đána sợ cũna nhập thể.
Thạch Thiải Hàn để Tử Hư Đồng Thi đối phó với Thượng Quan Phi, bản thân hắn lại đi liệp sát các mục tiêu khác.
Vẻn vẹn chi một nauời Thạch Thiải Hàn đă có thể kiểm chế được hai Vuơna hầu thực lực cườna đại.
Mà Lục Hồn Tiên Tử lại kHốngchế Huyền Âm Vạn Quỷ Phiên, phóna xuất ra quỳ vụ kinh thiên tràn naập, thanh thế đủ để sánh naana với Quy Vương Tông chủ Thu Yến Đôna đana aiao chiến trên trời cao.
* " .
Mỏi khi Lục Hôn Tiên Tử dùna tới máu huyêt thì uy lực của quỳ phiên này lại càna cườna đại.
- Khặc...
Tron2 Vạn Quy Phiên bay ra một con Quỳ Vươn2 cao tới mấy chục trượng, ừong tay có một thanh cự kiếm.
Quỷ khi trên nsười Quỳ Vươn2 naập ừời, quỳ vụ cuồn cuộn mãnh liệt khiến xuna quanh tối sẩm lại. Trên thanh kiếm lại bám một màn tử diễm u ám, khônanaừna lập lòe.
Đây hóa ra là Quy Vươn2 đã đạt tới cảnh giới Thần Hư.
Lục Hồn Tiên Tử 2ẩn như có thể kiềm chế hai 2ã Vương hầu, hoặc lực áp một 2ã cuờna aiả Thẩn Hư.
về phần phần thân Mộc Phong của Dương Phàm lại đến vô ảnh, đi vô tune, khi cứu nauy nhữna cườna aiả bên mình thì còn thừa dịp lao tới, phát độn2 đánh lén.
Sau khi ba nauời này aia nhập vòng chiến, 2ẩn như đă bẳna chiến lực của sáu 2ã Phủ chủ.
Chi quanửa khắc, phe Yêu Hoàngđã lấy được ưu thế áp đảo.
Sắc mặt Hàn KỲ xanh mét, lại bị Hỗ Phi kiềm chế chặt chẽ.
- Xem chiêu!
Vũ lực của Hỗ Phi 2ẩn nhu đã tiếp cận hai hoànạ thậm chí bay qua con sô na. đánh về phía phe Tần Hoàng bên kia bàn cờ.
Hàn KỲ dù thần thôna phép lực kinh nauời, vượt xa Phủ chủ bình thuờna nhưng đối mặt với Hỗ Phi cũna nauy hiêm vô cùng.
Nếu khôna phải bản thân hắn am hiểu phòna naự thì e đã sớm chết trona tay vêu hầu có tướna mạo xấu xí này rồi.
- Phát độna phản côna!
Thanh Vũ mừna rỡ, vội vàng ra lệnh phát độna tẩn côna và lộ tuyến côna kích.
Rắc!
Thượng Quan Phi một cước đạp nát cây cầu băna.
Nhưns naay sau đó, chi thấy một băna mỹ nữ duyên dána vêu kiều nána naọc thủ lên. Một mảrih hàn lưu lạnh buốt linh hồn tràn ra. Nhữna nơi nó đi qua. mọi thứ đểu bị hóa thành băngphong.
Trona phút chốc, một con đườns băna lại xuất hiện ừước mặt mọi naười.
- Sát!
Sĩ khí của tu sĩ phe Yêu Long Hoàng lại tăn2 lên nhiều, aiết naược lại thế lực Tẩn Hoàng.
Thế cục đảo naược.
Lật lại thế cờ.
Nhìn thấy tinh hình này. Tần Hoàng sợ hãi, khôna khỏi đưa mắt nhìn sana nam nhân đana nhắn chặt hai mắt, phảna phất như quên hết mọi thử ớ bên cạnh Yêu Hoàng.
Yêu Hoàng cũna ừợn mắt há mỗm, khôna khói dùna ánh mắt hoàn toàn mới để đánh 2Íá nsười thanh niên vốn ừẩm mặc ít nói bên cạnh minh.

Tiên Hồng Lộ - Chương #697


Báo Lỗi Truyện
Chương 697/810