Chương 712: Chân chính Cửu Dương Tháp.Dương Lăng thành tựu kim phẩm linh đài, Vấn Thiên đồng tử lại thở dài một tiếng: "Đáng tiếc tiểu thư bị Thánh Quang Giáo Chủ trấn áp ở trong Đại La linh đài, chính là nhân vật Kim Tiên nhất cấp, mặc dù tiểu nhân có liều mạng, cũng cứu không ra."

Nhắc tới Dịch Chân, Dương Lăng trong mắt đầy rẫy sát khí, trầm giọng nói: "Kim phẩm linh đài mới thành, bước tiếp theo, đó là sưu tập năm loại lực lượng khác, sau đó mượn Tiên Thiên Nhất Khí Lô, làm viên mãn linh đài. Tam Thanh Cổ Hoàng huyết mạch, tất nhiên uẩn tàng huyền bí. Nếu ta có thể khai quật ra, thực lực nhất định có thể tăng vọt."

Dương Lăng tuy rằng thành tựu kim phẩm linh đài, nhưng không phải linh đài cực hạn. Tam Thanh Cổ Hoàng lưu lại cửu đại huyết mạch, hắn phải sưu tập chín loại huyết mạch này, chín loại lực lượng, sau đó sẽ hỗn làm một. Tiến tới phải dùng Tiên Thiên Nhất Khí Lô nung luyện thân hình, tiến thêm một bước đề thăng lực lượng.

Đương nhiên, nếu là Dương Lăng không sưu tập đủ chín loại thánh tộc lực lượng, mà trực tiếp dùng Tiên Thiên Nhất Khí Lô tu luyện, đồng dạng cũng có thể sản sinh hiệu quả không tệ. Nhưng loại hiệu quả này, tất nhiên xa xa thua hiệu quả khi tề tụ đủ chín loại thánh lực.

Vấn Thiên đồng tử nói: "Về trên người cửu đại thánh tộc chất chứa bí mật như vừa nói, tiểu nhân đã sớm nghe nói qua. Nhưng chẳng bao giờ nghe nói có người nào, có thể đồng thời có chín loại lực lượng. Cô gia có Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, nếu có hỗn nguyên chín loại lực lượng, vì vậy có thể đem chín loại lực lượng hợp làm một."

"Bất quá, tiểu nhân cho rằng cửu thánh chất chứa bí mật, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Dù là mượn được Tiên Thiên Nhất Khí Lô, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khai quật ra được."

Dương Lăng: "Ta cũng biết tiền đồ gian nan, nhưng chung quy cũng phải nếm thử. Đường tu hành này, cho dù kiếp trước của ta, cũng không đi tới cuối cùng được, mà một đời này, ta rốt cuộc phải đi."

Vấn Thiên đồng tử nói rằng: "Cô gia lực lượng hôm nay, đại thể bị vây ở Cao Tiên, nhưng luận về sức chiến đấu, có thể cùng Chân Tiên phân tranh cao thấp. Chí Tiên thời kì, phải ngưng tụ mười tôn Thiên Tiên hóa thân, cô gia có thể tại trên mặt này dùng tới tinh lực. Tới khi sưu tập đủ năm loại lực lượng, sợ rằng không phải một ngày hai ngày mà thành công."

Dương Lăng trước đó trong vòng thời gian ngắn, đã một đường đột phá các phẩm linh đài, thành tựu Thiên Tiên. Đó là bởi vì, hắn đã có tích lũy hùng hậu, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu có Tiên Thiên Tạo Hóa Tinh Thạch diệu hiệu. Một khi có tinh thạch, khoảnh khắc trong lúc đó tức có thể thành tựu kim phẩm linh đài.

Đối với các phẩm linh đài cảnh giới, bởi hắn có ký ức của Lý Thái Chân, Thần Nông nên đối với Dương Lăng mà nói, đều không là vấn đề gì. Tích lũy cũng đã đạt được điều kiện, khuyết thiếu chỉ là cơ hội.

Hôm nay hắn thành tựu Chí Tiên, Chí Tiên chia làm mười cấp, mỗi khi ngưng tụ một tôn Thiên Tiên hóa thân, đẳng cấp sẽ đề thăng một cấp. Gọi là Thiên Tiên hóa thân, kỳ thực do bản chất lực lượng Chí Tiên ngưng tụ mà thành.

Dương Lăng nếu muốn ngưng tụ Thiên Tiên hóa thân, hiện nay có thể ngưng tụ ra năm tôn. Phân biệt là Chân Lực hóa thân, Thần Lực hóa thân, Thánh Lực hóa thân, Tinh Lực hóa thân, cùng với Hủy Diệt hóa thân. Hủy Diệt hóa thân, là chất chứa lực lượng hủy diệt đại đạo.

Thiên địa trong lúc đó, có tám trăm loại tiên thiên khí tức, Dương Lăng hôm nay có năm loại. Năm loại tiên thiên khí tức này, chính là nguồn gốc để hắn ngưng tụ Thiên Tiên hóa thân.

Đương nhiên, phổ thông Chí Tiên, trong cơ thể cũng không có tiên thiên khí tức. Bọn họ ngưng tụ ra hóa thân, chỉ là một loại tiên thuật đơn thuần mà thôi. Nếu một Chí Tiên thông hiểu mười loại tiên thuật, mỗi một loại tiên thuật, đều có thể ngưng tụ ra một cái hóa thân.

Bất quá, những hóa thân... phổ thông này, xa không thể bằng vài loại hóa thân của Dương Lăng. Có thể nói, hắn tùy tiện một tôn hóa thân, đều có thể đơn giản chém giết Chí Tiên thậm chí cả Cao Tiên.

Dương Lăng nói: "Ta nội tâm cũng là nghĩ như thế, nếu nói hóa thân, kỳ thực đã có sẵn có thể dùng." Đang khi nói chuyện, trong chân nhân lĩnh vực, mười tám tôn Bàn Cổ phân thân, đột nhiên tán thành khỏa lạp rất nhỏ, quay chung quanh thành một đoàn, khoảnh khắc trong lúc đó bão thành một tôn cự nhân.

Cự nhân này, cao chín nghìn trượng, cùng toàn bộ Chân Nhân Giới dung hợp cùng một chỗ, nhất cử nhất động, có thể mang theo toàn bộ lực lượng trong toàn bộ chân nhân lĩnh vực. Bàn Cổ phân thân, không phải chuyện đùa, là Bàn Cổ chân nhân xương cốt biến hóa mà thành, trong đó chất chứa lực lượng rất mạnh.

Lúc này, mười tám Bàn Cổ phân thân, hợp làm một, trở thành Dương Chân Lực hóa thân, vô hình trung đề thăng lực lượng Dương Lăng. Tâm ý khẽ động, Chân Lực hóa thân xuất hiện, trong cơ thể chất chứa tinh thuần Bổn Nguyên Đại Chân Lực, hơn nữa lực lượng cao tới chín vạn phương!

Chân Lực hóa thân này, cùng Dương Lăng đồng tư đồng tưởng, là nhất cụ hóa thân của hắn, hình dáng tướng mạo cũng rất giống Dương Lăng thật là độc nhất vô nhị.

Chân Lực hóa thân vừa ra tới, cười nói: "Bổn Nguyên Chân Đảm này, có thể luyện thành chân binh." Hắn đưa tay một trảo, Bổn Nguyên Chân Đảm vào trong tay.

Vấn Thiên đồng tử "Tấm tắc" lấy làm kỳ: "Cô gia ngưng tụ hóa thân tốc độ có thể nói là quá nhanh. Dương Lăng nói: "Những ... Bàn Cổ phân thân này, sớm đã thành bị ta khống chế, mượn lực lượng chúng nó ngưng tụ hóa thân, tự nhiên là dễ. Bất quá, kế tiếp ngưng tụ Thánh Lực hóa thân, Thần Lực hóa thân, hẳn là không dễ dàng như vậy."

Chân Lực hóa thân được Bổn Nguyên Chân Đảm, độn quay về trong chân nhân lĩnh vực, đi luyện chế chân binh. Dương Lăng không có tiếp tục ngưng tụ hóa thân, hắn gọi ra Cửu Dương Tháp, cười nói: "Cửu Dương, cầm lấy kiện tiên thiên linh bảo này, nó tên là Thiên Băng Kiếm."

Cửu Dương đồng tử đã sớm biết việc này, nhưng lúc này vừa nghe, vẫn là vẻ mặt hưng phấn: "Tốt tốt! Lão gia nhanh đưa cho tiểu nhân ăn!"

Vấn Thiên đồng tử "Hắc hắc" cười, trừng mắt Cửu Dương nói: "Cửu Dương, Thiên Băng Kiếm này là do ta khổ cực chộp được, ngươi sao không cảm tạ ta chứ?"

Cửu Dương đồng tử biết lúc này không thể chống lại Vấn Thiên, nên ăn nói khép nép rồi vái chào thật dài: "Vấn Thiên, ngày sau ngươi cần ta đi tới bất cứ nơi nào, trong nước hay trong lửa, ta tuyệt không chối từ!"

Vấn Thiên có chút thoả mãn mà gật đầu, cười nói: "Không tệ, có chút lương tâm. Tiên thiên linh bảo rất khó tiêu hóa, phải có cô gia giúp ngươi mới có lợi."

Trong tiên thiên linh bảo, chất chứa một loại tiên thiên khí tức, lũ tiên thiên khí tức này rất khó hấp thu. Nếu như Cửu Dương Tháp muốn hấp thu nó, tất nhiên sẽ tốn thời gian rất lâu. Nhưng nếu có Hồn Độn Thú tương trợ, quá trình sẽ dễ hơn nhiều lắm.

Dương Lăng cánh tay vọt lên một đoàn quang khí, hóa thành Hồn Độn Thú, miệng lớn mở ra, Thái Ất độn kính nhảy vào trong đó. Thiên Băng Kiếm bị lấy ra, vốn cho rằng được tự do, không ngờ chung quanh đều là khí tức khiến nó kinh sợ.

"Các ngươi dám đắc tội với Thánh Quang Giáo, nhất định không có kết cục tốt!" Thiên Băng Kiếm khắp bầu trời chém lung tung, nhưng cũng đột phá không được Hồn Độn Thú.

Lười nhiều lời, Hồn Độn Thú trong huyền sắc ánh sáng nhất giảo, Thiên Băng Kiếm từ từ tan rã, cuối cùng tinh luyện ra một lũ tiên thiên khí tức. Lúc tiên thiên linh bảo Thiên Băng Kiếm ngã xuống, Thiên Băng trưởng lão lập tức sinh cảm ứng, hắn giận dữ hét lên: "Đáng trách! Đáng trách! Ta tất báo cừu này!"

Một lũ tiên thiên khí tức, bị Dương Lăng tống xuất, đánh vào trong Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp "Ông" chấn động, rất nhanh nuốt lấy tiên thiên khí tức này, đỉnh tháp lao ra một lũ quang khí, Cửu Dương đồng tử quát to: "Lão gia, tiểu nhân sẽ bộ nhập tiên thiên!"

"Ầm ầm long!"

Thất Tinh Cảnh khoảnh khắc mở ra, sau đó Bát Quái Cảnh, Cửu Cung Cảnh, cũng đều mở ra. Cửu cảnh vừa thành, trên Cửu Dương Tháp quang khí càng thêm cường liệt, phá vỡ không gian, nhảy vào trong Dương Cực Thiên, thu lấy chín loại dương khí.

Chín loại dương khí này, không ngừng mà hàng lâm xuống, phân biệt rơi vào cửu đại cảnh thiên. Cửu đại cảnh thiên, phân biệt hóa thành nhất nguyên Huyền Dương Cảnh, lưỡng nghi Thiên Dương Cảnh, tam tài Ngọc Dương Cảnh, tứ tượng Chân Dương Cảnh, ngũ hành Đan Dương Cảnh, lục hợp Tử Dương Cảnh, thất tinh Thanh Dương Cảnh, bát quái Xích Dương Cảnh, cửu cung Bạch Dương Cảnh.

Cửu đại dương cảnh mới thành lập, lúc này Cửu Dương Tháp, rốt cuộc mới xứng đáng với cái tên.

Trong Cửu Dương Cảnh, chúng sinh đều bị chín loại dương khí tưới tắm, ngày sau tu hành, càng nhanh chóng. Bởi vì Cửu Dương khí tức, so với thuần dương linh khí càng khó có được.

Cửu Dương Tháp co rụt lại, rơi vào lòng bàn tay Dương Lăng, Cửu Dương đồng tử đắc ý cười to: "Tiểu nhân hôm nay cũng là tiên thiên linh bảo!"

Dương Lăng trong lòng cũng vui mừng, hỏi: "Cửu Dương, phàm tiên thiên linh bảo, đều có một loại bản lĩnh, bản lĩnh của ngươi là cái gì?"

Thái Ất độn kính độn thuật vô song, Cửu Dương Tháp tất nhiên cũng có am hiểu lĩnh vực.

Cửu Dương Tháp "Hắc hắc" cười: "Tiểu nhân có thể từ Dương Cực Thiên hấp thu vô số lực lượng, từ đó bồi dưỡng ra Cửu Dương tiên binh." Lập tức nói tỉ mỉ.

Dương Lăng nghe xong, cũng là giật mình, Vấn Thiên đồng tử quái khiếu lên: "Như vậy vừa nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tiên binh, ngươi chẳng lẽ không phải là thiên hạ vô địch sao?"

Nguyên lai, Cửu Dương Tháp có thể ở trong cửu cung Bạch Dương Cảnh, mượn Bạch Dương khí tức, đào tạo ra cửu cung tiên binh, kết thành cửu cung đại trận. Cửu cung đại trận này, có vô hạn duyên thân. Có Cửu Nhân đại trận, Bát Thập Nhất Nhân đại trận, Thất Bách Nhị Thập Cửu đại trận, Lục Thiên Ngũ Bách Lục Thập Nhất đại trận các loại, có thể không ngừng tăng lên nhiều lần, vô cùng vô tận.

Theo thực lực Cửu Dương Tháp đề thăng, sản sinh ra số lượng cửu cung tiên binh sẽ không ngừng tăng nhanh. Mà thực lực mỗi một danh cửu cung tiên binh, đều là Chí Tiên trình tự, có một trăm phương tiên lực.

Cửu cung tiên binh cũng cũng không ngừng tu luyện, nếu có thể đề thăng tu vi, có thể tiến nhập tầng thứ hai bát quái Xích Dương Cảnh, chuyển làm bát quái tiên binh. Bát quái tiên binh lực lượng đề thăng gấp trăm lần, có một vạn phương tiên lực.

Cứ vậy mà loại suy, Thất Tinh Cảnh, Lục Hợp Cảnh, Ngũ Hành Cảnh, Tứ Tượng Cảnh, Tam Tài Cảnh, Lưỡng Nghi Cảnh, Nhất Nguyên Cảnh, phân biệt có thể làm ra thất tinh tiên binh, lục hợp tiên binh, ngũ hành tiên binh, tứ tượng tiên thất, tam tài tiên binh, lưỡng nghi tiên binh, nhất nguyên tiên binh. Mỗi lần tăng một tầng, thực lực tiên binh sẽ càng mạnh, tới nhất nguyên tiên binh rồi, có thể làm ra Kim Tiên cấp số tiên binh, uy lực vô cùng.

Đương nhiên, muốn sản sinh nhất nguyên tiên binh, Cửu Dương Tháp trước hết cũng phải trở thành tiên thiên tạo hóa chi bảo.

Cửu Dương đồng tử liền cười một tiếng: "Nếu có thể trở thành tạo hóa chi bảo, Tam Thanh đại thế giới này, chắc chắn không có mấy người giữ được ta."

Dương Lăng ngày sau có thể được Cửu Dương Tháp trợ lực, trong lòng vui mừng, nói rằng: "Hôm nay có hai người ngươi tương trợ, Tam Thanh đại thế giới làm gì cũng được." Dừng một chút, "Kế tiếp, phải đi tìm ra năm loại lực lượng."

Cửu đại thánh tộc, phân biệt là Thiên Thánh Tộc, Chân Nhân Tộc, Thiên Diệu Tộc, U Minh Tộc, Tử Hoa Tộc, Huyền Thuỷ Tộc, Thái Vu Tộc, Diệu Pháp Tộc, Thiên Thần Tộc. Trong cửu tộc, Dương Lăng đã tìm được Thiên Thần, Chân Nhân, Thiên Thánh, Thiên Diệu. Thiên Diệu bộ tộc, tức là Tinh Linh bộ tộc.

Vấn Thiên cũng có ý này, lập tức kêu lên: "Hỗn Thiên lão quỷ, chúng ta đi trước một bước.

Thanh âm Hỗn Thiên Hồ Lô vang lên: "Chúc mừng đột phá." Quang ảnh chợt lóe, tất cả mọi người ra khỏi Hỗn Thiên Giới, trở lại Vạn Bảo Động.

Tạ ơn qua Hỗn Thiên Hồ Lô, Dương Lăng cáo từ ra đi.

Ra khỏi Vạn Bảo Động, Dương Lăng đi tới tinh không. Hắn bên người, còn thiếu khuyết một kiện Tinh Linh Tộc tinh binh, dùng cho ngày sau khi ngưng tụ hỗn nguyên binh khí mà dùng. Mà Tinh Linh bộ tộc, ở trong tinh không vô số tinh thần.

Vấn Thiên kiến nghị nói: "Trong Cực Lạc Tinh Cung, có rất nhiều nhân vật lợi hại, cô gia sao không đến đó thử thời vận?

Chương 713: Tử Vi Tinh.

Dương Lăng suy nghĩ một chút: "Phàm nhân vật lợi hại của Tinh Linh Tộc, trong tay tất có một hai kiện tinh binh. Chỉ là, nếu gặp phải nhân vật lợi hại, ta há là đối thủ của hắn?" Đối với thực lực bản thân hiện nay, hắn tịnh không hài lòng.

Vấn Thiên đồng tử "Hắc hắc" cười: "Thắng lợi tối hậu, vị tất đã là thực lực cực mạnh, cô gia có tinh vực, có thể giả trang thành Tinh Linh tộc nhân, từ đó tiến nhập Cực Lạc Tinh Cung."

Cái chủ ý này, có thể khiến trong lòng Dương Lăng khẽ động, nói rằng: "Giả thành Tinh Linh Tộc không khó, thế nhưng địa phương Cực Lạc Tinh Cung như vậy, nhất định quy củ sâm nghiêm, cường giả đông đảo, ta nếu tiến vào, chỉ sợ cũng là tiểu lâu la phía dưới."

Nhìn thấy Dương Lăng không tiếp thu kiến nghị, Vấn Thiên lại nói: "Nếu như không đi Cực Lạc Tinh Cung, còn có một chỗ, nơi này có lẽ cô gia muốn đó."

"Đâu?" Dương Lăng vội vã hỏi."Tử Vi Tinh cung." Vấn Thiên nói, "Tử Vi Tinh Cung có Tử Vi Đại Đế tọa trấn, hắn chính là nhân vật Kim Tiên cực hạn, uy năng vô biên.

Tử Vi Tinh Cung ở tinh vực đông đảo, trong đó định cư không ít người tài ba. Cô gia đi vào trong đó, có thể có gì đó đoạt được." Tử Vi Tinh Cung, ở vào vị trí cực bắc trung ương tinh vực Tam Thanh đại thế giới, quản hạt mười lăm tòa tinh vực. Trong mỗi một tòa tinh vực, đều có một gã môn nhân của Tử Vi Đại Đế tọa trấn.

Đối với Tử Vi Đại Đế này, Dương Lăng sớm có nghe nói qua, chính là một trong nhân vật cao nhất của Tam Thanh đại thế giới, nên nói rằng: "Vấn Thiên, Tử Vi Đại Đế này cũng là một vị tinh linh khi tu luyện thành, mới có địa vị hôm nay. Ta trong cơ thể có tinh vực, coi như là phân nửa Tinh Linh tộc nhân, việc phải làm là đi bái kiến tiền bối một chút."

Vấn Thiên: "Trong Tử Vi Tinh Cung có một tòa phường thị, tên gọi là Tử Vi Tinh Hải. Tử Vi Tinh Hải này, hoàn toàn do tinh khí ngưng tụ mà thành, vô biên vô hạn. Bên trong không chỉ có đại lượng giao dịch, hơn nữa rất nhiều tu sĩ ở lại."

"Tam Thanh đại thế giới, rất nhiều tu sĩ giao dịch, sẽ đến Tinh Hải đây giao dịch. Lúc giao dịch, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng tiên tinh để trao đổi." Vấn Thiên nói.

Dương Lăng tiến nhập Thái Ất độn kính, độn quang chợt lóe, khoảnh khắc đi ra một mảnh tinh vực. Vấn Thiên chỉ vào phía trước một viên tinh thần thật lớn không gì sánh được, phóng xạ vô cùng quang nhiệt, nói rằng: "Nó chính là Tử Vi Tinh, trên đó là Tử Vi Tinh Cung."

Tử Vi Tinh này, phát sinh cường liệt quang nhiệt, tiên nhân phổ thông cũng không có thể tiếp cận. Bất quá, tu vi tới trình tự Dương Lăng như vậy rồi, cũng không e ngại quang nhiệt bực này.

Hai người hướng tinh thần hạ xuống, Cửu Dương đồng tử nói: "Lão gia, Tiểu Tư muốn đi ra." Tiểu Tư, tự nhiên là nghĩa nữ Dương Tư Tư của Dương Lăng, cái tiểu tinh linh kia. Dương Lăng mỉm cười: "Nó nhất định cảm ứng được tinh thần lực, để nó đi ra."

Cửu Dương Tháp liền phóng xuất một lũ quang hoa, Dương Tư Tư "Khanh khách" cười xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, chân đạp một lưu tinh quang, ngồi vào trên vai Dương Lăng. Tam Thanh đại thế giới, không gian lực lượng thật cường đại, không phải nhân vật Thiên Tiên là không thể sinh tồn.

Bất quá, Dương Tư Tư này là trời sinh tinh linh, cư nhiên thập phần dễ dàng, không chút nào - cảm giác áp lực. Lúc hạ xuống Tử Vi Tinh, Dương Lăng thu hồi Thái Ất độn kính, chỉ cùng Dương Tư Tư hiện thân. Đi xuyên qua một mảnh quang lượng cường liệt, phía dưới còn lại là một tầng bình thản tinh khí, mới đi qua tinh khí, phía dưới hiển lộ ra một mảnh lâu vũ quảng đại.

Hai đạo tinh quang bay đến, hiện ra hai gã quan quân, toàn thân tinh giáp, cầm trong tay tinh binh, cư nhiên đều là nhân vật Cao Tiên nhất cấp."Nhị vị ngừng lại, xin nhận lấy tinh giản, trên đó ghi chép quy củ tại Tử Vi Cung, không được cãi lời, bằng không đuổi ra khỏi Tử Vi Cung."

Hai gã quan quân này, đem sách dường như tinh giản giao cho Dương Lăng, Dương Tư Tư. Dương Lăng biết đây là lệ cũ, tạ ơn qua hai người, tại chỗ liền nhìn giới thiệu trong tinh giản.

Tử Vi Tinh này, chính là tinh thần ngày trước Tử Vi Đại Đế sinh ra. Kiến tạo ra tinh cung, Tử Vi Đại Đế ở chỗ sâu trong tinh cung, đơn giản không gặp ngoại nhân. Mà trong Tử Vi Cung, cũng không cấm chỉ ngoại nhân đi vào, nhưng phải theo quy củ nơi đây. Ngoài cung, có kiện tạo một Tử Vi Tinh Hải rất rộng, cung ứng cho các tu sĩ giao dịch.

Trên tinh giản quy định, tại Tử Vi Tinh, không được tranh đấu cướp giật, cũng không thể cường mãi cường mại (chèn ép mua bán ND), bằng không sẽ bị đánh đuổi.

Có Tử Vi Đại Đế tọa trấn, tự nhiên không người nào dám vi phạm quy củ nơi đây. Dương Lăng mang theo Dương Tư Tư, đi phía trước hướng Tinh Hải bay đi.

Tinh Hải này, xa xa nhìn lại, một mảnh bạch quang như hải dương cấu thành, vô biên vô hạn. Trong Tinh Hải, có từng tòa tòa sơn phong mọc lên từ mặt đất, trên mỗi một ngọn sơn phong, đều kiến tạo một cái cửa hàng giao dịch, mua bán đủ loại gì đó.

Trong Tinh Hải, thỉnh thoảng có một hai vị tu sĩ bay tới bay lui. Dương Tư Tư mới tới Tam Thanh đại thế giới, nàng có chút vui vẻ, nắm tay Dương Lăng, một hồi muốn đi hướng đông, một hồi muốn đi hướng tây. Dương Lăng theo ý tiểu nha đầu, đưa nó tới địa phương nó thích.

Đột nhiên trong lúc đó, tay nhỏ bé của Dương Tư Tư chỉ phía trước, vỗ tay nói: "Cha, phía trước." Dương Lăng giá khởi độn quang vội đi, không đầy chốc lát, phía trước yểu nhiên xuất hiện một ngọn sơn phong, trên đó kiến tạo một tòa cửa hàng, tên là "Đấu Tinh Các" .

Hắn thấy Dương Tư Tư tựa hồ rất muốn đi vào, Vì vậy hạ xuống trên ngọn núi, đi vào trong các. Trong Tinh Các, ngồi một gã đồng tử, dáng dấp lười biếng, khách nhân tới, hắn cũng không bắt chuyện. Trong Đấu Tinh Các trên bàn, bày ra một ít tiên khí, tinh binh các loại, cùng với đan dược, tiên thảo chư loại.

Tư Tư cặp mắt to đen lúng liếng tại trên bàn đảo qua, cuối cùng rơi xuống trên một chuỗi hạt châu. Hạt châu này phong cách cổ xưa không ánh sáng, cũng không có bất luận cái pháp lực ba động gì, thoạt nhìn đã không chớp mắt. Dương Lăng đưa tay phất một cái, hạt châu liền rơi vào trong tay, đưa cho Tư Tư, hỏi: "Vật ấy bán thế nào?" Đồng tử xoay mặt liếc mắt xem xét, thản nhiên nói: "Đây là Tinh Vân Châu, tổng cộng một trăm lẻ tám khỏa, có thể luyện chế tinh binh, được bán với giá ba vạn tiên tinh." Dương Lăng ngay cả giá cả cũng không màng, giao ra ba vạn tiên tinh, mua lấy Tinh Vân Châu.

Mua được rồi, vừa muốn đi, chợt có ba người đi vào nơi đây. Một nam hai nữ, nam nhân mặt mỉm cười, nữ thì thần tình nịnh nọt, hai bên bồi tiếp bên người nam tử.

"Thập thất gia, cửa hàng này có cái gì đẹp chứ? Chúng ta quay về Cực Lạc Tinh Cung thôi." Một nữ tử dùng thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Người nam tử được gọi là thập thất gia đang muốn nói, ánh mắt đột nhiên ngưng lại trước Dương Tư Tư, cười nói: "Cư nhiên gặp phải một tiểu tinh linh!"

Cũng không cùng Dương Lăng chào hỏi, bàn tay to trảo một cái, liền có một cổ hấp lực sản sinh ra, muốn cướp đi Dương Tư Tư.

Cao Tiên, mới chú linh đài chi kiếm, dựa theo uy lực, phân chia làm cửu phẩm. Vị "Thập thất gia " này, hiển nhiên là nhất phẩm Cao Tiên, thực lực rất mạnh. Đối phương đột nhiên xuất thủ, chọc giận Dương Lăng, hắn hữu chưởng hướng phía trước tống ra, nhất thời đem cổ hấp lực này chặt đứt. Sau đó một bước bước ra, đi tới trước mặt thanh niên công tử, mở ngũ chỉ trảo một cái.

"Ngang..." Hồn Độn Thú đột nhiên lao ra, há mồm táp luôn, một cổ kinh khủng lực mạnh bao phủ tới, một ngụm nuốt xuống phía dưới."A!" Thanh niên công tử phát sinh một tiếng hét thảm, vừa vào trong bụng Hồn Độn Thú, đã bị tiêu hóa sạch sẽ, tinh luyện ra một lũ tinh khí. Hai nữ tử bị dọa đến choáng váng, không đợi phản ứng, liền bị một đạo quang hoa chiếu xuống, đều bị bắt. Tự nhiên, xuất thủ là Thái Ất độn kính.

Chương 714: Thái Ất nhận chủ.

"Thập thất công tử" bị Hồn Độn Thú đánh chết trong nháy mắt, trong tinh vực rộng lớn, có một tòa Vô Cực Tinh Cung. Ở chỗ sâu trong Tinh cung, một gã nữ tử quanh thân tinh quang lượn lờ, đột nhiên thần sắc đại biến, kêu lên thê lương: "Người phương nào giết phu quân ta!"

Nữ tử quanh thân quang hoa chợt lóe, đột nhiên tiêu thất không gặp. Sau một khắc, Vấn Thiên đồng tử hú lên quái dị: "Không tốt! Đi!" Cuốn lấy Dương Lăng, độn ra Đấu Tinh Các.

Độn quang vừa ra khỏi Đấu Tinh Các, trên bầu trời Đấu Tinh Các, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, trong tinh quang này, hé ra khuôn mặt nữ nhân phẫn nộ: "Nạp mạng đi!"

Nhưng Thái Ất độn kính độn thuật thiên hạ vô song, phụ nhân mới vừa ra tới, nó đã đi thật xa rồi.

Sau một khắc, Thái Ất độn kính xuất hiện tại một vị trí khác của Tử Vi Tinh, Dương Lăng vẻ mặt giật mình: "Vừa rồi là ai? Vấn Thiên, lẽ nào ngươi cũng không phải là đối thủ?"

Vấn Thiên đồng tử trở mình trợn mắt trắng: "Nữ nhân này là người điên, hắn đã thiêu đốt thật nhiều tu vi mới tìm được chúng ta. Đối với người điên như vậy, tránh được là tốt." Sau đó "Hắc hắc" cười, "Vừa rồi cô gia giết chết người này, cùng nữ tử đó nhất định rất có quan hệ." Dương Lăng nói: "Người như thế chỉ tự tìm tử lộ..."

Mới nói chưa xong, một bên không gian lần thứ hai bị người mở ra, nữ nhân này cư nhiên lần thứ hai đuổi tới. Vấn Thiên giận dữ nói: "Ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu, cho rằng ta thật sợ ngươi sao?"

Mặt kính bắn ra một đạo hào quang, thoáng cái bao phủ lấy nữ tử, đem nàng ràng buộc lại. Nữ nhân chỉ là một trung vị Chân Tiên mà thôi, nhưng nàng thiêu đốt linh đài lực lượng, thi triển "Đại Trinh Trắc Tinh Thuật ", nên có thể trong nháy mắt cảm ứng được phương vị người giết chết Thập thất công tử, lúc này mới lần thứ hai tìm được phương vị Dương Lăng.

Nữ nhân bị trói, oán độc nhìn thẳng Thái Ất độn kính: "Ngươi giết chết phu quân ta, Cực Lạc Tinh Cung sẽ không bỏ qua ngươi!" Vấn Thiên đồng tử quái khiếu một tiếng: "Vậy liền đem ngươi cũng giết luôn!" Kính Quang vừa chuyển, muốn đem nữ nhân này giảo sát.

Đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, trên Kính Quang, vươn tới một cái bàn tay to, đi xuống chụp tới, Kính Quang lập tức bị đánh trật. Nàng kia bị bàn tay to đảo qua, đưa ra khỏi Tử Vi Tinh.

Thái Ất độn kính thu lại Kính Quang, Vấn Thiên quát to: "Là Tử Vi Đại Đế!" "Ngươi là cái tiên thiên chân bảo mới kia, Thái Ất độn kính. Thật lớn mật, dám chạy đến Tử Vi Tinh bắt người, ngươi chẳng lẽ không biết pháp lệnh nơi đây?"

Hiển nhiên, chủ nhân bàn tay to chính là Tử Vi Tinh Đế. Thái Ất độn kính vừa ra tay, đã kinh động đến vị Kim Tiên trình tự đại năng này.

Dương Lăng từ trong kính hiện thân, chắp tay thi lễ, cười nói: "Tham kiến đại đế!" Bàn tay to vừa lộn chuyển, Dương Lăng cùng Vấn Thiên đồng tử, đột nhiên tiến nhập trung ương một tòa đại điện to lớn. Trong đại điện ngồi một tôn nhân ảnh quang ảnh, phóng xạ ra vô cùng quang nhiệt, làm cho thấy không rõ hình tượng hắn.

Vấn Thiên đồng tử có chút khẩn trương, Kính Quang lóe ra, tùy thời chuẩn bị mang theo Dương Lăng đào tẩu. Dương Lăng thần sắc như thường, chắp tay hỏi: "Đại đế mang hai người ta đến đây, chẳng biết có gì phân phó?" Tử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi tại Tử Vi Tinh ta bắt người, phạm vào pháp lệnh, nếu không nghiêm phạt, ngày sau làm sao còn quản được những người khác?"

Dương Lăng nói: "Đại đế minh giám, là đối phương xuống tay trước, chúng ta bất quá là tự vệ đánh trả." "Còn dám nói sạo!" Tử Vi Đại Đế phát sinh một tiếng quát dường như sấm rền, khí lưu chấn động, Dương Lăng liên tục lui về phía sau, sắc mặt khẽ biến."Đại đế muốn nghiêm phạt như thế nào?" Dương Lăng trầm giọng hỏi.

"Phạt Thái Ất độn kính trọn đời thần phục Tử Vi Cung, mà ngươi thì xóa đi tu vi, biếm quay về thế giới đã phi thăng!" Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói. Dương Lăng "Ha ha" cuồng tiếu: "Tử vi, ngươi là đại đế của một phương, mà muốn cướp giật Thái Ất độn kính, nên nói rõ đi, hà tất phải biên ra những ... lý do này!"

Hắn thoáng cái minh bạch, Tử Vi Đại Đế đây là muốn đoạt lấy Thái Ất độn kính. Vấn Thiên đồng tử lành lạnh cười: "Tử vi, ngươi có thể lưu được ta sao?" Kính Quang chợt lóe, liền đem Dương Lăng thu hút vào trong Thái Ất động thiên. Sau đó hóa thành một lũ độn quang, phá không bay đi. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra, không gian trong đại điện, hoàn toàn bị phong tỏa lại, căn bản vô pháp đột phá."Tại sao có thể như vậy!" Vấn Thiên hoảng hốt, nhất thời khẩn trương lên.

Hắn sở cậy vào, đơn giản đó là độn thuật thiên hạ vô song, hôm nay độn không ra khỏi đây, vậy liền nguy hiểm. Tử Vi Đại Đế lãnh đạm nói: "Tại trong Tỏa Hình Hoàn của bản đại đế, ngươi làm sao có thể thoát được đi?"

"A! Tỏa Hình Hoàn, tiên thiên chân bảo!" Vấn Thiên tàn bạo nói."Không sai, Tỏa Hình Hoàn chuyên môn khắc chế ngươi, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ." Tử Vi Đại Đế nói, "Thái Ất độn kính, ngươi nếu nguyện ý thần phục bản đại đế, bản đại đế ngày sau tất trợ giúp ngươi trở thành tiên thiên huyền bảo, thậm chí tiên thiên tạo hóa chi bảo." Vấn Thiên đồng tử trong cơn giận dữ, mắng: "Phi! Tử vi lão cẩu! Ngươi sẽ vì việc làm ngày hôm nay mà hối hận!"

Cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển toàn bộ lực lượng."Cô gia, không nghĩ tới Tử Vi Đại Đế lại đối với chúng ta hạ thủ, càng không nghĩ tới trong tay hắn có Tỏa Hình Hoàn. Tiểu nhân đi không xong, nhưng có thể đem cô gia tống đi!" Vấn Thiên trầm giọng nói.

Dương Lăng lửa giận so với Vấn Thiên còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, hắn hít vào một hơi, nhàn nhạt hỏi: "Nếu Tử Vi Đại Đế muốn luyện hóa ngươi, thì cần bao lâu?" Vấn Thiên đồng tử hắc hắc" cười: "Muốn luyện hóa ta? Hắn vĩnh viễn không có cơ hội!"

Đột nhiên, Dương Lăng cảm giác có một cổ ý niệm, dung nhập trong nguyên thần hắn, hắn sắc mặt khẽ biến, kêu lên: "Vấn Thiên!"

Nguyên lai, Vấn Thiên đồng tử mới vừa rồi đã tự động nhận chủ, cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp. Từ nay về sau, Thái Ất độn kính là pháp khí của Dương Lăng, nhận hắn làm chủ.

"Chủ nhân!" Vấn Thiên đồng tử trịnh trọng mà gọi một tiếng, "Vốn sớm muốn nhận ngươi làm chủ, nhưng kể từ đó, đối với tu vi của chủ nhân bất lợi. Hôm nay sự tình khẩn cấp, chỉ cần tiểu nhân nhận chủ, Tử Vi Đại Đế mới có thể không có cách nào bắt ta, vĩnh viễn vô pháp đem ta tế luyện!"

Dương Lăng thở dài một tiếng, không biết là vui hay buồn, trầm giọng nói: "Vấn Thiên, ta sẽ mau chóng cứu ngươi đi ra!" Thái Ất độn kính cười nói: "Chủ nhân, hôm nay nhận ngươi làm chủ, Vấn Thiên xưng hô, ngày sau cũng không cần gọi như vậy, xin gọi tiểu nhân là Thái Ất."

"Được, Thái Ất, tối đa trăm năm thời gian, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài!" "Ha hả, chủ nhân đương nhiên có thể làm được, tiểu nhân biết mà!" Một lũ quang hoa bao vây lấy Dương Lăng, cảm giác trước mắt quang hoa chợt lóe, liền ly khai khỏi Thái Ất động thiên.

Tỏa Hình Hoàn có thể tỏa định Thái Ất độn kính, nhưng không cách nào tỏa định không gian trong Thái Ất động thiên, cho nên Thái Ất có thể tống Dương Lăng đi, bản thân cũng không thể ly khai. Sau một khắc, Dương Lăng hiện thân ở bên trong động Vạn Bảo, Thái Ất độn kính rất sợ Tử Vi Đại Đế đuổi tận giết tuyệt, lúc này mới đem hắn tống đến tận nơi đây.

"Tử Vi Đại Đế! Ngươi làm một quyết định sai lầm!" Dương Lăng trong mắt sát khí chợt lóe, lập tức hai tay niết ấn quyết, thi triển Hủy Diệt Đại Đạo, quanh thân quang mang thiểm thiểm, đã đem một thân khí tức đều đổi. Ngày sau, Tử Vi Đại Đế cho dù muốn tìm hắn, cũng không biết hắn thân ở nơi nào.

Thái Ất độn kính bị Tử Vi Đại Đế trấn áp, Dương Lăng tâm tình tức giận, hắn tìm được Hỗn Thiên Hồ Lô rồi. Hỗn Thiên Hồ Lô vừa thấy Thái Ất không về, liền hỏi: "Chớ không phải là đã xảy ra chuyện chứ?" Dương Lăng nói kinh qua, Hỗn Thiên Hồ Lô than thở: "Thái Ất thật sơ ý, hắn cho rằng độn thuật vô song, có thể khắp nơi hoành hành sao? Tử Vi Đại Đế này, là Kim Tiên Tam Thanh đại thế giới đều biết, bên người sao không có vài món bảo bối lợi hại chứ?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ta cuối cùng phải cứu hắn ra! Hỗn Thiên tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ." Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói: "Nếu là người khác hỏi, ta sẽ không nói. Bất quá, ngươi thật ra lại có đại tiền đồ, giúp ngươi là giúp chính ta, ngươi cứ nói." Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, hắn từ trong miệng Thái Ất biết được, Hỗn Thiên Hồ Lô này là một lão hỗn hỗn (hành sự thất thường ND), hành sự khéo đưa đẩy, cũng không có hại. Hắn tùy tiện tìm kiếm bang trợ, vốn không có ôm bao nhiêu trông cậy, không ngờ lão hỗn hỗn này thoáng cái đáp ứng.

"Vãn bối muốn biết, đi nơi nào mới có thể tìm được cửu đại thánh tộc." Dương Lăng nói ra nghi vấn trong lòng, lúc này quan trọng hơn cả, là muốn sưu tập đủ chín loại lực lượng, đem linh đài thế giới viên mãn, từ đó tiến thêm một bước đề thăng thực lực.

Hỗn Thiên Hồ Lô suy tính chốc lát, đem năm mai ngọc sách giao cho Dương Lăng, trên mỗi một mai ngọc sách, biên soạn một, hai, ba, bốn , năm, năm chữ số. "Tỉ mỉ xem ngọc sách này, trên đó giới thiệu phương vị năm đại thánh tộc thường lui tới, cùng với giới thiệu kể lại." Hỗn Thiên Hồ Lô nói. Dương Lăng tiếp nhận ngọc sách, cúi người hành lễ: "Đa tạ! Ngày sau tất nhiên hậu báo!" Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói: "Nhớ kỹ lời của ngươi nói." Vung tay lên, liền đem Dương Lăng đưa ra khỏi Vạn Bảo Động.

Dương Lăng hiện thân trong một mảnh tinh vực, hắn lấy ra cái ngọc sách thứ nhất. Trong ngọc sách, giới thiệu chỗ phương vị Thái Vu Tộc. Thái Vu Tộc, một trong cửu đại thánh tộc, hiện nay ở vào trong tây cực đại trạch Tam Thanh đại thế giới. Hôm nay Thái Vu Tộc, người còn lại đã không nhiều lắm rồi, số lượng không vượt lên trên năm nghìn người, tụ cư ở trong đại trạch.

Nhìn tin tức tương quan, Dương Lăng chốc lát liên tục, giá khởi độn quang hướng tây cực đại trạch chạy đi. Nhưng độn quang mới khởi lên, hốt nhiên có một đạo tinh quang đem hắn ngăn lại. Trong tinh quang, hiện ra một nữ tử, mặt mày xinh đẹp, không được quan sát Dương Lăng.

Dương Lăng âm thầm bắt chuyện với Cửu Dương Tháp, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, trầm giọng nói: "Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn đường ta?" Nữ tử tu vi, là Chân Tiên cực hạn, Dương Lăng thập phần cảnh giác."Ngươi là tu sĩ ở đâu?" Nữ tử cười hỏi. Dương Lăng đáp: "Ta là tán tu, phi thăng không lâu." Nữ tử vui vẻ nói: "Như vậy là hay nhất, ngươi theo ta đi Cực Lạc Tinh Cung, ngày sau làm tinh nô bên người ta, thế nào?" Dương Lăng giận dữ, hắn vừa đến, thì tại Tử Quang Môn làm mấy ngày tiên nô, hôm nay lại có người muốn hắn làm tinh nô! Trong mắt che giấu sát khí cuồng thiểm không ra, hắn muốn xuất thủ.

Đột nhiên, lại có vài đạo tinh quang hạ xuống, hiện ra hai gã nữ tử khác, cư nhiên cũng là Chân Tiên cực hạn! Thấy đối phương người đông thế mạnh, Dương Lăng chỉ phải án hạ sát khí xuống. Tới hai nữ tử, cũng đều quan sát Dương Lăng, một nữ tử cười nói: "Không tệ, thực lực tuy rằng không mạnh lắm, nhưng rất có khí thế."

Nữ tử ngăn Dương Lăng lại cười nói: "Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Ta chính là thấy khí thế của hắn bất phàm, mới muốn lưu lại hắn." Dương Lăng nhàn nhạt hỏi: "Mấy tiên tử, chẳng biết tinh nô là một vị trí thế nào?" Tam nữ tử nhìn nhau cười, một nữ tử nói: "Ngươi không nên nghĩ tinh nô là địa vị thấp, người Cực Lạc Tinh Cung, đều là từ tinh nô mà ra. Nếu ngươi ngày sau có tiền đồ, nói không chừng có thể trở thành Tinh Chủ."

Dương Lăng thầm nghĩ: "Ba nữ tử này đều là Chân Tiên cực hạn, tuy có Cửu Dương tương trợ, nhưng nếu các nàng hợp lại, mình cũng chiếm không được tiện nghi. Thái Ất từng muốn ta tiến nhập Cực Lạc Tinh Cung tìm kiếm tinh binh, hôm nay chẳng lẽ không phải là một cơ hội sao? Hanh! Cư nhiên muốn ta làm tinh nô, ta sớm muộn gì cũng đem ba người này bóp chết!"

Chương 715: Đảm nhiệm Đại Tổng Quản.
Dương Lăng hạ quyết tâm, chắp tay nói: "Mong lọt mắt xanh ba vị tiên tử, tại hạ nguyện ý đi tới Cực Lạc Tinh Cung. Nhưng trong lòng có nghi hoặc, thỉnh mấy tiên tử trả lời." Người nữ tử thứ nhất cười nói: "Ngươi nguyện ý làm tinh nô, ngày sau đó là người thân cận bên người ta, có cái vấn đề gì đều có thể hỏi." Dương Lăng: "Còn không biết ba vị tiên tử thân phận ra sao." Người thứ nhất xuất hiện đích nữ tử cười nói: "Bản cung Vũ Cơ, các vị nàng hai là Tô Đát, Ngọc Mị, ba người ta đều là Cực Lạc Tinh Cung phi tử Bát Thái Tử Bát Gia hiểu rõ chưa." Dương Lăng nghe xong, thập phần giật mình, ba vị nữ nhân Chân Tiên cực hạn, cư nhiên là phi tử Bát Thái Tử, cái Bát Thái Tử này tu vi, chẳng lẽ đã đạt cấp bậc Thượng Tiên? Tư tự vừa chuyển, lộ ra thập phần thần tình sầu lo, nói rằng: "Trong Cung đấu tranh, luôn luôn kịch liệt. Tại hạ ngày sau nếu đi theo bên người ba vị, chẳng biết muốn ta làm cái gì?"

Vũ Cơ cho rằng Dương Lăng sợ hãi ngày sau sẽ từng bước nguy cơ, cười nói: "Ta ba người tuy là phi tử Bát Gia, nhưng địa vị rất cao, cộng đồng chưởng quản một mảnh tinh vực. Hôm nay đi ra ngoài tìm tinh nô, là bởi vì thuộc hạ chúng ta, khuyết thiếu một gã tổng quản." Dương Lăng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không giải thích được hỏi: "Ba vị tiên tử, tại hạ tu vi không cao, sợ rằng khó có thể đảm đương chức tổng quản a?" Vũ Cơ hươi tay: "Ngươi có điều chẳng biết, tinh vực chúng ta, cùng mấy tinh vực phi tử khác trọng điệp, đây đó thường xuyên phát sinh tranh chấp. Thuộc hạ chúng ta, nguyên vốn cũng có một vị tổng quản, có tu vi trung vị Chân Tiên. Nhưng người này nhát như chuột, mỗi lần đều làm mất mặt mũi chúng ta."

"Này đây, ta ba người mong muốn tìm kiếm một người có đảm phách nhậm chức." Nàng liếc mắt quan sát Dương Lăng, "Tu vi của ngươi mặc dù thấp nhưng trong cung có rất nhiều linh đan diệu dược, ngươi ngày sau cũng sẽ đề thăng. Chỉ cần ngươi có tu vi Cao Tiên, là có thể đảm nhiệm chức tổng quản, làm việc cho chúng ta. Mà trước khi tu vi đề thăng, ngươi tạm thời chịu thiệt làm tinh nô, làm việc cho ta."

Dương Lăng vừa nghe đã minh bạch, Bát Thái Tử hậu cung tranh sủng đấu trí, ba nữ nhân trước mắt luôn luôn bị thiệt, vì vậy chuẩn bị tìm một tổng quản can đảm cẩn trọng, cấp cho các nàng tranh khẩu khí. Mà tam nữ này liếc mắt đã nhìn ra Dương Lăng bất phàm, khí chất không giống nhau, quyết định trọng dụng hắn. Hắn trong lòng suy nghĩ: "Như vậy xem ra, lúc này theo các nàng tiến nhập Cực Lạc Tinh Cung, địa vị sẽ không quá thấp. Bằng vào thủ đoạn của ta, trong khoảng thời gian ngắn hỗn thượng vị trí tổng quản, hẳn là điều không phải khó. Đến lúc đó, có quyền lực nhất định, hẳn là có thể tìm hiểu đến tin tức tinh binh."

Dương Lăng vốn có dự định đi tìm năm loại lực lượng, nhưng lúc này có cơ hội, hắn liền quyết định trước tiên ở Cực Lạc Tinh Cung tầm một kiện tinh binh để dùng. Huống hồ, hắn không lâu mới giết chết một vị Thất Thập Gia, cũng là người của Cực Lạc Tinh Cung. Hơn nữa ngày trước tại Bàn Cổ Giới thì, hắn đắc tội với Cực Lạc Tinh Cung, giết hai gã Thiên Tiên hạ phàm. Đã là cừu nhân, thì sớm nghe phong thanh đối phương, đối với ngày sau cũng có bang trợ. Thoáng cái, Dương Lăng định chủ ý rồi, hơi vái chào: "Mong ba vị tiên tử để mắt, ngày sau tại hạ nguyện ý đi theo tả hữu, ra công khuyển mã!"

Vũ Cơ mừng rỡ, hư không nâng Dương Lăng dậy, cười nói: "Ngươi đi theo bên người chúng ta, tiền đồ vô lượng. Ngày sau Bát Gia trở về, nói không chừng còn có thể cho ngươi một chuyện phái đi làm." Dương Lăng trong lòng cười nhạt, dù là khiến hắn làm "Bát Gia ", vị tất đã cam tâm tình nguyện.

Tên nữ tử kia tên Tô Đát nói: "Đáng tiếc trên người ngươi không có tinh linh huyết mạch, nếu không cũng không phải làm tinh nô, trực tiếp thăng ngươi làm Phó Tổng Quản." Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi: "Có hay không có tinh linh huyết mạch, thì địa vị sẽ không thấp sao?" Nói xong thì, âm thầm vận chuyển tinh cảnh.

Vốn, tinh lực cùng ba loại lực lượng khác, hỗn nguyên trở thành hỗn nguyên đại lực, sau đó rót vào linh đài thế giới. Từ linh đài thế giới phát huy ra Hỗn Nguyên Tiên Lực, sản sinh uy năng bất khả tư nghị.

Nhưng lúc này, Dương Lăng trực tiếp lấy ra bộ phận tinh lực, đem nó đưa vào trong linh đài thế giới. Nhất thời, quanh thân hắn phóng xuất ra tinh linh khí tức. Tam nữ lập tức cảm ứng được, đều lộ ra vẻ kinh hỉ."Ngươi cư nhiên có tinh linh huyết mạch!" Tô Đát kinh hô. Dương Lăng chắp tay nói: "Cũng không phải tại hạ có ý định giấu diếm, bởi vì biết tinh linh bộ tộc số lượng cực ít, dễ bị người ám toán, bởi vì thế đơn giản không dám tiết lộ thân phận chân thực." Vũ Cơ vui vẻ nói: "Vậy liền dễ làm! Ngươi đã có tinh linh huyết mạch, rất nhanh có thể thăng ngươi làm Đại Tổng Quản!"

Những lời này, Dương Lăng nghe được liền ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Vì sao?" "Ngươi có điều chẳng biết, nếu có tinh linh huyết mạch, ba người chúng ta liền có biện pháp cho ngươi cấp tốc đề thăng thực lực, chí ít cũng có thể đạt được Cao Tiên trình tự." Ngọc Mị cười - quyến rũ nói, "Trong Cực Lạc Tinh Cung, có một kiện tinh khí, tên gọi Đại Chu Thiên Tinh Bàn. Chỉ cần đem ngươi đưa vào trong đó, tu luyện một đoạn thời gian, lúc đi ra, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh."

Đại Chu Thiên Tinh Bàn này chính là tại Bàn Cổ Giới lấy được, điều này làm cho Dương Lăng nhớ tới diệu dụng Tử Vong Tuyệt Địa, hỏi: "Đại Chu Thiên Tinh Bàn, chẳng lẽ có thể điều chỉnh thời gian, có thể khiến thời gian gia tốc vận chuyển?"

"Chính vậy!" Vũ Cơ cười gật đầu. Dương Lăng tâm đầu rung động, thầm nghĩ: "Chẳng biết Đại Chu Thiên Tinh Bàn này, là cái đẳng cấp gì." Nghĩ xong, lại hỏi, "Đơn giản nghịch chuyển thời gian, đối với tu vi bất lợi. Chẳng biết Đại Chu Thiên Tinh Bàn, là một kiện tinh khí thế nào, có hay không có điều thiếu khuyết?" Ngọc Mị ngạo nghễ nói: "Đại Chu Thiên Tinh Bàn này, là chí bảo thánh vật của tinh linh bộ tộc, mà ngay cả Tinh Đế bệ hạ cũng không thể hoàn toàn luyện hóa nó, chỉ có thể lợi dụng bộ phận công dụng của nó."

Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, lập tức đi theo tam nữ, phản hồi Cực Lạc Tinh Cung. Cực Lạc Tinh Cung, vô biên vô hạn, phạm vi bao quát cả tảng lớn tinh vực. Trên thực tế, một mảnh tinh vực này, đều bị Cực Lạc Tinh Đế khống chế, do Tinh Thần trong tinh cảnh hắn biến hóa mà thành. Tại đây trong tinh vực rộng lớn, có một mảnh tinh vực tản mát ra bạch sắc tinh quang.

Tinh vực quảng đại, Dương Lăng vô pháp độn phá không gian, vì thế được tam nữ mang theo, một đường ghé qua rất nhiều lộ trình, đến tinh vực này. Trong quần tinh, phóng xuất ra đại lượng tinh khí, những ... phấn hồng sắc tinh khí này, ngưng tụ thành một tòa cung điện, Thiên Tịnh Cung, quảng đại vô biên. Cung điện so với một tòa bất luận cái gì Dương Lăng trước đây gặp qua đều phải to lớn hơn, kéo dài qua vô số tinh thần. Hơn nữa, cung điện này gần nơi ở lại của ba vị phi tử Bát Thái Tử.

Có thể nghĩ được, cung điện Cực Lạc Tinh Đế sẽ thật lớn cỡ nào. Tiến nhập trong cung điện, liền tiến nhập một cái thế giới do tinh khí hình thành, trong đó có hoa cây thảo mộc các loại, cũng có tinh thú các vật còn sống. Tam nữ xuất hiện, lập tức có một đám nam thanh nữ tú, cung kính đi ra nghênh tiếp: "Tham kiến Thái Tử Phi!"

Vũ Cơ đem Dương Lăng dẫn vào trong một tòa cung điện bình thường, trong cung điện trang sức xa hoa, Dương Lăng đã thấy những điều chưa hề thấy. Trong điện, đứng rất nhiều đồng nam đồng nữ, hầu hạ tả hữu. Tô Đát quát to: "Gọi toàn bộ tinh nô nhập điện!"

Nhất thời, tiếng chuông khẩn cấp tại các góc vang lên, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ, trên vạn người tiến nhập đại điện, cung kính mà quỳ gối dưới bậc: "Tham kiến Thái Tử Phi!" So sánh với mọi người như nô tài, Dương Lăng ngạo nghễ, phảng phất như hạc giữa bầy gà, lộ ra thái độ bất phàm lỗi lạc. Điều này làm cho tam nữ dị thường thoả mãn, các nàng đều coi trọng, chính là Dương Lăng loại khí chất này. Nếu hắn cũng giống như những người còn lại khúm núm, liền không có tư cách làm tổng quản nơi đây."Mọi ngươi nghe lệnh! Từ nay, do Chu Thái Cực đảm nhiệm chức Đại Tổng Quản, mọi người cần phải nghe theo lệnh của Chu Thái Cực, không được vi phạm!"

Tới giữa sảnh, Dương Lăng tự báo họ tên "Chu Thái Cực ", tam nữ đều không nhận ra hắn, lòng tin là thật, này đây giới thiệu như vậy. Dương Lăng đã rõ ràng tính tình tam nữ rồi, hắn tự nhiên đi lên trước, âm thầm vận chuyển Đại Thế Đạo, cả người khí thế kinh người, như đế vương lâm thế, cất cao giọng nói: "Bản tổng quản Chu Thái Cực, các ngươi ngày sau đều phải phục tòng mệnh lệnh bản tổng quản, nếu có cãi lời, giết không tha!" Hắn vừa triển lộ ra loại khí thế này, khiến Vũ Cơ ba vị Thái Tử Phi cũng lấy làm kinh hãi, âm thầm lấy làm kỳ.

Bất quá, các nàng càng thêm vui vẻ Dương Lăng có thể có biểu hiện này. Dù sao, các nàng cũng cần, chính là một loại tổng quản có khí thế như thế này. Trong Thiên Tịnh Cung trên vạn danh, trong đó chính là nhân vật Chân Tiên cấp số, Cao Tiên trình tự Thiên Tiên càng là một đám thật nhiều. Khi Dương Lăng là nhân vật chỉ có Chí Tiên trình tự này, cư nhiên công khai mà phát biểu, tất cả mọi người cảm giác được rất buồn cười, đồng thời trong lòng tất cả cũng tức giận. Nếu như để một con dê quản lý một đám mãnh hổ, mãnh hổ đồng dạng cũng rất tức giận cùng cảm giác buồn cười.

Rất hiển nhiên, đoàn người đem tự thân coi như là mãnh hổ, mà đem Dương Lăng cái nhân vật ngoại lai này trở thành chú dê. Nội tâm không phục tất cả mọi người hình như biến sắc, Dương Lăng đều để ở trong mắt, âm thầm cười nhạt. Ứng phó tình huống này, không phải một sớm một chiều, hắn tịnh không nóng nảy. Tô Đát nói rằng: "Chu tổng quản, ngươi tạm chức Đại Tổng Quản, thử qua một đoạn thời gian. Qua mấy tháng, bản cung sẽ vì ngươi tranh thủ một lần cơ hội tiến nhập Đại Chu Thiên Tinh Bàn, đề thăng thực lực."

Hiển nhiên, Dương Lăng cái chức quyền tổng quản này, là bởi vì thực lực hắn thiếu hụt. Nếu thực lực cũng đủ cường, trực tiếp có thể làm Đại Tổng Quản, mà không phải là quyền tổng quản. Vừa đến Cực Lạc Tinh Cung, Dương Lăng đối với tất cả còn không quen thuộc, hắn ngược lại tịnh không nóng nảy hành sự, gật đầu nói: "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Ba vị Thái Tử Phi ra cung điện, các nàng muốn lưu một ít thời gian, cấp cho Dương Lăng một đoạn thời gian, quen thuộc cùng thích ứng tất cả.

Ba Thái Tử Phi không ngốc, biết muốn hàng phục được một vạn hào nhân cũng không phải chuyện dễ. Bất quá, nếu Dương Lăng làm không được điểm này, thì là có uy thế cùng khí chất nữa, cũng vô pháp gánh được chức Đại Tổng Quản. Dương Lăng nếu không hợp cách, ba vị Thái Tử Phi còn có thể tiếp tục đi tìm kiếm chọn người Đại Tổng Quản khác.

Thái Tử Phi đi rồi, hơn một vạn người quỳ trên mặt đất, đều đứng dậy. Trong đó không ít người, dùng nhãn thần khiêu khích hướng Dương Lăng nhìn qua. Trong đó lão giả nổi danh, bay thẳng đến trước Dương Lăng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, tu vi lão giả này đã là trung vị Chân Tiên, thực lực cường đại. Dương Lăng nhìn chăm chú vào đối phương, đợi hắn đến gần, cười hỏi: "Ngươi là ai?"

Lão giả ngửa đầu, gằn từng chữ: "Nguyên Đại Tổng Quản!" Dương Lăng gật đầu, rất có hứng thú mà đánh giá đối phương: "Nguyên lai ngươi là tiền nhậm Đại Tổng Quản, hạnh ngộ. Bất quá, hiện tại ta mới là Đại Tổng Quản, vì thế ngươi nên thông minh một chút." Hắn nói những lời này, khi mọi người nghe tới hoạt kê không gì sánh được, một gã Chí Tiên, cư nhiên dám như thế hướng một gã Chân Tiên nói như vậy? Lão giả ngẩn ra, sau đó cười to, chỉ vào Dương Lăng: "Ngươi cho là Thái Tử Phi ra lệnh cho ngươi làm Đại Tổng Quản, ngươi sẽ thực sự là Đại Tổng Quản sao? Hôm nay ta dạy cho ngươi biết, Đại Tổng Quản không phải là ai đều có thể làm!"

Chộp trảo tới. Đối phương một trảo này, chất chứa ảo diệu, trong phạm vi bàn tay bao phủ, không gian áp súc, Dương Lăng có loại cảm giác bị hất tới không trung. Hắn không dám sơ ý, dương tay phóng xuất Cửu Dương Tháp, quát to: "Thu cho ta!" "Ầm ầm long!" Cửu Dương đồng tử dẫm trên Cửu Dương Tháp, tàn bạo nói: "Ta ngày hôm nay mở hàng, trước tiên làm thịt ngươi lão già kia!"
Đáy tháp bắn ra hàng tỉ sát quang, gắt gao tỏa định vị tiền nhậm Đại Tổng Quản này. Được rồi, Dương Lăng kế tiếp có thể kế tục kiêu ngạo nhân sinh, tam sinh đại thế giới, tiên giới, dương cực thiên, đi từng bước một, dẫm nát dưới chân toàn bộ địch nhân

Chương 716: Tam Thanh thế giới Thái Huyền Môn.

Tên nguyên Đại Tổng Quản này là trung vị Chân Tiên, tiên lực cao tới mười ức phương, nếu chỉ dựa vào lực lượng Dương Lăng, tuyệt khó áp chế được người này. Bất quá, Cửu Dương Tháp đã là tiên thiên linh bảo, mở Cửu Dương Cảnh, am hiểu trấn áp tất cả, lực lượng vượt lên trên trăm ức phương.

Huy hoàng sát diễm, đằng đằng sát quang, tỏa định trung vị Chân Tiên này, hắn cảm thụ được cường đại áp lực, sắc mặt đại biến, quanh thân toàn lực vận chuyển tiên lực, muốn giãy ra thoát khỏi ràng buộc.

"Rầm rầm!"

Cửu Dương Tháp hơi rung động, nhưng gắt gao trấn áp được đối phương.

Dương Lăng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, hỏi: "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc từ nay đến ngày sau hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh bản tổng quản. Hoặc, hôm nay bản tổng quản đem ngươi chém chết!"

Nguyên Đại Tổng Quản cuồng tiếu: "Tháp này mặc dù có thể trấn áp được ta, nhưng khó có thể giết ta! Ngươi một người nho nhỏ thập đẳng Chí Tiên, có cái tư cách gì ngồi trên vị trí Đại Tổng Quản chứ?"

Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, không nói hai lời, thả người nhảy vào trong Cửu Dương Tháp. Mọi người chỉ thấy, trong Cửu Dương Tháp, đột nhiên nhảy lên ra một đầu mãnh thú, hình như quả trứng, ngụm lớn thôn thiên, chỉ vừa cắn một cái, liền đem tiền nhậm Đại Tổng Quản nuốt vào trong bụng.

Tiền nhậm Đại Tổng Quản kêu thảm một tiếng, khoảnh khắc đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Mãnh thú thoả mãn mà lung lay thân thể tròn vo, tiêu thất trong quang hoa.

Mọi người sắc mặt đại biến, đây là vật gì vậy? Thế nào thoáng cái liền đem Chân Tiên nuốt sống?

Dương Lăng lần thứ hai hiện thân ở ngoài Cửu Dương Tháp, thản nhiên nói: "Tiền nhậm Đại Tổng Quản không phục quản giáo, đã bị bản Đại Tổng Quản giết chết. Trong các ngươi còn có ai không phục, cứ việc đứng ra!"

Ngay cả Chân Tiên cũng thoáng cái bị giết, ai còn dám đi ra? Trên một vạn không người nào không câm như hến, cúi đầu, không dám cùng Dương Lăng đối diện.

Sát nhân lập uy xong, nét mặt Dương Lăng sát khí vừa lắng xuống, nói rằng: "Chỉ mong các ngươi có thể làm hết phận sự, chấp hành nghiêm mệnh lệnh từ bản tổng quản, bản tổng quản cũng sẽ không tùy ý sát nhân."

Mọi người vâng vâng dạ dạ, Dương Lăng phất tay lệnh cho bọn họ lui ra, chỉ để lại một gã tinh nô Chí Tiên cấp bậc dùng để hỏi sự tình.

Tên tinh nô bị lưu lại, là bát đẳng Chí Tiên, thân thể mập mạp, đầu tròn lẵng, đôi mắt như hạt đậu xanh, cười ha hả mà khom người đứng một bên, có hỏi tất đáp. Tên tinh nô này tên là Tất Cấp Luật.

Tất Cấp Luật dẫn Dương Lăng tới Đại Tổng Quản phủ, Đại Tổng Quản phủ có chút khí phái, có ba nghìn thị nữ, năm trăm đồng tử, tám mươi vệ binh Cao Tiên trình tự. Đại Tổng Quản phủ trong phòng khách, Dương Lăng đường bệ ngồi xuống, Tất Cấp Luật đứng ở trước mặt.

"Tất Cấp Luật, ngươi có biết, ba vị Thái Tử Phi bình thường đều cùng người bên kia xung đột sao?"

Tất Cấp Luật ở lâu tại Thiên Tịnh Cung, nên biết rất nhiều, vội vã đáp: "Hồi bẫm Đại Tổng Quản, Thiên Tịnh Cung quản hạt tinh vực, cùng hai phiến tinh vực trọng điệp khác, phân biệt là Tử Hương Cung, Lưu Oánh Cung."

"Trong hai cung này, ngươi ở cung nào?"

"Trong Tử Hương Cung, là Cửu Thái Tử Phi Nạp Lan Oản Oản. Trong Lưu Oánh Cung, là Bát Thái Tử Phi Bắc Sư Tiêm Tiêm."

Dương Lăng cười nói: "Ta cho rằng nữ nhân của Bát Thái Tử chỉ có tám, nguyên lai còn có một cửu Thái Tử Phi."

Tất Cấp Luật có ý định lấy lòng Dương Lăng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Đại Tổng Quản! Cửu Thái Tử Phi Nạp Lan Oản Oản địa vị cực lớn, nàng xuất thân từ Nạp Lan Gia. Mà Nạp Lan Gia gia chủ Nạp Lan Thiên Đô, là đệ tử Trấn Nguyên đạo nhân."

"Trấn Nguyên đạo nhân!" Dương Lăng hai mắt ngưng lại, không ngờ lại hội ngộ được một người quen. Hắn từng được Trấn Nguyên Thiên Phủ, từ đó lấy không ít chỗ tốt, có thể nói cùng vị Trấn Nguyên đạo nhân này có chút tình thân.

Trấn Nguyên đạo nhân, chính là một vị Kim Tiên trong Tam Thanh Đại Thế Giới, pháp lực vô biên, uy năng quảng đại, ở Trấn Nguyên Cung, có ba nghìn đệ tử, trăm vạn môn đồ. Dương Lăng sớm biết danh đầu người này, cũng biết năng lực đối phương.

"Xem ra, cũng không thích hợp cùng Nạp Lan Oản Oản xé rách mặt mũi, nếu không ngày sau gặp lại Trấn Nguyên đạo nhân, sẽ đầy nhục nhã." Trong lòng vừa nghĩ, Dương Lăng hỏi lai lịch Bắc Sư Tiêm Tiêm.

Không ngờ, Tất Cấp Luật thở dài nói: "Nói lên Bắc Sư Tiêm Tiêm, địa vị của nàng cũng không nhỏ, nữ tử này chính là con gái chưởng giáo Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn này, tuy rằng đặt chân ở đây không lâu, nhưng thực lực rất mạnh. Chưởng giáo Bắc Sư Siêu đã đạt Thượng Tiên cực hạn!"

Dương Lăng hàm răng nghiến lại, lành lạnh hỏi: "Cái Thái Huyền Môn này có lai lịch gì? Ngươi có biết không?" Hắn đột nhiên ý thức được, Tam Thanh Đại Thế Giới Thái Huyền Môn, tất cùng Bàn Cổ Giới Thái Huyền Môn có liên quan.

Tất Cấp Luật tựa hồ biết đến rất nhiều, suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Thái Huyền Môn lai lịch, tiểu nhân có biết một ... hai .... Người trong Môn, đều từ Bàn Cổ Giới phi thăng. Trong Môn tuy rằng chỉ có một vị Thượng Tiên tọa trấn, nhưng hành sự cực kỳ cao điệu, vì thế danh đầu rất vang dội."

Dương Lăng không khỏi "Ha ha" cười to: "Như vậy, là hay nhất!"

Tất Cấp Luật không hiểu sao cả, không rõ Dương Lăng vì sao cười.

Lại hỏi thêm một ít tình huống, Dương Lăng đối với Thiên Tịnh Cung cũng có đủ lý giải, nên khiến Tất Cấp Luật lui xuống.

Đột nhiên biết được tin tức Thái Huyền Môn, khiến nỗi lòng Dương Lăng có chút ba động. Thái Huyền Môn căn cơ tại Bàn Cổ Giới, đã bị hắn nhổ tận gốc. Không nghĩ tới, nó tại trong Tam Thanh Đại Thế Giới đã phát triển tới nông nỗi như vậy rồi.

Dương Lăng với một đời Lý Thái Chân, từng tới Tam Thanh Đại Thế Giới, khi đó hắn đến Thái Huyền Môn, giết người vô số, tạo thành tính đả kích gần như hủy diệt Thái Huyền Môn. Không nghĩ tới hơn mười vạn năm sau, Thái Huyền Môn cư nhiên có thể từ tro tàn lại cháy, còn xuất hiện một vị chưởng giáo Thượng Tiên trình tự.

Trong lòng một phen tính toán: Thái Huyền Môn cùng ta có đại cừu, một khi biết tin tức của ta, nhất định sẽ đến đây truy sát. Đợi đến ngày thực lực đủ cường đại, cần phải nhất cử diệt trừ Thái Huyền Môn.

Lại nghĩ: "Bắc Sư tự nhiên lại là con gái Thái Huyền Môn chưởng giáo, lại cùng ở trong Thiên Tịnh Cung, có thể mượn cớ để dẫn phát song phương xung đột. Thậm chí, có thể làm cho Cực Lạc Tinh Cung cùng Thái Huyền Môn trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn."

Liên tiếp ba ngày, Dương Lăng không có bất luận cái động tác gì, chỉ là quen thuộc tình huống trong Thiên Tịnh Cung. Trên vạn tinh nô, tự nhiên còn có người không phục Dương Lăng quản lý. Bất quá, tiền nhậm tổng quản chết khiến mọi người tâm sinh ra sợ hãi, dù là không phục, cũng không dám đem tâm tình biểu lộ ra.

Ngày thứ tư, phiền phức tìm tới cửa.

Một đội Tuần Sát binh đinh vội vàng chạy tới, bọn họ thần tình hoảng loạn, hoảng sợ bẩm báo: "Đại Tổng Quản, người của Tử Hương Cung cùng chúng ta khởi lên xung đột, đã tạm giữ năm tên tuần binh, thỉnh Đại Tổng Quản tác chủ!"

Dương Lăng thập phần lãnh tĩnh, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đem sự tình từ đầu tới cuối, tinh tế nói ra."

"Dạ." Một tên lính kể rỏ lại một lần.

Dương Lăng nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Như vậy nói đến, là đối phương cố ý khiêu khích?"

"Vâng! Người của Tử Hương Cung, luôn luôn không nói lý, chúng ta bị hại không chỉ một lần." Tên lính này tức giận nói.

"Ba!" Dương Lăng vỗ án, mặt lộ vẻ sát khí, "Cư nhiên dám lừa gạt ta, ngươi có đúng hay không là chán sống rồi?" Phất tay, trực tiếp đem đối phương nắm trong tay.

Dương Lăng thực lực, đã đạt ngoài ngũ phẩm Cao Tiên, bắt một gã tam tứ cấp Chí Tiên, bất quá là quá dễ dàng.

Tên lính này cảm giác như thân thể bị bóp nát, sợ đến kinh hoảng kêu to: "Đại Tổng Quản tha mạng!"

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Không muốn chết, thì nói thật đi." Nguyên lai, hắn am hiểu thuật thôi toán, tên lính này nói không thật, lập tức bị hắn nhìn thấu.

Tên lính sắc mặt trắng bệch, tại lúc sống chết trước mắt, cái gì cũng bất chấp, lập tức thành thực nói ra.

"Đây là do Huyền Viễn Tiếu khiến tiểu nhân cùng mấy người làm như vậy, cố ý làm Tử Hương Cung tức giận, từ đó dẫn phát xung đột, để làm khó Đại Tổng Quản." Chí Tiên này triệt để, mọi cái thứ gì đều nói ra.

Dương Lăng nghe xong, lạnh lùng cười: "Không tệ, có thể nghĩ ra biện pháp này, coi như có vài phần trí tuệ."

Thiên Tịnh Cung tinh nô, rất nhanh bị tụ tập lại, Dương Lăng huyền phù trên không trung, quét nhìn mọi người, lạnh lùng hỏi: "Ai là Huyền Viễn Tiếu?"

Trong đám người, lập tức đi ra một gã niên thiếu, nhìn qua chỉ có mấy tuổi. Hắn mỉm cười, chắp tay nói: "Đại Tổng Quản có gì phân phó?

Huyền Viễn Tiếu dáng vẻ tiêu sái, bình tĩnh, lại có vài phần phong độ.

Dương Lăng cũng không cho hắn cơ hội biểu diễn phong độ, không nói hai lời, dương tay phóng xuất Cửu Dương Tháp, quát lên: "Nho nhỏ tam phẩm Cao Tiên, cũng dám tính toán bản tổng quản!"

Huyền Viễn Tiếu sắc mặt rốt cục thay đổi, ý thức được sự tình bại lộ. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất trấn định, đợi bị Cửu Dương Tháp tỏa định, mới lạnh lùng nói: "Ngươi tuy là Đại Tổng Quản, nhưng chỉ bằng vào một kiện tiên khí trấn áp mọi người, chúng ta trong lòng không phục!"

Dương Lăng đứng ở ngoài tháp, nhìn Huyền Viễn Tiếu như nhìn người chết giống nhau, hỏi: "Ngươi cho rằng, ngươi so với ta cường hơn?"

"Không sai!" Huyền Viễn Tiếu thần sắc ngạo nghễ, "Tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới gần một trăm năm, ta đã là tam phẩm Cao Tiên. Mà ngươi, lúc này mới là thập đẳng Chí Tiên. Như vậy tu vi thấp kém, có cái tư cách gì trở thành Đại Tổng Quản? Dù là ba vị Thái Tử Phi cất nhắc ngươi, ngươi cũng không có tư cách cuồng vọng như vậy!"

Dương Lăng gật đầu, thản nhiên nói: "Như vậy, ta hôm nay cho ngươi một lần cơ hội, không vận dụng pháp khí, cùng ngươi công bình đánh một trận. Nếu ta thắng, ngươi cũng chết được minh bạch. Nếu ta thua, vị trí Đại Tổng Quản này, để cho ngươi ngồi, thế nào?"

Huyền Viễn Tiếu ngẩn ngơ, hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng cư nhiên sẽ cho hắn một cơ hội như vậy. Hơn nữa, hắn là một gã Chí Tiên, dám cùng Cao Tiên đánh một trận sao?

Nhưng cơ hội khó có được, Huyền Viễn Tiếu lập tức đáp ứng ngay: "Được! Ta cùng với ngươi chiến!"

Trước mặt trên vạn tinh nô, Cửu Dương Tháp chấn động, Huyền Viễn Tiếu bị phóng xuất ra. Phía dưới, ba vị Thái Tử Phi chẳng biết bao giờ song song hiện thân, lẳng lặng mà ở một bên quan khán.

Dương Lăng làm sao không rõ, chuyện tình hôm nay, có thể là một lần khảo nghiệm, nếu như hắn thẳng thắn trực tiếp mà giết chết Huyền Viễn Tiếu, vị tất sẽ làm ba Thái Tử Phi thoả mãn. Này đây, hắn phải triển lộ ra một bộ phân thực lực.

Vừa được tự do, Huyền Viễn Tiếu nhất thời hăng hái. Hắn tại đại thế giới này, đã được công nhận là kỳ tài tu chân, trước hai mươi tuổi đã mở linh đài thế giới, sau đó một đường cao ca mãnh tiến, thẳng đến phi thăng trở thành Thiên Tiên.

Hiện hôm nay, mặc dù không có địa vị rất cao, nhưng hắn tin tưởng, chung quy có thể từng bước một bước lên cường giả vị, bao quát chúng sinh. Hắn dùng một loại biểu tình đùa cợt nhìn Dương Lăng đối diện, thở dài: "Đại Tổng Quản, ngươi hôm nay làm một cái quyết định sai lầm không gì sánh được."

Dương Lăng diện vô biểu tình: "Những lời này, chính là ta muốn nói, ngươi làm một cái quyết định sai lầm."

Đột nhiên trong lúc đó, Dương Lăng động thủ, vô thượng hỗn nguyên thánh thể phát động, không mượn bất luận cái pháp khí gì, đột nhiên đến đối diện Huyền Viễn Tiếu. Huy quyền, xuất kích, quyền tốc cực nhanh, siêu việt không gian.

"Oanh!"

Nắm tay tại trong mắt phóng đại, Huyền Viễn Tiếu bị một quyền của Dương Lăng bắn trúng mặt. Thiên Tiên đỉnh đầu được tiên lực rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng Dương Lăng một quyền này, ám tàng huyền cơ, nhìn như một quyền đơn giản, kỳ thực do ba nghìn quyền hợp làm một.

Quá ngắn trong nháy mắt, Dương Lăng phát ra ba nghìn quyền. Sau đó đem ba nghìn quyền hợp làm một, phát ra một quyền trí mạng.

Chương 717: Tử Hương Cung.

Ngọc phẩm linh đài, kiên cố không gì sánh được, nhưng đối mặt một quyền cuồng bạo của Dương Lăng, một quyền ngưng tụ gần một ức phương kinh khủng Hỗn Nguyên Tiên Lực, tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Một quyền này, đã đạt được lực sát thương của Chân Tiên cực hạn, khiến ba vị Thái Tử Phi cũng hơi bị biến sắc.

"Răng rắc!"

Huyền Viễn Tiếu thân thể hóa thành lốm đốm như bụi, phân ra tứ tán, bị một quyền của Dương Lăng oanh sát!

"Thế nào lại lợi hại như vậy!" Ngọc Mị vẻ mặt giật mình, cùng Vũ Cơ, Tô Đát hai mặt nhìn nhau. Dương Lăng bày ra thực lực, vượt qua các nàng tưởng tượng, một gã Chí Tiên có thể phát ra công kích kinh khủng trình độ Chân Tiên, quá bất khả tư nghị mà!

Các nàng vốn tưởng rằng, Dương Lăng sẽ dùng trí tuệ cùng thủ đoạn dẹp loạn này, không ngờ thủ pháp hắn giải quyết là trực tiếp giản đơn như vậy, một quyền oanh sát!

Một quyền này mang đến chấn động, có thể khiến tất cả mọi người sợ ngây người, một tia không phục, nhất thời tiêu tan thành mây khói.

Giết Huyền Viễn Tiếu, Dương Lăng ánh mắt đi tới trước mặt ba vị Thái Tử Phi, vừa chắp tay: "Ba vị Thái Tử Phi, Huyền Viễn Tiếu nguyên không phục quản giáo, đã bị thuộc hạ đánh chết!"

Vũ Cơ giật mình, vội vã gật đầu: "Ngươi làm rất khá." Dừng một chút, "Nhưng bên Tử Hương Cung kia còn giam người bên ta, ngươi phải nhanh một chút giải quyết."

Dương Lăng gật đầu một cái: "Vâng, cái này thuộc hạ đi làm." Lập tức điểm bốn vị nhất đẳng Cao Tiên đi theo, cùng đi tới Tử Hương Cung.

Đoàn người đi rồi, Vũ Cơ cười khổ nói: "Hai vị muội muội, chúng ta vận khí thực sự tốt, thế nào tìm trở về một nhân vật lợi hại như vậy? Hắn mới là thập đẳng Chí Tiên a, cư nhiên có thể bằng vào bản thân lực lượng đánh chết tam đẳng Cao Tiên."

Ngọc Mị ánh mắt đẹp vừa chuyển, cúi đầu cười: "Tỷ tỷ hình như có chút lo lắng a, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Người này thực lực cường mạnh, cũng là Đại Tổng Quản Thiên Tịnh Cung chúng ta. Chỉ cần chúng ta cất nhắc hắn, trợ giúp hắn đề thăng thực lực, cho hắn cũng đủ địa vị, tại sao phải sợ hắn không trung thành với chúng ta?"

Vũ Cơ gật đầu: "Muội muội nói cũng đúng, Thiên Tịnh Cung chúng ta vẫn bị người khác khi dễ, có một người Đại Tổng Quản cường thế như thế, sau này có thể bớt lo. Quá đoạn thời gian, bát gia sẽ trở về, khi đó nói không chừng sẽ đưa hắn đến bên người, khiến chúng ta cũng có thể diện."

Lại nói Dương Lăng mang theo bốn vị Cao Tiên, hướng Tử Hương Cung chạy đi. Chỗ tinh vực Tử Hương Cung này, nhìn ngay trước mắt, kỳ thực cực kỳ xa xôi. Dương Lăng gọi ra Cửu Dương Tháp, mọi người tiến nhập trong tháp, hướng Tử Hương Cung phi độn.

Cửu Dương Tháp, phá vỡ không gian, phi hành cực nhanh.

Bốn vị nhất đẳng Cao Tiên, đều đã biết Dương Lăng kinh khủng, không dám có nữa lời không phục. Một gã Cao Tiên cung tay nói: "Đại Tổng Quản, pháp khí này là có lai lịch gì? Sau khi phát xuất, thì có hàng tỉ sát quang, tiểu nhân chẳng bao giờ nghe nói qua."

Dương Lăng thản nhiên nói: "Cửu Dương Tháp, trong đó mở Cửu Dương cảnh thiên, am hiểu trấn áp."

Giá Cao Tiên nghe xong, ngẩn ngơ: "Cửu Dương Tháp? Chớ không phải là Cửu Dương Tháp trong tay Cửu Dương Đại Tiên sao?"

Dương Lăng nhíu mày: "Cửu Dương Đại Tiên?"

"Vâng, trong Tam Thanh đại thế giới, có một vị Cửu Dương Đại Tiên, tu vi Thượng Tiên, trong tay có tiên thiên linh bảo như vậy, cũng gọi là Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp này, có người nói cũng là tiên thiên linh bảo cảnh giới."

Cửu Dương đồng tử kích động mà kêu lên: "Lão gia! Phát đạt rồi! Tiểu nhân rốt cục tìm được bổn gia (người cùng tộc ND)!"

Dương Lăng thập phần kỳ quái: "Phát đạt?"

Cửu Dương đồng tử "Hắc hắc" cười: "Cửu Dương tiên sách, có thượng hạ lưỡng sách. Ngày trước Bàn Cổ Giới Cửu Dương đạo nhân, chỉ chiếm được Cửu Dương hạ sách. Mà Cửu Dương thượng sách, nhất định là lưu lạc ở tại Tam Thanh đại thế giới. Vì thế có người được nó, dùng kiến tạo một ... tòa Cửu Dương Tháp khác."

"Nếu có thể đem Cửu Dương Tháp thượng hạ sách hợp làm một, nhất định có thể đem thực lực đề thăng một tầng! Trở thành tiên thiên chân bảo!" Cửu Dương hưng phấn mà kêu to.

Dương Lăng nhớ tới Trấn Thần Tháp, cũng chia hai cái, lúc hợp nhất, mới viên mãn, chính là một âm một dương mới là chi đạo. Cửu Dương Tháp này có hai tòa, đã ở trong tình lý. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng: "Việc này ngày sau mới nói, nếu có cơ hội, tự nhiên phải đoạt phân nửa Cửu Dương Tháp còn lại, tặng cho ngươi xử lý."

Cửu Dương mừng rỡ: "Lão gia nói thế, tiểu nhân nhớ kỹ!" Tựa hồ cái tin tức tốt này khiến Cửu Dương quá hưng phấn, Cửu Dương Tháp khoảnh khắc trong lúc đó đi tới bên ngoài Tử Hương Cung.

Cửu Dương Tháp vừa hiện thân, ngoài Tử Hương Cung xuất hiện một đám Thiên Tiên, tu vi cao nhất có Chân Tiên trình tự, thấp nhất cũng là Cao Tiên, bọn họ lập tức vây quanh Dương Lăng mấy người. Cùng đi với Dương Lăng bốn vị Cao Tiên, nhất thời khẩn trương lên, làm ra hình dạng muốn ứng chiến.

Dương Lăng liền phất tay: "Chúng ta cũng không phải đến đây cùng người tranh đấu." Vừa chắp tay, "Thiên Tịnh Cung Đại Tổng Quản Chu Thái Cực, đến đây bái kiến Thái Tử Phi."

Đầu lĩnh Tử Hương Cung một gã Chân Tiên, lãnh đạm nói: "Ngươi là cái thân phận gì chứ? Không xứng để Thái Tử Phi gặp mặt!"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Tại hạ đến đây, chỉ có thiện ý, cũng không có tâm tranh đấu, thỉnh thông báo một ... hai ...."

Người nọ còn muốn cự tuyệt, trong Tử Hương Cung thật lớn, truyện tới một cái thanh âm nhu hòa: "Để hắn tiến đến."

Chân Tiên nghiêng đi thân mình, đưa tay nói: "Thái Tử Phi muốn gặp ngươi."

Dương Lăng mỉm cười, đối bốn vị Cao Tiên đạo: "Các ngươi ở đây mà chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn theo Chân Tiên này, đi nhanh tiến nhập Tử Hương Cung. Trong Tử Hương Cung không gian, cùng trong Thiên Tịnh Cung quy mô tương đương, cũng tự thành một cái thế giới.

Đi qua sơn thủy trên núi, rồi đến một tòa cung điện. Trước điện, có ba nữ tử hộ vệ, ngăn Dương Lăng ở bên ngoài.

Dương Lăng dừng chân lại, chắp tay nói: "Mong có thể cùng Thái Tử Phi gặp mặt."

Âm hưởng nữ khởi lên: "Ngươi một gã tổng quản, vì sao phải tới gặp ta? Chớ không phải là bị ba người Tô Đát xui khiến chứ, đến đây thám thính tin tức bản cung?"

Dương Lăng cười nói: "Tại hạ Chu Thái Cực, tuy là Thiên Tịnh Cung tổng quản, nhưng bản thân cũng là người đi ra từ Bàn Cổ Giới, cùng Trấn Nguyên đạo nhân có uyên nguyên sâu xa. Tại hạ nghe nói, Nạp Lan Gia cùng Trấn Nguyên đạo nhân có liên quan, bởi vậy mạo muội đến đây bái phỏng."

"Cái gì? Ngươi là từ Bàn Cổ Giới phi thăng tới, còn quen biết Trấn Nguyên tổ sư sao?" Cửa điện liền mở rộng ra, bắn ra một lũ tinh quang, ngưng tụ thành một cái cầu thang, nối thẳng tới trong điện.

"Ngươi đến đây." Nạp Lan Oản Oản rốt cục đáp ứng cùng Dương Lăng gặp mặt.

Mười bậc thang đi lên, tiến nhập tầng tầng sa mạc, sa mạc này do tinh khí chức thành, từ không trung buông xuống, từng sợi nhè nhẹ, chiếm lấy toàn bộ không gian.

Dương Lăng dừng bước chân lại, chỉ thấy sa mạc phía trước phân ra, đi ra một nữ tử. Nữ tử này dung mạo phương hoa, mặt mày tú lệ, hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Dương Lăng, hỏi: "Ngươi thế nào lại biết tổ sư gia?"

Dương Lăng chắp tay vái chào: "Tham kiến Thái Tử Phi." Lại nói, "Tại hạ từng vào Trấn Nguyên Thiên Phủ, được Trấn Nguyên đạo nhân truyền thừa."

Nạp Lan Oản Oản cười nói: "Nói như vậy, ngươi ngược lại cùng tổ sư gia có chút quan hệ. Ta cũng từng nghe tổ sư nói qua, người ngày trước tại Bàn Cổ Giới để lại đạo thống, không ngờ bị ngươi lấy được."

Dương Lăng thân thủ một trảo, từ trong Trấn Nguyên Thiên Phủ nhiếp ra một quyển kinh thư, tên gọi là 《 Trấn Nguyên Tiên kinh 》. Trong Trấn Nguyên Thiên Phủ có nhiều bảo bối, đều bị Dương Lăng mở ra. Trấn Nguyên Tiên Kinh này, là do Trấn Nguyên đạo nhân lưu lại, có chút trân quý.

Nạp Lan Oản Oản vừa thấy tiên kinh, nhãn tình sáng lên: "Trấn Nguyên Tiên Kinh sao?"

Dương Lăng hai tay dâng tiên kinh: "Thỉnh xin vui lòng nhận cho?"

"Muốn tặng cho ta sao?" Nạp Lan Oản Oản ngẩn ngơ, tiên kinh này tuy nói niên đại rất lâu, là Trấn Nguyên đạo nhân tại Bàn Cổ Giới sáng chế, nhưng là thập phần trân quý, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Nàng tuy là Trấn Nguyên đạo nhân cách đại truyền nhân, kỳ thực thực chất vẫn chưa nhận được truyền thừa.

Trên Chí Tiên, Cao Tiên, Chân Tiên, Thượng Tiên, Kim Tiên các cấp, muốn bằng vào tự thân một đường lục lọi tìm tu, đã không có đường nhỏ quy phạm để đi rồi. Có thể nói, sau Cao Tiên, từ bắt đầu Chân Tiên, mỗi một vị Thiên Tiên, sẽ đi lên một con đường tu hành không giống người thường.

Trấn Nguyên Tiên Kinh, đối với Nạp Lan Oản Oản ngày sau tu luyện, rất có bang trợ. Lúc này Dương Lăng cư nhiên đưa ra tặng, nàng tự nhiên vui vẻ, cười nói: "Đa tạ." Tịnh không khách khí, phất tay nhận lấy tiên kinh.

Phía sau tinh khí kết thành chỗ ngồi, Nạp Lan Oản Oản thỉnh Dương Lăng ngồi xuống, cười nói: "Thật không nghĩ tới, có thể ở đây gặp được truyền nhân của tổ sư. Ngươi được Trấn Nguyên Thiên Phủ, coi như là đệ tử tổ sư, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc."

Dương Lăng cười nói: "Không dám nhận. Ngày sau hữu hạ, nhất định sẽ vào bái vọng Trấn Nguyên tiền bối."

Bởi vì có tầng quan hệ Trấn Nguyên đạo nhân này, song phương nói khách khí một chút, đàm luận về phong thổ Bàn Cổ Giới, còn nói một chút các tình thế của Tam Thanh đại thế giới, lời nói vui vẽ.

Ở giữa lúc đó, chợt có một tỳ nữ hiện thân, nói rằng: "Thái Tử Phi, lô " Huyền Chân Đan " này phế đi rồi."

Nạp Lan Oản Oản nhăn đôi mi thanh tú lại, thở dài một tiếng: "Mà thôi, luyện một lò nữa đi, lần này cần phải cẩn thận, tài liệu đã không còn nhiều lắm rồi."

Nghe nói luyện đan, Dương Lăng trong lòng bàn tay ngứa ngáy, hắn kiếp trước là Thần Nông đại đế, nếu luận luyện đan, Tam Thanh đại thế giới cũng không ai sánh kịp được với hắn, lúc này hắn liền xung phong nhận việc, cười nói: "Thái Tử Phi nếu tin được, có thể để tại hạ luyện một lò này."

Nạp Lan Oản Oản vừa mừng vừa sợ: "Nếu được tương trợ, ta vô cùng cảm kích." Lập tức gọi người chuẩn bị. Nàng cũng biết, Dương Lăng nếu là không có mười thành nắm chặt, thì sẽ không chủ động giúp nàng.

Bàn Cổ Giới, đan dược có phân ra linh đan, thần đan, tiên đan. Trong đó tiên đan cũng có phân chia, lại có bốn cái đẳng cấp. Mà loại phân chia này, chỉ áp dụng ở Bàn Cổ Giới. Trên thực tế, tại Tam Thanh đại thế giới, tiên đan phân làm kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm, huyền phẩm, đại la, tạo hóa, thái thượng bảy trình tự, mỗi một trình tự, lại có thượng đẳng cùng hạ đẳng chi phân, tức đan dược tổng cộng có thất phẩm mười bốn cấp. Bàn Cổ Giới tuyệt phẩm tiên đan, cũng chỉ bất quá là ngọc phẩm đan dược trong hạ đẳng đan dược.

Đồng dạng, Bàn Cổ Giới tiên khí, bỏ tiên thiên ra, đồng dạng cũng có thất phẩm mười bốn cấp bậc. Chỉ bất quá, hạng người Thiên Tiên, đối với tiên khí tin cậy cũng không sao cường liệt, rất nhiều người ngay cả tiên khí cũng lười luyện chế.

Huyền Chân Đan, thuộc về chính phẩm hạ đẳng đan dược, đối với Chân Tiên tu vi, có trợ giúp cực lớn. Nạp Lan Oản Oản bản thân là trung vị Chân Tiên, hiện nay muốn đột phá, cần mượn dược lực Huyền Chân Đan, bởi vậy mới khiến hạ nhân luyện chế.

Nhưng Huyền Chân Đan này luyện chế không dễ, xác xuất thành công rất nhỏ, Tử Hương Cung liên tục luyện ra ba lô, toàn bộ đều thất bại, tài liệu tiêu hao cũng chỉ còn đủ luyện một lò.

Lúc này, Dương Lăng được thỉnh đến trong đan phòng, bên trong phòng, hơn mười tên đan đồng sẳn sàng nghe mệnh lệnh.

Dương Lăng vung tay lên: "Đều lui ra."

Các đan đồng nhìn mắt Nạp Lan Oản Oản, Nạp Lan Oản Oản gật đầu, bọn họ lúc này mới lui ra.

"Tài liệu đều đã đủ, chẳng biết đan lô này có hợp ý không?" Nạp Lan Oản Oản hỏi, Dương Lăng giúp nàng luyện đan, nàng trở nên cũng khách khí hơn rất nhiều.

Dương Lăng cười: "Không cần đan lô." Xuất ra Thần Nông Tiên, Thần Nông Tiên hóa thành một lũ thất thải kỳ quang, thoáng cái bao phủ lấy đan thất đang bày tài liệu.

Chương 718: Bổn Nguyên Cổ Ma.

Thần Nông Tiên, chuyên môn dùng để luyện chế đan dược, lúc Dương Lăng khôi phục ký ức, đối với Thần Nông Tiên nắm trong tay trình độ càng thêm hoàn mỹ.

Hơn nữa trong lòng hắn sớm có phương pháp luyện chế Huyền Chân Đan, thất thải quang hoa chợt lóe, chín hoàn đan dược đã từ trong quang hoa bay ra, bên ngoài vờn quanh một tầng quang vựng.

Nạp Lan Oản Oản lấy làm kinh hãi: "Như vậy liền thành sao?" Đem đan dược nắm ở trong tay, nhìn kỹ, chín mai Huyền Chân Đan đều là phẩm chất thật tốt. Dương Lăng mỉm cười: "Tại hạ luyện đan thuật thô thiễn."

Nạp Lan Oản Oản lại nhìn thẳng Thần Nông Tiên, lại có chút suy nghĩ mà nói: "Từng nghe Trấn Nguyên tổ sư nói qua, trong Bàn Cổ Giới từng có một vị Thần Nông đại đế. Vị Thần Nông đại đế kia, uy năng vô biên, trong tay có một chân binh, tên gọi là Thần Nông Tiên, có thể trong khoảnh khắc luyện thành đan dược."

Nàng xem trong tay Dương Lăng: "Chẳng lẽnó là Thần Nông Tiên?" Đối với thân phận mình, Dương Lăng cũng không muốn hiển lộ, cười nói: "Không sai, đây chính là Thần Nông Tiên, là ta ngẫu nhiên có được, nó chắc chắn là vật của Thần Nông đại đế."

Nạp Lan Oản Oản mừng rỡ: "Nếu là Thần Nông Tiên, ngày sau còn có rất nhiều việc phiền phức đến tiên sinh.", Dương Lăng một khi triển lộ ra tiêu chuẩn luyện đan siêu cấp, Nạp Lan Oản Oản nhất thời đối với hắn càng thêm tôn kính. Dù sao, nàng ngày sau tu luyện, cần rất nhiều đan dược khó có thể luyện chế, nếu có Dương Lăng hỗ trợ, là nhất đại trợ lực, khiến nàng có không ít vui mừng.

Dương Lăng mục đích chuyến này, là cùng một bên Nạp Lan Oản Oản kết thiện duyên, cũng không phải đối kháng. Dù sao, hắn cùng với Trấn Nguyên đạo nhân rất có nhân duyên, hơn nữa không thích hợp cùng nhiều lắm thế lực đối kháng. Vì vậy, hắn chắp tay nói: "Nếu cần hổ trợ, tuyệt đối sẽ không chối từ." Nạp Lan Oản Oản cũng sảng khoái, cười nói: "Tiên sinh là Thiên Tịnh Cung Đại Tổng Quản, nên cấp cho tiên sinh mặt mũi, mấy người Thiên Tịnh Cung, một lát sau đều thả hết. Hơn nữa ngày sau, Tử Hương Cung sẽ không cùng người Thiên Tịnh Cung tranh chấp." Dương Lăng chắp tay thi lễ: "Đa tạ Thái Tử Phi."

Hơn nửa canh giờ sau, Dương Lăng ly khai Tử Hương Cung, phía sau theo mấy tên Thiên Tịnh Cung tinh nô bị bắt. Hắn nhẹ nhàng như vậy đã đi ra, bốn vị Cao Tiên bên ngoài chờ thập phần ngoài ý muốn, một người hỏi: "Đại Tổng Quản, Tử Hương Cung đâu có thế nào như vậy?" Dương Lăng thản nhiên nói: "Oan gia nên giải không nên kết, cửu Thái Tử Phi biết đại thể, không muốn chấp nhặt cùng những ... tiểu nhân vật này."

Bất nói gì thêm nữa, thôi động Cửu Dương Tháp, đem tất cả mọi người mang về Thiên Tịnh Cung. Không bao lâu, đoàn người trở lại đại điện. Mắt thấy Dương Lăng cư nhiên đem người dẫn theo trở về, hơn nữa còn không hề thương vong, Vũ Cơ ba vị Thái Tử Phi đi ra đón, cũng là phi thường ngoài ý muốn.

Tại trong dự tính các nàng, Dương Lăng chí ít cũng phải chịu chút ít ủy khúc, không nghĩ tới tất cả lại thuận lợi như vậy."Tử Hương Cung không có làm khó dễ các ngươi sao?" Tô Đát kỳ quái hỏi."Tử Hương Cung Chủ nói, không có hơi sức đâu mà tính toán với mấy người thuộc hạ." Dương Lăng nói. Ba Thái Tử Phi nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra thần tình nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, Ngọc Mị hỏi: "Nàng không có đưa ra yêu cầu gì sao?" Dương Lăng nói: "Không có." "Lẽ nào Nạp Lan Oản Oản đổi tính?" Vũ Cơ lẩm bẩm nói, âm thầm cùng hai Thái Tử Phi khác thương nghị."Cái Chu Thái Cực này, không chỉ có khí thế, hơn nữa rất có thủ đoạn, Nạp Lan Oản Oản mà hắn cư nhiên cũng có thể đối phó. Không bằng, hôm nay để hắn làm Đại Tổng Quản chính thức, thế nào?" Vũ Cơ hỏi."Ta xem thấy cũng có thể." Tô Đát nói, "Thưòng thường người Thiên Tịnh Cung thường xuyên bị ức hiếp, quấy nhiễu thời gian chúng ta tu luyện cũng không ít. Ngày sau có hắn tọa trấn, Thiên Tịnh Cung chắc sẽ yên ổn nhiều lắm."

Ba người thương nghị rồi quyết định, Vũ Cơ nghiêm mặt nói: "Chu Thái Cực, xem ra ngươi quả thực là nhân tài khó có được, từ nay ngày sau, ngươi chính thức là Thiên Tịnh Cung Đại Tổng Quản, tổng quản tất cả sự vụ, hi vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng." Dương Lăng thi lễ nói: "Đa tạ Thái Tử Phi tin tưởng."

"Ngươi tạm thời quản lý nơi đây, sau một năm, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ một lần cơ hội tiến nhập Đại Chu Thiên Tinh Bàn để tu luyện." Tô Đát ném ra một cái chỗ tốt, ý là quấy rối ràng buộc Dương Lăng. Dương Lăng: "Đa tạ Thái Tử Phi, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực mà làm việc."

Cứ như vậy, Dương Lăng thành Thiên Tịnh Cung Đại Tổng Quản chính thức. Tại khi trước hắn chém giết tiền nhậm tổng quản cùng một vị Cao Tiên, trong Thiên Tịnh Cung, đã không có người nào dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn, nên quản lý thập phần thuận lợi.

Ngày qua ngày, ba tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Lăng duy trì liên tục tu luyện, thử ngưng tụ Thiên Tiên hóa thân thứ hai. Chí Tiên trình tự, cần ngưng tụ Thiên Tiên hóa thân, từ đó đề thăng thực lực, tiếp cận ngọc phẩm linh đài Cao Tiên. Dương Lăng đã ngưng tụ chân nhân hóa thân, lúc này, hắn muốn ngưng tụ chính là Tinh Lực hóa thân.

Trong Tinh Cảnh, Thiên Tinh Linh Mộc cùng mỗi một khỏa tinh thần đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu có thể đem Thiên Tinh Linh Mộc luyện thành hóa thân, sẽ phi thường hoàn mỹ. Bất quá, muốn cho thành tựu hóa thân, cũng không dễ dàng. Dương Lăng phân ra một lũ thần niệm, không ngừng tẩy rửa Thiên Tinh Linh Mộc, ngày qua ngày, dùng hết một năm thời gian, linh mộc rốt cục hoàn toàn cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp, trở thành phân thân. Lại hơn nửa năm nữa, loại phù hợp này đạt được trạng thái viên mãn.

Lúc này, Thiên Tinh Linh Mộc phóng xuất ra hàng tỉ tinh quang, hóa thành một cái đại noãn. Đại noãn vừa hô nhất thì trong lúc đó, cùng toàn bộ tinh cảnh đây đó hưởng ứng."Ba năm sau, Thiên Tinh Linh Mộc có thể phá kiển mà ra, trở thành Tinh Lực hóa thân." Dương Lăng thầm nghĩ.

Một năm rưỡi thời gian, một bên ngũ đại ma đầu cũng truyền đến tin tức. Ngũ đại ma đầu, khi thôn phệ năng lượng Hắc Ma Chân Đảm xong, mỗi ngày đều đề thăng tu vi. Hôm nay, Hắc Ma Chân Đảm rốt cục bị hấp thu hoàn toàn, ngũ đại ma đầu cũng phá quan mà ra.

Trong Cửu Dương Tháp, năm đạo quang khí mạnh mẽ phóng lên cao, ngưng tụ thành ngũ tôn Bổn Nguyên Cổ Ma. Ma tu trình tự có Kim Ma, Ngọc Ma, Bổn Nguyên Cổ Ma, Chí Tôn Thánh Ma các cấp, Bổn Nguyên Cổ Ma thực lực, tương đương với Chân Tiên. Ngũ đại ma đầu tu vi, đã đạt Bổn Nguyên Cổ Ma trung vị trình tự, tức có tu vi trung vị Chân Tiên, mỗi một người đều có ba mươi ức phương ma lực. Ngũ ma hợp lực, chính là nhân vật thực lực không kém gì Chân Tiên cực hạn."Tham kiến chủ nhân!" Ngũ ma đầu lao ra Cửu Dương Tháp, bái lạy Dương Lăng. Lúc này, ngũ đại ma đầu hình dáng tướng mạo đều biến hóa thành tuấn nam mỹ nữ, trên người không có hiển lộ nửa phần ma khí.

Dương Lăng gật đầu: "Không tệ, Bổn Nguyên Cổ Ma thực lực, có thể trợ giúp ta thành sự." Bình tĩnh tu luyện hằng ngày, giằng co không được hai năm, Thiên Tịnh Cung cùng Lưu Oánh Cung trong lúc đó tái khởi ma sát. Một gã tinh nô vội vã xông vào, hoảng trương nói rằng: "Báo Đại Tổng Quản! Lưu Oánh Cung đoạt lấy ba khỏa tinh thần của Thiên Tịnh Cung, chém giết mười hai danh tinh nô."

Dương Lăng mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi: "Người phương nào xuất thủ?" "Lưu Oánh Cung Đại Tổng Quản Hướng Huyền, người này có tu vi Chân Tiên cực hạn, cực khó đối phó." Người này trả lời.

Nội tâm suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng trầm giọng nói: "Triệu tập nhân mã, theo bản tổng quản đi đoạt lại tinh thần!" Thiên Tịnh Cung cùng Lưu Oánh Cung tinh vực, có một giải đất giao tiếp, phiến tinh vực này đồng thời được song phương quản hạt, cũng là bộ vị tiêu điểm. Trên thực tế, trong trọng điệp tinh vực, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng vấn đề là, Thiên Tịnh Cung ba vị Thái Tử Phi, cùng Lưu Oánh Cung Thái Tử Phi, đều là phi tử của Bát Thái Tử. Song phương hai bên đối địch, tranh nhau tinh vực chỉ là mượn cớ mà thôi. Dương Lăng chũng hiểu điểm này, vì thế hắn mục đích chuyến này, chính là muốn hung hăng đả kích đối phương. Cho dù hắn đem Hướng Huyền giết, Vũ Cơ mấy người cũng sẽ không tức giận, chỉ vui mừng.

Ven tinh vực, phạm vi rộng lớn, Dương Lăng mang theo một trăm danh Thiên Tịnh Cung thị vệ xuất hiện, xa xa nhìn như một đám con kiến nhỏ bé. Đối diện, cũng có một đám tu sĩ huyền phù trên tinh không, một người đứng trước, mặt đen mặt hắc bào, thần tình hung ác, chính là Chân Tiên cực hạn Hướng Huyền, Lưu Oánh Cung Đại Tổng Quản.

"Người tới là người Thiên Tịnh Cung?" Hướng Huyền quát hỏi, một người hướng Dương Lăng tới gần, thần sắc ngạo nghễ. Hắn nhìn ra được, một bên trong Thiên Tịnh Cung đi ra, chỉ có một vị sơ giai Chân Tiên. Chỉ bất quá, vị sơ giai Chân tiên này, vẫn đứng ở phía sau một người thanh niên xa lạ.

Lưỡng cung trong lúc đó thường xuyên tranh đấu, Hướng Huyền nhận biết Thiên Tịnh Cung đại bộ phận cao thủ, hắn cũng không có gặp qua cái người thanh niên này. Bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì ... người thanh niên này chính là Dương Lăng, hiển lộ ra thực lực, bất quá là thập đẳng Chí Tiên. Nho nhỏ một gã Chí Tiên mà thôi, hắn Chân Tiên trình tự, một cái ngón tay là có thể niết chết mười tên Chí Tiên.

Dương Lăng tiến lên đi ra, thản nhiên nói: "Ngươi là Hướng Huyền?" Hắn vừa đi ra nói, Hướng Huyền rốt cục cũng bắt đầu nhìn thẳng vào hắn, cười hỏi: "Thế nào, Thiên Tịnh Cung hết người rồi sao, cho ngươi một tiểu nhân vật như vậy đi ra nói chuyện?" Dương Lăng chỉ hỏi: "Là ngươi đoạt tinh thần do Thiên Tịnh Cung quản hạt?"

"Không sai!" Hướng Huyền cao giọng nói, thần tình cư nhiên có chút đắc ý."Cũng là ngươi đã giết chết Thiên Tịnh Cung mười hai người?" Dương Lăng lại hỏi."Cũng đúng!" Hướng Huyền cười nhạt, "Thế nào, bằng vào ngươi cũng muốn báo thù?" Dương Lăng gật đầu: "Ngươi đoạt tinh thần của Thiên Tịnh Cung, giết chết thuộc hạ Thiên Tịnh Cung, phạm vào tử tội."

Tay phải hướng phía trước một trảo, năm đoàn hắc quang lao ra, hóa ra ngũ đại ma đầu. Ngũ đại ma đầu, đều có trung vị Chân Tiên thực lực, lúc này liên kết thành một mảnh, kết thành một tòa ma trận uy lực thật lớn, thao thao ma khí trấn áp xuống, thoáng cái bao phủ Hướng Huyền. Hướng Huyền lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Dương Lăng thoáng cái xuất ra năm tên cao thủ Chân Tiên cấp số, hắn lạnh lùng nói: "Muốn vây khốn bản tổng quản, đừng mơ tưởng!" Tay phải hướng khoảng không cắm xuống, quát to: "Phá!"

Trên bàn tay Hướng Huyền, bắn ra một lũ sát quang sắc bén, phóng lên cao, trực tiếp xé rách ma trận. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng: "Phá hả?"

Đem Cửu Dương Tháp hướng khoảng không quăng lên, nhất thời, lại có hàng tỉ sát quang hàng lâm xuống, đem Hướng Huyền tiên thuật mới sinh sôi áp chế xuống phía dưới. Cửu Dương Tháp cùng ngũ đại ma đầu hợp lực, gắt gao trấn áp Hướng Huyền. Hướng Huyền trong lòng rất hoảng, toàn lực thi triển tiên thuật, nhưng cũng vô pháp lao ra.

Cửu Dương Tháp quang hoa dần dần đem hắn bao phủ lấy, Dương Lăng đột nhiên đầu nhập trong quang hoa, phóng xuất ra Hồn Độn Thú. Hồn Độn Thú thôn thiên cật địa, vừa phóng xuất, hung uy thao thao, Hướng Huyền cả kinh sắc mặt đại biến. Hắn không kịp có động tác phản ứng, một cái miệng lớn từ trong hư không xuất hiện, thoáng cái đưa hắn nuốt sống.

Trong bụng Hồn Độn Thú hồn độn khí tức vừa cuộn lại, liền đem vị Chân Tiên cực hạn này tiêu hóa sạch.

Giết Hướng Huyền xong, Dương Lăng ánh mắt quét về phía Lưu Oánh Cung dọa mọi người sợ ngây người ra, quát to: "Sát! Một người không để lại!" Ngũ đại ma đầu, Cửu Dương Tháp, cùng với trăm vị Thiên Tịnh Cung, toàn lực xung phong trùng kích tới, cùng hơn trăm nhân vật nổi tiếng của Lưu Oánh Cung triển khai chém giết. Dương Lăng tay không tấc sắt, hóa thành một đạo huyễn ảnh xuất hiện trong đoàn người, mỗi một quyền mỗi một cước, đều đánh gục một người. Chỉ một thoáng tiếng nổ mạnh liên tục, từng tòa tòa linh đài thế giới khổ tu mà thành bị hủy diệt, lần lượt từng Thiên Tiên ngã xuống.

Chương 719: Bát Thái Tử.

Thiên Tịnh Cung bởi tồn tại Dương Lăng, hoàn toàn chiếm lấy ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn liền chém giết gần nửa số người Lưu Oánh Cung. Người còn lại thì đều chạy tứ tán, chạy về Lưu Oánh Cung báo lại tin tức.

Chém giết đối thủ, đoạt lại tinh thần, Dương Lăng dọn sạch mà quay về. Vũ Cơ ba vị Thái Phi khi biết được tin tức, cũng vạn phần vui vẻ, đối với Dương Lăng tăng thêm tán thưởng.

Trong Lưu Oánh Cung, Bắc Sư Tiêm Tiêm đầy mặt tức giận. Bắc Sư Tiêm Tiêm tuyệt đối là một nữ nhân đẹp, tuy nói Thiên Tiên có thể tự biến ảo các loại dung mạo, nhưng Bắc Sư Tiêm Tiêm khí chất cùng dung mạo cũng là tự nhiên hình thành, có một ý vị khác.

Đương nhiên, thân phận Bắc Sư Tiêm Tiêm cũng là con gái của chưởng giáo Thái Huyền Môn Bắc Sư Siêu. Hơn nữa thân phận xuất chúng cùng dung mạo như vậy, khiến nàng trở thành phi tử của Bát Thái Tử, làm chủ Lưu Oánh Cung, chưởng quản một mảnh tinh vực.

So sánh với Vũ Cơ mấy Thái Tử Phi, Bắc Sư Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ càng được Bát Thái Tử sủng hạnh, nàng cũng bởi vậy không quá coi trọng Thiên Tịnh Cung ba vị Thái Tử Phi, song phương trong lúc đó bởi vậy mà bất hòa, thường xuyên khởi lên xung đột.

Nhưng luôn luôn đều là một bên Bắc Sư Tiêm Tiêm chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, chiếm được tiện nghi, kỳ thực đối với nàng mà nói có thể có có thể không. Nhưng người tranh nhau một hơi thở, Thiên Tiên cũng là người, nên có lòng hiếu thắng. Nhưng hôm nay, người Lưu Oánh Cung cư nhiên bị giết một phân nửa, thêm Chân Tiên cực hạn Đại Tổng Quản Hướng Huyền cũng bị người chém chết.

Hướng Huyền vẫn được Bắc Sư Tiêm Tiêm trọng dụng, mất đi hắn, chẳng khác nào mất đi một cánh tay, khiến cho không ngớt tức giận.

"Thiên Tịnh Cung thực sự là khinh người quá đáng!" Bắc Sư Tiêm Tiêm dương tay đánh ra một đạo quang hoa, quang hoa này xuyên qua không gian, trong sát na lúc đó hành tẩu vô số đường, tới trước một tòa cung điện thật lớn rồi.

Cung điện này, tên là Cực Lạc Tinh Cung. Trong Cực Lạc Tinh Cung, hai gã thanh niên nam tử đang đánh cờ, trong đó một người mặt nhọn mắt to, cực có uy thế, hắn đưa tay một trảo, đem một lũ quang hoa trảo ở trong tay.

Thanh niên nam tử mi thanh mục tú chơi cờ đối diện, cười nói: "Bát ca, vừa rồi là vị chị dâu nào?"

Nguyên lai, hai người thanh niên chính là Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử cùng Thập Bát Thái Tử, được gọi là Bát gia cùng Thập Bát gia.

Bát Thái Tử đạm đạm nhất tiếu, đem quang hoa này chà xát, ném sang một bên: "Thiên Tịnh Cung lại cùng Lưu Oánh Cung tranh đấu, không cần để ý tới, Thập Bát đệ, chúng ta tiếp tục chơi cờ."

Thập Bát Thái Tử lại khoát khoát tay, cười nói: "Chơi cờ lúc nào cũng đều có thể chơi, vạn nhất hai vị chị dâu đánh nhau bưu đầu sức trán, bát ca chẳng lẽ không phải đau đầu sao?"

Bát Thái Tử thở dài một tiếng: "Xem ra ngày sau phải trảm vài cái hóa thân đi ra, nếu không thì không có cách nào quản giáo đám nữ nhân ngu xuẩn này." Dứt lời, hắn củng chắp tay, "Thập Bát đệ, ngày sau gặp lại." Chợt lóe thân, đã trở lại Lưu Oánh Cung.

Lại nói Bắc Sư Tiêm Tiêm phát ra tin tức xong, liền lẳng lặng chờ. Quả nhiên, ước chừng mười cái hô hấp thời gian, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt, Bắc Sư Tiêm Tiêm dịu dàng thi lễ: "Bát Gia, ngài đã trở về?"

Bát Thái Tử "Hanh" một tiếng: "Ngươi gây sự, ta còn không trở về được sao?"

Bắc Sư Tiêm Tiêm vẻ mặt ủy khuất: "Bát Gia luôn luôn không công bằng, lúc này đây rõ ràng là Thiên Tịnh Cung ba lần khi dễ đến cửa, giết người của Lưu Oánh Cung không nói, mà còn nhục mạ thiếp thân."

Bát Thái Tử không nhịn được liền phất tay: "Há có thể nghe một phía của ngươi sao? Theo ta đi Thiên Tịnh Cung." Lôi Bắc Sư Tiêm Tiêm, khoảnh khắc trong lúc đó, hai người đã đến trong Thiên Tịnh Cung.

Dương Lăng lập tức cảm ứng được, vừa mở mắt, quát lên: "Người phương nào thiện tiện xông vào?"

"Ta!" Bát Thái Tử tự nhiên đi tới, ánh mắt đảo qua Dương Lăng, lạnh lùng nói, "Lẽ nào ngươi là tổng quản?"

"Bát Gia đã trở về!" Vũ Cơ mấy người hỉ động nhan sắc, cuống quít ra nghênh đón.

Bát Thái Tử khẽ gật đầu, hỏi: "Các ngươi thế nào tìm một người thực lực nhỏ yếu như vậy làm tổng quản?"

Vũ Cơ đắc ý nói: "Bát Gia, người cũng không nên xem thường Chu Thái Cực, hắn tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh."

Dương Lăng nhìn lướt qua Bát Thái Tử, cảm giác đối phương tu vi thâm bất khả trắc, cùng Ma Suất mấy người là một tầng thứ, không dám lỗ mãng, tiến lên thi lễ: "Thuộc hạ tham kiến Bát Thái Tử."

Bát Thái Tử khẽ gật đầu, hỏi: "Ngươi có cái bản lĩnh gì, để bản thái tử nhìn một cái xem."

Dương Lăng nói: "Thuộc hạ sao dám tại trước mặt Bát Thái Tử bêu xấu?"

Vũ Cơ cười nói: "Chu tổng quản, ngươi trên người chẳng lẽ không phải có một kiện tiên khí lợi hại sao? Đem nó lấy ra đây, để Bát Thái Tử xem qua, giúp ngươi bình luận một phen."

Dương Lăng thầm nghĩ: "Được hắn phẩm bình, nói không chừng sẽ đem Cửu Dương Tháp đoạt mất." Âm thầm phân phó Cửu Dương đồng tử, lúc này mới xuất ra. Cửu Dương Tháp có hai cái, phân biệt do Cửu Dương tiên sách thượng sách cùng hạ sách chế thành, lúc này còn khiếm khuyết một phần hỏa hậu.

Nguyên nhân chính là thiếu một tia hỏa hậu, Cửu Dương Tháp có thể ngụy trang trở thành tiên khí phổ thông, mà không phải liếc mắt nhìn qua, là biết tiên thiên linh bảo.

Lúc này Cửu Dương Tháp hiển lộ ra hình thức, ước chừng là một kiện chân giai hạ đẳng tiên khí. Tiên khí có kim, ngọc, chân, huyền, đại la, tạo hóa, thái thượng bảy giai. Trên thực tế, trong tiên khí thất giai mười bốn cấp, tiên khí đã ngoài đại la trình tự, là có cơ hội trở thành tiên thiên chi bảo.

Chân giai hạ đẳng tiên khí tuy rằng bất phàm, nhưng tại trong mắt Bát Thái Tử, cũng không mấy là ngạc nhiên, hắn thản nhiên nói: "Bằng vào vật ấy, cũng có vài phần lực sát thương." Phía sau Bát Thái Tử, Bắc Sư Tiêm Tiêm cũng không có dùng miệng lưỡi gây xung đột, mà đem lực chú ý đều tập trung tới trên người Dương Lăng rồi, nhíu mày nói: "Ngươi là từ nơi nào phi thăng?"

Mắt thấy Bắc Sư Tiêm Tiêm biểu tình như vậy, Bát Thái Tử biết nên hiếu kỳ, cười hỏi: "Ngươi quen người này sao?"

Dương Lăng nói: "Bàn Cổ Giới."

"Bàn Cổ Giới! Ngươi có biết việc Thái Huyền Môn?" Bắc Sư tự nhiên lạnh lùng hỏi.

Dương Lăng cười nói: "Tự nhiên biết, Thái Huyền Môn đã bị tiêu diệt, trở thành lịch sử." Sau đó hỏi, "Thái Tử Phi vì sao lại hỏi vậy?"

"Dáng vẻ của ngươi, rất giống một người." Bắc Sư Tiêm Tiêm nói.

"Tại hạ giống ai?" Dương Lăng hiếu kỳ hỏi.

"Dương Lăng, Bàn Cổ Giới Thần Nông đại đế chuyển thế." Bắc Sư Tiêm Tiêm gằn từng chữ.

Bát Thái Tử ánh mắt chợt lóe, nhìn thẳng Dương Lăng: "Ngươi là Dương Lăng?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Tại hạ là Chu Thái Cực."

Vũ Cơ lại càng hoảng sợ, không rõ Bát Thái Tử vì sao lưu ý như vậy, nhưng nàng cũng không hy vọng Dương Lăng thực sự là "Dương Lăng ", Vì vậy mới nói: "Bát Gia, Chu Thái Cực là được chúng ta chủ động mời tới, thế nào có khả năng là cái gì Dương Lăng chứ?"

Nhưng Bắc Sư Tiêm Tiêm vẫn đang hoài nghi: "Sai! Ta đã từng tại Thái Huyền Môn gặp qua ảnh tượng người này, hắn nhất định là Dương Lăng! Dương Lăng này, có chân nhân tộc cùng thiên thần tộc truyền thừa, trình tự không cao, nhưng thực lực rất mạnh. Đây là vì sao hắn có thể bằng vào Chí Tiên tu vi, đánh chết Chân Tiên cực hạn Hướng Huyền."

Bát Thái Tử ánh mắt phát lạnh: "Xem ra ngươi hẳn là Dương Lăng, đi tới Cực Lạc Tinh Cung, là có mưu đồ gì?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Nếu như Bát Thái Tử nhất định cho rằng thuộc hạ là Dương Lăng, vậy thuộc hạ là Dương Lăng."

Bát Thái Tử tay hữu vung lên, một lũ tinh lạc hàng lâm xuống, tại quanh thân Dương Lăng đảo qua, hắn nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ t: "Hỗn Nguyên Tiên Lực! Ngươi cùng Hỗn Nguyên đạo tổ, có quan hệ như thế nào?"

Hỗn Nguyên đạo tổ, tức là Vạn Pháp tổ sư, Bàn Cổ Giới một trong mười hai đạo tổ, chính là nhân vật rất vang danh.

Dương Lăng tâm tư tính toán, rồi nói: "Thuộc hạ là Bàn Cổ Giới Vạn Pháp Môn đệ tử, được Hỗn Nguyên đại đạo truyền thừa, nên có tu luyện."

Nguyên lai, Dương Lăng tứ đại lĩnh vực đều được giấu kỷ, chỉ thấu tràn Hỗn Nguyên Tiên Lực. Dương Lăng Hỗn Nguyên Tiên Lực, là thông qua lực lượng tứ đại lĩnh vực Hỗn Nguyên, sau đó rót vào kim phẩm linh đài, hoá sinh mà thành tiên lực.

Hỗn Nguyên Tiên Lực phẩm chất cực cao, viễn siêu hơn lực lượng bình thường.

"Đã là Hỗn Nguyên Tiên Lực, vậy ngươi dùng hai chủng lực lượng Hỗn Nguyên?" Bát Thái Tử lại có chút hoài nghi.

Dương Lăng nói: "Thuộc hạ đã từng được một quả Bàn Cổ phân thân, đồng thời cũng có tinh linh truyền thừa."

Bát Thái Tử chợt nói: "Thì ra là thế, Hỗn Nguyên chân lực cùng tinh lực." Hắn gật đầu: "Nghe đồn Hỗn Nguyên đại đạo uy lực rất mạnh, quả thế. Không sai, ngươi tương đối có tiềm lực."

Bắc Sư Tiêm Tiêm nửa ngờ nửa tin, lại hỏi Dương Lăng: "Ngươi nếu không phải Dương Lăng, vậy có biết Dương Lăng hạ lạc không?"

"Dung mạo của ngươi cư nhiên cùng Dương Lăng như vậy tương tự, ngươi hai người trong lúc đó, có hay không có liên hệ?" Bắc Sư Tiêm Tiêm trầm giọng hỏi.

Dương Lăng bất đắc dĩ nói: "Chuyện này, thuộc hạ thực tại chẳng biết, bởi vì thuộc hạ chẳng bao giờ gặp qua Dương Lăng một lần. Thiên hạ người giống người, chỗ nào cũng có."

Dương Lăng nói không có sai, lấy Bàn Cổ Giới làm ngạo, bất luận một người nào, đều có thể tìm được người này giống với người kia.

Bát Thái Tử gật đầu: "Ngươi tu luyện Hỗn Nguyên đại đạo, lại có tinh linh huyết mạch, ngày sau sẽ đi theo bên người bản thái tử, ngươi có bằng lòng hay không?"

Dương Lăng biết, muốn tiếp cận Đại Chu Thiên Tinh Bàn, ở lại bên người Bát Thái Tử cơ hội còn lớn hơn, vì vậy hắn lập tức đáp ứng: "Thuộc hạ nguyện ý."

Bắc Sư Tiêm Tiêm lúc này cũng không nhắc lại chuyện muốn Bát Thái Tử vì nàng mà chủ trì công đạo, trái lại ngậm miệng. Bát Thái Tử sắc mặt trầm xuống: "Ngày sau hai cung các ngươi nếu còn tranh đấu, ta liền đem bọn ngươi cùng nhau đuổi ra, biếm vào lãnh cung!"

Tứ nữ đều lấy làm kinh hãi, cúi đầu không nói.

Bát Thái Tử tựa hồ không muốn ở lâu, phát ra một mảnh tinh quang, bao phủ lấy Dương Lăng, hai người trong nháy mắt ly khai.

"Bát Gia thế nào hiện tại lại đem Chu Thái Cực mang đi?" Tô Đát có chút tiếc hận.

"Ngươi lẽ nào không có nghe sao, chúng ta tái đấu, đều phải bị biếm vào lãnh cung. Chu Thái Cực đi cũng không phải chuyện xấu, chúng ta tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian, không cùng nàng đấu nữa."

Bắc Sư Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, một mình ra Thiên Tịnh Cung.

Dương Lăng bị bao vây trong một mảnh tinh lực, tiến nhập trong đó, hắn liền thấy tinh khí ràng buộc càng ngày càng gấp, trong lòng khẽ động, không khỏi nói: "Bát Thái Tử đây là muốn gì?"

Bát Thái Tử thản nhiên nói: "Thần Nông đại đế chuyển thế, gặp phải ngươi nhân vật như vậy, bản thái tử há có thể không ra mặt chiêu đãi sao?"

Dương Lăng cười nói: "Nguyên lai Bát Thái Tử đã biết thân phận tại hạ."

"Không sai, trước đây không lâu, dù bản thái tử chưa từng trên người ngươi cảm ứng được chân lực, nhưng tịnh không có nghĩa là ngươi không có chân lực. Huống hồ, không lâu sau, ta cũng biết Thập Thất Đệ bị một người giết chết, thê tử hắn là Mạc Ngọc Thiền tiên tử gặp qua dáng vẻ của ngươi, đồng thời ghi lại."

"Nếu ngươi là Dương Lăng, mới dám như thế vô pháp vô thiên, là có thể lý giải. Lý Thái Chân, ta nói có đúng không?"

Dương Lăng nở nụ cười: "Ta cũng không phải Lý Thái Chân."

"Nhưng Lý Thái Chân tên này, thực sự vang dội, bao nhiêu năm qua, vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ ngươi, thậm chí ngay cả ta vãn bối này cũng nghe nhiều nên thuộc hết sự tích của ngươi. Ngươi tại Bàn Cổ Giới, giết chết Thiên Tiên Cực Lạc Tinh Cung phái hạ phàm, vậy phải bị tội gì?" Bát Thái Tử chậm rãi nói.

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Lời vô ích không cần phải nói, ngươi muốn đối phó ta thế nào?"

"Đương nhiên là giết ngươi!" Bát Thái Tử cười nói.

Chương 720: Tây Cực đại trạch.
"Giết ta?" Dương Lăng cười nhạt, "Ngươi vốn xác thực có cơ hội giết ta, bất quá, ngươi phạm phải một sai lầm."

"Sai Lầm?" Bát Thái Tử nở nụ cười, "Ta là Thượng Tiên, trong nháy mắt tức có thể cho ngươi hôi phi yên diệt, dù là phạm vào vạn cái sai lầm, ngươi há có thể thoát đi nơi đây được sao?"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Nếu như ta không nhìn lầm, thì không gian này là do tinh vực ngươi biến hóa mà thành."

"Không sai, bản thái tử đã là nhất phương Tinh Chủ, ngươi cư nhiên cũng nhìn ra được." Bát Thái Tử nói.

"Ngươi là Thượng Tiên cũng tốt, Kim Tiên cũng tốt, dám đem ta thu vào trong tinh vực, đã tự kết liễu rồi." Dương Lăng thản nhiên nói, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hư ảnh một đầu mãnh thú.

Con thú này vừa ra, hung uy kinh khủng tản mát ra, Bát Thái Tử nhất thời kinh hãi: "Hồn Độn Thú! Thế nào lại là Hồn Độn Thú, con thú này rõ ràng sớm đã tuyệt chủng rồi mà!" Đồng thời toàn lực thôi động tinh vực, muốn đem Hồn Độn Thú đuổi ra.

Nhưng đã chậm, Hồn Độn Thú, có thể thôn thiên cật địa, tiến nhập phiến tinh vực này, là rất tốt giống như dê trâu vào vườn rau, mở rộng bao tử ra táp tới. Đại khẩu mãnh thú, một đạo quang khí bạch quang tràn ngập ra, khoảnh khắc trong lúc đó chiếm hết nửa giang san.

Phàm bộ phận bị bạch quang bao phủ, hoàn toàn cùng Bát Thái Tử mất đi liên hệ. Tinh vực này, tức là linh đài thế giới của Bát Thái Tử. Hắn tuy là Thượng Tiên trình tự, nhưng đối mặt Hồn Độn Thú hung tàn, cư nhiên không hề có sức phản kháng, trong nội tâm sinh ra ý kinh hãi.

Quyết định thật nhanh, Bát Thái Tử cuồng thôi tiên lực, quát to: "Đoạn!"

"Ầm ầm!"

Khoảnh khắc trong lúc đó, Bát Thái Tử linh đài thế giới chia ra làm hai phần, phân nửa bị Hồn Độn Thú nuốt tươi, một ... nữa khác thì bị Bát Thái Tử mạnh mẽ cắt chia lìa.

Một phần vạn cái sát na, Dương Lăng bắt được thời cơ, thôi động Cửu Dương Tháp, bỏ chạy đi ra ngoài.

Mang mang trong tinh vực, Bát Thái Tử lộ ra thân hình đầy mặt nổi giận, trong mắt sát khí cuồng thiểm. Ngay vừa rồi, Hồn Độn Thú nuốt của hắn phân nửa tu vi! Thiếu chút nữa có thể khiến từ Thượng Tiên rơi xuống tới Chân Tiên trình tự.

"Dương Lăng! Tương lai ta tất báo cừu này!"

Bát Thái Tử không nói nhiều, Hồn Độn Thú một ngụm lửng dạ, đem một nữa thiên địa linh đài ăn vào trong bụng. Thiên địa linh đài, không phải chuyện đùa, trong đó chất chứa tinh lực số lượng rất nhiều, lại thuần túy, so với ngày đó thu nạp tinh đảm còn muốn thuần túy hơn trăm nghìn lần.

Một nữa thiên địa linh thai, không ngừng mà chuyển hóa thành tinh lực, chứa đựng lại. Cùng lúc đó, Dương Lăng hiện thân một nơi nào đó ở Tam Thanh đại thế giới, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, cảm giác được may mắn, lại có chút tiếc nuối.

Hắn tại Cực Lạc Tinh Cung đợi gần hai năm, mặc dù đã tìm hiểu đến phương vị Đại Chu Thiên Tinh Bàn, đáng tiếc không thể đem nó lấy vào tay. Bất quá, có thất cũng có được, Hồn Độn Thú vì hắn một ngụm nuốt đại lượng tinh lực. Bằng vào phê tinh lực này, hắn có thể không ngừng đề thăng tinh cảnh trình tự, thậm chí có thể trở thành Tinh Chủ.

"Đại Chu Thiên Tinh Bàn, chỉ có thể đợi ngày sau mới tính. Hiện hôm nay, chính là đi tìm năm loại lực lượng." Dương Lăng hạ quyết tâm, lệnh Cửu Dương Tháp đi Tây Cực đại trạch. Hiện hôm nay, sinh hoạt tại trong Tây Cực đại trạch Thái Vu Tộc, nhân số không đầy năm nghìn người.

Bất quá, Thái Vu Tộc nhân có thể sống sót, tất nhiên đa số là cường giả, Dương Lăng không dám sơ ý.

Cửu Dương Tháp độn đi cực nhanh, Tây Cực đại trạch đảo mắt liền đến.

Đưa mắt nhìn qua, một mảnh tử thanh sắc chiểu trạch vô biên vô hạn, hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Dương Lăng đứng ở không trung, đưa tay hướng không trung một trảo, nhè nhẹ từng sợi vu chú lực rơi vào trong tay, lập tức tiêu tán.

"Trong mỗi một thốn không gian, đều lưu lại chú lực, không hổ địa phương là Thái Vu Tộc sinh tồn." Dương Lăng gọi ra Đế Tà.

Đế Tà đã lâu chưa xuất động, vừa lộ diện, đã thập phần vui mừng, hắn khụt khịt mũi, vui vẻ nói: "Thật nhiều chú lực! Lão gia, đại trạch này thực sự là hảo địa phương!"

Cửu Dương đồng tử um tùm cười: "Lão gia đến đây, là muốn giết người phóng hỏa, muốn làm một hồi ác chiến, Đế Tà, ngươi phải cẩn thận một chút."

Đế Tà vừa nghe, lộ vẻ cười khổ, theo Dương Lăng mấy người thực lực tăng cường, hắn càng ngày càng trở nên có thể có có thể không. Cửu Dương trêu chọc cũng không phải không có đạo lý, tại Tam Thanh đại thế giới, hắn ít có khả năng tự bảo vệ mình.

Dương Lăng liếc mắt trừng Cửu Dương, nói rằng: "Đế Tà, trong Tây Cực đại trạch, tám phần mười có cơ hội đề thăng thực lực ngươi."

Đế Tà nhãn tình sáng lên: "Thỉnh lão gia chiếu cố."

Vừa nói chuyện, chung quanh chú lực tàn dư đột nhiên kết thành một tòa chú trận, một cổ oán độc chú lực hướng Dương Lăng mà đến. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thu hồi Cửu Dương Tháp cùng Đế Tà, mặc cho chú lực gia thân. Tam đại nguyện lực, có vô biên phúc báo, chú lực vừa tới gần, lập bị văng ra.

Phương viên trong vòng vạn dặm, không gian đều nữu khúc lên, mà cổ chú lực này đang không ngừng biến thành cường hãn.

Cách xa nhau ngoài ba vạn dặm trong một cái sơn động, mười tên hắc bào thân bay lớn lên mồm đang tụng chú ngữ, chính là bọn hắn đang thôi động chú lực, tập kích Dương Lăng. Trung ương mười người, ngồi xếp bằng một gã niên thiếu, hắn thần sắc kinh dị: "Mười vị trưởng lão song song xuất thủ, cư nhiên cũng giết không chết cái người xâm lấn này!"

Một gã trưởng lão mở mắt ra, quát to: "Đình!" Mười tên trưởng lão đều đình chỉ niệm chú, người người thần sắc kỳ dị.

"Người này căn bản không sợ chú lực, trên người hắn có cực đại phúc báo lực. Phúc báo lực này cường đại, mười người chúng ta cũng không nghe nói qua!"

Niên thiếu ánh mắt chợt lóe: "Phúc báo cũng là một loại chú lực, nếu như có thể đưa hắn lấy ra chú lực, gia trì trên thân ta, tất nhiên có thể đột nhiên mãnh tiến."

"Tiểu Đa Vương Tử, người này không sợ trớ chú của chúng ta, làm sao mà chế phục hắn?" Một gã trưởng lão lo lắng hỏi, hắn hiển nhiên đối với ám toán Dương Lăng, không nắm chắc được bao nhiêu phần.

Tiểu Đa Vương Tử mặt phát lạnh: "Thái Vu Tộc không chỉ có chú thuật cường đại, còn có cường đại chú lực thối luyện thành thân thể! Thái Vu thất cảnh, kim, ngọc, chân, huyền, đại la, tạo hóa, thái thượng, mỗi một cảnh thượng trung hạ tam phẩm, tổng cộng thất cảnh hai mươi mốt phẩm cấp. Ta đã là Chân Cảnh thượng phẩm, chỉ dùng thân thể, cũng có thể đánh chết người này!"

Mười vị trưởng lão nhìn nhau, một người nói: "Tiểu Đa Vương Tử, người này lai lịch bất minh, có nên hay không trước tiên biết rõ ý đồ hắn đến đây, cùng với thân phận hắn?"

Tiểu Đa Vương Tử hừ lạnh một tiếng: "Lẽ nào biết rõ ràng ý đồ hắn đến, sẽ thả hắn ra sao? Ta đã quyết định tinh luyện phúc báo trên người hắn, nếu muốn giết hắn, tất sẽ không hỏi đến nhiều làm gì!"

Mười tên trưởng lão lại lo lắng, lại một người nói: "Tiểu Đa Vương Tử, có nên hay không phải đem việc này thông báo cho đại vương, để đại vương cho một chủ ý."

Tiểu Đa Vương Tử vừa nghe liền giận dữ: "Lúc đi ra, phụ vương cho các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, hôm nay ta chỉ giết một người mà thôi, các ngươi liền không nghe ta hiệu lệnh sao?"

Các trưởng lão rốt cục không dám nhiều lời, âm thầm trao đổi ánh mắt một người, đều nói: "Vâng, chúng ta nghe theo Tiểu Đa Vương Tử phân phó."

Tiểu Đa Vương Tử đưa tay hướng không trung vừa phất, một mặt kính liền hiển lộ ra, trên đó biểu hiện hình ảnh Dương Lăng đang đứng trong chiểu trạch. Nhìn thoáng qua, hắn trầm giọng nói: "Các ngươi bên ngoài lược trận, ta nếu bắt không được hắn, các ngươi mới hạ thủ."

"Vâng!"

Vô cùng vô tận chú lực công kích, đột nhiên đình chỉ, Dương Lăng trợn tròn hai mắt, quát to: "Là ai xuất thủ?"

"Hanh! Ngươi rất không tệ, chính là tu vi nhược tiểu như vậy, cũng dám tiến nhập Tây Cực đại trạch!" Đột nhiên, chung quanh chú lực lại hoạt động lên, chú lực ngưng tụ, không gian theo đó uốn lượn, một gã niên thiếu trống rỗng xuất hiện.

Niên thiếu này, chính là Tiểu Đa Vương Tử, hắn lạnh lùng nhìn kỹ Dương Lăng, như là đang nhìn con mồi tốt sắp vào tay.

Người này vừa xuất hiện, Dương Lăng đã từ trên người hắn cảm ứng được một loại khí tức đặc biệt. Cổ khí tức này, hắn đã từng từ trong Hỗn Nguyên Kim Đấu có được, chính là vu lực. Vu lực, là một trong cửu đại thánh tộc Thái Vu Tộc độc hữu.

Thái Vu Tộc trời sinh thích hợp tu luyện vu chú, vu thuật quỷ dị khó lường, vu chú lợi hại, ngay cả Kim Tiên cũng phải sợ hãi.

"Ngươi vì sao muốn giết ta?" Dương Lăng hỏi, "Ta chỉ là tiến nhập Tây Cực đại trạch, cùng ngươi không cừu không oán."

Tiểu Đa Vương Tử khinh thường nói: "Ngươi chỉ là một cái Chí Tiên nho nhỏ, mới vừa rồi chúng ta đều đang bắt một đầu quái thú, mà ngươi nhảy vào phạm vi công kích của chúng ta, chỉ là tiện tay muốn giết chết ngươi thôi. Thế nhưng thật không ngờ, ngươi cư nhiên không hãi sợ chú lực, thực sự là làm cho ngoài ý muốn."

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Chúng sinh bình đẳng, ngươi muốn giết ta, ta cũng có thể giết ngươi."

Tiểu Đa Vương Tử cười to: "Thực sự là buồn cười, ngươi muốn giết ta? Ngươi có biết, tại trong Tây Cực đại trạch đây, không ai là đối thủ vu tộc ta!" Hắn đang nói chuyện, thân thể đột nhiên trướng lớn.

"Vu thể sao?" Dương Lăng nhìn chằm chằm đối phương chín nghìn trượng cao, thân thể vĩ ngạn thật lớn nói rằng.

"Không sai! Vu thể, cho dù không cần chú thuật, bản vương tử cũng có thể bóp chết ngươi!" Tiểu Đa Vương Tử thân thể thật lớn vừa chuyển, hướng Dương Lăng trảo qua.

Dương Lăng liên tục cười nhạt: "Không nói với ngươi vu thể này ngay cả chân thân ta cũng không bằng, lại càng không bằng Hỗn Nguyên Thánh Thể. Hôm nay ta dạy cho ngươi biết, cái gì mới là chân chính thân thể mạnh mẽ, hình thần hợp nhất!"

"Ầm ầm!"

Dương Lăng trong khoảnh khắc phóng xuất ra Hỗn Nguyên Thánh Thể, Hỗn Nguyên Thánh Thể, đồng dạng cao chín nghìn trượng.

Hai người to lớn, đứng đối diện, ngươi xem ta, ta xem ngươi.

Tiểu Đa Vương Tử hiển nhiên giật mình: "Ngươi cũng là cửu thánh bộ tộc sao?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ta trên người bất luận một loại huyết mạch gì, đều phải cao hơn so với ngươi. Ngươi chỉ là vu thể, đã nghĩ muốn giết ta?" Hữu quyền đột nhiên "Oanh" đánh ra.

Một quyền này, nhìn như bình thường, kỳ thực đem ba nghìn quyền chồng cùng một chỗ, lực phá hoại không phải chuyện đùa.

Thái Vu Tộc nhân, đồng dạng cũng có vũ kỹ ngạo nhân, Tiểu Đa Vương Tử là hảo thủ trong đó. Hắn vừa triệt thân, dương tay đở cánh tay Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng trong một quyền này, chất chứa loại kính đạo chắc chắn. Tiểu Đa Vương Tử cánh tay mới vừa tiếp xúc với Dương Lăng, liền bị "Băng" văng ra.

Thật lớn nắm tay, hung hăng oanh kích đến trên mặt Tiểu Đa Vương Tử.

"Phác!"

Tiểu Đa Vương Tử thân thể thật lớn "Rầm rầm" lui về phía sau, đặt mông ngồi phệch dưới đất.

Mượn Chân Võ thủ đoạn, Dương Lăng lực lượng tuy rằng xa không bằng đối phương, nhưng có thể phát ra thực lực Chân Tiên cấp bậc.

"Phác phác phác!"

Dương Lăng hoàn toàn biến thành một đạo huyễn ảnh, trên mặt Tiểu Đa Vương Tử, trên người, không ngừng như gặp mưa rền gió dữ công kích. Mà mỗi khi hắn hoàn thủ, lại tìm không được phương vị Dương Lăng. Dương Lăng Hỗn Nguyên Thánh Thể tán thì thành khí, ngưng thì thành hình, đây là hiệu quả thân thể cùng nguyên thần sau khi hỗn nguyên.

Gần mười cái hô hấp, Tiểu Đa Vương Tử đã hoàn toàn buông tha chống lại, phẫn nộ quát: "Mau xuất thủ, giết hắn!"

"Ầm ầm long!"

Bên ngoài, lại xuất hiện mười tên vu thể thân cao chín nghìn trượng, là mười vị trưởng lão xuất thủ. Thực lực của bọn họ, đều không kém gì Tiểu Đa Vương Tử, một đấu với mười, Dương Lăng lập tức rơi vào trong vòng vây.

Chương 721: Thôn phệ vu nguyên.
Đối mặt với cường địch vây công, Dương Lăng cũng không có sợ hãi, trái lại kích khởi ý chí chiến đấu cường đại của hắn, cuồng tiếu một tiếng, triển khai quyền cước, chỉ đông đánh tây, cùng mười một vu thể đấu cùng một chỗ.

Người to lớn thân cao chín nghìn trượng, mỗi một lần đối oanh đều sản sinh lực phá hoại thật lớn. Chiểu trạch trên mặt đất, thốn thốn rạn nứt, không khí không ngừng nổ vang, nhấc lên trận trận cương phong, hướng bốn phía cuồng quyển qua.

Như vậy đại động tĩnh, đem Thái Vu Tộc chung quanh đều kinh động, hướng ở đây tụ lại. Một ít mãnh thú trong chiểu trạch, cũng bị hấp dẫn tới, ẩn núp, xa xa mà quan sát.

"Đây không phải Tiểu Đa Vương Tử sao?" Có người nhìn ra, thấp giọng nói.

"Là Tiểu Đa Vương Tử, hắn bị Nghệ Vương Tử đánh bại đã biến mất một đoạn thời gian, nguyên lai vẫn trốn ở chỗ này. Cái người kia cùng hắn chiến đấu là ai? Vũ kỹ thật cao diệu a!"

"Người này cũng không phải là Thái Vu Tộc nhân, trên người hắn có khí tức Chân Nhân Tộc, cũng có khí tức Thiên Thần Tộc, thực sự là kỳ quái!"

Người Thái Vu Tộc vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có người xuất thủ tương trợ.

Dương Lăng cũng không nghĩ như vậy, thầm nghĩ: "Thời gian càng lâu, Thái Vu Tộc chạy tới lại càng nhiều, vạn nhất đưa tới nhân vật lợi hại, ta cũng đấu không lại." Hắn trong mắt đột nhiên lộ hung quang, thân thể hóa thành một lũ hồng quang, thoáng cái cuốn lấy Tiểu Đa Vương Tử.

Dương Lăng thi triển ra vũ kỹ, tên là "Đại Triền Nhiễu ", có thể dùng huyết lượng gấp đôi tại trong khoảng thời gian ngắn ràng buộc lực lượng hơn nghìn vạn lần, vạn phần kỳ diệu. Tiểu Đa Vương Tử nhất thời không thể động đậy, mặt lộ vẻ kinh sợ.

Cùng lúc đó, Hồn Độn Thú ngụm lớn xuất hiện trên bầu trời, rít gào một tiếng, há mồm liền đem Tiểu Đa Vương Tử nuốt sống.

Mục đích Dương Lăng tới đây là thu được vu lực, Tiểu Đa Vương Tử này đã muốn giết hắn, tự nhiên không cần nhân từ nương tay, trước hết giết chết rồi nói.

"A! Hồn Độn Thú!" Tiểu Đa Vương Tử chỉ kịp phát ra một tiếng kêu to sợ hãi, liền bị Hồn Độn ăn sống.

"Đại Triền Nhiễu" lục tục lại chế trụ tam tôn vu thể, đều bị Hồn Độn Thú nuốt sống. Sau khi tiêu hóa xong, hóa thành một cổ vu lực thuần túy tồn trữ lại.

"Đi mau!" Thất tôn vu thể còn lại cả kinh hồn phi phách tán, phát ra tiếng quát, hướng bốn phía chạy trối chết. Thái Vu Tộc nhân bốn phía xem náo nhiệt người người cũng đều kinh hãi, sợ đến nhanh chóng tứ tán đi.

Dương Lăng thu lại hình thể, nếu đã thu được vu lực, hắn chuẩn bị ly khai đại trạch.

"Răng rắc!" Trên cao trung đột nhiên hé ra một cái lỗ hổng hắc u u, trong khe, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, ánh mắt lãnh u u chú định tới Dương Lăng.

Bị ánh mắt này vừa nhìn, Dương Lăng cảm giác cả người rét run, trong thân thể nháy mắt cứng ngắc lại, thất kinh nói: "Người này là ai? Đại chú lực thật mạnh!"

Lập tức, hắn bên ngoài cơ thể dấy lên một tầng hỏa diễm, đem chú lực dấy lên trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn.

"Là chú lực chi nguyên!" Đế Tà đột nhiên quát to một tiếng, "Lão gia, cơ hội khó có được!"

Dương Lăng ngẩn ra: "Ngươi muốn làm gì?"

Đế Tà: "Lão gia phúc báo, vô cùng vô tận, chú nguyên chú lực này cũng không cùng, nhưng không làm gì được lão gia. Đợi lúc lão gia cùng nó tranh đấu, tiểu nhân hóa thành chú lực trong lão gia, đem nó ăn tươi!"

Dương Lăng lại càng hoảng sợ, chú lực chi nguyên này, là chú lực tự phát hình thành, là một loại chú lực đầu nguồn. Hắn cảm giác được, trên bầu trời tôn chú nguyên này, phát ra chú lực là sát thân chú lực, có hiệu quả sát phạt rất mạnh.

Nếu Dương Lăng trên người không có tam đại nguyện lực phúc báo, trong nháy mắt sẽ bị chú nguyên này giết chết. Đế Tà cư nhiên muốn thôn phệ chú nguyên này, thực sự là lá gan thật lớn!

"Lão gia, tiểu nhân có năm phần cơ hội thành công. Cơ hội khó có được, tiểu nhân không muốn buông tha!" Đế Tà nghiêm mặt nói.

Dương Lăng thở dài một tiếng, hắn biết Đế Tà nóng lòng muốn đề thăng lực lượng, thà rằng mạo hiểm, cũng muốn thử, suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói: "Được, ta trợ giúp ngươi!"

Không trung chú lực chi nguyên không ngừng tăng mạnh chú lực, trong ánh mắt, để lộ ra cường liệt tham lam. Rất hiển nhiên, chính là nhìn trúng chú lực chi nguyên Dương Lăng có tam đại nguyện phúc báo.

"Hanh! Muốn ăn tươi ta, chỉ sợ ngươi không có dạ dày lớn như vậy!" Tâm niệm khẽ động, ngoài thân hiện ra một vòng quang vựng, tam đại nguyện lực phóng xuất ra, trong nháy mắt đem toàn bộ chú lực chống đở bên ngoài.

Ngoại hình chú lực chi nguyên, gần là một viên cực đại đầu mà thôi, nó nhìn thấy vô pháp áp chế Dương Lăng, nhất thời tức giận, phát ra một tiếng rống lên quỷ dị, ngụm lớn vừa hút, một đạo hắc quang bắn ra, bắn trúng Dương Lăng.

Trong hắc quang, truyền ra một cổ kinh khủng hấp lực, Dương Lăng thân thể bị kéo ra, từ từ hướng về phía miệng đầu người khổng lồ tới gần.

Dương Lăng âm thầm phân phó Đế Tà: "Đế Tà, ngươi muốn ăn tươi hắn, sợ rằng khó khăn, ta ngược lại có một chủ ý."

Đế Tà hỏi: "Lão gia có biện pháp nào?"

Dương Lăng nói: "Cái vật này tham lam không gì sánh được, cư nhiên muốn ăn sống ta, nhưng nó không biết Hồn Độn Thú lợi hại. Ngươi chờ coi, Hồn Độn Thú nhất định sẽ đem nó ăn. Đến lúc đó, nó rơi vào trong bụng Hồn Độn Thú, lão gia ta muốn sửa trị hắn thế nào đều được."

Đế Tà mừng rỡ: "Tuyệt! Nhưng lão gia cũng phải cẩn thận một chút." Lúc này, chú lực chi nguyên đột nhiên sử lực, hắc quang lóe lên một chút, Dương Lăng thoáng cái bị hút vào trong miệng lớn.

Dương Lăng trong nháy mắt tiến nhập một phương thế giới, một phương thế giới này, hoàn toàn do chú lực ngưng tụ mà thành. Tiến nhập trong đó, vô số chú lực bắt đầu xé rách Dương Lăng, phải tiêu hóa hắn sạch sẽ. Một bên mượn nguyện lực chống đối chú lực công kích, một bên phóng xuất ra Hồn Độn Thú.

Hồn Độn Thú há mồm phun ra một đạo bạch khí, bắt đầu ăn mòn không gian, trong sát na, chú lực chi nguyên liền cảm thụ được có uy hiếp trí mạng, bắt đầu toàn lực giãy dụa. Hồn Độn Thú mượn loại thủ đoạn này, đem tinh vực Bát Thái Tử ăn tươi hơn phân nửa.

Lúc này kế củ làm lại, chú lực chi nguyên không có cơ linh như vậy, chỉ biết một mặt phản kháng. Đáng tiếc Hồn Độn Thú thôn phệ tất cả, nó càng là phản kháng, bị thôn phệ trình độ lại càng nghiêm trọng, chớp mắt công phu, liền toàn bộ bị Hồn Độn Thú bao vây.

Một tiếng vang nhỏ, Dương Lăng lại về tới vị trí cũ, Hồn Độn Thú huyền phù trên không trung. Mãnh thú này, vừa đem chú lực chi nguyên nuốt sống, nhưng chưa lập tức tiêu hóa.

"Đế Tà!" Dương Lăng quát một tiếng, Đế Tà Đồng tử đi tới, cũng bị Hồn Độn Thú một ngụm nuốt luôn.

"Có Hồn Độn Thú trợ trận, tiểu nhân chí ít có chín thành cơ hội chiếm được thân thể chú lực chi nguyên!" Đế Tà Đồng tử hưng phấn mà nói.

Dương Lăng thu hồi Hồn Độn Thú, Cửu Dương Tháp ly khai Tây Cực đại trạch.

Trong bụng Hồn Độn Thú, Đế Tà toàn lực cùng chú lực chi nguyên chu toàn, mượn lực lượng Hồn Độn Thú, ngăn chặn chú lực chi nguyên, sau đó thi triển thủ đoạn, không ngừng ăn mòn, thôn phệ. Ra mòi, Đế Tà muốn thành công, cần phải một đoạn thời gian.

Lại nói Cửu Dương Tháp ly khai Tây Cực đại trạch, rồi dừng lại trong một mảnh tinh không.

"Thu được vu lực, hẳn là cũng đủ mở Thái Vu lĩnh vực rồi!" Dương Lăng phóng xuất Cửu Dương Tháp làm hộ pháp, hắn thì tiến nhập trong tháp cố gắng mở Thái Vu lĩnh vực, từ đó sản sinh ra Thiên Huyền Đại Vu Lực.

Từ lúc Dương Lăng tiến nhập Tây Cực đại trạch, Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử, bắt đầu toàn lực điều tra Dương Lăng. Dương Lăng cướp đi của hắn phân nửa tu vi, cừu này cao ngất, sâu tựa biển, hắn quyết định phải báo thù.

Chỉ là, hắn cũng không thể lập tức tìm được nơi Dương Lăng hạ lạc. Bất quá, Bát Thái Tử cũng không phải là không có cách nào, thông qua điều tra, hắn biết được nữ nhân một đời Lý Thái Chân của Dương Lăng, nữ tử này tên là Công Tôn Yểu Điệu, hôm nay là một gã Cao Tiên Huyền Nữ Môn.

Bát Thái Tử có thể biết được chuyện này, cũng là vừa khớp, hắn có một cơ thiếp, chính là đệ tử Huyền Nữ Môn, biết tình huống liên quan Công Tôn Yểu Điệu nên kể lại, nàng cùng với Lý Thái Chân trong lúc đó có các loại liên quan.

Công Tôn Yểu Điệu tại trong Huyền Nữ Môn cũng không phải thực lực cực mạnh, nhưng tuyệt đối là một người có danh đầu lớn nhất, giai nhân này cùng Lý Thái Chân có liên quan. Cơ thiếp của Bát Thái Tử, tên đệ tử Huyền Nữ Môn kia, vừa mới cùng Công Tôn Yểu Điệu từng có mâu thuẫn. Nàng biết được tình huống này, liền hướng Bát Thái Tử dâng ra một cái độc kế.

"Bát gia, cái Dương Lăng kia nếu là Lý Thái Chân chuyển thế, nhất định đối với Công Tôn Yểu Điệu tình cũ khó quên. Đã một lần ta nghe nói, lúc Tử Quang Môn Tiên Tỉnh đại hội tranh đoạt, Dương Lăng từng hiện thân cùng Công Tôn Yểu Điệu gặp mặt. Chỉ cần Bát gia bắt được Công Tôn Yểu Điệu, sau đó phóng xuất tin tức, còn sợ gì Dương Lăng không tự chui đầu vào lưới chứ?" Tên cơ thiếp này hiến kế nói.

Bát Thái Tử nghe xong, trầm ngâm nói: "Lý Thái Chân loại người này, sẽ vì một nữ nhân mà mạo hiểm sao?" Đổi lại là Bát Thái Tử, dù là người khác giết của hắn mười vạn nữ nhân, con mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút. Lấy tâm mình mà suy ra bụng người khác, Bát Thái Tử cho rằng kế này tịnh không có khả năng.

*( Dĩ kỷ chi tâm, độ tha nhân chi phúc: Lấy tâm mình mà suy ra bụng người khác ND)

Cơ thiếp này cười nói: "Bát gia có điều chẳng biết, gã Lý Thái Chân này là một người có mầm móng đa tình. Hắn đã từng yêu thương Công Tôn Yểu Điệu, đã chém giết một gã Thượng Tiên, dùng đầu hắn luyện chế đan dược, trợ giúp Công Tôn Yểu Điệu phi thăng."

Bát Thái Tử ngẩn ra: "Có chuyện này sao?" Hắn chỉ biết Lý Thái Chân tại Tam Thanh đại thế giới uy danh, lại không biết Lý Thái Chân ở trong Bàn Cổ Giới đã làm chuyện gì.

"Chính vậy, nếu không có Lý Thái Chân, Công Tôn Yểu Điệu căn bản vô pháp phi thăng."

Bát Thái Tử gật đầu: "Được! Cứ như trước theo biện pháp của ngươi, phải bắt được Công Tôn Yểu Điệu."

Cơ thiếp này lại bổ sung nói: "Bát gia, không thể bắt nàng, bát gia chỉ có thể đi tới Huyền Nữ Môn cầu hôn, muốn cưới Công Tôn Yểu Điệu làm thiếp. Như vậy, không chỉ có danh chính ngôn thuận, mà lại có thể làm tức giận Dương Lăng, khiến hắn tận lực xuất thủ."

"Sau đó Bát gia thiết hạ thiên la địa võng, khi Dương Lăng vừa xuất hiện, sẽ bị Bát gia bắt sống, báo thù hận trước đây."

Bát Thái Tử liên tục gật đầu, ôm nữ tử này nói: "Ngươi cư nhiên nghĩ đến chu đáo như vậy, tốt! Chuyện thông báo cho Huyền Nữ Môn, giao cho ngươi đi làm, lúc sự thành, ta nhất định hảo hảo thưởng cho ngươi."

Nữ tử mừng rỡ: "Bát gia yên tâm, tất cả giao cho thiếp thân."

Huyền Nữ Môn tại Tam Thanh đại thế giới, được cho là một cái môn phái không lớn không nhỏ, thực lực không thể so với Tử Quang Môn cường bao nhiêu. Huyền Nữ Môn cùng Cực Lạc Tinh Cung, hoàn toàn không ở một cái đẳng cấp.

Lúc này, Huyền Nữ Môn trịnh trọng nghênh tiếp một gã nữ đệ tử hồi môn. Tên nữ đệ tử này đến đây, là để dặm hỏi, tên gọi là Phương Hương tiên tử. Phương Hương tiên tử trở về, Huyền Nữ Môn rất là trọng thị. Bởi vì Phương Hương tiên tử gả cho Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử.

Phương Hương tiên tử rõ ràng cảm giác được, những đồng môn nữ đệ tử... này của nàng nghênh tiếp, đa số đều toát ra biểu tình ước ao. Dù sao, gia nhập Cực Lạc Tinh Cung, điều kiện tu luyện thập phần sung túc hoàn bị, vô luận là đan dược cùng tu luyện kinh luân, đều so với trong Huyền Nữ Môn mạnh hơn gấp trăm lần.

Huyền Nữ Môn hai gã trưởng lão đi ra nghênh tiếp, sau khi gặp mặt, Phương Hương tiên tử cười nói: "Nhị vị trưởng lão, đệ tử có tin tức tốt mang đến!"

Hai gã trưởng lão ngẩn ra, cùng kêu lên: "Có tin tức gì tốt?"

"Bát Thái Tử quyết định cưới sư tỷ Công Tôn Yểu Điệu của Huyền Nữ Môn làm vợ, chẳng lẽ không phải là tin tức tốt sao?" Phương Hương tiên tử cười nói.

Trong đoàn người, Công Tôn Yểu Điệu cũng có mặt, mặt nàng biến sắc, căm tức nhìn Phương Hương tiên tử. Hai gã trưởng lão nghênh tiếp, đều lộ ra vẻ hơi khó chịu.

Chương 722: Thái Vu lĩnh vực.

Hai gã trưởng lão này, so với Phương Hương tiên tử càng biết thân phận Công Tôn Yểu Điệu, hiểu rỏ quá khứ của nàng. Lý Thái Chân mặc dù đã chuyển thế, nhưng ai cũng không biết một đời Lý Thái Chân này, có đúng hay không sẽ lần thứ hai trở nên cường đại. Nếu bị hắn biết Công Tôn Yểu Điệu này đến Cực Lạc Tinh Cung, sợ sẽ đem Huyền Nữ Môn san bằng.

Công Tôn Yểu Điệu lạnh lùng nói: "Ta từ lâu đã có người trong lòng, tuyệt sẽ không đi Cực Lạc Cung."

"Không đi?" Phương Hương tiên tử rất ngoài ý muốn, "Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử, đã có tu vi Thượng Tiên, hắn muốn gì đó, cho tới bây giờ đều đã nhận được. Công Tôn Yểu Điệu, ngươi nếu như cự tuyệt, toàn bộ Huyền Nữ Môn đều phải đối mặt với lửa giận của Bát Thái Tử, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng."

Một gã trưởng lão nhíu mày, hỏi: "Phương Hương, Bát Thái Tử thế nào đột nhiên lại muốn cưới Công Tôn Yểu Điệu làm vợ, sự tình quá mức đột nhiên a."

Phương Hương tiên tử cười nói: "Đương nhiên là phương danh Công Tôn Yểu Điệu sư tỷ lan xa, Bát Thái Tử mới biết."

Hai gã trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Việc này, để Huyền Nữ Môn thương nghị xong, mới dám quyết định."

Công Tôn Yểu Điệu lòng tràn đầy tức giận trở lại nơi mình tu luyện, vài tên nữ đệ tử tốt với nàng, đều tới khuyên nhủ.

"Yểu Điệu, Cực Lạc Tinh Cung luôn luôn bá đạo, Bát Thái Tử ở trong Cực Lạc Tinh Cung là đại nhân vật, ngươi nếu không đáp ứng, sợ rằng sẽ có phiền phức."

"Đúng vậy, tuy nói Lý Thái Chân đương niên đã từng phong vân một thời, nhưng hắn đã ngã xuống rồi. Người kia, chúng ta lần trước cũng thấy, tu vi chỉ là Chí Tiên trình tự mà thôi, làm sao có thể cùng Bát Thái Tử so sánh với?"

Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói: "Muốn ta đi Cực Lạc Cung, trừ phi giết chết ta. Các ngươi không cần khuyên nữa, ta có quyết đoán của mình."

Đồng thời, ở Huyền Nữ Môn nghị sự điện.

Huyền Nữ Môn môn chủ, một gã nữ tu Chân Tiên cực hạn, thân hình như ẩn như hiện, nàng nhìn quét chư vị trưởng lão, hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?"

"Bát Thái Tử hành sự luôn luôn bá đạo, nếu như chúng ta không đáp ứng, nói không chừng, hắn sẽ giận dữ mà san bằng Huyền Nữ Môn. Còn nữa, Công Tôn Yểu Điệu nếu gia nhập Cực Lạc Cung, đối với Huyền Nữ Môn ta cũng là trợ giúp lớn nhất, có lợi cho Huyền Nữ Môn ngày sau phát triển." Có trưởng lão đồng ý nói.

Có người đồng ý, cũng có người phản đối: "Nhưng cũng không có thể quên, Công Tôn Yểu Điệu đã từng là đạo lữ của Lý Thái Chân. Gã Lý Thái Chân tuy nói đã ngã xuống, nhưng đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện, Công Tôn Yểu Điệu còn cố ý trảm lạc một tôn hóa thân đi Bàn Cổ Giới trợ giúp hắn tu hành."

"Không lâu, người nọ đã xuất hiện ở tại trước Công Tôn Yểu Điệu. Người nọ tu vi tuy rằng tạm thời còn rất thấp, nhưng một thân có ký ức Lý Thái Chân, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Hôm nay, chúng ta đem Công Tôn Yểu Điệu đẩy dời đi, ngày sau vạn nhất hắn tìm tới cửa, Huyền Nữ Môn sẽ làm sao ứng đối?"

Chư vị trưởng lão, phân nửa đồng ý, phân nửa không đồng ý, trong lúc nhất thời nỗi lên tranh chấp.

Huyền Nữ Môn Chủ giơ tay lên, chờ mọi người an tĩnh lại, nàng nói rằng: "Xem ra, mặc kệ là tống Công Tôn Yểu Điệu đi, hay lưu lại, đều đối với Huyền Nữ Môn có bất lợi. Bản môn chủ quyết định, ngay hôm nay đem Công Tôn Yểu Điệu trục xuất Huyền Nữ Môn, mặc cho nàng tự sinh tự diệt!"

Cái mệnh lệnh này vừa ra, các trưởng lão đều ngây dại. Nhưng tỉ mỉ mà nghĩ, hiện nay biện pháp này, không thể nghi ngờ là biện pháp ổn thỏa nhất. Công Tôn Yểu Điệu nếu đã không phải người của Huyền Nữ Môn, Bát Thái Tử muốn làm sao bây giờ liền làm nấy, tất cả cùng Huyền Nữ Môn không quan hệ.

Rất nhanh, Công Tôn Yểu Điệu nghe được tin tức, một gã trưởng lão phụ trách đem các đệ tử đều triệu tập lại, trước mặt mọi người tuyên bố: "Bắt đầu từ hôm nay, Công Tôn Yểu Điệu đã không còn là đệ tử Huyền Nữ Môn, cùng Huyền Nữ Môn không liên quan!"

"Cái gì? Vì sao lại như vậy?" Rất nhiều đệ tử thập phần giật mình.

Duy chỉ có Công Tôn Yểu Điệu thần sắc bình tĩnh, hướng trưởng lão khom người nói: "Đa tạ Huyền Nữ Môn mấy năm nay thu lưu, Công Tôn Yểu Điệu xin cáo từ."

Phương Hương tiên tử ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ không ra Huyền Nữ Môn sẽ làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của nàng, vội vã kêu lên: "Ngươi không thể đi!"

Công Tôn Yểu Điệu lạnh lùng quét nhìn qua: "Ta vì sao không thể đi?"

Phương Hương tiên tử quát to: "Ngươi nếu đi, Huyền Nữ Môn làm sao hướng Bát Thái Tử giao phó?"

Trưởng lão này trầm giọng nói: "Công Tôn Yểu Điệu cũng không phải người Huyền Nữ Môn, nên không cần giao phó?"

Phương Hương tiên tử nhìn thấy kế sách bất thành, nhất thời tức giận, la lên: "Nếu nàng không phải người Huyền Nữ Môn, vậy theo ta đi Cực Lạc Cung!" Vung tay hữu lên, liền có một đạo bạch quang hướng Công Tôn Yểu Điệu quấn lấy.

Phương Hương tiên tử sau khi theo Bát Thái Tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã đạt nhất phẩm Cao Tiên, thực lực so với Công Tôn Yểu Điệu cường hơn một chút. Nàng phát ra một chiêu này, là một loại tiên thuật, tên gọi "Tỏa Tiên" .

Đối phương vừa động thủ, Công Tôn Yểu Điệu liền đem tay áo nhẹ phất, khắp bầu trời quang hoa thấu bắn ra, đơn giản phá đi tiên thuật, sau đó cười lạnh nói: "Phương Hương, ngươi nếu còn không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, bay ra khỏi Huyền Nữ Môn.

Phương Hương tiên tử phụng mệnh Bát Thái Tử mà đến, tự nhiên không thể để Công Tôn Yểu Điệu cứ như vậy ly khai, nàng cấp cấp đi theo. Hai nàng một trước một sau, phi độn trong tinh không, khoảnh khắc hơn nghìn dặm đường.

Cảm giác Phương Hương tiên tử không nghe theo, quyết không buông tha, Công Tôn Yểu Điệu mặt lộ vẻ sát khí, ngừng bước chân, chậm đợi địch đến.

Phương Hương tiên tử phi độn tới trước mặt, cười nói: "Sư tỷ không nên khăng khăng một mực, đi Cực Lạc Cung có cái gì không tốt chứ? Ngươi đợi Lý Thái Chân hơn mười vạn năm, đã đợi được cái gì đâu? Nhiều lần hạ phàm tìm kiếm, lại có cái kết quả gì chứ?"

Công Tôn Yểu Điệu mi thanh tú mục nhíu lại: "Phương Hương, ngươi thật muốn ngăn cản ta?"

"Không sai, trái lại theo ta đi gặp Bát Thái Tử, có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không, ta sẽ bắt ngươi qua đó." Phương Hương tiên tử mặt phát lạnh, trong tay thêm một kiện tiên khí, là một cây trường châm.

Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói: "Ta vốn không muốn giết ngươi, việc này tất là ngươi xúi ta, hiện tại lại muốn lưu ta, vậy đắc tội." Đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Tiểu Đao."

"Sâm!"

Không gian hơi chấn động, một gã niên thiếu sắc mặt như tuyết trắng xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không có bất luận tình cảm nhân loại nào, dùng thanh âm chói tai hỏi: "Thỉnh chủ nhân phân phó."

"Chém chết người này." Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói.

"Quả Tiên Đao!" Phương Hương tiên tử hét lên một tiếng, khởi lên độn quang đào tẩu mất mạng. Nhưng đã chậm, Quả Tiên Đao chợt lóe, một lũ hàn mang bắn ra, về phía trước nhất nhiễu, khoảnh khắc đem Phương Hương tiên tử chém làm hai đoạn, phá nát linh đài, lúc đó ngã xuống.

Giết Phương Hương tiên tử xong, Quả Tiên Đao liền tiêu thất không gặp.

Công Tôn Yểu Điệu nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Quả Tiên Đao, ngươi đã mười lần giúp ta rồi."

Nguyên lai, Quả Tiên Đao này là vật Lý Thái Chân đương niên lưu cho Công Tôn Yểu Điệu phòng thân, chính là tiên thiên linh bảo.

Phương Hương tiên tử bị trảm trong nháy mắt, Bát Thái Tử liền cảm ứng được, sắc mặt đại biến, cả giận nói: "Người phương nào giết Phương Hương!" Bàn tay hướng phía trước hoa lên, phá khai không gian, trực tiếp đi tới hiện trường.

Công Tôn Yểu Điệu còn chưa kịp đi, phía trước không gian rạn nứt, bước ra một gã thanh niên nam tử, chính là Bát Thái Tử.

Bát Thái Tử liếc mắt thấy thi thể Phương Hương tiên tử, lạnh lùng nhìn thẳng Yểu Điệu: "Là ngươi giết nàng?"

Cảm thụ được đối phương cường đại, Công Tôn Yểu Điệu trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn cũng không có phủ nhận: "Là ta giết nàng."

Bát Thái Tử trên mặt tức giận dần dần biến mất, hắn quan sát Công Tôn Yểu Điệu một hồi, cười nói: "Tốt tốt, ngươi giết Phương Hương, vậy thay thế được vị trí của nàng, làm thị thiếp của bản thái tử."

Công Tôn Yểu Điệu biết gặp gỡ cường địch, trầm giọng nói: "Vọng tưởng!" phất tay, "Sát!"

Một lũ sát quang, từ trong hư không xuất hiện, chém về phía Bát Thái Tử. Bát Thái Tử thân thủ một trảo, cư nhiên đem sát quang nắm ở trong tay, hắn vui vẻ nói: "Là Quả Tiên Đao sao? Hảo bảo bối!" Đại thủ một trảo, hướng Công Tôn Yểu Điệu bao phủ tới.

Quả Tiên Đao rốt cục bị bức ra, liên tục phát ra hơn mười đạo sát quang, chém về phía Bát Thái Tử. Nhưng Bát Thái Tử này, là Thượng Tiên trình tự tu vi, có thủ đoạn bắt được tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy hắn liên tục thi triển tiên pháp, tầng tầng lớp lớp lực lượng từ trong hư không sản sinh, dần dần đem Quả Tiên Đao ràng buộc lại.

"Chủ nhân đi mau!" Quả Tiên Đao phát ra một tiếng quát tối hậu, sau một khắc lại bị đại thủ Bát Thái Tử bắt được.

Công Tôn Yểu Điệu muốn chạy, đã chậm một bước, bị Bát Thái Tử một chỉ, liền định trụ thân hình. Tiên thuật này, tên là Định Thân Thuật, Chân Tiên cũng phải trúng chiêu, Công Tôn Yểu Điệu vô pháp tránh khỏi.

"Ha ha! Dương Lăng, bản thái tử bắt nữ nhân của ngươi, xem ngươi có thể hay không đi ra!" Bát Thái Tử cuồng tiếu, đem Công Tôn Yểu Điệu mang về Cực Lạc Tinh Cung.

Dương Lăng tu luyện, đã đến thời khắc mấu chốt, Hồn Độn Thú đem vu lực thôn phệ, không ngừng mà chảy vào trong cơ thể Dương Lăng, nhè nhẹ từng sợi, tiến nhập Tu Di Niết Bàn. Khi vu lực vừa đủ, không gian chấn động, mở ra Thái Vu lĩnh vực.

Thái Vu lĩnh vực, cùng với tứ đại lĩnh vực cũng bất đồng. Trong lĩnh vực này, tứ tế mang mang, chỉ có một tôn nhân ảnh thật lớn xuất hiện. Nhân ảnh này, là chú lực ngưng tụ mà thành, hiện nay là một gã dáng dấp trẻ con, ngày sau, theo vu lực tăng cường, trẻ con sẽ từ từ lớn lên.

Thái Vu lĩnh vực mở ra, trẻ con này mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là, dáng tươi cười này thoạt nhìn thập phần quỷ bí.

Dương Lăng tâm niệm khẽ động, trong Thái Vu lĩnh vực, thấu tràn Thiên Huyền Đại Vu Lực, cùng Bổn Nguyên Đại Chân Lực, Thập Duy Đại Thần Lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực khác, hợp nhất, chuyển hóa trở thành Hỗn Nguyên Lực.

Lúc ngũ lực hỗn nguyên, phẩm chất lần thứ hai đề thăng, nhè nhẹ từng sợi thẩm thấu tiến nhập trong Tu Di Niết Bàn, chuyển hóa làm Hỗn Nguyên Tiên Lực.

Trong nháy mắt, Dương Lăng Hỗn Nguyên Tiên Lực, từ hơn mười vạn phương, thoáng cái đề thăng tới một trăm vạn phương.

Tu luyện tiêu hao hết một tháng thời gian, trong bụng Hồn Độn Thú, Đế Tà Đồng Tử ở đây trong lúc đó cũng hoàn toàn thôn phệ hết chú lực chi nguyên. Lúc này, Đế Tà biến hóa thành một cái cự noãn, lẳng lặng huyền phù trong cơ thể Hồn Độn Thú.

Dương Lăng cảm giác, Đế Tà muốn xuất quan, chí ít cần ba năm thời gian.

Thái Vu lĩnh vực hình thành, Dương Lăng ra Cửu Dương Tháp, xuất ra đệ nhị ngọc sách, chuẩn bị đi tìm loại lực lượng thứ hai. Trong ngọc sách này, biểu thị nơi ở của Diệu Pháp Tộc.

Diệu Pháp Tộc, ở vào vị trí trung ương Tam Thanh đại thế giới, Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Tộc, là trong cửu đại thánh tộc, một chi linh hoạt nhất, cũng là một chi nhân số còn lại nhiều nhất. Diệu Pháp Cung, có thể nói là một cái bộ lạc, cũng có thể nói là một cái môn phái tu tiên. Trên thực tế, hiện hôm nay, đại đa số, đều muốn đem Diệu Pháp Cung coi như một cái môn phái phổ thông.

Diệu Pháp Cung, có đệ tử trăm vạn, quy mô còn không bằng Tử Quang Môn. Bất quá, trong Diệu Pháp Cung nho nhỏ, đã có năm vị Thượng Tiên. Thực lực mặc dù không bằng Thánh Quang Giáo, nhưng là người khác không thể coi thường.

Chương 723: Đại La Kim Tiên.

Được Cửu Dương Tháp cùng ngọc sách tá trợ, Dương Lăng rất nhanh đã tìm đến chỗ phương vị Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Cung chu vi trong vòng nghìn vạn dặm, là đại sa mạc hoang vu, không có một ngọn cỏ. Mà trong Diệu Pháp Cung, dòng người đông đúc, mỗi ngày đều có đại lượng người tu chân đến.

Bản thân Diệu Pháp Cung, không chỉ là một cái môn phái, đồng thời còn hướng ra phía ngoài bán ra các loại tiên đan lớn hơn. Trong Tam Thanh đại thế giới, người am hiểu luyện chế đan dược nhất, thường thường đều xuất thân từ Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Cung đan dược, không chỉ có phẩm chất cao, hơn nữa giá cũng không cao, luôn luôn là nơi đầu tiên tu hành nhân hướng tới.

Dương Lăng xuất hiện tại Diệu Pháp Cung, cũng không có khiến cho người khác chú ý, bởi vì người đến đây giao dịch đan dược nhiều lắm, ai cũng sẽ không lưu ý Dương Lăng.

Diệu Pháp Cung kiến tạo mười phần ngắn gọn, một cái đại đạo, sau đó là từng tòa tòa cửa hàng tiêu thụ các loại các cấp đan dược. Trên ngọc sách đối với Diệu Pháp Cung giới thiệu hữu hạn, Dương Lăng muốn biết một ít tình huống, vì vậy giả trang thành người giao dịch, tiến nhập một cái cửa hàng.

Trong cửa hàng này, cư nhiên không hề ít khách nhân, đang tiến hành một hồi giao dịch. Trên từng cái ngọc thai, bày ra các loại đan dược. Trong các điếm này, cũng không có điếm tiểu nhị, khách nhân nếu nhìn trúng đan dược nào, trực tiếp gở xuống, sau đó lưu lại tiên tinh là được.

Diệu Pháp Cung làm như vậy, cũng không phải tín nhiệm khách mua, mà là trong mỗi tòa cửa hàng, đều thiết lập trận pháp, một khi có người muốn chiếm tiện nghi, lập tức liền bị phát hiện, sẽ bị Diệu Pháp Cung nghiêm khắc trừng phạt.

"Loại Hoa Nghiêm Đan này cũng muốn lấy được vào tay." Người bán đan dược đau khổ nói, "Tuy rằng Bát Thái Tử cũng không hiếm lạ."

Vừa nghe "Bát Thái Tử ", Dương Lăng lập tức lắng nghe.

Danh tu sĩ khác là bạn hắn ... nói: "Bát Thái Tử lại muốn lấy thiếp, nghe nói lần này là Huyền Nữ Môn cái gì Công Tôn Yểu Điệu."

"Ân, là Công Tôn Yểu Điệu. Thật không rõ, một người nữ nhân danh tiếng còn chưa biết như vậy, Bát Thái Tử sao lại chọn nàng. Bất quá, ta cũng nghe nói Công Tôn Yểu Điệu đã không còn là đệ tử của Huyền Nữ Môn."

Nghe được đến đây, Dương Lăng tóc đã căn căn dựng thẳng lên, hắn đè xuống sát khí trong lòng, tiến lên ôm quyền thi lễ, cười nói: "Nhị vị đạo hữu, xin chào."

Hai người nói chuyện, đều là Cao Tiên tu vi, nhìn thấy Dương Lăng tiến lên, đều gật đầu: "Chào, có gì chỉ giáo?" Nói rất hòa khí.

Dương Lăng cười nói: "Ta cũng biết Bát Thái Tử, mới vừa nghe nói hắn muốn nạp thiếp, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, có thể báo cho biết không?"

Một người cười nói: "Dễ." Lập tức, đem sự tình tiền tiền hậu hậu, nói cho Dương Lăng nghe.

Dương Lăng càng nghe, trong lòng càng giận, nghĩ thầm: "Bát Thái Tử! Ngươi nếu dám động một cái đầu ngón tay của Yểu Điệu, ta tất sẽ san bằng Cực Lạc Tinh Cung!" Hắn lấy ra hai mai huyền giai đan dược, phân biệt đưa cho hai người, nói: "Đa tạ, xin vui lòng nhận cho, một chút kính ý."

Hai người mừng rỡ, không ngờ tùy tiện nói mấy câu, là có thể được đan dược trân quý như vậy.

Dương Lăng đã chưa kịp, hắn buông bỏ dự định tới Diệu Pháp Cung, trực tiếp chạy tới Cực Lạc Tinh Cung. Công Tôn Yểu Điệu bị bắt, hắn phải nghĩ một cái biện pháp cứu nàng ra.

"Lão gia, Bát Thái Tử làm như vậy, nhất định thiết hạ thiên la địa võng, và chờ lão gia xuất hiện." Cửu Dương đồng tử cũng nghĩ tới nguy hiểm trong đó.

Bảo Bảo cũng khuyên nhủ: "Phu quân, chuyện nghĩ cách cứu viện hay nhất nên bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra một cái biện pháp thoả đáng."

Dương Lăng chỉ là thản nhiên nói: "Không có thời gian suy nghĩ nhiều."

Không ai khuyên nữa, bọn họ minh bạch, Dương Lăng đã hạ quyết tâm.

Cực Lạc Tinh Cung thập phần thật lớn, Bát Thái Tử tọa trấn trong một mảnh tinh vực, kiến tạo một tòa Đông Hoành Điện, Đông Sủng Điện, chính là nơi Bát Thái Tử tu luyện. Lúc này, trong Đông Hoành Điện, lục tục có tân khách tới rồi.

Những ... tân khách này, đến từ các môn các phái Tam Thanh đại thế giới, đều đến ăn mừng Bát Thái Tử nạp thiếp.

Bát Thái Tử lúc này cùng ba vị trung niên tu sĩ ngồi cùng một chỗ, ba người này, đều là nhân vật Thượng Tiên trình tự, Cực Lạc Tinh Cung trưởng lão, Bát Thái Tử mời tới đối phó Dương Lăng.

"Ba vị trưởng lão, nếu Dương Lăng đến đây, thỉnh mấy vị đồng loạt ra tay. Lúc xuất thủ cần phải một kích tất sát! Không thể đưa hắn thu hút trong tinh vực, chỉ ở ngoài giết chết." Bát Thái Tử đã bị một lần kinh khiếp, nên nói cảnh cáo mấy người.

"Giết chết một tiểu nhân vật như vậy, chúng ta tự tin làm được, chỉ là Bát Thái Tử, người nọ nhất định sẽ đến sao?" Một gã trưởng lão đưa ra nghi vấn.

Bát Thái Tử gật đầu: "Người này là Lý Thái Chân chuyển thế, nhất định sẽ đến. Hơn nữa người này bên người, mang theo một con Hồn Độn Thú, Cực Lạc Tinh Cung chúng ta, một mực tìm kiếm Hồn Độn Thú, nếu giết hắn, đoạt được Hồn Độn Thú, cũng là một đại công."

"Hồn Độn Thú chính là đệ nhất hung vật, hung uy vô biên, chúng ta có thể giết chết Dương Lăng, nhưng vị tất có thể chế ngự được Hồn Độn Thú." Trưởng lão này sầu lo nói.

"Không sao, trước hết giết Dương Lăng, Hồn Độn Thú có thể dùng " Cực Lạc Tráo " đối phó." Bát Thái Tử xuất ra một cái võng tráo nói rằng, "Cực Lạc Tráo là phụ hoàng luyện chế cấp bậc đại la tiên khí, nhất định có thể chế trụ được Hồn Độn Thú."

Nhìn thấy có Cực Lạc Tráo, ba vị trưởng lão nhất thời buông tâm, cùng nói: "Như vậy, tất cả đều dễ làm."

Ngay khi Bát Thái Tử chuẩn bị làm sao để đánh chết Dương Lăng, Dương Lăng đã đến ở ngoài Cực Lạc Tinh Cung. Vô luận là Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy người hay cả Bát Thái Tử mọi người, đều không nghĩ tới Dương Lăng sẽ trực tiếp mà xuất hiện tại Cực Lạc Tinh Cung như vậy, cũng không phải ẩn tàng thân phận, bí mật xuất hiện.

"Bát Thái Tử kinh hải!" Dương Lăng phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể, chín nghìn trượng thân thể huyền phù trong tinh không.

Trong Đông Hoành Điện, vọt lên hơn mười đạo độn quang, bốn đạo đi trước là Bát Thái Tử cùng ba vị trưởng lão, đều là nhân vật Thượng Tiên cấp số. Bát Thái Tử thập phần giật mình, nhìn chằm chằm Dương Lăng: "Ngươi cư nhiên dám xuất hiện như vậy!"

"Nếu là ngày trước, ta một bước tức sẽ làm san bằng Cực Lạc Tinh Cung, hôm nay ta tu vi mặc dù không đủ, nhưng cũng không hãi sợ mấy ngươi!" Dương Lăng điềm nhiên nói.

Bát Thái Tử cười to, chỉ vào Dương Lăng: "Khẩu xuất cuồng ngôn vô dụng, hôm nay ngươi tới ắt sẽ đi không được!" Tay phải hư án, Công Tôn Yểu Điệu xuất hiện, hắn nhấn mạnh một cái, là muốn tại trước mặt Dương Lăng, giết chết Công Tôn Yểu Điệu.

Dương Lăng trong mắt sát khí cuồng thiểm, quát to: "Vạn Kiếm, còn không ra tay?"

"Ti lăng lăng!"

Từ hàng ức vạn dặm xa xa, bắn ra một lũ kiếm quang, nhỏ như ngón tay, dài chừng ba thước, bỗng nhiên đi ra trước mặt Bát Thái Tử. Kiếm quang kia thoạt nhìn bình thường không đáng kể, nhưng tiến lên vừa nhiễu, Bát Thái Tử ngay cả né tránh cũng không kịp, đều bị trảm phá linh đài.

Sau đó, kiếm quang chấn động, Công Tôn Yểu Điệu đột nhiên đi ra trước mặt Dương Lăng.

Dương Lăng chắp tay nói: "Vạn Kiếm, ngươi thiếu ta nhân tình nay đã hoàn trã, cáo từ!" Thôi động Cửu Dương Tháp, xa độn bay đi.

Ba vị thượng trưởng lão cả kinh hồn phi phách tán, song song cuồng khiếu: "Đại La Kim Tiên!"

Kiếm quang vừa chuyển, truyền ra một thanh âm: "Cực Lạc lão thất phu, nhi tử ngươi đã chết, ngươi tựa hồ tịnh không tức giận?"

Xa xôi ở chỗ sâu trong Cực Lạc Tinh Cung, một tiếng hừ lạnh truyền đến: "Vạn Kiếm đạo nhân, ngươi dám giết con ta, ta sẽ giết đệ tử của ngươi!"

Trong kiếm quang truyền ra một tiếng cười to: "Cực Lạc lão thất phu, ngươi nghĩ rằng ta chẳng biết ngươi đang trong bế quan, trong một nghìn năm vô pháp xuất quan. Hắc hắc, một nghìn năm sau, ngươi sợ rằng còn không có cơ hội hướng ta xuất thủ, đã bị Dương Lăng chém chết!"

Chương 724: Vô Cùng Đại Củ Lực.

Người này, cư nhiên là đại cường giả song song với Lý Thái Chân, Vạn Kiếm đạo nhân! Mà cùng với người đối thoại, hiển nhiên cũng là một vị cường giả khác, đứng đầu Cực Lạc Tinh Cung, Tinh Đế!

"Chuyện cười! Lý Thái Chân đương niên không thể ra hồn gì, một đời này, hắn càng thêm không đủ bản lãnh!" Tinh Đế phát ra tiếng cười nhạo.

Vạn Kiếm đạo nhân thở dài một tiếng: "Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bất quá, lão thất phu ngươi luôn luôn ghê tởm, ngươi nếu mà chết, ta nhất định vỗ tay hoan hô." Kiếm quang kia chợt lóe, biến mất không gặp.

Một lúc lâu, ở chỗ sâu trong Cực Lạc Tinh Cung, phát sinh một tiếng hừ lạnh trọng trọng, sau đó thì im lặng không một tiếng động.

Dương Lăng thôi động Cửu Dương Tháp, xa xa né ra. Từ lúc hắn khôi phục ký ức kiếp trước, hắn chỉ biết, tùy thời có thể thỉnh động mấy vị quen biết cũ đứng ra tương trợ, tỷ như Vạn Kiếm đạo nhân. Vạn Kiếm đạo nhân ngày trước cùng Lý Thái Chân, là một đôi bạn thân.

Giờ này đây, Dương Lăng biết một loại thủ đoạn triệu hoán Vạn Kiếm đạo nhân. Vốn, hắn không muốn kinh động vị lão hữu này, bất quá cách làm của Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử, chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Dưới cơn giận dữ, hắn thỉnh Vạn Kiếm đạo nhân đứng ra, chém chết Bát Thái Tử.

Đương nhiên, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là cấp cho Vạn Kiếm đạo nhân rước vào phiền phức, đồng thời, cũng triệt để chọc giận Cực Lạc Tinh Cung, ngày sau sẽ bất kể hậu quả mà đối với hắn tiến hành truy sát. Nhưng để cứu Công Tôn Yểu Điệu, bất chấp tất cả.

Đang độn đi, một đạo hư ảnh cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại trong Cửu Dương Tháp, ngay cả Cửu Dương đồng tử cũng vô pháp ngăn cản.

"Thái Chân huynh!" Hư ảnh "Ha ha" cười, hình dạng có chút thân thiết.

Dương Lăng lại hừ lạnh một tiếng: "Không dám nhận! Hôm nay Vạn Kiếm ngươi khó lường, đứng vào hàng Kim Tiên, khoảng chừng cũng không đem lão bằng hữu đặt ở trong mắt." Nguyên lai lúc hắn triệu hoán Vạn Kiếm đạo nhân, vị Kim Tiên này xuất hiện chậm một lát.

Vạn Kiếm đạo nhân mắt trợn trắng: "Ngươi há mồm ra cũng không giảm đi sắc bén của ngày trước. Bất quá tu vi tới ta bực cảnh giới này rồi, đơn giản không muốn hỏi đến sự tình. Dù là hỏi đến, cũng phải nắm chắt thời cơ thật tốt. Ngày hôm nay ta mặc dù tới trể chốc lát, cũng không phải đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng?"

Dương Lăng cũng biết lão hữu này của mình chân thành, cười cười: "Ta chỉ là thấy ngươi có tu vi kinh thiên như vậy, ước ao đến đỏ mắt. Nghĩ ngày trước, ngươi ta sóng vai ngang dọc Bàn Cổ Giới, nhưng hạ tràng thì lại bất đồng."

Vạn Kiếm đạo nhân "Ha hả" cười: "Có thất, tất có được. Ngươi kiếp trước mặc dù ngã xuống, nhưng cơ sở một đời này càng thêm hùng hậu, ngày sau thành tựu vô lượng."

Dương Lăng mừng rỡ, chắp tay nói: "Đa tạ lời tốt đẹp!"

Nguyên lai, Kim Tiên chi lưu, ngôn xuất pháp tùy, ý một câu nói, cũng thường thành lời sấm. Tỷ như một Kim Tiên, nói người nào đó vào ngày nào đó ắt gặp tai họa bất ngờ, vô hình trung sẽ câu động số mệnh vũ trụ gian, khiến lời nói người này phát sinh cải biến số mệnh, do đó gặp vận rủi.

Vạn Kiếm đạo nhân thân là Kim Tiên, lúc này nói một câu tán thưởng, Dương Lăng tự nhiên vui mừng.

Vạn Kiếm đạo nhân cười nói: "Thái Chân, ngươi hành sự vẫn như cũ không thay đổi một đời này cũng kiêu ngạo, thế nào lại bảo ta đem Bát Thái Tử giết chết?"

Dương Lăng cười nhạt: "Không ra tay thì thôi, mà đã xuất thủ thì phải làm cho tuyệt, ngươi không phải vẫn nói như vậy sao?"

Vạn Kiếm đạo nhân "Hắc hắc" cười: "Nói rất đúng, Cực Lạc lão nhi này đang tọa tử quan, vọng tưởng muốn đạt được Kim Tiên cực hạn, chỉ cần hắn không đến, trong Cực Lạc Tinh Cung người còn lại cũng không cần suy nghĩ nhiều."

Kim Tiên cũng có cao thấp chi phân, Vạn Kiếm đạo nhân này nói, khiến Dương Lăng có chút cảm khái: "Hôm nay ta mới là Chí Tiên, chẳng biết tới năm nào tháng nào, mới có thể đạt được tu vi này."

Vạn Kiếm đạo nhân đang trên người Dương Lăng đảo qua, vuốt râu cười nói: "Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo không phải chuyện đùa, ngày sau Hỗn Nguyên Tổ Sư cũng sẽ cam bái hạ phong." Kim Tiên tu vi, cư nhiên liếc mắt nhìn ra Dương Lăng sâu dày.

Dương Lăng nói: "Đáng tiếc cách tu hành này quá gian nan, tiến cảnh rất chậm." Dừng một chút, hỏi: "Trong Bàn Cổ Giới, ngươi có biết là ai đang tính toán ta không?"

Tại Bàn Cổ Giới, Dương Lăng một bước trở thành quân cờ của người thượng giới. Vạn Kiếm đã ở Tiên Giới, tất nhiên biết được, hắn nhân cơ hội muốn hỏi cho rõ ràng.

Vạn Kiếm đạo nhân cười nói: "Người kia, tự nhiên là Bàn Cổ Tiên Giới Đại Thiên Tôn. Trong Bàn Cổ Giới, uẩn tàng một quả Hỗn Độn Châu, tiềm lực vô cùng, Tiên Giới muốn đem nó đào tạo thành hậu viện Bàn Cổ Tiên Giới. Nhưng muốn được như vậy, nhất định phải chèn ép Thần Giới."

"Đại Thiên Tôn có nắm chắc tiêu diệt Thần Giới?" Dương Lăng hỏi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Tiêu diệt tự nhiên sẽ không thành, có Nữ Oa mẫu tôn tồn tại, Thần Giới sẽ không tiêu vong. Huống hồ, dù sao cũng là một trong cửu đại thánh tộc, há có thể để nó tuyệt chủng? Bất quá, Thần Giới xuống dốc là điều tất nhiên. Ngươi còn không biết, Tiên Giới làm một kế, âm thầm dẫn phát Ma Giới cùng Thần Giới xung đột, một trận chiến này cũng còn không xa."

Dương Lăng cười lạnh một tiếng: "Trừng phạt Thần Giới cũng đúng tội, bất quá, những người Bàn Cổ Giới đó, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta!"

Vạn Kiếm đạo nhân "Hắc hắc" cười: "Ngươi nếu là không phục, thì có thể ngày sau sát nhập Bàn Cổ Tiên Giới, thân là lão hữu, ta tất trợ trận."

Dương Lăng liếc mắt nhìn Vạn Kiếm đạo nhân, thấy thế nào nghĩ hắn không có hảo ý, hiếu kỳ hỏi: "Vạn Kiếm, ngươi chẳng lẽ cũng có dã tâm?"

Vạn Kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói: "Ngươi nói có, ta liền có." Đột nhiên hắn lại nói, "Ta không thể ở lâu, Thái Chân huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày sau nếu có chuyện vướng tay chân, thì cũng phải báo cho ta."

Dương Lăng thở dài: "Ta sao dám ... mà ... kinh động đại giá? Chỉ cần không phải lúc thập tử nhất sinh, ta tuyệt không gọi ngươi."

Vạn Kiếm đạo nhân liền cười một tiếng, không nói cái gì.

Dương Lăng lại nói: "Ta tằng muốn mượn lực của ngươi, từ trong tay Thánh Quang giáo chủ cứu Dịch Chân ra, nhưng cũng biết trong đó có khó khăn."

Vạn Kiếm đạo nhân nói: "Xem ra ngươi cũng biết, ta cũng cứu không được Dịch Chân ra."

Dương Lăng nhíu mày nói: "Thánh Quang giáo chủ này đem Dịch Chân vây khốn trong đại la linh đài hắn, thực là đáng hận!"

"Vì thế, muốn cứu Dịch Chân ra, phải phá vỡ linh đài thế giới hắn, nếu như vậy, là sinh tử chi chiến. Hơn nữa, ta cũng không có nắm chắt tất thắng." Vạn Kiếm nói.

Dương Lăng gật đầu: "Ta biết, việc này, cuối cùng chính do ta giải quyết."

Vạn Kiếm đạo nhân nói: "Ta trong nháy mắt trợ giúp ngươi suy tính qua, hai mươi ba năm sau, ngươi sẽ có một lần cơ hội cứu được Dịch Chân ra."

Dương Lăng chắp tay thi lễ: "Đa tạ."

Vạn Kiếm nói: "Ngươi không nên tạ ơn , ngày sau có thời gian sẽ cho ngươi mượn lực lượng." Dứt lời, hắn cười dài một tiếng, thân hình tiêu tán.

Vạn Kiếm vừa đi, Cửu Dương Tháp thở phào nhẹ nhõm, kêu lên: "Lão gia, cái Vạn Kiếm đạo nhân này thật lợi hại! Tiểu nhân cảm giác, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể khiến ta hôi phi yên diệt!"

Dương Lăng nói: "Đại la linh đài, bao hàm toàn diện, so với Thượng Tiên chi lưu cao minh hơn vô số lần, đương nhiên có thể đơn giản giết chết ngươi, ngươi có cái này cảm giác này, cũng là chuyện thường." Hắn dừng một chút, "Tam Thanh đại thế giới có mấy Kim Tiên, ngươi ta sau này phải cẩn thận!" Cửu Dương Tháp, vẫn đang độn tới Diệu Pháp Cung, Dương Lăng còn muốn tiếp tục tìm kiếm Diệu Pháp Cung lực lượng.

Diệu Pháp bộ tộc, có lực lượng gọi là Củ Lực, Củ Lực có thể cấu thành các loại pháp trận huyền diệu, là trong cửu đại thánh tộc, một chi gần với tiên đạo nhất. Củ Lực có thể mở ra củ trận lĩnh vực, từ đó diễn hóa ra các loại pháp trận, sản sinh vô cùng lớn Củ Lực.

Nếu Dương Lăng nắm giữ Củ Lực, thì có thể sáng tạo vô cùng pháp trận, đây là chỗ đặc thù của Diệu Pháp bộ tộc.

Dương Lăng hạ xuống Diệu Pháp Cung, Công Tôn Yểu Điệu cũng từ trong Cửu Dương Tháp phóng xuất ra. Công Tôn Yểu Điệu mới vừa rồi ở trong tháp gặp qua Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy nữ. Lần thứ hai gặp lại, Dương Lăng mặt có vẻ xấu hổ, nói rằng: "Yểu Điệu, khiến cho nàng đợi lâu." Thân thủ xuất ra một đoàn quang hoa, chính là Quả Tiên Đao.

Vạn Kiếm đạo nhân chém giết Bát Thái Tử, thuận tiện đem Quả Tiên Đao thu hồi, giao cho Dương Lăng.

Công Tôn Yểu Điệu, là nữ nhân khuynh đảo một đời Lý Thái Chân. Lúc này, Dương Lăng đã không là Lý Thái Chân, cũng không phải Lý Thái Chân, bất quá, Công Tôn Yểu Điệu hiển nhiên đưa hắn trở thành người cũ.

"Phu quân." Yểu Điệu thương nhớ nói, nỗi lòng bình định xuống, đầy mặt vui mừng.

Lập tức, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Bạch Liên, Linh Lung ra Cửu Dương Tháp, cùng Công Tôn Yểu Điệu gặp mặt, bồi tiếp bên người Dương Lăng, du lịch Diệu Pháp Cung. Dương Lăng mục đích chuyến này, là thu được vô cùng lớn Củ Lực, nhưng cũng không có thể gặp người liền giết, vì thế, hắn ngược lại hi vọng có người chọc tới hắn.

Tựa như tại trong Tây Cực đại trạch như nhau, cái Tiểu Đa vương tử kia không biết sống chết, chọc tới Dương Lăng, bị Hồn Độn Thú một ngụm nuốt sống.

Dương Lăng cũng không quan trọng, mang theo ngũ nữ, trong lúc đó du đãng ở các cửa hàng, mua được không ít tiên dược. Tam Thanh đại thế giới tiên dược số lượng kỳ thực cũng không nhiều, địa phương có tiên dược tối đa, kỳ thực ở chỗ Tiên Giới.

Ở đây, tiên dược giá cả cũng không thấp. Dương Lăng háo tốn ba ngày, mới sưu tập được trên trăm loại tiên dược, sau đó thi triển Thần Nông Tiên, trong khoảnh khắc luyện ra hơn trăm hoàn đan dược. Đan dược này chính là huyền giai thượng phẩm đan dược, lúc luyện thành, giá trị so với giá trị tiên dược tiêu hao, đề thăng lên gấp trăm lần.

Mượn cơ hội này, Dương Lăng mấy người cũng đem toàn bộ Diệu Pháp Cung vòng vo một vòng, phát hiện trong Diệu Pháp Cung, đan dược cung cấp phẩm chất cũng không so với hắn luyện chế cao minh hơn, thậm chí dù là hơn một chút. Trong nhất thời nửa khắc cũng tìm không được cơ hội hạ thủ, Dương Lăng thẳng thắn tìm một cửa hàng, dùng luyện chế huyền giai đan dược, đem cửa hàng này ra mua.

Trong Diệu Pháp Cung người bán đan dược, không riêng gì Diệu Pháp tộc nhân, cũng có một ít tu sĩ luyện đan tay ngang cao minh. Bất quá, Dương Lăng muốn ở đây buôn bán, phải đem một phần mười thu nhập giao cho Diệu Pháp Môn.

Dương Lăng thủ đoạn buôn bán cùng người khác tuyệt không giống nhau, tên cửa hàng bị đổi thành "Đan Vương Các ", ngoài cửa hàng có bố cáo, giới thiệu: bản điếm đại nhân luyện đan, bảo chứng thành công. Lúc đan thành, thu một phần ba thành đan làm thù lao trả công.

Bố cáo vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem thật là tốt. Bảo Bảo, Ngọc Dung, Yểu Điệu, Bạch Liên, Vô Song, đều thành hỏa kế trong điếm, hướng khách nhân hiếu kỳ giảng giải.

"Theo như lời trên bố cáo, đều là thực sự?" Một gã khách nhân ôm thái độ hoài nghi. Phải biết rằng, gấp đôi thành phẩm tiên dược, một khi luyện chế thành đan dược, lợi nhuận cao tới thập bội. Mà Dương Lăng thương điếm, cư nhiên chỉ lấy ba thành đan dược, đối với khách nhân mà nói,là chuyện tình đặc biệt.

Tỷ như có một gã tu sĩ, khổ cực thu thập có thể luyện chế hơn mười mai đan dược tiên dược, dùng để trao đổi đan dược, chỉ có thể đổi lấy một quả. Mà nếu như tới đây thương điếm của Dương Lăng, có thể đổi lấy bảy tám mai.

Loại chênh lệch này quá mức lớn, cũng khó trách khách nhân không tin.

Long Vô Song cười nói: "Đạo hữu, chúng ta mở rộng cửa buôn bán, có thể nào lừa dối khách nhân? Đạo hữu nếu không tin, ngại gì không thử một lần?"

Người này cũng là cần luyện đan, nghe xong, do dự chốc lát, liền làm ra quyết định: "Được, ta người thứ nhất đến thử!"

Chương 725: Bản mạng sát trận.

Nói xong, hắn đem tiên dược chuẩn bị thật tốt xuất ra, cư nhiên số lượng rất nhiều. Linh Lung chuyên ăn các loại dược thảo, vừa nhìn thấy, liền kinh ngạc nói: "Những ... tiên dược này đều là thượng phẩm, ngươi muốn luyện cái đan dược gì?"

Người nọ trầm giọng nói: "Ta muốn luyện chế, là huyền giai đan dược, Thiên Vương Bổ Nguyên Đan, chẳng biết các ngươi có thể luyện chế không?"

"Đương nhiên có thể!" Dương Lăng cười ha hả đi tới, phất tay đem tiên dược đều thu, "Thỉnh chờ chốc lát, sẽ có đan dược ngay."

Người nọ lấy làm kinh hãi: "Ngươi nơi này có Thiên Vương Bổ Nguyên Đan sao?"

Dương Lăng cười nói: "Đương nhiên, trước đó đan dược đều là luyện được rồi, nếu không bây giờ luyện, chẳng lẽ không phải tiêu hao đại lượng thời gian sao? Chuyện tình như vậy khiến khách nhân không chờ được, bản điếm tuyệt sẽ không làm." Vừa nói chuyện, hắn âm thầm vận chuyển Thần Nông Tiên, sớm đem Thiên Vương Bổ Nguyên Đan luyện thành.

Khi bàn tay Dương Lăng lấy ra mười hai mai đan dược, phóng tới trước mặt hắn thì, người này hai mắt tỏa ánh sáng, khen: "Hảo đan! Hảo đan! Xin cảm tạ!"

Dương Lăng lấy một phần ba, tức bốn mai đan dược, sau đó nói: "Hoan nghênh lần sau trở lại."

Có một người thành công, người còn lại nhất thời ngồi không yên, đều nói: "Ta muốn luyện đan!" Người người hướng trong điếm, Bảo Bảo phải duy trì trật tự, cười nói: "Thỉnh chư vị từng người từng người đến."

Dù sao đều là tu hành nhân, chốc lát gây rối, đều yên ổn xuống, cả đám ngay ngắn có thứ tự mà tiến nhập cửa hàng. Trước giao ra tiên dược, sau đó báo ra tên đan dược, rồi do Dương Lăng luyện chế ra đan dược, sau phân chia đan dược.

Trình độ Dương Lăng luyện đan, thiên hạ vô song, hơn nữa hắn Bổn Nguyên Đại Chân Lực, luyện chế đan dược phẩm chất cực cao, dần dần có danh tiếng.

Liên tiếp bảy ngày sau, cửa hàng Dương Lăng thanh danh đã lan xa, càng ngày càng nhiều đại nhân vật, cầm tiên dược đến đây thử vận khí. Luyện chế đan dược, phẩm chất càng ngày càng cao.

Để thu hoạch lợi ích lớn nhất, Dương Lăng khiến ngũ nữ phụ trách tiếp đãi khách nhân luyện chế đan dược đã ngoài huyền giai. Về phần muốn luyện chế đan dược giá trị thấp, thì không tiếp thụ giao dịch. Việc này tuy rằng không ít người ngầm nổi giận, nhưng cũng vô pháp làm được gì.

Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ. Có một ít tiên dược tương đối kỳ lạ, luyện chế các loại đan dược tương đối thú vị. Tỷ như một ít gia tăng khuôn mặt đẹp như "Thiên Nhan Đan ", một ít gia tăng mùi hương trên người như "Ngọc Hương Hoàn" v…v…, ngũ nữ cũng không chút do dự liền đồng ý.

Một ngày này, một lão nhân râu bạc trắng, đi tới cửa hàng. Người này vừa xuất hiện, bọn người Bảo Bảo không dám chậm trễ, bởi vì người này khí thế chí ít cũng là Thượng Tiên trình tự.

Dương Lăng cảm thụ được người tới bất phàm, tự mình đi ra nghênh tiếp: "Xin chào, chẳng biết tiên trưởng muốn luyện loại đan dược gì?"

Lão giả thần tình hờ hững, xuất ra rất nhiều tiên dược quý báu, thản nhiên nói: "Lão phu muốn luyện chế " Ngọc Hư Đan ", ngươi có thể luyện không?"

Dương Lăng trầm ngâm chốc lát: "Ngọc Hư Đan, chính là đan dược đại la cấp số, hơn nữa thuộc về thượng phẩm, dị thường trân quý. Dùng đan này, đối với tu sĩ Thượng Tiên trình tự rất có bang trợ. Đan này vô cùng trân quý, hơn nữa luyện chế không dễ, tiên trưởng cần chờ thời gian ba ngày."

"Chỉ chờ ba ngày, cũng không nhiều lắm." Lão giả giao ra tiên dược, "Đan này đối với lão phu rất trọng yếu, vạn lần không thể thất bại, ngươi có thể bảo chứng nhất định thành đan?"

Dương Lăng cười nói: "Vâng, bản điếm luôn luôn không làm điều mà không nắm chắt, xin yên tâm." Hắn thu đan dược, muốn chuẩn bị luyện chế.

Lão giả này cũng không đi, trực tiếp chờ ở ngoài điếm, Dương Lăng thì đi vào luyện đan.

Tiên dược vừa vào tay, Dương Lăng kỳ thực đã cảm ứng được, trong đó một loại tiên dược có chuyện, trên đó bị người ta hạ vu chú. Chỉ bất quá, loại chú lực này thập phần kỳ diệu, người bình thường nhìn không ra. Nhưng Dương Lăng đã mở Thái Vu lĩnh vực, vô pháp giấu diếm được hai mắt hắn.

Dương Lăng bất động thanh sắc, đơn giản đem vu lực xua tan, dùng Thần Nông Tiên, hao ba ngày, luyện ra chín mai Ngọc Hư Đan.

Ba ngày sau, Dương Lăng đi ra đan thất, mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Xin lỗi, ngươi cung cấp đan dược có chuyện." Nói xong, vung tay áo, ngũ nữ đều bị trang nhập vào Cửu Dương Tháp, đây là dấu hiệu hắn muốn động thủ.

Dương Lăng đến đây là sát nhân, có người tới cửa gây sự, làm hắn mãn ý, làm sao còn có thể nương tay? Hắn đã sớm cảm ứng được, lão giả này, chính là Diệu Pháp tộc nhân.

Lão giả vừa nghe xong, giận tím mặt: "Thật lớn lá gan! Đưa tiên dược cho ta!" Thân thủ chụp vào Dương Lăng.

Dương Lăng cười lạnh một tiếng, dương tay đánh ra Cửu Dương Tháp, Công Tôn Yểu Điệu cũng tế ra Quả Tiên Đao. Lưỡng đại tiên thiên linh bảo song song xuất thủ, lập tức đem tên Thượng Tiên này trấn áp. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, quát to: "Ngươi dám tại Diệu Pháp Môn dương oai, thật muốn chết mà!"

"Ầm ầm!" Lão giả quanh thân bạo phát ra vô lượng cường quang, hắn cư nhiên hóa thành một tòa trận pháp. Trong trận pháp này, lộ ra sát khí cường đại. Vô cùng sát quang, đem Cửu Dương Tháp cũng bức khai một chút, Quả Tiên Đao cũng không thể tiếp cận.

Dương Lăng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ đem bàn tay to chụp xuống, Hồn Độn Thú đột nhiên lao ra. Thân thể cồng kềnh rất hoạt kê vừa uốn lược, trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, cái miệng lớn, bắn ra một đạo huyền sắc quang khí.

Quang khí này đánh vào trong trận, bên trong nhất thời truyền ra tiếng kinh hô của lão giả. Trận pháp này, chính là bản mạng pháp trận của lão giả, lúc này bị Hồn Độn Thú phát ra quang mang nhất trùng, nhất thời bị thương nặng.

"Ngang ~ "

Thôn Thiên Thú cái miệng lớn vừa thu lại, phát quang đại trận này đã bị hút vào trong bụng.

"Thì ra là thế!"

Dương Lăng đột nhiên hiểu được, Bàn Cổ Giới Thiên Cơ Cung, thủ đoạn nhân trận hợp nhất, cùng thủ đoạn của Diệu Pháp Môn sao mà tương tự. Hắn có lý do tin tưởng, Thiên Cơ Cung cùng Diệu Pháp bộ tộc trong đó, nhất định tồn tại liên quan nào đó.

"Nếu như thu được vô cùng lớn củ lực, có thể bang trợ Chân Nhi giải trừ Bát Quái Tru Kiếm Tiên Trận." Dương Lăng nghĩ thầm.

Ngày trước, Dịch Chân để cứu Dương Lăng, không tiếc cùng Bát Quái Tru Kiếm Tiên Trận dung hợp, do đó bị ép phải rời khỏi Bàn Cổ Giới, phi thăng tiến nhập Tam Thanh đại thế giới. Đây là một việc mà Dương Lăng dị thường áy náy, ngày sau cứu Dịch Chân ra, chuyện thứ nhất hắn muốn làm, là giải trừ Bát Quái Tru Kiếm Tiên Trận.

Tòa bản mạng đại trận này, trong khoảnh khắc bị Hồn Độn Thú tiêu hóa sạch sẽ, Hồn Độn Thú, tuy rằng đang bị vây ở trạng thái còn nhỏ, nhưng thực lực của nó đã bất khả tư nghị, đơn giản có thể tiêu hóa sạch sẽ Thượng Tiên này.

Dương Lăng bên này vừa diệt trừ đối phương, toàn bộ Diệu Pháp Cung đều bị kinh động. Nguyên lai, Dương Lăng lúc bắt đầu tại Diệu Pháp Cung luyện đan, thủ đoạn luyện đan của hắn loại phương tiện mau lẹ này, lập tức đem một ít cao nhân đoan khách hấp dẫn đến.

Tỷ như có người muốn luyện chế đan dược đại la cấp bậc, sẽ đến Đan Vương Các tìm Dương Lăng, mà không phải dùng tiên dược đến chỗ Diệu Pháp Cung giao dịch trao đổi. Dương Lăng mới xuất hiện, đối với lợi ích Diệu Pháp Cung tạo thành bị bóp chết.

Vì vậy, Diệu Pháp Cung phái ra một vị trưởng lão, đi tới Đan Vương Các yêu cầu Dương Lăng luyện chế đan dược đại la cấp. Đương nhiên, một phần tiên dược bị động tay động chân, một khi Dương Lăng thất bại, bọn họ sẽ mượn cớ đánh đuổi thậm chí thu phục Dương Lăng, để Diệu Pháp Cung sử dụng.

Nhưng người Diệu Pháp Cung trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng đến đây, vốn là ôm mục đích giết người phóng hỏa, không sợ nhất là đắc tội với người. Vì thế trưởng lão này vừa ra tay, Dương Lăng liền xuất toàn lực, khiến Hồn Độn Thú nuốt hắn.

Diệu Pháp Cung trung đại điện, mấy đạo độn quang tiêu thất, truy kích Dương Lăng mà lúc Dương Lăng đắc thủ, cũng lập tức độn vào Cửu Dương Tháp, như một luồng khói rời khỏi Diệu Pháp cung. Cửu Dương Tháp độn thuật dù sao cũng không bằng Thái Ất độn kính, rốt cục bị Diệu Pháp Cung ba vị trưởng lão vượt qua. Bọn họ đều là Thượng Tiên trình tự tu vi, dưới một kích, Dương Lăng bản thân vô pháp ngạnh kháng. Bất quá, Dương Lăng cũng không phải một người ham chiến đấu, hắn có Hỗn Độn Thú, lại có hai kiện tiên thiên linh bảo trợ trận.

"Tới cũng tốt!" Trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng lành lạnh cười, hốt nhiên lệnh Cửu Dương Tháp định trụ. Phía sau ba đạo độn quang cũng đều dừng lại, hóa thành ba đạo kỳ trận uy lực thật lớn. Ba tòa đại trận này, đột nhiên hợp làm một, hóa thành một cái đại sát trận uy lực càng mạnh.

Sát trận vừa ra, Cửu Dương Tháp trực tiếp bị ràng buộc lại. Yểu Điệu vội vã thôi động Quả Tiên Đao, nhưng ánh đao này vừa ra tới, lập tức liền bị đại trận ràng buộc luôn.

"Dựa vào một kiện tiên thiên linh bảo, ngươi đã nghĩ thoát đi nơi đây sao? Si tâm vọng tưởng!" Trong sát trận, truyền ra một tiếng hừ lạnh.

Dương Lăng cũng âm thầm kinh dị, đem Hồn Độn Thú phóng xuất ra, tàn bạo mà nói: "Nuốt cho ta!"

Một đạo huyền quang, từ trong Cửu Dương Tháp lao ra, tượng như lần trước vậy, đụng vào trong trận nhãn. Đại trận "Ầm ầm" chấn động, truyền ra ba tiếng kinh hô.

"Hồn Độn Thôn Phệ đại trận!" Một người kinh hô.

"Cửu Dương! Toàn lực trấn áp!" Dương Lăng quát lên một tiếng lớn, toàn lực thôi động Hồn Độn Thú.

Cửu Dương Tháp phát ra quang mang, đột nhiên cường liệt lên mấy lần, trong khoảnh khắc làm cho đại trận đi trầm xuống. Tiếp đó, Hồn Độn Thú mượn cơ hội lao ra Cửu Dương Tháp, xông lên hung hăng nuốt một ngụm.

"Răng rắc" một tiếng, thanh âm thanh thúy truyền đến, nghe làm cho hàm răng muốn ê.

Kỳ trận này uy lực thật lớn, cư nhiên bị Hồn Độn Thú không đầu không đuôi cắn nuốt mất non một nửa, hơn phân nửa còn lại, lập tức cũng vận chuyển mất linh, uy lực giảm đi.

Hồn Độn Thú ăn hoài hóa nghiện, vừa táp ba miếng, chỉ nghe "Ca ca" không ngừng bên tai, từng tòa đại trận rất nhanh hoàn toàn bị nuốt vào trong bụng.

"A! Hồn Độn Thú! Ngươi là Lý Thái Chân!" Trước khi ngã xuống, ba vị trưởng lão rốt cục nhận ra thân phận Dương Lăng. Tam Thanh đại thế giới, có Hồn Độn Thú, hơn nữa người nháo ra thiên đại động tĩnh, chỉ có một người Dương Lăng, là Lý Thái Chân kia chuyển thế.

Dương Lăng thỉnh động Đại La Kim Tiên, chém giết Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử chuyện tình đã sớm truyền ra. Mọi người đối với chuyện này hiếu kỳ song song, lại có một tầng sợ hãi. Thử nghĩ, nếu đắc tội với một người tùy thời có thể thỉnh động Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền toái sao?

Ba vị Thượng Tiên này khi biết đến thì đã chậm, bọn họ sai thật là sai, không có phòng bị Hồn Độn Thú của Dương Lăng. Nếu trước đó có phòng bị, tu vi đã ngoài Thượng Tiên trình tự, Dương Lăng căn bản không chiếm được tiện nghi. Hồn Độn Thú này đánh ra quang hoa, trong đó chất chứa Hồn Độn Thôn Phệ đại trận.

Hồn Độn Thôn Phệ này, vừa vặn có thể khắc chế Diệu Pháp Cung bản mạng pháp trận. Vì thế, ba vị Thượng Tiên kỳ thực bị chết có chút oan uổng, nếu là một người khác, tỷ như Bát Thái Tử Cực Lạc Tinh Cung, Dương Lăng tuyệt sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy, thậm chí cũng có thể bị giết lại.

Diệt ba người xong, Dương Lăng thu hồi Cửu Dương Tháp cùng Hồn Độn Thú, cười dài một tiếng, độn rời khỏi hiện trường.

Trên đường độn đi, Dương Lăng mở ra mai ngọc sách thứ ba, trên đó giới thiệu chỗ phương vị Huyền Thủy Bộ Tộc. Huyền Thủy Bộ Tộc, một trong cửu đại thánh tộc, chỗ phương vị cực kỳ xa xôi, tại nơi cực bắc Tam Thanh đại thế giới, trong một mảnh hoang vu cánh đồng băng tuyết.

Trên cánh đồng hoang vu này, ngay cả Chân Tiên cũng vô pháp phá không độn đi. Bởi vì quá độ hàn lãnh, có thể khiến cho không gian cũng đông lại. Trừ phi có tu vi Thượng Tiên cực hạn, bằng không trái lại chỉ có thể độn đi. Hiển nhiên, Cửu Dương Tháp cách Thượng Tiên cực hạn trình tự, còn thiếu nữa điểm hỏa hậu.

Vì thế, Dương Lăng phải chậm rãi độn đi, thoáng cái tiếp cận mục tiêu.

Bất quá, trên đường độn đi, hắn cũng có thể hấp thu vô cùng lớn củ lực, chuẩn bị mở Củ Trận lĩnh vực.

Chương 726: Tiên Thiên Sát Đạo.
Củ Lực, là một loại lực lượng bao hàm thiên địa quy tắc, nó bản chất cũng cùng pháp lực có chút tương tự, nhưng lại cũng có bất đồng. Vì thế, Củ Lực, cũng đươc gọi là Tiên Thiên Pháp Lực. Tự nhiên, Tiên Thiên Pháp Lực uy năng, viễn siêu hơn Hậu Thiên Pháp Lực.

Đại lượng Tiên Thiên Pháp Lực, từ trong cơ thể Hồn Độn Thú, chảy vào Tu Di Niết Bàn của Dương Lăng. Rốt cục, khi lực lượng cũng đủ cường, đạt được điểm tới hạn thì, Củ Trận lĩnh vực sản sinh ra.

Đây là một cái lĩnh vực thần kỳ, trong đó chỉ có một tòa đại trận phức tạp không gì sánh được, thong thả mà vận chuyển. Mỗi một khi mở ra Củ Trận lĩnh vực của Diệu Pháp tộc nhân, trong đại trận từ nay về sau, sẽ lĩnh ngộ ra một loại trận pháp của mình, từ đó luyện thành bản mạng pháp trận.

Lĩnh vực vừa thành, Dương Lăng cảm giác được, hắn có thể thông qua thôn phệ các loại trận pháp, làm cường đại lĩnh vực này. Phương thức lĩnh vực này cường đại, cùng với hơn ngũ đại lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Nó cùng loại với ngày trước Vấn Thiên Kính thôn phệ tiên thiên pháp trận, dùng cho cường đại tu bổ tự thân, cùng một cái đạo lý.

Đến tận đây, Bổn Nguyên Đại Chân Lực, Thập Duy Đại Thần Lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực, Thiên Huyền Đại Vu Lực, Vô Cùng Đại Củ Lực, mà tồn tại quay chung quanh Tu Di Niết Bàn, hỗn nguyên trở thành lục trọng Hỗn Nguyên Lực Lượng, thẩm thấu xuống, mới chuyển hóa trở thành Hỗn Nguyên Tiên Lực.

Dương Lăng rõ ràng mà cảm giác được, hắn tiên lực, từ một trăm vạn phương, cấp tốc tiêu thăng tới ba trăm sáu mươi vạn phương! Gia tăng gần gấp ba rồi!

Trọng yếu hơn là, từ nay ngày sau, Hỗn Nguyên Tiên Lực phẩm chất cao hơn một tầng, trong lực lượng này, cũng bắt đầu chất chứa một loại quy tắc lực lượng. Có thể khiến hắn có tiềm lực phá vỡ không gian, cải biến thời gian.

Mà muốn cải biến thời không, chỉ có Chân Tiên trình tự đã ngoài mới có thể làm được. Mà Dương Lăng, lúc này lại cụ bị loại tiềm lực này. Đương nhiên, cách hắn chân chính nắm trong tay thời không quy tắc, còn cần tích lũy lực lượng.

Cửu Dương Tháp độn được ba tháng rồi, Dương Lăng đã hỗn nguyên sáu loại lực lượng, có thể còn chưa có đến phạm vi thế lực Huyền Thuỷ Tộc.

Mà ở giữa đó, Chu Thái Cực, Chu Kim Linh hai người, nhất cử đột phá, thành tựu kim phẩm linh đài. Đối với tu vi hai người tấn tốc, Dương Lăng không có gì kỳ quái. Hắn hai người, kiếp trước đều là nguyên linh, một người là tiên thiên linh bảo Thái Cực Đồ, một người là tiên thiên linh vật Kim Tàm chuyển thế, đều có kinh lịch qua tu luyện linh đài.

Thành tựu kim phẩm, Chu Thái Cực, Chu Kim Linh dương dương tự đắc, Chu Thái Cực bái kiến Dương Lăng, hì hì cười nói: "Lão sư, đường đi còn dài, không bằng nhân cơ hội đem ba kiếm đồ khác đều tế luyện."

Kiếm đồ theo như lời Thái Cực nói, là chỉ bốn phó kiếm đồ, phân biệt là Tru Kiếm Tiên Đồ, Lục Kiếm Tiên Đồ, Tuyệt Kiếm Tiên Đồ, Hãm Kiếm Tiên Đồ. Trong đó, Lục Kiếm Tiên Trận đã bị Dương Lăng luyện hóa, còn từ đó thu được Trảm Tiên Phi Đao.

Nghe nói, Dương Lăng cười nói: "Bốn dạng kiếm đồ này, ta ngày trước chưa từng tế luyện, là bởi vì nó vô cùng nguy hiểm. Hiện hôm nay tế luyện chúng nó mặc dù dễ rồi, nhưng tựa hồ cũng không bao nhiêu tác dụng."

Thái Cực nói: "Lão sư thế nào đã quên Hỗn Độn Kiếm Thai? Kiếm thai kia chưa viên mãn, nếu như có thể cùng tứ kiếm đồ hợp làm một, uy lực tất nhiên sẽ cường đại. Ngày trước, Bát Quái Tru Kiếm Tiên Trận đã có uy lực như vậy, nếu là cùng Hỗn Độn Kiếm Thai hợp làm một, uy lực chẳng lẽ không phải càng thêm bất khả tư nghị sao?"

Dương Lăng vừa nghe, trong lòng sáng ngời, lẩm bẩm nói: "Không sai! Không sai!" Hắn chợt lấy ra Tru Tiên Đồ, chuẩn bị tế luyện.

Ngày trước đang ở Bàn Cổ Giới, lực lượng thập phần nhỏ yếu, Dương Lăng đã tế luyện Lục Kiếm Tiên Đồ, hôm nay tái nhập ba trận đồ khác, thì thật dễ dàng. Kỳ thực hắn cũng minh bạch, chủ nhân kiếm đồ sợ rằng tịnh không dự định làm khó được người ta.

Nếu không, bằng vào uy năng sát khí tứ đại trận đồ, không phải người có Thượng Tiên trình tự là không thể tế luyện.

Dương Lăng vừa tung người lên, liền nhập trong Tru Kiếm Tiên Đồ. Tru Kiếm Tiên Đồ này, nơi chốn đều tràn ngập sát khí, tru sát vạn vật. Lúc này cảm giác được, cùng ngày trước tiến nhập Lục Kiếm Tiên Đồ, hoàn toàn bất đồng.

"Không đúng! Lần trước, ta căn bản không có tế luyện Lục Kiếm Tiên Đồ!" Dương Lăng đột nhiên hiểu được, hắn giờ này khắc này, nhìn thấy mới là bản chất kiếm đồ. Thậm chí, ngày trước Bạch Dật Phi cũng căn bản không có khả năng tế luyện tứ đại kiếm đồ.

"Kiếm đồ này, căn bản là nêu lên trong thiên địa, bốn loại Tiên Thiên Sát Đạo cực hạn! Kiếm đồ chỉ là vật dẫn mà thôi, chân chính trân quý chính là Tiên Thiên Sát Đạo a!" Khi thu được Diệu Pháp Tộc Vô Cùng Đại Củ Lực, Dương Lăng đối với pháp trận có lý giải, viễn siêu hơn những người thường.

Thậm chí, coi như là Thượng Tiên trình tự người tài ba, cũng không nhất định có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Trên thực tế, nếu như hôm nay Dương Lăng, là Dương Lăng ở Bàn Cổ Giới, hắn lúc này tiến nhập Tru Kiếm Tiên Đồ, như vậy cũng chỉ có thể thấy tình cảnh giống như trong Lục Kiếm Tiên Đồ vậy, vô pháp thấy được bản chất.

Dương Lăng ngồi xếp bằng trong hư không, cảm thụ sát phạt quy tắc, từ từ, ba tháng thời gian trôi qua. Hỗn Nguyên Tiên Lực lao ra bên ngoài cơ thể, ở trước người hắn ngưng tụ thành đạo tiên thiên sát phù. Phù này vừa ra, toàn bộ trong Tru Kiếm Tiên Đồ sát phạt lực lượng, vô thượng sát khí, đột nhiên đều nhảy vào trong sát phù.

Sát phù được Dương Lăng cầm trong tay, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tiên Thiên Sát Đạo, Tru Tiên Phù!"

Một cái thông suốt thì trăm cái cũng thông, Dương Lăng lập tức lần thứ hai tiến nhập Lục Kiếm Tiên Đồ. Quả nhiên, cảnh tượng hắn lúc này đây thấy, đã cùng lúc trước rất không giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt cũng là tiên thiên sát phạt chi đạo, dùng biện pháp đồng dạng, háo tốn ba tháng, ngưng tụ ra Lục Tiên Phù.

Kế tiếp là, Tuyệt Tiên Phù, Hãm Tiên Phù, phân biệt được Dương Lăng ngưng tụ. Tứ đại tiên thiên sát phù, được Dương Lăng lưu lại trong Củ Trận lĩnh vực, mượn Củ Trận phức tạp không gì sánh được, thôi diễn huyền diệu trong đó.

"Tứ đại Tiên Thiên Sát Đạo, không phải chuyện đùa, ngày sau có thể dùng để dựng dục Hồn Độn Kiếm Thai." Dương Lăng âm thầm hạ quyết đoán.

Tiền tiền hậu hậu, háo tốn một năm thời gian, đường đi vẫn chưa kết thúc, bất quá, cách phương vị Huyền Thủy Tộc, đã không còn xa rồi.

Dương Lăng ngược lại cũng an tâm, nên cũng không vội, vận chuyển lục trọng Hỗn Nguyên Lực Lượng, không ngừng cấu chức hỗn nguyên kinh lạc. Với tu vi hắn lúc này, chỉ cần chuyên chú, ngắn ngủi hơn tháng, đã đem hỗn nguyên kinh lạc cấu trúc tới mười hai trọng.

Bất quá, khi hắn muốn tiếp tục cấu trúc thập nhị trọng kinh lạc thì, phát hiện lực không hề đủ, nên phải ngưng lại.

Lúc này, Cửu Dương Tháp rốt cục cũng độn tới phạm vi. Huyền Thủy bộ tộc. Phóng nhãn nhìn qua, nơi chốn đều là băng sơn, trên núi băng, không có chỗ nào mà không phải là huyền băng, hàn lãnh không gì sánh được. Hàn lãnh này, có thể khiến cho Dương Lăng người mạnh mẽ như vậy, cũng thấy hàn lãnh.

Bảo Bảo mấy người, thậm chí căn bản vô pháp đi ra.

Dương Lăng xa xa nhìn lại, chỉ thấy có một tòa băng sơn thật lớn, băng sơn này được tạo hình thành một tòa cung điện đại khí phong cách cổ xưa.

Dương Lăng vị khách không mời mà đến này vừa xuất hiện trên bầu trời, phía dưới liền bay lên một đạo độn quang, là một gã thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi, cầm trong tay một cây băng điêu kiếm, hiếu kỳ nhìn đánh giá Dương Lăng, hỏi: "Ngươi là ai hả?"

Nguyên lai, Huyền Thủy Tộc địa bàn tại nơi cực bắc, vô cùng hàn lãnh, một nghìn tám trăm năm cũng không thấy có người đến. Thiếu nữ này, khi sinh ra đến giờ cũng chỉ gặp qua tộc nhân, chưa thấy qua một người như Dương Lăng này.

Dương Lăng cười cười: "Ta là người, cô nương là ai?"

Đầu thiếu nữ muốn quay về nghe nói như thế liền trả lời, tròng mắt nàng vừa chuyển: "Ngươi không phải quen biết ta sao?"

"Ta quen biết ngươi?" Dương Lăng lộ ra biểu tình kỳ quái.

"Đúng vậy, ta họ Cô, tên là Nương, vì thế ngươi gọi Cô Nương, không phải sao?" Thiếu nữ phụng phịu nói, nét mặt hơi trẻ con, lại có chút nghịch ngợm. Dương Lăng ngẩn ngơ, cười khổ nói: "Như vậy Cô Nương tiểu thư, ngươi là người Huyền Thủy Tộc sao?"

Chương 727: Huyền Thủy nhập Niết Bàn.

Được xưng là "Cô Nương" tiểu thư, thiếu nữ hướng Dương Lăng trợn mắt: "Ngươi không phải đã biết rõ mà còn hỏi sao? Nơi đây ngoại trừ chúng ta Huyền Thủy Tộc, không có tộc loại khác xuất hiện."

Dương Lăng gật đầu, còn muốn nói gì nữa, thì lại xuất hiện hai đạo độn quang, hiện ra một đôi thanh niên nam nữ. Hai người này, mặc một thân áo lông bạch sắc, nam cường tráng, nữ xinh đẹp tuyệt trần, bọn họ giống như thiếu nữ vậy hiếu kỳ nhìn đánh giá Dương Lăng. Nam tử hỏi: "Huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Thế nào chạy đến Băng tuyết hoang nguyên?"

Dương Lăng âm thầm lấy làm kỳ, người Huyền Thủy Tộc, tựa hồ đều rất thiện lương háo khách. Không giống Thái Vu, Diệu Pháp mấy tộc, hung hãn xúc phạm. Lập tức, hắn ôm quyền nói: "Vị đại ca này, tiểu đệ đến đây du lịch, kinh qua ở đây, gặp vị tiểu muội muội này."

"Uy, ngươi nếu đã gọi cha ta là đại ca, sao lại còn gọi ta là tiểu muội muội? Ngươi nếu như gọi ta là tiểu muội muội, thì phải gọi cha ta là đại thúc mới đúng." Thiếu nữ nhắc nhở nói.

Thanh niên phu phụ đều sang sảng mà cười rộ lên, phụ nhân đối với Dương Lăng nói: "Huynh đệ không nên chú ý, tiểu hài tử bướng bỉnh không hiểu chuyện. Xin mời về nhà ngồi nói chuyện, hàn xá ngay ở phía dưới."

Dương Lăng chính là muốn hỏi thăm tình huống nơi này, thấy bọn họ mời, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng không có thể nhận không chiêu đãi của người, lấy ra ba mai đan dược. Đan này, chính là một trong đan dược hắn tại Diệu Pháp Cung đoạn thời gian, luyện chế đan dược, huyền giai đan dược "Kim Cân Ngọc Cốt Đan" .

Uống đan dược này, có thể khiến cho thân thể mạnh mẽ, là một loại đan dược luyện hình.

"Tiểu muội muội, đan dược này tặng ngươi,uống nó tốt lắm." Dương Lăng cười ha hả nói.

Tiểu cô nương tuy rằng nghịch ngợm, nhưng không có nghĩa là không tinh mắt, nhãn tình nàng sáng lên, vui mừng nhìn về phía phụ mẫu: "Là đan dược tốt!" Như vậy, như muốn cầm mà nữa thì không dám.

Phu phụ cuống quít nói: "Lễ vật quý trọng như vậy, làm sao nhận được? Xin huynh đệ thu hồi lại, quá quý trọng a."

Dương Lăng cười cười: "Gặp nhau tức là hữu duyên, xin không nên chối từ. Nếu là chối từ, tiểu đệ này cũng không dám quấy rối, hiện tại đành phải ly khai."

Phu phụ hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bảo thiếu nữ thu đan dược, cảm tạ Dương Lăng, sau đó mời hắn về nhà. Một nhà này, ở ngay trên băng sơn thật lớn, đào một cái băng động, bên trong mở ra thạch thất, các thạch bàn, mười phần đơn giản.

Dương Lăng vừa ngồi xuống, phụ nhân liền xuất ra Tuyết Liên Trà chiêu đãi, nước trà mùi thơm ngát bốn phía, mười phần ngon miệng.

Sau một phen hỏi đáp, Dương Lăng biết nam tử tên là Thanh Liên Thành, nữ tử tên là Nhu Thủy Bình, sinh hạ một nữ nhi, tên gọi là Thanh Liên Mẫn Mẫn. Người một nhà, chỉ là một gia đình phổ thông trong Huyền Thủy Tộc. Hiện hôm nay, nhân khẩu Thanh Liên Tộc, đã không tới một nghìn.

Nói chuyện một lúc, Dương Lăng hỏi Huyền Thủy Tộc vì sao lại di chuyển đến nơi hoang vu hàn lãnh

Thanh Liên Thành rơi vào hồi ức, thở dài nói: "Huynh đệ chẳng biết, Huyền Thủy Tộc ta là một trong cửu đại thánh tộc, tại trong cửu tộc, Huyền Thủy Tộc nhu nhược nhất, không muốn cùng người tranh chấp. Bất quá, thế gian luôn luôn có nhiều địch nhân, muốn tiêu diệt ngươi, Huyền Thủy Tộc phải lần lượt đứng lên chống lại."

"Sau đó, cửu đại thánh tộc trong Tam Thanh đại thế giới, đều gặp kiếp nạn, Huyền Thủy Tộc tổn thất thảm trọng. Rút kinh nghiệm xương máu, tộc trưởng quyết định di dời tới một địa phương rời xa uy hiếp, vì vậy đi ra băng tuyết hoang nguyên."

"Bất quá, băng tuyết hoang nguyên hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, tu luyện không dễ, nên cũng dẫn đến Huyền Thủy Tộc ta nhân khẩu từng năm giảm thiểu, đã thật lâu không có xuất hiện cường giả."

Dương Lăng nghe xong, cũng thấy thổn thức. Hắn trong cơ thể chảy dòng máu Chân Nhân Tộc cùng Thiên Thần Tộc, ngày trước các tổ tiên, cũng gặp qua một hồi đại tai nạn, hắn lúc này nghe tới nên cảm động lây.

Bất quá, mặc kệ cảm thụ làm sao, mục đích hắn tới đây là muốn tìm được Huyền Thủy Tộc lực lượng, Vô Tướng Đại Ba Động Lực.

Trên ngọc sách, nói cho Dương Lăng biết, Huyền Thủy Tộc tàng trữ một cái thủy mạch, tên là Huyền Linh Nguyên Thủy. Huyền Linh Nguyên Thủy này, là lịch đại Huyền Thủy Tộc Nhân sau khi, đem Bản Nguyên Lực Lượng, Đại Ba Động lực ngưng tụ mà thành thánh tuyền.

Thánh tuyền này, đối với Huyền Thủy Tộc rất trọng yếu, có thể vì bọn họ cung cấp bang trợ. Nếu có tộc nhân thụ thương, chỉ cần dùng nước thánh tuyền để uống, là có thể thông qua Huyền Linh Nguyên Thủy bổ sung lực lượng.

Dương Lăng cũng không phải ác nhân, tuy nói vì tu vi, có thể không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng hắn tới cái trình tự này rồi, làm việc chỉ hỏi bản tâm, cũng không cưỡng cầu mà làm. Mà Thanh Liên Thành nói, khiến hắn nghĩ tới cái gì.

Trầm tư một lúc lâu, Dương Lăng chậm rãi nói: "Thanh Liên đại ca, tiểu đệ biết một chỗ, nơi này vô ưu vô lự, có thể khiến cho Huyền Thủy Tộc Nhân bình yên sinh hoạt, không bị địch nhân quấy nhiễu."

Thanh Liên Thành sửng sốt: "Có địa phương như vậy sao?"

Dương Lăng gật đầu: "Đương nhiên là có! Bất quá, như muốn đi vào cái thế giới cực lạc kia, phải nỗ lực đại giới (tốn hao)."

Thanh Liên Thành cũng không phải đại nhân vật của Huyền Thủy Tộc, nhưng hắn dị thường coi trọng việc này, vội vã hỏi: "Điều kiện gì?"

"Nghe nói trong Huyền Thủy Tộc, có một cái thánh tuyền, nếu là đem nước trong thánh tuyền giao ra phân nửa, liền có thể vào thế giới cực lạc."

Thanh Liên Thành biến sắc: "Huynh đệ, nguyên lai ngươi đánh chủ ý vào thánh tuyền!"

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Trên cơ sở việc này là ở song phương tự nguyện, Thanh Liên đại ca không ngại cứ đi thông báo cho những người khác của Huyền Thủy Tộc, xem bọn họ nghĩ sao. Nếu như không muốn làm giao dịch này, tiểu đệ sao dám miễn cưỡng chứ?"

Thanh Liên Thành nhìn Dương Lăng: "Huynh đệ, ta xin khuyên ngươi một câu, nếu đối với Huyền Thủy Tộc tâm sinh gây rối, sẽ sản sinh hậu quả rất nguy hiểm!"

Thanh Liên Mẫn Mẫn tựa hồ sợ đến không thốt lên tiếng, thối lui ra sau vài bước.

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Thanh Liên đại ca chưa thỉnh giáo những người khác, có thể bọn họ sẽ không có cùng cái nhìn với đại ca."

Thanh Liên Thành do dự một hồi, rốt cục gật đầu: "Được, mặc kệ ngươi có cái mục đích gì, việc này cũng muốn để tất cả mọi người biết." Hắn tay phải ngón trỏ hướng khoảng không điểm một cái, một vòng liên nguyên nhộn nhạo đi ra ngoài, như nước gợn, cuồn cuộn tin tức truyền đi.

Trong khoảnh khắc, trên băng sơn, tụ tập hơn một nghìn người. Thanh Liên Thành mang theo Dương Lăng, phi lâm không trung, hướng một gã lão giả trong đó xá một cái: "Tộc trưởng, người này có lời muốn nói."

Dương Lăng chắp tay thi lễ, cười nói: "Tại hạ Dương Lăng, Tam Thanh đại thế giới tu sĩ. Đến đây, muốn gặp chư vị thảo luận về phân nửa thánh tuyền nguyên thủy."

Người Huyền Thủy Tộc, sắc mặt đại biến, trưởng lão này thở dài một tiếng, ngữ khí bi thương: "Bao nhiêu năm rồi, rốt cục lại có người tìm tới cửa. Thanh niên nhân, ngươi muốn nguyên thủy, để làm cái gì?"

Dương Lăng mỉm cười, đỉnh đầu vọt lên sáu đạo hào quang, phân biệt hóa thành lục đại lĩnh vực. Lục đại lĩnh vực vừa ra, Huyền Thủy Tộc trưởng lão kinh ngạc nói: "Cư nhiên có loại thánh lực này, ngươi muốn làm gì?"

Thu hồi lĩnh vực, Dương Lăng thản nhiên nói: "Nghe đồn, tề tựu đủ chín loại thánh tộc lực lượng, có thể vạch trần một bí mật."

Huyền Thủy Tộc Trưởng lâm vào trầm tư, một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng: "Ngươi rốt cục đã xuất hiện!"

Dương Lăng ngẩn ngơ, nghe ra trong hắn nói có chuyện, vội vã hỏi: "Trưởng lão hà cớ nói ra lời ấy?"

Huyền Thủy Tộc Trưởng nói: "Tại trong cửu đại thánh tộc, truyền lưu một cái truyền thuyết, nếu ai có thể cú tề tụ cửu loại thánh lực, có thể mở ra một bí mật. Chỉ là, cửu loại lực lượng, đây đó đều bài xích nhau, trong cơ thể một người khó có thể có được nhiều loại lực lượng."

"Vì vậy, đã từng không có ít thánh tộc trong đó, tiến hành liên hệ. Nhưng loại biện pháp này vẫn đang thất bại, sinh hạ hậu nhân, đa số không thể tồn hoạt."

Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến, Nữ Oa dùng máu mình cùng Bàn Cổ chân nhân cốt nhục làm ra thái cổ chân nhân, chẳng lẽ không phải cũng là có cái tâm tư này? Muốn đem Thiên Thần Tộc cùng Chân Nhân Tộc lực lượng dung hợp lại?

"Nhưng hôm nay, ta cư nhiên thấy được ngươi, một người có thể có được sáu loại lực lượng!"

Dương Lăng nói: "Tại hạ tu luyện chính là Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, có thể hỗn nguyên tất cả lực lượng."

Huyền Thủy Tộc Trưởng: "Được, ngươi cần nguyên thủy, Huyền Thủy Tộc có thể tặng ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện."

Dương Lăng mừng rỡ, không nghĩ tộc trưởng này cư nhiên không như người ta nói, hắn vội vàng nói: "Mời nói!"

Tộc trưởng nói: "Huyền Thủy Tộc không muốn cùng người tranh chấp, nhưng về lâu dài vẫn bị công phạt, đã trải qua vô số chiến loạn. Ta hi vọng, ngươi ngày sau nếu có thể mở ra bí mật, thu được lực lượng đủ cường đại, có thể trở về bảo hộ Huyền Thủy Tộc ta."

Dương Lăng vừa nghe, không khỏi cười nói: "Tại hạ còn có một chuyện chưa nói, vốn chính là có điều kiện này trao đổi nguyên thủy." Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn lao ra một mảnh hoa quang, hiện ra nhất phương thế giới, Tu Di Niết Bàn.

Vị trí trung ương Niết Bàn, Tu Di giới chủ ngồi xếp bằng, uy đức vô biên, bảo tướng trang nghiêm. Trước người Tu Di giới chủ, có một tòa công đức bài, phóng xạ ra hàng tỉ kim quang. Trong Tu Di Niết Bàn này, có trăm nghìn ức sinh linh, đều đang thành kính tín ngưỡng Tu Di giới chủ, từ đó sản sinh cường đại nguyện lực.

Niết Bàn vừa xuất hiện, có thể khiến cho Huyền Thủy Tộc nhân thập phần kinh hỉ, tộc trưởng quát to: "Đây là Phật môn Niết Bàn sao?"

Hiển nhiên, vị tộc trưởng này ánh mắt rất rộng, cư nhiên nhìn ra lai lịch Tu Di Niết Bàn.

Dương Lăng gật đầu: "Phàm nhập người Niết Bàn, an hưởng thái bình, vô tai vô nạn."

Có người nói: "Thế nhưng, nếu vào Niết Bàn, chúng ta đều phải tín ngưỡng ngươi, chẳng lẽ không phải mất đi tự do?"

Dương Lăng cười nói: "Cũng không phải là hoàn toàn như vậy, những ...người này tín ngưỡng ta, đều có thể thu được phúc báo. Các ngươi nếu tuyển chọn không tín ngưỡng ta, có thể ở bên ngoài tứ đại châu bộ, thế nào?"

Nguyên lai, trong Tu Di thế giới, phàm người tín ngưỡng Dương Lăng, đều ở trên Tu Di Sơn, vàng ngọc phô địa, ăn linh quả, uống tiên tuyền, tu tiên kinh, sinh hoạt tự tại. Ngoài Tu Di Sơn, có thất trọng hải, bị thất trọng sơn ngăn cách.

Ở ngoài thất trọng sơn, thất trọng thủy, là vô biên đại hàm hải, trên biển có bốn tòa châu lục, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Bốn đại châu này, diện tích quảng đại, ngoài phong cảnh đặc biệt, còn có thiên sơn vạn thủy, rừng rậm thảo nguyên.

Tứ bộ châu trong đó, có tứ đại hải, phân biệt là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Trong Tứ Hải, cũng có hàng tỉ sinh linh, sinh tồn trong đó.

Huyền Thủy Tộc Trưởng nhìn thoáng qua, than thở: "Huyền Thủy Tộc đau khổ chờ vô số năm rồi, hôm nay rốt cục tìm được nơi trở về." Hắn hướng Dương Lăng cúi đầu, "Đa tạ."

Dương Lăng mỉm cười: "Trên Tứ bộ châu, không tính Niết Bàn, trong các ngươi nếu người có tâm hướng Phật, có thể hướng Tu Di Sơn Niết Bàn, tự có đài sen tiếp dẫn." Đang khi nói chuyện, Tu Di Niết Bàn đột nhiên mở rộng ra, thoáng cái bao phủ tòa băng sơn này.

Băng sơn thật lớn bị thu hút vào trên Đông Thắng Thần Châu, từ đó lúc, Huyền Thủy bộ tộc, định cư ở Tu Di Niết Bàn, trên Đông Thắng Thần Châu sinh sôi nảy nở hậu nhân.

Tộc trưởng đem một đạo nguyên thủy phóng xuất ra, một phân thành hai, trong đó một đạo thủy lưu, bị Dương Lăng lấy đi.

"Chư vị an tâm ở đây sinh hoạt." Dương Lăng nói xong, liền tiêu thất không gặp. Trên băng tuyết hoang nguyên, đã không có cái bóng của Huyền Thủy Tộc nhân, Dương Lăng cũng không lưu lại, cùng Cửu Dương Tháp, ly khai nơi đây.

Trên đường, phải kinh lịch hơn một năm thời gian, mượn cơ hội này, Dương Lăng mượn Hồn Độn Thú trợ giúp, đem Huyền Linh Nguyên Thủy hấp thu, mở ra Đại Ba Động lĩnh vực, sản sinh ra Vô Tướng Đại Ba Động Lực.

Đến tận đây, Vô Tướng Đại Ba Động Lực, Thập Duy Đại Thần Lực, Bổn Nguyên Đại Chân Lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực, Huyền Thiên Đại Vu Lực, Vô Cùng Đại Củ Lực, thất chủng thánh tộc lực lượng, hỗn nguyên làm một, phẩm chất đề thăng, lực lượng tiêu thăng.

Dương Lăng tiên lực, từ ba trăm sáu mươi vạn phương, thoáng cái đề thăng tới một nghìn vạn phương! Một nghìn vạn phương, đã là cực hạn nhất phẩm Cao Tiên lực lượng.

Trong Đại Ba Động lĩnh vực, chỉ có một đoàn như hư như thực ba động chi nguyên, phảng phất như hình cầu. Mỗi thời mỗi khắc, nó phát ra cường đại ba động lực lượng. Ba động lực lượng, dị thường thần diệu, có thể khiến người sống, cũng có thể làm cho người chết đi. Có thể trùng kiến vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Có thể mô phỏng theo các loại lực lượng, cũng có thể khắc chế các loại lực lượng.

Thiên biến vạn hóa, ngay cả Dương Lăng trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải toàn bộ áo nghĩa loại lực lượng này. Hắn lúc này, có thể dùng ba động lực lượng này phá hủy vạn vật, một ngón tay điểm ra, tức có thể tan vỡ nhất phương linh đài thế giới.

Tìm hiểu Đại Ba Động lực, mất của Dương Lăng ba tháng thời gian, còn có hơn một năm thời gian, tại trong hành trình phải vượt qua. Hắn xuất ra đệ tứ ngọc sách, trên đó giới thiệu đi tới phương vị Tử Hoa Tộc.

Nơi ở của Tử Hoa Tộc, so với Huyền Thủy Tộc càng khó tìm kiếm hơn. Sở dĩ khó tìm, vì Tử Hoa Động là ở một chỗ bí mật, hoàn toàn không cùng bên ngoài tiếp xúc. Tử Hoa Động, là một cái động thiên, nấp trong Tam Thanh đại thế giới, ít có người biết phương vị của nó.

Hỗn Thiên Hồ Lô, cũng chỉ là toán ra, Dương Lăng mới có thể tại Tam Thanh đại thế giới, trong phạm vi thế lực Tử Quang Môn, tìm được cửa khẩu thâm nhập Tử Hoa Tộc. Điều này làm cho Dương Lăng không khỏi liên tưởng, Tử Quang Môn cùng Tử Hoa Động, lẽ nào lại có điều liên quan?

Trên đường phản hồi, bởi vì mới gia tăng thêm một loại lực lượng, Dương Lăng đem hỗn nguyên kinh lạc từ mười hai trọng, xây dựng đến mười ba trọng.

Đường đi rất chậm, một ngày này, Dương Tư Tư nắm tay Thánh Anh Dương Thiên Bảo, hai người cười ha hả tại trong Nhất Nguyên Cảnh chơi đùa, lại va vào Dương Lăng cùng Công Tôn Yểu Điệu. Dương Lăng đột nhiên phát hiện, Dương Thiên Bảo tay phải nắm lại rất chắc, hắn trong lòng hiếu kỳ, vỗ vỗ tay: "Thiên Bảo, đến đây xem."

Dương Thiên Bảo cùng Dương Lăng là thân cận nhất, chân nhỏ điểm trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Dương Lăng. Dương Lăng nâng tay nhỏ bé của hắn lên, cười hỏi: "Ngươi giấu cái gì tốt để ăn sao?"

Dương Thiên Bảo "Khanh khách" cười, đem tay nhỏ bé mở ra, bên trong cất giấu một quả hạt châu. Hạt châu rất nhỏ, nữa trong suốt, Dương Lăng nhìn kỹ, nhất thời cả kinh thiếu chút nữa đem Dương Thiên Bảo xô ngã trên mặt đất.

Công Tôn Yểu Điệu càng kinh hô một tiếng: "Trời ạ! Đây là Thánh Quang đại thế giới a!"

Thánh Quang đại thế giới, một trong ba nghìn đại thế giới, rộng lớn không gì sánh được, lúc này cư nhiên bị Dương Thiên Bảo nắm ở trong tay mà chơi đùa, không chỉ có dọa Yểu Điệu, mà Dương Lăng cũng sợ đến mất hồn.

Nhìn thấy Dương Lăng giật mình, Dương Thiên Bảo đột nhiên đem hạt châu này ném đi, hạt châu thoáng cái rơi vào trong Tu Di Niết Bàn của Dương Lăng. Hạt châu vừa tiến nhập, bỗng nhiên xé mở một cái thông đạo, tại Thánh Quang đại thế giới cùng Tu Di Niết Bàn trong lúc đó, thành lập một cái thông đạo.

Dương Lăng đột nhiên hiểu được, ngày sau người của Thánh Quang đại thế giới nếu phi thăng, sẽ trực tiếp tiến nhập Tu Di Niết Bàn hắn, trở thành người trong Niết Bàn. Song song, Dương Lăng cảm giác được, trong đại thế giới này cường đại nguyện lực, hoàn toàn bị chuyển dời đến nơi đây.

"Thiên Bảo, ngươi muốn làm gì?" Dương Lăng vội vã hỏi.

Dương Thiên Bảo cười ôm tay Dương Lăng, "Hì hì" cười, tịnh không nói lời nào.

Công Tôn Yểu Điệu trầm ngâm nói: "Phu quân, Thiên Bảo đây là muốn đem đại thế giới, tặng cho chàng a!"

Dương Lăng kinh ngạc nói: "Món lễ vật này, hơi có chút quá lớn a!"

Thánh Quang Đại Thế Giới, tại cùng thời khắc đó đột nhiên rung động, Thánh Quang Giáo năm vị Thượng Tiên đều cảm giác được không ổn, một trưởng lão kinh hô: "Không có nguyện lực đến từ đại thế giới! Thánh Quang Giới trong vòng trăm năm gần như biến mất!"

"Nhất định là Thánh Anh bị người động tay động chân, nhất định phải tìm được Thánh Anh!"

"Đi tìm giáo chủ đứng ra, hôm nay chỉ có giáo chủ mới có khả năng vãn hồi được cục diện!"

Dương Lăng lại chẳng biết gây ra tai họa, hắn sau một lát nghiên cứu, phát hiện Thánh Quang Đại Thế Giới sau khi câu thông, cực đại đề thăng thực lực của hắn, cũng khiến Tu Di Niết Bàn tiến thêm một bước viên mãn. To lớn nguyện lực, lúc được Dương Lăng hỗn nguyên, dung nhập trong hỗn nguyên đại lực, sản sinh Hỗn Nguyên Tiên Lực càng hùng hồn.

"Hiện tại, ta Hồn Nguyên Tiên Lực đã có bốn nghìn vạn phương. Chỉ tiếc nguyện lực này tích lũy quá ít, tiếp qua một đoạn thời gian nữa, lực lượng sẽ tăng." Dương Lăng nghĩ thầm.

Cảm giác lực lượng cũng đủ cường đại, Dương Lăng liền tiến nhập trong túi tên, thử tìm hiểu Thiên Xạ đệ thất thức. Lúc này đây, hắn thành công, đồng thời một hơi đem Thiên Xạ thức thứ tám cũng nhất tịnh học được. Chỉ bất quá, thức thứ nhất, tức một thức cuối cùng, hắn lại không thể học được.

"Bốn nghìn vạn phương lực lượng, chẳng biết Thiên Xạ Cung uy lực thế nào?" Cái niệm động này khẽ động, Cửu Dương đồng tử kêu lên: "Lão gia, phía trước có người chặn đường!"

Dương Lăng lấy làm kinh hãi: "Người nào?" Cầm Thiên Xạ Cung, nhảy ra Cửu Dương Tháp.

Chỉ thấy Cửu Dương Tháp đã xuất ra Băng tuyết hoang nguyên, tiến nhập bầu trời một mảnh sơn lâm. Lúc này, một vị yêu viên đứng trên không trung, hắn thấy Dương Lăng, liền kêu lên: "Dương Lăng!"

Dương Lăng tập trung nhìn vào, đối phương cư nhiên là Tề Thiên Yêu Thánh, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Yêu thánh, đã lâu không gặp!"

Tề Thiên Yêu Thánh, là Thượng Tiên trình tự tu vi, hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng, khen: "Rất giỏi! Lúc này mới vài năm thời gian, cư nhiên đã có khí thế như vậy."

Dù sao cũng là người quen ở Bàn Cổ Giới, yêu thánh phân thân ở lại Bàn Cổ Giới, đồng cảm đồng tri. Hôm nay tại Tam Thanh đại thế giới nhìn thấy, cũng có ba phần tình cảm.

Dương Lăng hỏi: "Yêu thánh sao ở đây?"

Tề Thiên Yêu Thánh cười nói: "Nơi đây chính là địa bàn tứ đại yêu thánh ta, ta không ở đây, thì ở nơi nào? Mới vừa rồi, ta xem thấy Cửu Dương Tháp, liền đoán là ngươi, quả nhiên đoán đúng!"

Song phương gặp mặt, trong lòng đều vui mừng. Tề Thiên Yêu Thánh đem Dương Lăng thỉnh vào trong núi, có một đám yêu loại đi ra bái kiến, Huyền Thiên Yêu Thánh, Lăng Thiên Yêu Thánh, Bình Thiên Yêu Thánh đều ở đây, thấy Dương Lăng, liền có một phen hàn huyên.

Dương Lăng cùng Huyền Thiên Yêu Thánh, từng có chút xung đột, nhưng lúc này gặp mặt, cười lớn, liền quên mất chuyện xưa, không hề lo lắng.

"Dương Lăng, thời gian trước, ta bốn người đã thu lại phân thân, đem sự tình hoàn toàn giao cho bốn con lôi viên." Bình Thiên Yêu Thánh nói, "Bốn con lôi viên này, tư chất vô cùng tốt, chính là nhân vật nhất phẩm linh đài bình thường, đã không là đối thủ bọn hắn."

Dương Lăng thế mới biết, bốn vị yêu thánh cư nhiên đã thu hồi phân thân.

Chuyện phiếm vài câu, Tề Thiên Yêu Thánh nhắc tới: "Đã nhiều ngày nay, mấy người chúng ta đang chuẩn bị cầm sát một đầu Tam Túc Kim Ô, Kim Ô này thật hung mãnh, khiến cho bốn người chúng ta cũng đau đầu."

Dương Lăng tinh tế hỏi đến, nguyên lai, nơi đây tên gọi Kim Ô Sơn. Trên núi đã từng tụ cư một đám Kim Ô điểu, nhưng thời gian không lâu, Kim Ô điểu từ từ bị các cường giả liệp sát. Hiện hôm nay, vẫn còn lại một đầu Kim Ô thành niên, cũng là một con thực lực cực mạnh. Rất nhiều người muốn liệp sát nó, nhưng đều bị nó nuốt tươi.

Mà tứ đại yêu thánh giết Kim Ô điểu, là muốn từ trong cơ thể Kim Ô điểu, lấy ra "Dương Ô Đan" . Có Dương Ô Đan, bọn họ mới có thể lẻn vào U Minh.

Nói về U Minh, thì không thể không đề cập tới một trong cửu đại thánh tộc U Minh bộ lạc. Bàn Cổ Giới có U Minh, phàm trong ba nghìn đại thế giới, trong Chư Thế Giới, đều có U Minh. U Minh chính là chỗ nguyên hồn sống nhờ, nơi luân hồi chuyển thế.

Trong Tam Thanh đại thế giới, đồng dạng cũng có một U Minh thế giới. Phàm tại Tam Thanh đại thế giới ở địa phương sinh trưởng, sau khi nhập U Minh, tiến nhập luân hồi, chuyển thế sống lại. Mà người chưởng quản trong U Minh, chính là một trong thánh tộc U Minh tộc.

U Minh tộc lực lượng, gọi là Cửu U Minh Lực, trời sinh có thể vận chuyển sinh tử, phao chế nguyên hồn, có loại loại bất khả tư nghị thần diệu. Ngày sau, Dương Lăng muốn lấy được U Minh lực lượng, nhất định phải tiến nhập U Minh thế giới, đây là một cửa ải đại gian nan.

Tứ yêu thánh tiến nhập U Minh thế giới, là muốn lấy một ít minh thạch, dùng để cấp cho tử tôn môn đồ luyện chế pháp khí chi dùng.

Dương Lăng nghe được bốn người nói liền nghĩ tới biện pháp liệp sát Kim Ô, nhân tiện nói: "Thiên Xạ Cung lực lượng đã cực đại rồi, không bằng để ta thử một lần? Có thể trợ giúp mấy người một tay. Bất quá, lúc tiến nhập U Minh, bốn vị yêu thánh phải cùng ta đi a."

Vừa nghe Dương Lăng nguyện ý xuất thủ tương trợ, tứ yêu thánh cũng không vì Dương Lăng có tu vi kém mà không cho là đúng, ngược lại, bọn họ thập phần vui sướng. Người khác chẳng biết nội tình Dương Lăng, chứ bốn người lại biết rất sâu, minh bạch bất luận cái thời gian gì, cũng không thể xem nhẹ người này.

Có lẻ, hắn thực sự có thể giúp bọn hắn liệp sát Tam Túc Kim Ô. Bất quá, tứ yêu thánh dù sao cũng nghi hoặc, Huyền Thiên Yêu Thánh hỏi: "Dương Lăng, Thiên Xạ Cung của ngươi lẽ nào giải phong ấn rồi?"

Dương Lăng lắc đầu: "Dù chưa giải phóng hoàn toàn, nhưng uy lực cũng đủ." Lập tức, hắn lấy ra Thiên Xạ Cung, tay trái lạp huyền, tay phải chấp cung. Trên thân cung, một lưu lượng khởi lên mười lăm khỏa phù điêu quái nhãn. Bốn nghìn vạn phương Hỗn Nguyên Tiên Lực, rót vào thân cung.

Kinh thiên sát khí từ trên cung phát ra, phong vân biến sắc, tứ đại yêu thánh cũng cảm giác được nguy hiểm.

"Khai!"

Dương Lăng hét lớn một tiếng, dây cung "Chân!" Một thanh âm vang lên, một đạo tiến quang thẳng tắp bắn ra, phá khai không gian, xé mở một cái lỗ hổng thật dài. Khe không gian này một lúc lâu không có hợp lại, tồn tại lâu mười cái hô hấp.

"Hảo tiến! Hảo cung!" Tề Thiên Yêu Thánh khen lớn, "Nếu tên này giải phóng, Kim Tiên cũng phải sợ!"

Dương Lăng cười hỏi: "Thế nào, chiêu thức cung pháp ấy của ta, giúp đỡ được không?"

"Giúp được! Giúp được!" Tứ yêu thánh liên tục nói, "Có Dương Lăng ngươi tương trợ, Tam Túc Kim Ô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc sự thành, chúng ta cùng nhau tiến nhập U Minh!"

Lập tức, Dương Lăng cùng bốn vị yêu thánh một phen thương nghị, ngày kế xuất phát.

Trên núi Kim Ô, một mảnh xích diễm đằng đằng, một đầu quái điểu thật lớn, sống ở trên một gốc cây đại thụ hỏa hồng. Cây này tên là Thái Dương Thụ, chỉ có trên địa phương sung túc địa hỏa mới có khả năng sinh trưởng. Cách mỗi ba nghìn năm, trên cây Thái Dương sẽ kết xuất Thái Dương Quả.

Thái Dương Quả, là vật Tam Túc Kim Ô thích ăn nhất, quả này không những đề thăng tu vi Kim Ô, còn có thể kéo dài thọ mệnh Kim Ô. Bốn vị yêu thánh đánh chết Kim Ô điểu, cũng có cùng nguyên nhân là để ý tới Thái Dương Quả.

Kim Ô điểu có ba chân, thân dài trăm trượng, toàn bộ hồng quang đằng đằng, như hỏa diễm tạo thành.

Quan sát chốc lát, băn khoăn một lúc lâu bốn vị yêu thánh xuất hiện trên khoảng không cây Thái Dương, cư nhiên cũng không thi triển tiên thuật, trực tiếp phóng xuất ra bản thể, bốn đầu bạo viên vọt đi tới. Nắm cánh níu chân, gắt gao giữ chặt Tam Túc Kim Ô.

Chương 728: Bát Sí Hắc Bằng.
Tứ đại yêu thánh bản thể, cư nhiên đều là bạo viên, chiều cao mấy trăm trượng, lực lớn vô cùng, kéo lấy Tam Túc Kim Ô. Kim Ô điểu này mặc kệ giãy dụa thế nào, cũng vô pháp giãy thoát.

Nhìn thấy thời cơ đã đến, Dương Lăng bay lên trời, kéo cung lắp tên, Thiên Xạ đệ thất thức phát ra. Thiên Xạ Cung phát ra quang huy sáng sủa, hội tụ sát khí trong thiên địa, phát ra một đạo huy hoàng quang diễm.

"Chân!"

Dây cung chấn động, một đạo hỏa quang, thẳng tắp đâm vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một tiếng kêu này, truyền ra cực xa. Rất xa, liền nghe một tiếng chim hót xa xa truyền đến, vang dội không gì sánh được.

Tiếng chim hót này có thể khiến cho tứ đại yêu thánh sắc mặt nhất tề đại biến, Tề Thiên tay phải một trảo, từ trong cơ thể Tam Túc Kim Ô móc ra Dương Ô Đan, thu lấy, rồi quát to: "Lui!"

Tứ đại yêu thánh như một làng khói lui ra, Dương Lăng lại không kịp đi, bởi vì một đạo hung sát khí, vững vàng tỏa định hắn.

Dương Lăng còn chưa kịp đi, chăm chú nhìn hướng phía trước, chỉ thấy một tảng lớn mây đen áp bách đến, trong mây đen này, mơ hồ có một con bát sí cự điểu. Chim điểu này cao vạn trượng, cánh vung lên, khắp bầu trời đều là hắc quang cuồn cuộn.

Chim khổng lồ này phát ra tiếng rít lên "Đê đê", rất xa đã phun ra một cổ hắc khí, hướng Dương Lăng bao phủ tới.

Dương Lăng có ký ức mấy đời, kiến thức rộng rãi, sớm nhìn ra điểu này là một loại mãnh thú, tên gọi là Bát Sí Hắc Bằng. Rất hiển nhiên, Bát Sí Hắc Bằng này còn chưa có thành niên, Bát Sí Hắc Bằng thành niên, có người nói có thể một ngụm nuốt tươi cả Kim Tiên.

Đương nhiên, hắc bằng mặc dù có thể nuốt sống Kim Tiên, nhưng không thể tiêu hóa Kim Tiên, tới cuối cùng phải thải Kim Tiên ra. Bất quá, như thế tiến vào tràng dạ dày một hồi, các Kim Tiên cũng không nguyện ý làm. Vì thế, từ trước Kim Tiên, cũng không nguyện ý trêu chọc loại hung vật này.

Tam Thanh đại thế giới, toàn bộ hung vật có mười tám loại, bài danh trên Mãnh Thú Bảng. Trong Mãnh Thú Bảng, bài danh đệ nhất đó là Hồn Độn Thú. Bát Sí Hắc Bằng này tuy rằng hung ác, cũng chỉ có thể bài danh thứ chín, ngoài ra, còn có tám mãnh thú càng hung tàn hơn.

Tứ đại yêu thánh, xuất phát từ bản năng, trời sinh đã sợ Bát Sí Hắc Bằng, bọn họ thấy Dương Lăng chưa đi, cùng kêu lên: "Dương Lăng! Mau lui!"

Dương Lăng không hề sốt ruột lo lắng, cười nói: "Thỉnh bốn vị xem ta làm sao bắt lão bằng này!" Đợi cho hắc quang tới gần, liền phóng xuất ra Hồn Độn Thú.

Hồn Độn Thú vừa ra, hé cái miệng lớn, trực tiếp đem hắc quang do hắc bằng phát ra nuốt sạch. Hắc quang này, là do tử quang Bát Sí Hắc Bằng phát ra, có thể tiêu diệt vạn vật. Bất quá, tử quang này không thể làm gì được Hồn Độn Thú.

Tử quang đáng sợ, tiến nhập trong cơ thể Hồn Độn Thú, biến hóa thành lực lượng tinh thuần. Dương Lăng đối với loại lực lượng này không có hứng thú gì, tùy ý để Hồn Độn Thú hấp thu.

Vừa thấy Hồn Độn Thú, cái hung danh này hơn xa trên cái hung vật xuất hiện, Bát Sí Hắc Bằng điểu vội kêu lên sợ hãi, nghĩ cũng không nghĩ, vội đập cánh, muốn quay đầu đào tẩu.

Nhưng Dương Lăng cười lớn một tiếng: "Ngươi muốn vì Tam Túc Kim Ô mà báo thù sao?" Tay phải nắm Hồn Độn Thú, như tảng đá ném qua, hung hăng ném tới.

Hắn ném một cái, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, có thể khiến cho Hồn Độn Thú kêu quái lên, thoáng cái liền đuổi tới phía sau Bát Sí Hắc Bằng. Ngụm lớn hung hăng mở ra, cố sức cắn một cái.

"Răng rắc!"

Mặc cho hắc bằng này có bao nhiêu lông chim kiên cố, cũng thoáng cái bị ăn tươi phân nửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thanh truyền ra vạn dặm.

Tứ đại yêu thánh đều quay trở lại, cả đám đều da đầu tê dại, mục trừng khẩu ngốc.

Tề Thiên lẩm bẩm nói: "Trời ạ! Cư nhiên có dạng lợi hại như vậy!" Hắn cũng biết trong tay Dương Lăng có đầu Hồn Độn Thú, nhưng không nghĩ tới, Hồn Độn Thú lúc này uy lực đã kinh khủng đến trình độ này.

Hồn Độn Thú theo Dương Lăng thực lực đề thăng, lực sát thương của nó cũng không ngừng được giải phóng. Hiện hôm nay, mãnh thú này đã có thể ngạnh kháng nhân vật Thượng Tiên cấp, tứ đại yêu thú chống lại nó, cũng chỉ có chạy trối chết mà thôi.

"Dương Lăng! Ngươi sơ suất quá!" Lăng Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, đường đường là yêu thánh, cư nhiên vẻ mặt lại sầu lo.

Hồn Độn Thú đã thỏa mãn nên trở lại trong cơ thể Dương Lăng, nó vừa ăn... một đầu Bát Sí Hắc Bằng, cực đại bổ dưỡng cho thân thể nó, thực lực đề thăng lên hai ba phần lực lượng.

Dương Lăng mỉm cười: "Thế nào, một đầu mãnh thú mà thôi, lẽ nào nó có chủ nhân?"

Lăng Thiên: "Ngươi nói đúng, chúng ta vừa rồi đào tẩu, cũng không phải là e ngại nó, mà là e ngại chủ nhân phía sau nó."

Dương Lăng thần sắc bất biến: "Súc sinh này muốn giết người trước, ta giết nó cũng không quá đáng. Chủ nhân nó là vị cao nhân nào?"

"Bảo Cơ Sơn Linh Cơ Đại Tiên." Tề Thiên Yêu Thánh nói, "Linh Cơ Đại Tiên danh đầu, ngươi chắc là biết đến."

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Quả nhiên là nhân vật này, người này đương niên cũng đã là Thượng Tiên, hôm nay chắc cũng đã đạt Kim Tiên quả vị?"

Lăng Thiên "Hắc" cười: "Nếu đúng như vậy, Kim Tiên quả vị, cũng chưa chắt đã đáng tiền. Linh Cơ Đại Tiên vẫn là Thượng Tiên trình tự, bất quá, lão nhi này được một kiện tiên thiên linh bảo cực lợi hại, Hỗn Nguyên Kim Đấu."

Dương Lăng ngẩn ngơ: "Ngươi nói cái gì? Hỗn Nguyên Kim Đấu, chớ không phải là Hỗn Nguyên Kim Đấu ở Bàn Cổ Giới chạy thoát chứ?"

"Chính là nó! Tiên thiên linh bảo này vận khí thực sự quá xấu, vừa đến Tam Thanh đại thế giới, đã bị một người tài ba làm trọng thương, chạy thoát ra ngoài. Trốn được rồi, nhưng nửa đường lại gặp phải Linh Cơ Đại Tiên. Linh Cơ này thi triển thủ đoạn, cư nhiên bắt được Hỗn Nguyên Kim Đấu, đem đi tế luyện."

Dương Lăng hít một ngụm lãnh khí: "Kim Đấu này, chuyên môn tước đi công lực của người, nếu thật muốn chống lại, chúng ta cũng không là địch thủ!"

Tề Thiên: "Đây là nguyên nhân chúng ta vì sao sợ hắn, nếu như không có Hỗn Nguyên Kim Đấu, chúng ta sớm đưa hắn đuổi ra Linh Cơ Sơn."

Dương Lăng hơi trầm ngâm, chuyển sang cười nói: "Bát Sí Hắc Bằng giết cũng đã giết rồi, lo lắng cũng vô dụng. Ta xem, chúng ta chính là nên làm cái gì, làm sao đi U Minh?"

Tề Thiên nói: "Cũng chỉ có như vậy, bất quá, Linh Cơ lão già kia tâm nhãn cực nhạy, rất nhanh sẽ phát hiện là chúng ta xuất thủ, nói không chừng, còn có thể đuổi tới U Minh giết chúng ta."

Dương Lăng lành lạnh cười: "Hắn nếu có lời dễ nghe, chúng ta cũng có lời đáp lại. Hắn nếu dám hành hung, vậy liền chém hắn!" Lơ đãng để lộ ra sát khí, cư nhiên khiến tứ yêu thánh đều trong lòng lạnh lẽo.

Để tiến nhập U Minh, tứ đại yêu thánh đã chuẩn bị rất lâu, tìm được cửa tiến nhập U Minh. Tam Thanh đại thế giới U Minh thế giới, cùng Bàn Cổ Giới U Minh thế giới có cùng loại. Trong đó cửa ra vào, đồng dạng chỉ có số ít mấy người biết được.

Tứ đại yêu thánh cùng Dương Lăng, hành trình xa xôi, lúc này mới đến mục đích, một vị trí ở trong Tây Cực đại trạch.

Bất quá, Dương Lăng vận khí thực sự không tốt, hắn mới vừa xuất hiện, tứ diện đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị Thái Vu tộc nhân, vòng ngoài vòng trong mà đem tứ đại yêu thánh cùng Dương Lăng đều vây quanh. Bốn vị yêu thánh ngây dại, đây là xảy ra chuyện gì?

Dương Lăng trong lòng âm thầm kêu khổ: "Không nghĩ tới Thái Vu Tộc cư nhiên nhớ kỹ hắn!" Tiểu Đa vương tử cùng ba gã trưởng lão bị giết, có thể nói hoàn toàn đắc tội với Thái Vu Tộc. Trước đây, hắn tuy có một tia lo lắng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Giết chết Tiểu Đa vương tử, hãy báo ra tính danh của ngươi!" Một cái thanh âm âm lãnh vang lên, phảng phất như ngay bên tai, lại phảng phất như cực xa xôi.

Chương 729: Vu Đế xuất thế.

Thấy Dương Lăng bị Thái Vu tộc nhân vây khốn, tứ đại yêu thánh đều hướng hắn trừng mắt, như là đang hỏi: "Ngươi thế nào lại đắc tội với Thái Vu tộc nhân?"

Liền cười một tiếng, Dương Lăng đứng ra, nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói: "Giết người, người giết lại! Tiểu Đa vương tử không biết sống chết, dám đối với bản nhân hạ thủ, vì thế bị ta chém chết!"

Thái Vu tộc nhân giận đến bốc khói, cái người này thật lớn mật, giết chết Tiểu Đa vương tử, cư nhiên còn dám cuồng vọng như thế! Trong đó có một người phẫn nộ nhất, hắn đó là phụ thân của Tiểu Đa vương tử, Thái Vu Tộc hiện giữ chức Đại Vương, Tô Hàn Xa.

Tô Hàn Xa trình tự đã phi thường cao minh, Thượng Tiên phổ thông, cũng không phải địch thủ của hắn. Dương Lăng thấy, đỉnh đầu của hắn huyền phù một quả hạt châu, trong hạt châu này, phóng xạ ra vô cùng vô tận vu lực, đem rất nhiều Vu Nguyên trong minh minh câu thông.

Vu Nguyên, là Lực Lượng Chi Nguyên của Thái Vu Tộc, năng lực mỗi một danh Thái Vu Tộc, đều tồn tại nơi một cái thời không vu lực chi nguyên.

"Ngươi! Hôm nay hẳn phải chết!" Tô Hàn Xa ngắn gọn nói ra quan điểm, không thèm nói lại, tay phải một chỉ phất ra, khắp bầu trời vu lực bao phủ xuống.

Tứ đại yêu thánh nhất thời kêu khổ thấu trời, đều xuất thủ chống lại.

Dương Lăng thở dài một tiếng, đại thủ vung lên: "Bốn vị, thỉnh tạm thời đến trong Tu Di Niết Bàn né tránh." Một cổ lực lượng bao phủ qua, tứ yêu thánh cũng không giãy dụa, bị Dương Lăng trang nhập trong linh đài.

Mặc kệ khắp bầu trời có chú lực hung ác độc địa cỡ nào, Dương Lăng vẫn như thường, tam đại nguyện lực trực tiếp đem chú lực bức khai,nên đã thương hắn không được.

"Cái gì? Hắn cư nhiên không sợ chú lực!" Mắt Tô Hàn Xa choáng váng, đối phó với một người không sợ chú lực, nên làm thế nào cho phải đây?

Vây khốn Dương Lăng, có bảy tên trưởng lão ngày trước cùng Tiểu Đa vương tử đi ra, nhưng cuối cùng đào tẩu, trong đó một người nhắc nhở nói: "Đại Vương, người này không bị chú lực, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể giết hắn!"

Dương Lăng "Ha ha" cười, chỉ vào Tô Hàn Xa: "Ta không muốn giết nhiều người, mọi người mau lui xuống, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình!" Hắn mặc dù đang cười, kỳ thực trong lòng lại đang thở dài. Dù là không sợ chú lực, nhưng đối mặt nhóm người Thái Vu Tộc chung quanh này, hắn cũng không có khả năng đơn giản mà đắc thắng, tất sẽ có một hồi ác chiến.

Tô Hàn Xa thu hạt châu trên đỉnh đầu, cả người chấn động, phóng xuất ra vu thể, có chín nghìn trượng cao, hét lớn một tiếng, hướng Dương Lăng trùng kích tới. Không dùng vu lực, lực một quyền của Tô Hàn Xa, cũng có uy năng mấy nghìn ức phương.

Một đấm xuất ra, không khí bị nghiền nát, cự lực tỏa định Dương Lăng.

Dương Lăng hai mắt trợn tròn, thân thể trong một phần nghìn cái sát na rung động trên ức lần, "Răng rắc" một thanh âm vang lên, phá khai không gian, tránh được một quyền của Tô Hàn Xa.

"Oanh!"

Tô Hàn Xa lực lượng, so với Tiểu Đa vương tử mạnh mẽ hơn, một quyền này, đối với không gian tạo thành phá hư thật lớn. Dương Lăng tuy rằng tránh được, nhưng cũng bị dư lực kích lui, chấn đến nửa người tê dại.

"Đáng trách! Nếu là Hỗn Nguyên Thánh Thể ta đại thành, chỉ một quyền là đánh chết lão già kia!" Dương Lăng tự nhủ, rồi tiếp tục tránh né Tô Hàn Xa công kích.

Tô Hàn Xa quyền thuật, kỳ thực không có gì đặc biệt, cũng không có thi triển cái thủ đoạn gì đặc thù. Chỉ là hắn lực lượng quá lớn, thoáng cái là có thể tỏa định Dương Lăng, sau đó hung hăng một quyền đánh ra.

Bất quá, Dương Lăng thông qua chấn động không gian, mỗi lần đều tránh được. Một đuổi, một trốn, bất tri bất giác tiêu hao hết nửa ngày thời gian, Dương Lăng có chút không nhịn được, chuẩn bị vận dụng Thiên Xạ Cung. Hắn vẫn không muốn xuất ra Thiên Xạ tiễn kỷ, chỉ vì sợ có đại năng mơ ước.

Trong lúc đó thì, trong cơ thể Hồn Độn Thú, mai đại noãn đột nhiên rung động lên, "Ca" một tiếng nứt ra, trong đó lao ra một lũ hào quang. Hào quang này ngưng tụ thành một tôn hình tượng đế vương, bảo tướng trang nghiêm.

Dương Lăng vội vàng né khỏi quyền đầu, quát hỏi: "Đế Tà, ngươi có thể thu thập được lão quỷ này không?"

Đế Tà "Hắc hắc" cười: "Giao cho tiểu nhân!"

"Tốt!" Dương Lăng mừng rỡ, bấm tay bắn ra, Đế Tà bị hắn bắn đi ra.

Một đạo quang hoa lao ra, hóa thành một tôn đế vương, cao quan cổ phục, quanh thân có chú phù minh diệt. Hắn vừa xuất hiện,toàn bộ Thái Vu tộc nhân đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Tô Hàn Xa cũng đình chỉ công kích, khiếp sợ nhìn Đế Tà.

"Vu Đế!" Thái Vu tộc nhân la lớn.

Đế Tà thản nhiên nói: "Các ngươi thấy bản đế, còn không bái kiến?"

Vu Đế, chính là hoàng giả trong vu lực chi nguyên, được Thái Vu nhân sùng bái làm chủ.

"Tham kiến Vu Đế!" Mọi người đều lễ bái, Tô Hàn Xa cũng không ngoại lệ.

Đế Tà nói: "Người này, chính là chủ nhân của ta, các ngươi nên khách khí đối đãi."

Vu Đế đã nói, không thể cãi lời, Tô Hàn Xa lập tức nói: "Cẩn tuân đế mệnh!" Thu vu thể, hướng Dương Lăng thi lễ, "Xin thứ tội."

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Không sao." Tiện tay phóng xuất tứ đại yêu thánh.

Nhìn thấy Dương Lăng nhanh như vậy đã bãi binh, tứ yêu thánh âm thầm bội phục.

Đế Tà thì hướng Dương Lăng cúi đầu: "Lão gia, tiểu nhân muốn tạm thời ở lại Thái Vu, đề thăng tu vi. Lão gia nếu cần, chỉ triệu hoán tiểu nhân liền tới."

Dương Lăng biết Đế Tà này đến Thái Vu tất có mưu đồ, nên cười nói: "Tùy ngươi." Dẫn theo tứ yêu thánh, thẳng đến cửa vào.

Dưới Đại Trạch, có một tòa động ngầm, cửa khẩu liền ở đây. Cái động khẩu, mới nhìn thì u u ám ám, nhìn kỹ thì, có rất nhiều nùng đậm nghiệp lực ở trong đó cuồn cuộn.

Dương Lăng nói: "Nghiệp lực này là một chuyện phiền toái, tứ yêu thánh khi trở ra, phải trãi qua một hồi thiên hình. Cũng may U Minh thế giới không thể áp chế tu vi, điểm ấy so với Bàn Cổ Giới đỡ hơn."

Tề Thiên nói: "U Minh thế giới này có rất nhiều cổ quái, chúng ta đều phải cẩn thận, không nên đơn giản trêu chọc người vật ở bên trong." Nói xong, là người thứ nhất thả người nhảy vào.

Dương Lăng là người đi vào cuối cùng, vừa vào trong đó, liền cảm giác nùng đậm nghiệp lực vây quanh tới, bất quá, đều bị nguyện lực hắn tẩy sạch, không bị nhiễm. Tứ đại yêu thánh thì vận khí không tốt như vậy, nhất thời bị nghiệp lực ăn mòn.

U Minh thế giới, quảng đại vô biên, Tam Thanh đại thế giới vô số sinh linh, sau khi chết là ở đây. U Minh bộ tộc, là trong cửu thánh tộc, hiện nay là một chi thực lực cực mạnh, nắm trong tay toàn bộ U Minh thế giới.

Trong U Minh thế giới, không có hoa cỏ cây cối, cũng không sơn xuyên sông ngòi, chỉ có hôi hôi sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc này, với nhãn lực Dương Lăng cũng nhìn không thấu, vả lại nó có thể che đậy thần thức. Quả thực là một cái thế giới sương mù dày đặc, mặt đất cũng do sương mù dày đặc phô thành.

Dương Lăng tinh tế cảm ứng, phát hiện trong sương mù dày đặc, chất chứa một loại lực lượng kỳ dị.

"Cửu U Minh Lực!" Dương Lăng nói.

Tề Thiên nâng lên Dương Ô Châu, nhất thời, hàng tỉ hồng quang chiếu xạ ra, sương mù dày đặc thoáng cái ra đi, liền hiện ra cảnh tượng chân thực. Từng cái từng cái nguyên hồn, u u dàng dàng mà phập phềnh trôi nỗi, đều hướng một cái phương hướng bay đi.

Những ... nguyên hồn này, đều là trạng thái quang đoàn, bằng nắm tay, tuy rằng có ý thức, nhưng không cách nào hoạt động tự do, đều bị một cổ lực lượng hấp dẫn đi.

"Minh Thạch ở địa phương nào?" Dương Lăng hỏi.

Lăng Thiên: "Minh Thạch, là do Cửu U Minh Lực ngưng tụ mà thành, ở phía dưới luân hồi chi nhãn. Tới nơi đó rồi, nhất định sẽ có U Minh tộc nhân ngăn cản chúng ta."

Dương Lăng: "Nói như vậy, phải cướp đoạt lấy sao?"

Lăng Thiên: "Cũng không phải vậy, ta cùng với một người trong U Minh tộc có quen biết, trước tiên nên cầu hắn giúp, có thể sẽ dễ dàng lấy được."

Chương 730: Nam Mô A Di Đà Phật.

Mấy hôm nay, bận đám cưới của nhà... không dịch được, hôm nay tiếp tục, mời các bạn đón xem và ũng hộ...

Dương Lăng cùng tứ đại yêu thánh vừa xua tan được nùng vụ, không gian chung quanh phát sinh dị động, một cái ô thật lớn, dài ba nghìn trượng, cả vật thể như hỏa diễm hắc sắc thiêu đốt, xuất hiện tại trước mắt. Trên lưng chim Điểu, ngồi xếp bằng một gã nam tử, thần tình lạnh lùng, hắn ngưng nhãn nhìn Dương Lăng mấy người: "Các ngươi là người phương nào? Thật can đảm xông vào U Minh, không sợ Minh Vương nỗi giận sao?"

Huyền Thiên Yêu Thánh vội vã chắp tay thi lễ: "Chúng ta là bằng hữu U Minh Y Ba Sử sứ giả, đến đây bái phỏng." Hắn vừa nhìn đến con chim to, đã biết là Minh Phượng, chính là kỳ điểu U Minh độc hữu, cũng đoán biết thân phận người này cũng là một vị U Minh sứ giả, bởi vậy báo ra "Y Ba Sử" sứ giả, hi vọng đối phương sẽ không vô cớ làm khó dễ.

Nghe được "Y Ba sứ giả ", nam tử cười lạnh một tiếng: "Y Ba mười năm trước đã bị Minh Vương trảm rồi, các ngươi sợ rằng sẽ không còn gặp lại được hắn!"

Bốn vị yêu thánh đều lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải.

Nam tử này lông mày nhíu lại: "Nhanh rời nơi đây, nếu không bản sứ giả mà thấy các ngươi, lập tức trảm không tha!"

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Khẩu khí thật lớn!"

Hắn vừa mở miệng, tứ đại yêu thánh đã biết sự tình rất tệ. Quả nhiên, nam tử này mục thấu hung quang, nhìn thẳng Dương Lăng, gằn từng chữ: "Ngươi nếu muốn chết, vậy đi chuyển thế đầu thai đi!" Tay phải đột nhiên hướng phía trước phất một chỉ.

Theo hắn một chỉ này, có cổ lực lượng quỷ dị vây đến trên người Dương Lăng, ngạnh kháng xé rách nguyên hồn Dương Lăng. Bất quá, Dương Lăng Hỗn Nguyên Đại Đạo, hình thần hợp nhất, hắn cũng không lo gì.

Dương Lăng liệu không được đối phương sẽ có pháp thuật thần kỳ quỷ dị như thế. Mà U Minh sứ giả cũng liệu không được, Dương Lăng nguyên thần cùng hình thể hợp nhất, mắt mở trừng trừng nhìn Dương Lăng bị xé đến trước người.

Đều động thủ, nhưng Dương Lăng chỉ có phản kích, hai mắt vừa mở, quát to: "Ăn của ta một quyền!" Toàn lực một quyền hướng phía trước oanh ra. Một quyền đánh ra, thật ra là ba nghìn quyền chồng chất lên nhau. Hỗn nguyên thánh thể của Dương Lăng tới cái trình tự này rồi, lực lượng ba nghìn quyền, hầu như không có tổn thất, hoàn chỉnh mà chồng lên cùng nhau.

Một quyền có bốn nghìn vạn phương lực lượng, ba nghìn quyền, thì có một nghìn hai trăm ức phương lực sát thương! Chân Tiên cực hạn cũng không gì hơn cái này!

U Minh sứ giả trình tự, chỉ có sơ giai Chân Tiên, hắn sở dĩ dám quát nạt tứ đại yêu thánh loại cường giả này, đều là do tại U Minh thế giới, tuyệt ít có người dám nháo sự.

Nhưng Dương Lăng chính là nhân vật cũng to gan lớn mật, nói ra liền xuất thủ, không chút do dự.

U Minh sứ giả kinh hãi, hắn cảm giác được Dương Lăng một quyền này rất kinh khủng, vội vội vàng vàng, toàn lực phát ra một quyền. Sứ giả này lực lượng, gần ngũ ức phương, chống lại Dương Lăng một nghìn hai trăm ức phương lực lượng, tựa như tiểu hài tử ba tuổi đối mặt đại hán cao thước tám, thắng bại có thể nghĩ đến.

"Oanh!"

Dương Lăng quyền đầu, phá vỡ không gian, hung hăng oanh kích đến trên mặt U Minh sứ giả, nhắm đầu hắn đánh vào, lập tức liền phá hủy linh đài thế giới. Chủ nhân bị giết, Minh Phượng gào thét một tiếng, cũng bị trọng thương, xoay người muốn đào tẩu.

Dương Lăng ngẩn ngơ, hắn thầm nghĩ muốn giáo huấn đối phương một chút, không nghĩ tới một quyền liền đánh chết. Hắn lực lượng, không lâu trước mới cực đại đề thăng, từ ba trăm sáu mươi vạn phương, đề thăng tới bốn nghìn vạn phương. Hơn nữa có mười ba trọng hỗn nguyên kinh lạc, hỗn nguyên thánh thể càng thêm bất khả tư nghị, đánh ra "Quy Nguyên Trảm" hóa hư làm thực, điệp gia quyền đầu, lực lượng không có chút giảm thiểu.

Thoáng cái đánh chết một gã U Minh sứ giả, bốn vị yêu thánh liền biết sự tình không xong, Tề Thiên cuống quít nói: "Đi mau! U Minh không thiếu hảo thủ, chậm một bước là đi không được!" Mới nói còn chưa xong, toàn bộ U Minh thế giới đột nhiên hơi chấn động.

Tứ đại yêu thánh sắc mặt đều biến: "Không tốt! U Minh thế giới các cửa khẩu đều bị đóng lại!"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Đóng thì đóng! Thỉnh bốn vị yêu thánh làm hộ pháp cho ta!"

Tứ yêu thánh giật mình nhìn Dương Lăng, cùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Ngày trước ta phát hạ tứ đại chí nguyện to lớn, đệ nhất nguyện, đó là muốn thành lập Niết Bàn thế giới, cấp cho người chư giới một cái cơ hội an hưởng Niết Bàn. Nếu đã đắc tội với U Minh, vậy rốt cuộc cũng đắc tội rồi!"

Tứ đại yêu thánh cũng biết Dương Lăng chí nguyện to lớn, bọn họ nhìn nhau, đều thở dài một tiếng, sự tình cho tới bây giờ, cũng chỉ có một đường phản kháng. Dương Lăng luôn luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ quyết định đổ một canh bạc.

Dương Lăng từ đỉnh đầu, lao ra một đoàn thanh ảnh, hóa thành Tu Di Niết Bàn. Thế giới này, là một cái thế giới rút nhỏ, nhưng nó cũng là thực thể, ngang dọc tám trăm vạn dặm, trong đó có vô lượng sinh linh con dân.

"Thỉnh bốn vị yêu thánh hướng Niết Bàn hộ pháp!" Dương Lăng trầm giọng nói.

Bốn vị yêu thánh đều hiếu kỳ xem Dương Lăng muốn thi triển cái thủ đoạn gì, gật đầu, nhảy vào trong Niết Bàn.

Lúc này, hơn mười đạo hắc quang độn tới, xuất hiện một nhóm U Minh tộc nhân. Trong đó, có một người uy thế nhất, đỉnh đầu đội vương miện, hình dáng tướng mạo uy nghiêm, lạnh lùng nói: "Ngươi dám chém giết U Minh sứ giả, tội đáng tru diệt!"

Dương Lăng cười lạnh một tiếng: "Người giết ta, ta giết người. Xem ra, các ngươi cũng không dự định buông tha ta."

"Ngươi đã là tử tội!" Người đỉnh đầu đội vương miện này điềm nhiên nói, "Ta là một trong U Minh Thập Vương, mau mau chịu chết!" Tay phải hướng lên trên nâng lên, đỉnh đầu Dương Lăng, đột nhiên mở ra một cái thông đạo u ám, một cổ cường đại hấp lực sản sinh.

Cổ hấp lực này cường đại không gì sánh được, có thể khiến Dương Lăng Tu Di Niết Bàn cũng hơi rung động.

Dương Lăng tay niết Bất Động Ấn Quyết, quát to: "Chư Thế Giới nghe ta hiệu lệnh!" Tu Di Niết Bàn, đột nhiên đại phóng quang minh, đệ nhất chí nguyện to lớn nguyện lực, dần dần dung nhập trong pháp lực Dương Lăng, sản sinh vô cùng uy thế.

Dương Lăng đệ nhất nguyện, là muốn hứng lấy trong thế giới thập ức người, nguyện ý tiến nhập Niết Bàn làm sinh linh. Mặc kệ hạng người thân phận gì, lai lịch loại nào, chỉ cần nguyện ý tín ngưỡng, đều có thể vào trong giới này.

Trong Tu Di Niết Bàn, liên thông với thông đạo Thánh Quang đại thế giới, cũng bị nguyện lực hoàn toàn đả thông.

Thánh Quang đại thế giới, chính là một trong ba nghìn cái đại thế giới. Trong mỗi một đại thế giới, có một nghìn trung thiên thế giới, trong mỗi một trung thiên thế giới, có một nghìn tiểu thiên thế giới. Này đây, nhất đại thế giới, có thập ức thế giới, vô lượng chúng sinh.

Thánh Quang đại thế giới, tự có một mảnh thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, trong đại thế giới này chư trung thiên thế giới, chư tiểu thiên thế giới, chư thế giới, trên không trung đều xuất hiện một tôn hư ảnh. Hư ảnh này, chính là Tu Di giới chủ hiển hóa, bảo tướng trang nghiêm, uy đức vô song.

Tu Di giới chủ trên đỉnh đầu ba vòng Thánh Quang, ngồi trên thập nhị phẩm liên thai, kim quang vạn đạo, thụy khí thiên điều. Chung quanh có hoa tiên tử rãi hoa ca tụng, nhạc thần tấu khúc hoan nghênh. Thập ức thế giới, phàm sinh linh có trí tuệ, đều thấy được một màn này, nội tâm bị chấn động rất lớn.

Tu Di giới chủ lộ ra là một người mỉm cười hiền hoà, nói rằng: "Phàm người nhập Niết Bàn ta, vô tranh đấu, vô phiền não, vô chiến loạn. Cẩm y ngọc thực, tùy niệm mà tới, nam tử có ba mươi hai quý tướng, nữ tử có mười hai diệu tướng. Người người đều có tài sáng tạo, nói lời hay, tốt đẹp. Người nhập Niết Bàn ta, không có tất cả buồn khổ, thần thông đầy đủ, chư Phật, Bồ Tát tùy niệm mà tới, được cung phụng. Chúng sinh trong Niết Bàn Ta, người người bình an hỉ nhạc, nguyện này không thành, thề không thành Phật!"

*( Cẩm y ngọc thực: áo gấm, áo đẹp, thức ăn ngọc… ND)

"Ầm ầm!"

Hàng tỉ tường quang chiếu khắp thiên hạ, một cái ý niệm cường đại hàng lâm xuống, thập ức thế giới, chư sinh linh bái phục xuống đất, cao tụng "Nam Mô A Di Đà Phật ", một thanh âm, trăm nghìn thanh âm, vô số thanh âm, tống xuất ra vô cùng nguyện lực, xuyên qua thời không, gia trì đến trên Tu Di giới chủ, hiển uy trong Tu Di Niết Bàn

Chương 731: Luân Hồi Tiến.

Tu sĩ trong Thánh Quang đại thế giới, vốn là tu luyện tín ngưỡng chi đạo, mà tín ngưỡng của bọn họ mục tiêu cuối, chính là Thánh Anh. Thánh Anh là do tín ngưỡng lực, ngưng tụ mà thành. Mà cách đây không lâu, Thánh Anh đem loại tín ngưỡng lực lượng này, giao cho Dương Lăng.

Hay nói cách khác, Dương Lăng cùng Thánh Anh, đồng hưởng Thánh Quang Đại Thế Giới vô cùng nguyện lực. Hắn đệ nhất đại chí nguyện to lớn, chính là muốn làm một cái thập ức thế giới, tức một cái đại thế giới chúng sinh có thể đắc nhập Niết Bàn. Lúc này, trong Tu Di Niết Bàn, trên Tu Di Sơn, phóng xạ ra vô cùng quang hoa.

"Ù ù" không ngừng bên tai, một phần nghìn sát na trong lúc đó, xuất hiện mười ức vòng quang vựng, những ... quang vựng này, một vòng lại một vòng vờn quanh Tu Di Sơn, ổn định xoay tròn. Mỗi một cái quang vựng. Đại biểu một phương thế giới, mười ức quang vựng, đại biểu mười ức thế giới.

Giờ khắc này, Dương Lăng đệ nhất chí nguyện to lớn, cách thành công chỉ có một bước, Niết Bàn càng thêm hoàn mỹ. Mười ức quang vựng này, phân biệt liên thông với mười ức thế giới. Bất luận một cái thế giới gì, nếu có người muốn nhập Niết Bàn, suốt đời nội tâm tín ngưỡng, dụng tâm tu trì, chung quy có thể phi thăng đến giới này, tiến nhập trong quang vựng.

Vô cùng nguyện lực, phóng xuất ra vô cùng cảm hóa lực, bốn phương tám hướng, vô số không đếm hết nguyên hồn, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. U Minh Vương này, cùng đông đảo U Minh tộc nhân, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đều xuất thủ.

Trong Tu Di Niết Bàn, tứ đại yêu thánh quát một tiếng, làm hộ pháp cho Dương Lăng. Mà Tu Di Niết Bàn cũng phóng ra vô thượng uy năng, bắn ra đại bộ phận công kích. Kể từ đó, U Minh nhân mỗi người biến sắc, linh đài thế giới những người này, sao lại mạnh như vậy?

U Minh Thập Vương, đều bị kinh động, xa xa đứng xem, nhìn thấy nguyên hồn trong U Minh thế giới, đều bị hút vào trong Tu Di Niết Bàn, nên đều bị biến sắc.

Trung ương U Minh, một cái quang luân xoay tròn, nó được gọi là luân hồi chi nhãn, không ngừng mà hấp thu nguyên hồn bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này, nguyên hồn lại bị Tu Di Niết Bàn đoạt mất, cùng trấn áp tư nguyên luân hồi chi nhãn.

"Không tốt! Luân hồi chi nhãn vận chuyển, cần nguyên hồn cung cấp động lực, mau ngăn cản hắn lại!" U Minh Thập Vương kinh hãi, đều thi triển thủ đoạn, công tới hướng Tu Di Niết Bàn.

Nhưng đã chậm, trong Tu Di Niết Bàn, luân hồi chi bàn hơi chấn động, bắn ra một đạo quang hoa thẳng tắp. Trong quang hoa, bạo phát ra hàng tỉ linh quang, linh quang đến chỗ nào, toàn bộ nguyên hồn U Minh thế giới bị quang hoa đảo qua, toàn bộ nhét vào trong luân bàn, chuyển thế đi sống lại.

Lần này, U Minh Thập Vương sợ đến hồn phi phách tán. Toàn bộ U Minh thế giới, nguyên hồn số lượng có ba mươi sáu kinh, ức ức triệu, triệu triệu kinh, ba mươi sáu kinh số lượng nguyên hồn, thị một con chữ số thật lớn.

Đây là vật gì vậy? Cư nhiên thoáng cái là có thể nuốt hết ba mươi sáu kinh nguyên hồn, coi như là Kim Tiên cũng làm không được điểm này!

Bọn họ làm sao biết, Chúng Sinh Luân, là Bàn Cổ giới đệ nhất tiên thiên thánh vật, tự thân có đại uy năng.

Trong U Minh không có nguyên hồn, luân hồi chi nhãn nhất thời đình chỉ vận chuyển, tiếp đó, toàn bộ U Minh thế giới bắt đầu xuất hiện rung động, có dấu hiệu sản sinh tan vỡ.

"Đi mau!" U Minh tộc nhân hoảng hốt, đều thoát khỏi U Minh.

Dương Lăng hai mắt xoay lại, quát to: "Hồn Độn!"

Một đầu mãnh thú, ngang trời xuất thế, xuyên toa trong U Minh, hé ra miệng lớn, U Minh tộc nhân chạy tứ tán mọi nơi, bị nó một ngụm nuốt mất mấy trăm. Mãnh thú này thập phần tham lam, Dương Lăng mặc cho nó hoành hành, cư nhiên chạy tới chỗ luân hồi chi nhãn, hé ra miệng lớn, đem luân hồi chi nhãn cũng nuốt vào trong bụng.

Phía dưới luân hồi chi nhãn, là một mảnh thạch lịch địa, trên có vô số đá cục.

"Mau, Minh Thạch, thu lấy nó!" Tứ yêu thánh kêu to.

Hồn Độn Thú há mồm nhất hấp, Minh Thạch không thể đếm hết, đều bị nuốt vào trong bụng. Minh Thạch này, đều là do Cửu U Minh Lực ngưng tụ mà thành, chúng nó là tài nguyên của U Minh tộc nhân tu luyện, bị Hồn Độn này hễ quét là sạch.

"Đi!" Nhìn thấy U Minh thế giới gần sụp đổ, Dương Lăng Hồn Độn Thú gọi trở về, thoát đi giới này.

Trong Tu Di Niết Bàn, tứ đại yêu thánh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đột nhiên ý thức được, từ nay đến ngày sau, Tam Thanh đại thế giới sẽ không luân hồi! U Minh tộc nhân sở dĩ tồn tại đến nay, chính là bởi vì bọn họ nắm trong tay luân hồi.

Nếu như không có bọn họ, Tam Thanh đại thế giới sẽ đánh mất luân hồi. Nếu không phải nguyên nhân này, U Minh tộc nhân sợ rằng sớm bị như cửu đại thánh tộc khác xuống dốc. Mà Dương Lăng, hôm nay lại tổn hại U Minh thế giới!

Dương Lăng độn ra U Minh, mới vừa ra tới, liền phát hiện chung quanh đông nghịt một đám U Minh tộc nhân xuất hiện, đưa hắn vây quanh.

Lúc này, hắn đặt mình ở trong Tây Cực đại trạch, Đế Tà nhất thời có điều cảm ứng, dẫn theo rất nhiều Thái Vu tộc nhân xuất hiện, quát to: "Phàm U Minh tộc nhân, giết không tha!"

Thái Vu tộc nhận hắn làm chủ, nên không nói hai lời, liền cùng U Minh tộc nỗi lên đánh nhau chết sống. Dương Lăng cười lớn một tiếng, lắc mình ly khai khỏi hiện trường, thoát khỏi trận tai họa này.

Dương Lăng rõ ràng cảm giác được, kinh qua U Minh nhất dịch, trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên Tiên Lực, đã từ bốn nghìn vạn phương, tiêu thăng tới tám nghìn ức phương! Nguyện lực này to lớn vô biên, còn không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực được, đợi linh đài thế giới hắn một khi viên mãn, đệ nhất chí nguyện to lớn một khi hoàn thành, thì lực lượng này còn muốn đề thăng cực lớn. Một hơi độn quay về sào huyệt của tứ yêu thánh, tứ yêu thánh ra khỏi Tu Di thế giới, mời Dương Lăng ở lại làm khách. Nhưng Dương Lăng đang muốn mở lĩnh vực thứ tám, vì vậy nên ở lại.

Kế tiếp, là mở lĩnh vực thứ tám, U Minh lĩnh vực.

Thôn phệ U Minh tộc nhân, cùng với Minh Thạch, đều bị Hồn Độn Thú tiêu hóa, thuần túy Minh Lực chảy vào toàn thân Dương Lăng, càng tụ càng nhiều, trong sát na đó, mở ra lĩnh vực thứ tám, U Minh chi địa.

U Minh chi địa này, trong đó chưa có vật gì, chỉ có một quang luân chậm rãi xoay tròn.

Trong bụng Hồn Độn Thú, luân hồi chi nhãn cũng bị luyện hóa, hiển lộ ra bản chất, cũng là một quả hạt châu. Rất hiển nhiên, hạt châu này là một kiện binh khí minh tộc, hơn nữa phẩm chất cực cao.

Thứ tám lĩnh vực vừa mở, luân hồi chi nhãn đã bị tác động, tự động đầu nhập trong U Minh chi địa, cùng quang luân này hợp nhất, cư nhiên lại hóa thành luân hồi chi nhãn, bắt đầu chậm rãi chuyển động.

"Thành!" Dương Lăng quát nhỏ, âm thầm cảm giác, tiên lực hắn, lại có tăng trưởng, rốt cục đạt được một ức phương!

Một ức phương, là lực lượng sơ giai Chân Tiên, Dương Lăng đã có Chân Tiên thực lực.

"Chín đại lĩnh vực, ta đã mở được tám, chỉ còn thiếu một cái Tử Hoa lĩnh vực!" Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia tinh mang, chín đại lĩnh vực vừa thành, lực lượng hắn, chân chân chính chính đề thăng thật lớn, trở thành cường giả!

Hơn nữa, lúc mở chín đại lĩnh vực, hắn nhất định có thể phát hiện ra một cái đại bí mật, bí mật này, từng được vô số người truy cầu, chất chứa trong cửu đại thánh tộc, sẽ bị hắn vạch trần.

"Chẳng biết đến lúc đó, thực lực của ta sẽ đạt được cái tầng thứ nào?" Dương Lăng cũng cũng thôi trắc không ra.

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Dương Lăng bước đầu tiên là tiến nhập túi tên, đem Thiên Xạ thức thứ chín học cho xong. Một ức phương Hỗn Nguyên Tiên Lực, đã cũng đủ để hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra thức thử nhất.

Đến tận đây, Thiên Xạ cửu thức, Dương Lăng cũng đều học được, bước tiếp theo, là thông hiểu đạo lí, từ từ tu luyện Thiên Xạ tam đại thức, tức Luân Hồi Chi Tiến, Niết Bàn Chi Tiến, Tạo Hóa Chi Tiến. Nếu hắn có thể phát ra tam tiến, là có thể đủ để giải phóng Thiên Xạ Cung, khiến Thiên Xạ Cung phát huy ra thực lực chân chính, một bước này, đã không còn xa.

Dương Lăng tìm hiểu Thiên Xạ thức thứ chín, thì Tiên Giới, cũng phát sinh một sự tình.

Tiên Giới quảng đại không gì sánh được, là do vô số linh đài thế giới liên tiếp mà thành. Nói cách khác, Tiên Giới kỳ thực là do đông đảo linh đài thế giới hợp lại mà thành. Nó được phân chia ra nhiều tiên vực, tiên vực có lớn, có nhỏ tỷ như Bàn Cổ tiên vực, do trên nghìn cái linh đài thế giới liên tiếp mà thành, được gọi là Bàn Cổ Tiên Giới.

Cía nhỏ tỷ như Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới, chỉ có hơn mười cái linh đài thế giới mà thôi. Trong mỗi một phiến tiên vực, đều có một linh đài thế giới hạch tâm, chủ nhân hạch tâm linh đài thế giới, gọi là Thiên Tôn. Đương nhiên, nếu là tiên vực thật lớn, thì xưng Đại Thiên Tôn, tỷ như đứng đầu Bàn Cổ Tiên Giới.

Đương nhiên, Đại Thiên Tôn cái xưng hô này, tịnh không chỉ có cùng tiên vực lớn nhỏ có liên quan, còn cùng hạch tâm linh đài thế giới tầng thứ có liên quan. Tỷ như Vạn Kiếm Đạo Nhân mở Vạn Kiếm tiên vực, thì hạch tâm linh đài chỉ là Đại La linh đài, cũng bởi trong đó linh đài thế giới cũng không nhiều, cũng không đủ để xưng Đại Thiên Tôn, chỉ có thể xưng hào là Thiên Tôn.

Chư tiên vực trong lúc đó, thuần dương chi hải thật lớn, chi hải này quảng đại vô biên, tồn tại làm ấm linh đài thế giới. Thuần dương chi hải, là tối gần chỗ Dương Cực Thiên, hoàn toàn do thuần dương linh khí ngưng tụ mà thành.

Đã từng có, một mảnh hải vực ở gần đây, lúc tiên đồ xuất hiện, liền bắt đầu có đại năng giả ở đây thành lập linh đài thế giới, Tiên Giới từ từ xuất hiện.

Tiên Giới có Tiên Giới quy tắc, các tiên vực cũng có các tiên vực quy tắc.

Lúc này, trong Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới, Bạch Hưng đứng đầu Thiên Ngoại Thiên, đột nhiên trong lòng khẽ động, bấm tay tính toán, nhất thời sắc mặt đại biến: "Không tốt! Dương Lăng này cư nhiên muốn cùng ta tranh đoạt cơ hội!"

Trước người Bạch Hưng, ngồi một gã thanh niên nam tử, khí vũ bất phàm, vũ y kim quan, cười nói: "Bạch huynh, chuyện gì mà kinh hoảng?"

Bạch Hưng sắc mặt biến ảo bất định, trầm giọng nói: "Tam Thanh đại thế giới, tính cả Tiên Giới cùng Dương Cực Thiên, Đại La quả vị, tối đa chỉ có thể đạt tới năm mươi. Hiện hôm nay, danh ngạch gần đủ, đã có bốn mươi lăm cái Đại La quả vị, chỉ còn lại năm cái."

Vũ y thanh niên cười nói: "Ngươi nếu muốn một cái liền có, hà tất phải lo lắng?"

Bạch Hưng cười khổ: "Ngươi chẳng lẽ không biết? Dương Cực Thiên sớm hạ chiếu, ngoài Dương Cực Thiên, chỉ có hai cái danh ngạch Đại La quả vị, nhân số nếu nhiều hơn, phải tự hành giải quyết, bằng không Dương Cực Thiên tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi ta hai người, hiện nay tiên thai đều đã no đủ, đạt được Thượng Tiên cực hạn, sẽ từng bước, có thể đăng Kim Tiên."

"Nhưng sau khi ta suy tính, lại biết có một người lại trước ngươi ta hai người thành tựu Đại La quả vị, hắn đó là Dương Lăng." Bạch Hưng nói, "Người này là Bàn Cổ Giới Thần Nông đại đế chuyển thế, không phải chuyện đùa!"

Vũ y thanh niên thản nhiên nói: "Còn không dễ dàng như vậy? Ta liền đứng ra, đánh chết người này ngay."

Bạch Hưng mừng rỡ, chắp tay nói: "Linh Vũ lão hữu, việc này toàn bộ giao cho ngươi!"

Linh Vũ thản nhiên nói: "Ngươi cứ ở đây chờ tin tức tốt của ta." Thân hình dần dần ảm đạm. Linh Vũ vừa đi, Bạch Hưng trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: "Mặc kệ ngươi hai người, người nào chết, với ta mà nói đều là chuyện tốt, chỉ cần thành tựu Đại La Kim Tiên, Dương Lăng thủ đoạn tuy có cường thịnh, cũng đừng mơ tưởng giết ta. Đại La chi đạo, vĩnh sinh bất diệt!"

Trong tinh không, Dương Lăng cầm trong tay Thiên Xạ Cung, giương cung bắn ra thức thứ chín, một đạo bạch quang đâm vào phía chân trời, phong vân biến sắc.

Lập tức, Dương Lăng trong tay cung thức biến đổi, tiền tam thức dung hợp thành nhất thức, đem Luân Hồi Chi Tiến lấy ra, nhất tiến nơi tay, một cổ khí tức huyền diệu thấu tràn ra. Tại chỗ quan khán tứ đại yêu thánh đều mặt lộ vẻ dị sắc, Tề Thiên nói: "Thiên Xạ Cung tam đại tiến thức, đây là Luân Hồi Tiến sao?"

Dương Lăng cánh tay trái chấn động, trong sát na huyễn hóa ra ba nghìn cánh tay, chỉ trong nháy mắt hợp làm một, thoáng cái, ba nghìn ức phương lực lượng gia trì lên trên Thiên Xạ Cung. Thiên Xạ Cung, sáng lên mười tám cái phù điêu quái nhãn, phân biệt bắn ra một lũ hào quang.

Mười tám đạo hào quang, đan vào thành một đường, thẳng tắp mà bắn ra, thẳng xông lên trời, đạt được xa xa vô cùng.

Luân Hồi Chi Tiến, lại trở nên u ám.

Dây cung biến ảo căng thẳng, Dương Lăng nhắm hai mắt lại, Tu Di Niết Bàn trong U Minh lĩnh vực, luân hồi chi nhãn phóng xuất ra một cổ khí tức, khí tức này, cùng Luân Hồi Chi Tiến, cùng với Hủy Diệt Đại Đạo Dương Lăng tu luyện trong luân hồi chi đạo, tìm hiểu lẫn nhau, dần dần dung hợp.

Phảng phất như trong nháy mắt, lại phảng phất như vô cùng thời gian, Dương Lăng mở mắt, lộ ra một loại minh ngộ, dây cung "Chân" một thanh âm vang lên, Luân Hồi Chi Tiến phá không bay ra, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp nhập vào trong không gian, chẳng biết tung tích.

Trong Tiên Giới, Bàn Cổ tiên vực, một đạo hắc quang nhảy vào giới này. Hạch tâm linh đài, có một tòa Đại La linh đài, chính là Đại Thiên Tôn Bàn Cổ Tiên Giới sở hữu. Trong linh đài, truyền ra một tiếng thở dài, vài người muốn đứng ra chặn lại tiến quang, đồng thời bị ngăn cản lại.

Tiến quang này, tại Tiên Giới chạy một vòng, bỗng nhiên lại lùi về.

Bàn Cổ Tiên Giới, trong Đại La linh đài thế giới, có một tòa Chiêu Diêu Sơn. Trên Chiêu Diêu Sơn, có một tòa Tiên Cơ Đình, trong đình, ngồi hai lão giả. Hai lão giả này, một hồng bào, một bạch bào.

Hồng bào lão giả nhìn thoáng qua tiến quang dần dần đi xa, nói: "Thái Dịch, hắn đây là muốn hướng chúng ta thị uy sao?"

Bạch bào lão giả "Hắc" đắc cười: "Với tính tình hắn, nếu như quả thật thị uy, ngươi ta ngược lại cũng không cần lo lắng, có sợ cũng không được gì, nếu hắn giết lên Bàn Cổ Tiên Giới. Hôm nay Đại Thiên Tôn không ở đây, ngươi ta hai người vị tất đã trị được hắn."

Nhị lão này, một người là Thái Dịch tổ sư, một người là Thái Cực tổ sư, chính là hai vị trong Bàn Cổ Giới mười hai đạo tổ.

Mà Đại La linh đài này, cũng không phải là linh đài thế giới của hai người, mà là do người mở ra Bàn Cổ Tiên Giới đệ nhất đảm nhận, Hỗn Nguyên đại đế sáng tạo. Hỗn Nguyên đại đế này, chính là một trong thuỷ tổ chân nhân, sau đó được một đạo phù loại, sáng lập ra Bàn Cổ Giới tiên đạo.

Trên thực tế, Tiên Giới sớm tồn tại ở Tam Thanh đại thế giới, chỉ bất quá, vẫn không thể truyền vào Bàn Cổ Giới. Thẳng đến khi Phục Hy đại đế ra ngoài du lịch, mới đưa mầm móng Bát Đại Thiên Phù đầu nhập nhân gian. Bát Đại phù loại, trước sau có bốn loại bị người lấy được. Hỗn Nguyên đại đế có được Thuần Dương thiên phù, Trán Quang đại đế được Đại Giác thiên phù, Cực Dục đại đế được Cực Lạc thiên phù, mà Dương Lăng thì chiếm được Hủy Diệt phù loại.

Vạn Pháp tổ sư nói xong, thở dài một tiếng: "Hắn vận khí thật là tốt, Lý Thái Chân một đời, ngộ ra Vô Thượng Hỗn Nguyên chi đạo, so với lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo, cao hơn một tầng. Hiện nay, hắn chỉ cần tìm đến Tử Hoa Tộc, tức tu vi có thể đại thành."

Thái Dịch tổ sư nói: "Hắn nguy nan còn ở phía sau, trước không quản hắn nữa, bước tiếp theo là phải đánh áp Thiên Thần bộ tộc." Nói xong, hắn bấm tay tính toán, cười nói, "Ma Tộc muốn động thủ rồi."

Dương Lăng một tên vừa bắn ra, Luân Hồi Chi Tiến hồi lâu mới trở về, hắn cười lạnh một tiếng, thu Luân Hồi Chi Tiến, thầm nghĩ: "Ta lần này hướng Bàn Cổ Tiên Giới thị uy, bọn họ cư nhiên không hề phản ứng, vậy đây là có cái chủ ý gì?"

Lúc này, phía trước hắn xuất hiện một tôn hư ảnh, hiển hóa ra Nữ Oa thân ảnh: "Hài nhi, ngươi tới trợ giúp vi mẫu một tay."

Dương Lăng vội nói: "Hài nhi sẽ đến!" Tay phải hướng khoảng không hoa lên, phá vỡ hư không, độn vào Bàn Cổ Giới.

Chương 732: Đại La Tam Thanh.

Bàn Cổ Giới, Nữ Oa Cung, Dương Lăng phá vỡ không gian, xuất hiện tại trước mặt Nữ Oa, hắn tiến lên hành lễ: "Mẫu Tôn!"

Nữ Oa mỉm cười: "Hài nhi, tu vi của ngươi tiến cảnh rất nhanh."

Dương Lăng thực lực lúc này, đã có thể phá vỡ không gian rồi, chuẩn xác mà phản hồi nơi nào đó ở Bàn Cổ Giới. Mà muốn đạt được loại trình độ này, chí ít tu vi cũng phải là Chân Tiên trình tự.

Hắn là được Nữ Oa triệu hoán tới rồi, vội vã hỏi: "Mẫu Tôn, xảy ra chuyện gì?"

Nữ Oa nói: "Ngươi có nhớ, ta từng nói Thần Giới sẽ có một lần kiếp nạn. Kinh qua mấy lần hóa giải, vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, nhưng rốt cục cũng phải đối mặt."

"Rốt cuộc là cái kiếp nạn gì? Bàn Cổ tiên vực muốn hạ thủ sao?" Dương Lăng hỏi.

Nữ Oa lắc đầu: "Bàn Cổ Tiên Giới làm việc, luôn luôn tá lực đả lực. Hơn nữa có ta ở đây, bọn họ cũng không tự thân đứng ra. Lần này, Bàn Cổ Tiên Giới đem một cái cơ mật nói cho Ma Giới."

"Cái gì cơ mật?" Dương Lăng kỳ quái hỏi.

"Trong Thần Giới, có một dạng chí bảo, tên gọi là Thế Giới Chi Nguyên. Mượn Thế Giới Chi Nguyên, có thể sáng tạo một cái thế giới hoàn mỹ. Thần Giới có thể tồn tại, là bởi vì Thế Giới Chi Nguyên."

Dương Lăng vừa nghe, liền minh bạch Ma Giới vì sao muốn xuất thủ, Ma Giới nhất định muốn chiếm được Thế Giới Chi Nguyên.

Quả nhiên, Nữ Oa nói: "Ma Giới ở trong một cái đại thế giới, mặc dù cũng là nhất phương thế giới, nhưng không ổn định bằng Thần Giới. Mỗi cách mười hai vạn tám nghìn năm, sẽ tiến hành một lần gia cố. Nếu không, Ma Giới có thể tan vỡ."

"Khi Tiên Giới đem loại bí mật này nói cho Ma Giới, Ma Giới thèm Thế Giới Chi Nguyên nhỏ dãi, quyết định cướp cho bằng được, để vào trong Ma Giới, do đó sẽ khiến cho Ma Giới từ nay về sau ổn định."

Dương Lăng nói: "Nếu như ta là đứng đầu Ma Giới, cũng nhất định sẽ đến đây cướp giật."

"Cho nên một nước cờ này của Bàn Cổ Tiên Giới, là chiêu thức tuyệt sát." Nữ Oa thở dài một tiếng, "Thiên Thần Tộc gây cho ta mệt mỏi, nhưng ta dù sao cũng là tộc nhân, há có thể nhìn thấy nó bị Ma tộc hủy diệt?"

Dương Lăng cũng biết, Thiên Thần Tộc thực lực tuy rằng không kém, nhưng nếu cùng Ma tộc chiến tranh, vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu.

Ma tộc là một cái tộc loại kỳ dị, bọn họ không giống cửu đại thánh tộc, thiên nhiên sinh ra, mà là do hậu thiên hình thành. Không quản là tộc loại nào, một thế giới này, có thân phận cùng địa vị gì, chỉ cần nhập ma, tức có thể vào Ma Giới.

Ma giả, không có gì kiêng kỵ, chí tà chí hung.

Tam Thanh đại thế giới, cũng chứa nhiều chi nhánh Ma tộc. Trên thực tế, những ... Ma tộc này vốn cũng là nhân loại bình thường, sau đó lại bị ma niệm xâm nhiễm, lúc này mới tập thể ma hóa, biến thành Ma tộc. Tỷ như Hắc Ma Tộc, nguyên bản chỉ là một cái môn phái tu chân phổ thông.

Sau lại, bị trong hư không hàng tỉ ma niệm xâm nhiễm, tập thể ma hóa, biến thành Hắc Ma Tộc hôm nay.

Cũng có một ít người, mượn lực lượng ma niệm, lĩnh ngộ ra một loại pháp môn ma tu chi đạo, tỷ như Cực Lạc Đại Đế. Cực Lạc Đại Đế, sau đó làm chủ Ma Giới, trở thành nhất phương bá chủ.

Vô số niên đầu, các đại thế giới, thậm chí trong Tam Thanh đại thế giới, đều có người tài ba tiến nhập Ma Giới, Ma Giới lực lượng lớn mạnh. So sánh với mà nói, Thần Giới lực lượng đề thăng cũng không nhanh. Giờ này đây, lấy lực lượng mà nói, Thần Giới không bằng Ma Giới.

Nếu không có như vậy, Nữ Oa cũng sẽ không triệu hoán Dương Lăng đến đây tương trợ.

Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng trực tiếp hỏi: "Mẫu Tôn muốn hài nhi làm cái gì?"

Nữ Oa cười khổ: "Ta biết ngươi trong lòng có cừu hận với Thiên Thần bộ tộc, vì thế sẽ không yêu cầu ngươi đứng ra tương trợ, mà là muốn nói cho ngươi một bí mật."

"Bí mật?" Dương Lăng ngẩn ngơ, "Thỉnh Mẫu Tôn chỉ giáo."

Nữ Oa nói: "Trong Tam Thanh đại thế giới, có một thế giới, tên là " Lệ Thế Giới ". Trong Lệ Thế Giới, tràn ngập đủ loại ma niệm. Những ... ma niệm này xuất hiện, dẫn đến đại thế giới bắt đầu xuất hiện Ma tộc."

"Tam Thanh đại thế giới, vốn không có ma niệm, chúng nó đều đến từ một nhân vật viễn cổ thời đại, Tà Giang."

Nữ Oa đem một cái viễn cổ bí tân báo cho Dương Lăng biết.

Tam Thanh đại thế giới, mãi mãi đều có, không có mới, cũng không có cuối cùng, quảng đại vô biên. Tại trong dòng sông lịch sử lâu dài, đại thế giới xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa, phong tao một thời. Trong những nhân vật đông đảo, có một người danh hào Tà Giang.

Tam Thanh đại thế giới, tuy rằng vô thủy vô chung, nhưng mỗi bốn mươi vạn ức năm, gọi là nhất kỷ. Nhất kỷ này, là số Thái Nguyên, đã qua hai mươi vạn ức năm, gọi là Thái Nguyên trung kỷ. Nnữa nhất kỷ còn lại, trời giáng đại tai nạn, đất có đại nạn, vô số sinh linh, tất cả đều thụ kiếp mà bị chết.

Trong đại kiếp nạn này, chỉ có Đại La Kim Tiên, cùng với tiên nhân trình tự càng cao khả dĩ sống sót. Đại La Kim Tiên, sống mãi bất diệt, đó là hạng người đại uy năng, cũng chỉ có thể đem nó trấn áp, mà vô pháp đem nó giết chết.

Cho dù là đại tai đại nạn, Kim Tiên cũng không sợ.

Thái Nguyên Kỷ lúc ban đầu, Tam Thanh đại thế giới sau kiếp nạn, tái hiện đông đảo sinh linh. Lúc đó, có một kỳ tài, tên là Tà Giang.

Nhưng Tam Thanh đại thế giới to lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tư chất không thua gì Tà Giang, không phải là số ít. Tà Giang này muốn làm đệ nhất nhân đại thế giới, Vì vậy sáng lập " Ma Môn ". Bất quá, lúc Ma Môn thành lập, đại năng còn lại lập tức cảm thụ được uy hiếp.

Bọn họ ý thức được, Ma Môn tồn tại, đối với tu hành nhân có nguy hại thật lớn. Vì vậy, nhiều người tài ba liền liên thủ, tiêu diệt Ma Môn. Tà Giang tu vi cao thâm, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng cường, cuối cùng Ma Môn tiêu tán, Tà Giang cũng bị trấn áp.

Tà Giang trong lòng đại hận, không tiếc thi triển vô thượng ma công, đem thân mình hóa thành mười ức tám nghìn vạn triệu ma niệm, mở ra Lệ Thế Giới. Lệ Thế Giới này câu thông với Tam Thanh đại thế giới, tùy thời xâm nhiễm sinh linh, do đó có thể khiến cho đại thế giới, từ nay về sau xuất hiện Ma tộc.

Ma niệm xuất hiện, có thể khiến các tu sĩ ý thức tu hành chú trọng tại tu tâm, trực tiếp đề cao phát triển tiên đồ.

Tà Giang tạo ra ma niệm, trong mười ức tám nghìn vạn triệu ma niệm, vốn có ngũ đại bổn nguyên ma niệm, trong đó chất chứa lực lượng tinh hoa của Tà Giang. Ngũ đại bổn nguyên ma niệm, đều được Ma Giới cung phụng, chính là bằng vào bổn nguyên ma niệm này, Ma Giới mới có thể tồn tại.

Trên thực tế, Ma Giới là tiểu thiên thế giới, chỉ là một cái thế giới phổ thông, hoàn toàn mượn uy năng bổn nguyên ma niệm mới có thể mở ra. Nó cũng không như Bàn Cổ Giới, bởi Hỗn Độn Châu cùng Thế Giới Chi Nguyên mà tồn tại, có thể ổn định mà duy trì liên tục xuống phía dưới.

Dương Lăng nhất thời minh bạch ý tứ Nữ Oa, nói: "Mẫu Tôn nói vậy, chớ không phải là muốn hài nhi đi cướp đoạt bổn nguyên ma niệm sao?"

Nữ Oa gật đầu: "Hài nhi, ngươi tự ôn dưỡng ngũ đại tâm ma, phân biệt là Ba Tuần, Khẩn Xá La, Ly Già, Ô Ngưỡng, Thấp Bà, chúng nó kỳ thực chỉ là ngũ đại bổn nguyên ma niệm cảm ứng hóa thân."

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên ý thức được nếu có thể đạt được ngũ đại bổn nguyên ma niệm cái gì đó, tức có thể cực đại đề thăng uy lực ngũ đại ma đầu, hơn nữa nếu như thời cơ thành thục, thậm chí có thể khiến cho Tà Giang phục sinh." Nữ Oa nói.

Dương Lăng trầm tư một lúc lâu, nói: "Mẫu Tôn, thực lực hài nhi, sợ rằng vô pháp cướp được bảo này."

Nữ Oa cười nói: "Ma Giới nếu đánh Thần Tộc, tất nhiên xuất động lực lượng cực mạnh. Hơn nữa, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi một tay."

Nữ Oa thực lực, bị vây ở Kim Tiên trình tự, có bà tương trợ, Dương Lăng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Mẫu Tôn có lệnh, ta không thể cự tuyệt. Huống hồ, nếu thật lấy được bổn nguyên ma niệm, tất có thể đề thăng thực lực ngũ đại ma đầu cực lớn."

"Được, hài nhi nguyện ý thử một lần." Dương Lăng nói.

Nữ Oa thập phần vui mừng: "Hài nhi, Thần Tộc không thể tránh khỏi bị tổn thương trọng đại, tối hậu một đường hi vọng, đều tại trên người ngươi. Ngươi có Đại Nhật Diệt Ma Tháp, lại có ta tương trợ, cơ hội thành công cực lớn. Bất quá, trong Ma Giới này, sẽ có một người trấn thủ, tên gọi là " Ma Cơ ". Người này ma công ngập trời, ngươi phải cẩn thận ứng phó."

Dương Lăng: "Vâng, hài nhi sẽ cẩn thận."

Nữ Oa nói đến đây, cười nói: "Hài nhi, ngươi việc này đối với Thần Tộc có lợi, trước khi hành động, cũng cần phải đem thực lực đề thăng."

Dương Lăng ngẩn ra: "Mẫu Tôn, đề thăng thực lực, kỳ thực rất khó khăn, không phải một sớm một chiều."

Nữ Oa cười nói: "Ta chẳng phải không biết ngươi đang tìm kiếm Tử Hoa Tộc? Ngươi xem." Nàng vươn tay chưởng, trong lòng bàn tay, có hai dạng đông tây, một viên tử sắc tâm tạng bằng nắm tay lớn, và một thanh kiếm.

Dương Lăng vừa nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ: "Tử Sắc Chi Tâm!"

Nữ Oa gật đầu: "Ngày hôm trước, Thiên Thần Tộc khuynh sào xuất động, xông vào Tử Hoa Giới, đoạt được Tử Hoa Chi Tâm, cùng với trấn tộc Tử Hoa Tộc chí bảo, Tử Hoa Thiên Kiếm. Tử Hoa Chi Tâm này, trong đó chất chứa Tử Hoa Thiên Lực cường đại cùng thuần túy nhất."

Dương Lăng đang chẳng biết làm sao tiến nhập Tử Hoa Giới, không ngờ Nữ Oa đã vì hắn chuẩn bị thật tốt, hắn tạ ơn qua Nữ Oa, tiếp nhận hai kiện chí bảo.

"Hài nhi, ngươi có một tháng thời gian tu luyện, một tháng sau, chúng ta phải xuất phát." Nữ Oa nói.

Dương Lăng: "Hài nhi đã biết, một tháng thời gian cũng đủ rồi!"

Lập tức, Dương Lăng lưu lại trong Nữ Oa Cung, bắt đầu hấp thu loại lực lượng thứ chín, Tử Hoa Thiên Lực.

Tử Hoa Chi Tâm, bị Hồn Độn Thú nuốt vào bụng, hóa thành Tử Hoa Thiên Lực thuần túy. Thiên lực lại bị Dương Lăng hấp thu, khi lực lượng cũng đủ nhiều, Tử Hoa Lĩnh Vực được mở ra.

Trong Tử Hoa Lĩnh Vực, là một viên tâm tạng nhảy lên, mỗi lần nhảy lên một chút, thì có cự lượng Tử Hoa Lực phát ra. Đồng thời, mỗi lần nhảy lên một chút, lĩnh vực này cũng từ trong minh minh, hấp thu các loại lực lượng.

Tử Hoa Lĩnh Vực đặc điểm ở chỗ, có thể đem tất cả lực lượng, chuyển hóa trở thành Tử Hoa Thiên Lực.

Cửu đại lĩnh vực, rốt cục tại hôm nay thành tựu. Cửu loại lực lượng, trong sát na bị Dương Lăng hỗn làm một, hóa thành Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Lực. Cổ lực lượng này, huyền diệu không gì sánh được, uy năng vô biên, hiểu rõ thiên địa, tên gọi là Đại La Hỗn Nguyên Lực.

Đại La Hỗn Nguyên Lực vừa ra, Tu Di Niết Bàn nhất thời sản sinh dị tượng, trên ba mươi ba thiên, bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng không gian, ảo diệu vô cùng. Đại La Hỗn Nguyên Lực, dày cuồn cuộn.

Trên núi Tu Di, đã hoá sinh ba mươi ba thiên. Ba mươi ba thiên này, ở giữa một thiên, có tám thiên ở tứ phương, kế ba mươi ba thiên. Trong mỗi một thiên quốc, đều có một loại cảnh giới. Ba mươi ba thiên này, phân biệt gọi là Thiện Công Đường Thiên, Sơn Phong Thiên, Sơn Đính Thiên, Hỉ Kiến Thành Thiên, Bát Tư Tha Thiên, Câu Trá Thiên, Tạp Điện Thiên, Hoan Hĩ Viên Thiên, Quang Minh Thiên, Ba Lợi Da Đa Thiên, Ly Hiểm Ngạn Thiên, Cốc Nhai Ngạn Thiên, Ma Ni Tàng thiên, Thi Hành Thiên, Kim Điện Thiên, Man Hình Thiên, Nhu Nhuyễn Thiên, Tạp Trang Nghiêm Thiên, Như Ý Thiên, Vi Tế Hành Thiên, Âm Nhạc Thiên, Uy Đức Luân Thiên, Nhật Hành Thiên, Diêm Ma Na Sa La Thiên, Liên Hành Thiên, Ảnh Chiếu Thiên, Trí Tuệ Hành Thiên, Chúng Phân Thiên, Mạn Đà La Thiên, Thượng Hành Thiên, Uy Đức Nhan Thiên, Uy Đức Diễm Luân Quang Thiên, Thanh Tịnh Thiên.

Ba mươi ba thiên, trong mỗi một thiên, đều đại biểu một loại tu vi trình tự. Trong Niết Bàn, có người chưa đủ thần thông, mà nguyện ý làm tu hành giả, có thể ở tầng thứ nhất Thiện Pháp Thiên. Ở trong Thiện Công Đường Thiên này, thu được một tầng công pháp tu luyện.

Nếu người này tu luyện thành công, có thể tiến một tầng tiến nhập Sơn Phong Thiên tu luyện. Cứ vậy mà lên, không ngừng bay lên, cuối cùng tiến nhập ba mươi ba trọng Thanh Tịnh Thiên. Trong Thanh Tịnh Thiên, Tu Di giới chủ trấn thủ trong đó, quản hạt ba mươi ba thiên.

Trên ba mươi ba thiên, một đoàn Đại La Hỗn Nguyên Lực, hoá sinh ra nhất phương thiên địa, là Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên này, rơi xuống Huyền, Nguyên, Thủy tam khí. Tam khí này, lại tạo ra tam đại cảnh thiên.

Một là Thanh Vi Thiên, gọi Ngọc Thanh Cảnh, thủy khí tạo thành; hai là Vũ Dư Thiên, gọi Thượng Thanh Cảnh, Nguyên Khí tạo thành; ba là Đại Xích Thiên, gọi Thái Thanh Cảnh, huyền khí tạo thành.

Nhất thời, Dương Lăng trong lòng hiểu ra, lẩm bẩm: "Thì ra là thế!"

Chương 733: Tru Kiếm Tiên.

Hắn nhất thời minh bạch, Tam Thanh Cổ Hoàng chi hào, nguyên tự Tam Thanh Cảnh. Thái Thanh Cảnh, phàm nhân thăng tiên chi cảnh; Thượng Thanh Cảnh, tiên lưu thăng chân chi cảnh; Ngọc Thanh Cảnh, chân lưu nhập thánh chi cảnh. Trong ba mươi ba thiên chứa nhiều sinh linh tu sĩ, ngày sau có thể lần lượt tiến nhập Thái Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh, phân biệt thành Tiên, thành Chân, thành Thánh.

Tiên, Chân, Thánh, lần lượt đề thăng lên ba loại cảnh giới. Đương nhiên, hiện nay mà nói, Dương Lăng bản thân tu vi còn chưa viên mãn, tam đại cảnh thiên này, còn không thể hoàn toàn chịu tải, cần phải không ngừng hoàn thiện.

"Cửu đại thánh tộc trong lực lượng, chất chứa chín loại tiên thiên khí tức. Chín loại tiên thiên khí tức, hợp làm một, từ đó nhất khí hóa tam thanh. Tam Thanh đại thế giới bản chất, đều ở chỗ này!" Ý nghĩ chợt loé lên, Dương Lăng cảm giác toàn bộ Tu Di Niết Bàn bỗng nhiên chấn động, hàng tỉ quang khí bốc dựng lên.

Giờ này khắc này, Dương Lăng đệ nhất đại chí nguyện to lớn, đem chúng sinh mười ức thế giới, đều nạp Niết Bàn, rốt cục thực hiện. Trong Thánh Quang đại thế giới người trong mười ức thế giới, ngày sau có thể vào Niết Bàn này, hưởng thụ tất cả hứa hẹn trong chí nguyện to lớn của Dương Lăng.

"Ầm ầm long!"

Một đạo quang vựng thần thánh uy nghiêm, xuất hiện sau đầu Dương Lăng, hóa thành thực chất. Hai đạo quang vựng khác, là hai đại chí nguyện to lớn chưa thể thực hiện, hôm nay còn chưa thực hiện được. Trong quang vựng này, chất chứa vô thượng uy năng, đem một cổ lực lượng to lớn, gia trì đến trên người Dương Lăng.

Lúc này, Dương Lăng mới tính là chân chính hưởng thụ được chỗ tốt do nguyện lực mang đến. Thánh Quang đại thiên, thập ức thế giới, vô lượng chúng sinh, vô cùng nguyện lực, hoàn toàn gia trì trên thân Dương Lăng. Lúc này, quanh thân hắn phóng xuất ra hào quang trang nghiêm không gì sánh được, chiếu khắp thập phương thượng thập, chư thiên thế giới.

Đại La Hỗn Nguyên Lực, hóa thành Tam Thanh thế giới, Dương Lăng linh đài lực, cũng gọi là Tam Thanh tiên lực. Tam Thanh tiên lực này, chính là Đại La Hỗn Nguyên Lực, kết quả sau khi nhất khí hóa Tam Thanh, tam tam diễn sinh, phẩm chất, còn trên Đại La Hỗn Nguyên Lực.

Trong Nữ Oa Cung, Dương Lăng mở hai mắt, dưới chân sinh ra mười hai đóa liên hoa, đỉnh đầu ba vòng quang vựng, mỗi bước đi ra, đất mọc kim liên, đỉnh đầu xuất hiện các loại phi thiên, nữ tiên huyễn ảnh, xuy nhạc sái hoa, hương khí tràn ngập.

Chung quanh, có kim giáp thần linh, hộ pháp già lam, hoàng kim lực sĩ, thập phương thổ địa, tự động hiện thân bảo vệ.

Những ... dị tượng này, đều là Dương Lăng thu hoạch được Đại Phúc báo hiển hiện, chúng sinh nương theo, có hộ pháp diệu hiệu.

Dương Lăng bấm tay bắn ra, Nữ Oa Cung hơi bị rung động, hắn cảm giác được, trong cơ thể Tam Thanh tiên lực, từ một ức đấu, tiêu thăng tới một nghìn ức phương. Nói cách khác, hôm nay Dương Lăng, đã đạt được Chân Tiên cực hạn tu vi.

Dù là gặp phải Thượng Tiên, bằng vào một thân bản lĩnh, Dương Lăng cũng có thể chiến một trận, mà không cần đem Hồn Độn Thú xuất ra.

Nữ Oa bị kinh động, đi ra quan khán, nhìn thấy Dương Lăng tu vi đại trướng, vui vẻ nói: "Hài nhi tư chất tốt, ngày sau cơ hội thành công sẽ đại tăng!" Nguyên lai, bất tri bất giác, một tháng thời gian đã trôi qua.

Dương Lăng nói: "Mẫu Tôn chờ một chút." Hắn từ trong Hồn Độn Thú, lấy ra một thanh Hồn Độn Kiếm Thai. Hồn Độn Kiếm Thai này, kỳ thực vẫn chưa thành thục, trong đó Hồn Độn Kiếm, chưa xuất thế.

Hồn Độn Kiếm Thai vừa ra, bị Dương Lăng khẩn khẩn nắm trong tay, giãy dụa cũng không được. Một nghìn ức phương tiên lực, hắn đã có thể hoàn toàn chế phục kiếm thai.

Nữ Oa hơi bị hoảng sợ: "Hồn Độn Kiếm Thai! Hài nhi, ngươi muốn làm gì?"

Dương Lăng cười nói: "Hài nhi lúc này còn chưa có một kiện binh khí hợp tay, muốn tạm thời tạo ra một kiện vũ khí." Nói xong, hắn lấy ra Tiên Thiên Sát Phù trong Tru Kiếm Tiên Phù, cùng đem án nhập trong kiếm thai. Đồng thời, há mồm phun ra một ngụm tiên khí.

Cổ tiên khí này, không phải chuyện đùa, tên là Tam Thanh tiên khí, trên trời dưới đất, chỉ có cực số ít mấy người như Dương Lăng mới có.

Tiên khí nhất thời đái nhập trong đó, kiếm thai phóng xạ ra hàng tỉ hào quang. Dương Lăng trong tay xuất hiện một tòa pháp trận, cũng thi triển "Đạn Chỉ Thiên Niên" thủ đoạn. "Đạn Chỉ Thiên Niên " này, là hắn từ trong tinh thuật "Tử Vong Tuyệt Địa" diễn biến ra, nhưng lại càng tuyệt diệu.

Với thực lực Dương Lăng lúc này, đã có thể khống chế thời gian biến hóa, áp súc không gian.

Kiếm thai ngay trong tay Dương Lăng, bắn ra chỉ trong chốc lát vượt qua nghìn năm. Ở giữa đó, nó từ trên người Dương Lăng, hấp thu đại lượng Tam Thanh tiên lực. Kinh qua tiên lực nuôi nấng, kiếm thai dần dần thành thục, đồng thời cùng Dương Lăng trong lúc đó có một tia tâm thần cảm ứng.

Ngay từ đầu, trong ý niệm kiếm thai, cực lực bài xích tâm thần Dương Lăng. Nhưng dần dần, nó chấp nhận Tam Thanh tiên lực Dương Lăng dành cho nó, đối với nó rất có bang trợ, loại bài xích này dần dần biến mất. Cuối cùng, hoàn toàn tiếp nhận Dương Lăng.

Khoảng chừng mười cái hô hấp, Dương Lăng lộ ra vẻ cười khổ, bởi vì hắn cảm giác, trong cơ thể Tam Thanh tiên lực tiêu hao một lượng lớn, cái vào chẳng bằng cái ra.

"Xem ra, kiếm thai hôm nay không thể xuất thế."

Đúng lúc này, Nữ Oa lại phất tay phóng xuất một kiện tiên thiên linh bảo, cư nhiên là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Kim Đấu vừa ra, Dương Lăng lấy làm kinh hãi: "Mẫu Tôn, vật ấy sao ở trong tay ngươi?"

Hỗn Nguyên Kim Đấu "Hắc hắc" cười: "Bà vốn là là chủ nhân của ta, có cái gì kỳ quái đâu? Cái lão quỷ kia, cư nhiên dám động tay động chân vào ta, thực sự là đáng trách!"

Nguyên lai, Hỗn Nguyên Kim Đấu này, hồi lâu trước đây đã bị Nữ Oa thu phục. Sau đó, Hỗn Nguyên Kim Đấu bị Tam Thanh đại thế giới, Bảo Cơ Sơn Linh Cơ Đại Tiên đoạt được. Linh Cơ Đại Tiên này, rất có dã tâm, muốn thông qua Hỗn Nguyên Kim Đấu liệp sát cửu đại thánh tộc, từ đó lấy ra lực lượng, dùng để luyện chế một loại binh khí.

Chỉ là, Nữ Oa cảm ứng được Hỗn Nguyên Kim Đấu lúc bị bắt, dưới cơn giận dữ, nhập vào Tam Thanh thế giới đoạt lại Kim Đấu. Nữ Oa thực lực, còn trên Linh Cơ Đại Tiên, đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu không có như vậy, Dương Lăng ngày trước giết người của Linh Cơ Đại Tiên, đã sớm khiến cho Linh Cơ Đại Tiên chú ý, tìm tới cửa.

Vì thế Dương Lăng có thể lên đường bình an, người của Linh Cơ Đại Tiên bị thương, vô pháp đến đây trả thù, nếu không Dương Lăng tuyệt sẽ không thái bình vô sự như vậy.

Nữ Oa cười nói: "Hài nhi, vi mẫu tuy rằng không thường đến Tam Thanh đại thế giới, nhưng ở bên đó cũng hơi có chút danh tiếng." Nói xong, đem Hỗn Nguyên Kim Đấu vừa phóng, nhất thời, chín cổ lực lượng đả tới hướng Dương Lăng, cư nhiên đều là cửu đại thánh lực.

Cửu loại thánh lực này, Linh Cơ Đại Tiên nhiều lần phạm hiểm, tiêu hao gần trăm năm thời gian mới sưu tập được. Nữ Oa vì thế lúc đầu không ra tay, đó là muốn mượn tay Linh Cơ, sưu tập lực lượng cửu thánh tộc, tạm gác lại sau này để sử dụng

Không nghĩ, hôm nay tiện nghi cho Dương Lăng.

Dương Lăng mừng rỡ, Hồn Độn Thú há mồm vừa nuốt, đem cửu loại lực lượng tất cả đều ăn. Sau đó, cửu loại lực lượng, phân biệt tiến nhập cửu đại lĩnh vực, rồi chuyển hóa sang Tam Thanh tiên lực.

Linh Cơ sưu tập lực lượng rất nhiều, hoàn toàn cũng đủ cho Dương Lăng chi dùng. Chỉ thấy, lòng bàn tay hắn kiếm thai kia phóng xuất quang mang càng ngày càng sáng. Đột nhiên trong lúc đó, trong quang mang, bạo bắn ra, trong đó lao ra một đạo bạch quang, um tùm sâm nhiên, sát khí vô biên, Nữ Oa cũng cả kinh xa xa thối lui.

Nữ Oa Cung càng "Oanh" một tiếng, hóa thành nát bấy, toàn bộ Thần Giới hơi bị run rẫy. Chư Thần Vương, Thần Đế tất cả đều cảm ứng được, mặt lộ vẻ đại kinh khủng, đều tới kiểm tra xem xảy ra chuyện gì.

Bạch quang này, hóa thành một thanh trường kiếm, hào quang vạn đạo, sát khí che trời, đầy khoảng không chạy một vòng. Lúc đến chỗ nào, thời không đều hỗn loạn, quỷ kinh thần kỵ, thiên đạo bất dung.

Nữ Oa vội vàng nói: "Hài nhi, mau thu lại nó, bằng không sẽ mắc lấy sai lầm."

Dương Lăng thân thủ vừa chỉ, trường kiếm hạ xuống, hóa thành một gã niên thiếu mi thanh chỉ tú, đứng ở bên cạnh hắn, khuôn mặt lãnh túc.

Dương Lăng cười nói: "Hảo kiếm! Cùng với Tru Kiếm Tiên đồ có liên quan,vậy ngươi là Tru Kiếm Tiên!

Chương 734: Xác định tam giới.

Tru Kiếm Tiên, là tiên thiên huyền bảo, đã được Dương Lăng dùng Tam Thanh Tiên Lực tế luyện. Tiên thiên huyền bảo, có oai năng Kim Tiên, được Dương Lăng hắn, thực lực cùng lực phòng ngự, đạt được đề thăng chưa từng có.

Nữ Oa tán thán nói: "Hài nhi, ngày sau, ít có người có thể làm bị thương ngươi."

Dương Lăng mỉm cười: "Còn phải đa tạ Mẫu Tôn tương trợ."

Nữ Oa nói: "Việc này không nên chậm trễ, Ma Giới đại quân đã chạy đến rồi, chúng ta nhanh đi." Bà vung tay hữu lên, cùng Dương Lăng song song biến mất.

Hai người đi không lâu, không gian Thần Giới đột nhiên hé mở, khe này ngang dọc trăm vạn dặm, hàng tỉ ma binh, ma tướng từ trong đó lao ra. Mà Thần Giới nhất phương, cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng, hai bên đều có người tài ba, nhất thời nỗi lên chém giết.

Nhưng thấy sát khí cuồn cuộn, vô số ma, thần đấu cùng một chỗ, trong nháy mắt mỗi một phía, đều có thần, ma ngã xuống. Ma Giới nhất phương, một tôn ma đầu, hai đầu bốn cánh tay, hai cái khuôn mặt, vừa hung ác, vừa cười nhạo.

Ma đầu này, là một gã Chí Tôn Thánh Ma, tu vi Thượng Tiên trình tự. Mà trong quần ma, loại ma đầu tu vi này, không dưới mười người.

Thần Giới nhất phương, trên Thần Tiên Bảng chứa nhiều thần nhân, cùng với chứa nhiều Thiên Thần, lực lượng cũng tương đối khả quan.

Bất quá, Thần Giới nhất phương, hiển nhiên khuyết thiếu chính là một nhân vật đủ cường đại. Trái lại Ma Giới, đã có một vị Nguyên Thủy Ma xuất hiện. Nguyên Thủy Ma này, chính là nhân vật Kim Tiên trình tự, uy năng vô biên. Hắn vừa xuất hiện, Thần Giới quần chúng tỏ vẻ sợ hãi.

Nhưng Nguyên Thủy Ma này tịnh không ra tay, chỉ là lãnh lạnh nhìn xem, như chúng nhân là con kiến hôi vậy.

Thần Đế quát to: "Cực Lạc Đại Đế! Ngày trước ma, thần lưỡng giới có minh ước, ngươi há có thể bội ước?"

Nguyên Thủy Ma này, cư nhiên là trong thái cổ chân nhân, tu luyện ma đạo Cực Lạc Đại Đế.

Cực Lạc Đại Đế, chân đạp mười hai đóa ma liên, thần tình uy vũ trang nghiêm, chiều cao ba vạn trượng, ngồi ngay ngắn trong hư không, hắn thản nhiên nói: "Thần Giới bị diệt, Ma Giới trường tồn." Thân thủ một trảo, Thần Đế liền bị bắt ở trong tay, hôi phi yên diệt.

Thần Đế vừa chết, Thần Giới đại loạn, tổ chức chống lại trở nên không trật tự hỗn loạn, không bao lâu, đại lượng Thiên Thần bị chém giết. Sát Thần, Chiến Thần, lĩnh đạo các đội nhân mã, liều mạng chống đở, nhưng đại thế đã mất, đã không thể kiên trì được lâu.

"Thái Tôn nói, Thần Giới có thể vượt qua kiếp nạn này!" Một Thiên Thần cả tiếng nói.

Vừa dứt lời, Cực Lạc Đại Đế đột nhiên nhíu mày, tại phía trước hắn, xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân này, cao quan cổ phục, mặt mỉm cười. Người này vừa xuất hiện, Cực Lạc Đại Đế cười nói: "Trán Quang, ngươi tới xem náo nhiệt sao?"

Trán Quang Đại Đế nói: "Cũng không phải ta không muốn giúp vui, mà môn hạ của ngươi, thời gian tới phải xuất ra ba vị Nguyên Thủy Ma."

Cực Lạc Đại Đế biến sắc: "Thế nào? Dương Cực Thiên muốn đánh chủ ý với ta sao?"

"Không sai, ta thân bất do kỷ, chỉ có thể mang ngươi tới Dương Cực Thiên." Trán Quang nói.

"Ngươi mang được ta đi sao?" Cực Lạc Đại Đế cười nhạt.

"Nhiều năm rồi không cùng ngươi tranh đấu, ai mà biết." Trán Quang Đại Đế tay áo vung lên, cùng Cực Lạc Đại Đế đồng thời biến mất.

Kể từ đó, Thần Giới cùng Ma Giới tranh đấu, tình thế có chuyển biến. Bất quá, Thần Giới lại không chiếm ưu thế, song phương chiến đấu bị vây trong trạng thái giằng co, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết.

Lại nói Dương Lăng cùng Nữ Oa trực tiếp tiến nhập Ma Giới, Ma Giới này rất quảng đại, không thua gì Thần Giới. Trong đó, đồng dạng có sơn thủy thảo mộc, chỉ bất quá, trong đó mỗi cây cỏ, mỗi trùng thú, đều tràn ngập ma tính.

Ngũ đại ma đầu, đã có Bổn Nguyên Cổ Ma trình tự, lúc tiến nhập Ma Giới, nhất thời sinh động lên. Dương Lăng thẳng thắn đem ngũ ma đầu phóng xuất ra, rồi hỏi: "Mẫu Tôn, hạ thủ thế nào đây?"

Mới nói còn chưa dứt, tiền phương ma khí bắt đầu khởi động, rất nhiều ma binh xuất hiện. Phía trước một gã ma đầu, ma khí um tùm, vừa nhìn đã biết là Chí Tôn Thánh Ma, cường giả Thượng Tiên trình tự.

"Thật lớn lá gan! Cư nhiên dám xông vào Ma Giới!" Ma đầu này trực tiếp quát mắng, không nói hai lời, chỉ huy quần ma vây sát đến.

Dương Lăng "Ha ha" cười: "Mẫu Tôn, những ... ma đầu này giao cho hài nhi!" Hắn phóng xuất Đại Nhật Diệt Ma Tháp, tháp này vừa ra, vô số sát quang xuất hiện. Dương Lăng lúc này thực lực cũng đủ cường, cũng cảm ứng được uy lực Đại Nhật Diệt Ma Tháp, là tiên khí cấp số Đại La.

Diệt Ma Tháp vừa ra, quần ma đều phát ra tiếng rít, thực lực yếu nhược, trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu thất không gặp. Cho dù Bổn Nguyên Cổ Ma cường giả, cũng bị Diệt Ma Tháp phát ra sát quang trấn áp.

"Đáng hận!" Ma đầu này giận dữ, hai tay vừa chà xát, hướng phía trước thổi tới, có mười vạn tám nghìn ma niệm hướng Dương Lăng cùng Nữ Oa trùng kích tới.

Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tung chưởng, hướng phía trước đẩy tới, sau đầu một vòng quang vựng tuôn ra một cổ trang nghiêm đại lực, rãi ra vạn đạo kim quang. Kim quang hướng phía trước trùng kích, trong nháy mắt đem ma niệm xua tan đi. Hắn tay phải một chiêu, Tru Kiếm Tiên rơi vào trong tay.

Tru Kiếm Tiên này, là Tiên thiên huyền bảo, có Kim Tiên thủ đoạn, nó vừa xuất hiện, vô số sát khí liền bức tản ra, quần ma sợ hãi.

"Sát!" Dương Lăng không nói hai lời, huy kiếm liền trảm.

Thương cảm cho Chí Tôn Thánh Ma, thật vất vả tu luyện tới thành tựu hôm nay rồi, há là đối thủ Tru Kiếm Tiên? Tru Kiếm Tiên này, phát ra một đạo kiếm quang sắc bén, khoảnh khắc đem hắn chém chết. Dương Lăng còn chưa dừng tay, phóng xuất Hồn Độn Thú, há mồm vừa nuốt, đem Chí Tôn Thánh Ma linh châu thế giới tàn phiến nuốt sạch. Hồn Độn Thú ăn một người, còn chưa hết hưng phấn, miệng lớn mở ra, ý muốn thôn phệ hết ma đầu, hé ra vừa hút trong lúc đó, chẳng biết mấy nghìn mấy vạn ma đầu thành mỹ thực của nó.

Nữ Oa cũng không ngờ tới thủ đoạn Dương Lăng hung mãnh như vậy, cười nói: "Hài nhi, chúng ta đi Ma Cung."

Lưu lại Hồn Độn Thú cùng ngũ đại ma đầu, Dương Lăng cùng Nữ Oa tiến nhập Ma Cung. Ma Cung, chính là hạch tâm Ma Giới, trong đó không chỉ có cao thủ tọa trấn, còn có rất nhiều tài nguyên, bảo vật Ma Giới từ trước cất kỹ.

Hai người nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến người Ma Cung. Người chưa tới, Ma Cung trong đại điện to lớn, liền lao ra hai đạo ma quang, hiện ra hai người, một nam một nữ. Nam tử tuấn dật bất phàm, nữ tử kiều mị vô song.

Bất quá, bọn họ lúc này đều là mặt trầm như nước, nữ tử nói: "Nữ Oa, ngươi không đi chống đở đại quân Ma tộc ta, chạy tới nơi này muốn chết sao?"

Ma nữ dám làm nhục Nữ Oa, Dương Lăng giận dữ: "Lớn mật!" Vung tay lên, Tru Kiếm Tiên chém ra.

Ma nữ chính là Ma Cơ, cũng là một vị Chí Tôn Thánh Ma, nàng thấy Tru Kiếm Tiên đến, cười lạnh một tiếng, bắt tay tạo ấn quyết, nhất thời năm đạo hắc quang phóng lên cao, ngạnh kháng đỡ lấy quang hoa Tru Kiếm Tiên.

"Nàng là Bổn Nguyên Ma Niệm sao?" Dương Lăng nhìn thoáng qua hắc quang, nhàn nhạt hỏi.

Nữ Oa nói: "Chính là nó."

Dương Lăng tâm niệm khẽ động, Hồn Độn Thú phá không mà đến, trong miệng bắn ra một lũ huyền quang, hướng Ma Cơ đánh tới. Hồn Độn Thú thực lực, kỳ thực không ở dưới Thượng Tiên, Ma Cơ nhìn thấy đầu mãnh thú này, không dám sơ ý, toàn lực ứng chiến.

Nữ Oa thì xuất thủ ngăn thanh niên nam tử, nói rằng: "Hài nhi, trong Ma Điện này, có nhiều bảo bối, ngươi sớm tới thu tóm đi."

Dương Lăng ứng tiếng đáp, giơ nắm tay lên, hung hăng hướng cung điện đánh tới. Hắn trong một quyền này, chất chứa lực lượng ba nghìn quyền, lực lượng mỗi một quyền, cao tới một nghìn ức phương. Ba nghìn quyền, thì lực lượng cao tới ba trăm vạn ức phương!

Như vậy lực lượng kinh khủng, "Oanh" một tiếng, trực tiếp phá nát phòng ngự cung điện. Toàn bộ Ma Giới, cũng hơi bị chấn động lên. Mà Ma Cung cũng bị mở ra một chỗ hổng, Dương Lăng độn vào trong đó.

Ma Cung, có thể nói là bảo khố của Ma Giới, trong đó chất chứa rất nhiều trân bảo. Dương Lăng đến đây, không có hảo tâm, thấy tốt, liền thu nhập trong túi, cái dùng không được, cũng một quyền đánh nát.

Hắn đích Tu Di Niết Bàn, ngang dọc quảng đại, trong Ma Cung gì đó tuy nhiều, nhưng cũng đều lấy sạch. Không quản đan dược, ma khí, tài liệu các loại, đều bị Dương Lăng thu lấy. Hắn làm ra sự tình bực này, tiền tiền hậu hậu, cũng không được mười cái hô hấp, liền đem Ma Cung quảng đại dọn sạch bách, rồi đi ra đối địch.

Hồn Độn Thú, nhất thời nửa khắc, cũng không bắt được Ma Cơ. Dương Lăng vừa nhìn mọi nơi, nghĩ thầm: "Trong Ma Giới này, đều đến từ chư đại thế giới, đến từ Tam Thanh đại thế giới, bị ma niệm lây nhiễm, có lỗi gì chứ? Nếu có thể đem ma niệm trong lòng bọn họ khu trừ, chẳng lẽ không phải là đại thiện sao?"

Lại nghĩ: "Chỉ là, những người này thân là ma đầu, trên người nghiệp lực sâu nặng, người thường độ không được bọn họ."

Nghĩ xong, Dương Lăng phóng xuất ra Tu Di Niết Bàn, quát to: "Ngày ta có vô thượng uy năng, phàm chúng sinh ở Cực Lạc Tịnh Thổ thành kính tín ngưỡng giả, sẽ không bị nghiệp lực quấn lấy, vĩnh ly khổ hải!"

Nhất thời, quanh thân hắn phóng xạ ra hàng tỉ kim quang, Tu Di Niết Bàn kéo dài đi ra, chiếm phần lớn Ma Vực. Trong Niết Bàn, có mỹ thực, cẩm y, yên tĩnh sinh hoạt, cùng với một cổ lực lượng không ngừng xua tan ma niệm trong quần ma.

Bên kia, Đại Nhật Diệt Ma Tháp uy năng dần dần thịnh lên, không ngừng tru sát ma đầu. Hai cái so sánh với nhau, càng ngày càng nhiều ma đầu, dũng mãnh tiến vào trong Tu Di Niết Bàn. Vừa vào ở giữa, nghiệp lực trên người bọn họ, đều được Dương Lăng thừa thụ, ma niệm trên người, cũng khoảnh khắc được Dương Lăng xua tan biến mất.

Nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên dám độ hóa người Ma Giới, hai gã Chí Tôn Thánh Ma giận dữ, cố tình muốn ngăn cản. Đáng tiếc hữu tâm vô lực, phân biệt bị Nữ Oa cùng Hồn Độn Thú ngăn trở.

Trong Ma Giới, có một vạn tám nghìn triệu ma đầu, số lượng rất nhiều, ngay cả Dương Lăng cũng khiếp sợ. Những ... ma đầu này, không ngừng mà vọt tới, tiến nhập Tu Di Niết Bàn. Bọn họ nghiệp lực, được Dương Lăng gánh chịu, bọn họ ma niệm, cũng được Dương Lăng trấn áp hoặc bị xua tan.

Bất tri bất giác, trong Ma Giới ma vật càng ngày càng ít, sau một tháng, đã bị Tu Di Niết Bàn trang hạ hết. Trong Tu Di Niết Bàn, hơn một vạn tám nghìn triệu tu sĩ tu vi bất phàm, thành kính mà tín ngưỡng Dương Lăng. Cảnh này khiến Tam Thanh Tiên Lực của Dương Lăng, từ một nghìn ức phương, tiêu thăng tới một vạn ức phương, đề thăng chín lần có thừa!

Đồng thời, Dương Lăng đại nguyện thứ hai, cũng tuyên cáo hoàn thành, sau đầu xuất hiện một vòng quang vựng có tính thực chất, trong đó chất chứa vô thượng lực lượng, gia trì trên thân Dương Lăng.

Đến tận đây, Dương Lăng hai đại chí nguyện to lớn, đã thành, hắn rõ ràng cảm giác được, trên người hơi nhẹ. Bất quá, khó nhất là cái đại nguyện thứ ba, hắn lúc này còn vô pháp hoàn thành.

Nhìn thấy trong Ma Giới đã mất ma đầu, Ma Cơ cùng nam tử đều là vừa sợ vừa kinh, Dương Lăng năng lực, vượt quá tưởng tượng của bọn họ

"Ha hả, các ngươi còn muốn giãy dụa sao?" Dương Lăng được chỗ tốt, cười một cái, tay vung Tru Kiếm Tiên. Kiếm kia huýt sáo dài một tiếng, kiếm quang tăng vọt thập bội, hướng phía trước trùng kích, đơn giản phá khai năm đạo ma niệm, đem Ma Cơ chém chết. Cùng lúc đó, Dương Lăng Đại Nhật Diệt Ma Tháp phóng lên cao, hướng một ... danh nam tử khác trấn áp xuống phía dưới. Tháp này chính là khắc tinh của ma đầu, nam tử này hét thảm một tiếng, gắt gao bị ngăn chặn. Dương Lăng vung tay, Tru Kiếm Tiên gào thét mà đến, đồng dạng cũng đưa hắn chém chết.

Hồn Độn Thú nhặt sẵn tiện nghi, trước sau đem linh châu Ma Giới hai người đều nuốt sống. Quái vật này liên tiếp ăn ba vị Chí Tôn Thánh Ma, tương đương với ăn ba thiên địa linh đài, thể hình cư nhiên trưởng thành lên mấy lần.

Trên thực tế, Hồn Độn Thú là còn nhỏ, tuy nói mấy năm nay đi theo bên người Dương Lăng, ăn rất nhiều đông tây, nhưng cũng không giá trị nên không đề cập tới. Nhưng hôm nay, ăn tươi ba gã ma đầu Thượng Tiên trình tự, đều là không phải chuyện đùa, đối Hồn Độn Thú mà nói, đều là đại bổ vật, có thể khiến nó lớn hơn rõ rệt thập phần.

Sau khi tru sát hai người này, Nữ Oa đột nhiên phóng xuất Hỗn Nguyên Kim Đấu. Không gian hơi chấn động, bà cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu hợp làm một, sát na trong lúc đó, cả người trở nên hư vô, một thanh âm truyền ra: "Hài nhi, hôm nay ta đã không còn tâm sự gì, vi mẫu muốn chứng Đại La quả vị, nội trong nghìn năm sẽ không ra ngoài. Việc Thần Giới, do ngươi xử lý, vi mẫu sẽ không làm khó ngươi. Mặt khác, thế gian này, Đại La quả vị chỉ có hai cái danh ngạch, ngươi nếu có năng lực, thì hãy tranh lấy một cái."

Dương Lăng cũng biết các khúc chiết trong đó, nói: "Mẫu Tôn yên tâm, việc này giao cho hài nhi đi làm."

Nữ Oa thân ảnh dần dần tiêu thất, chẳng biết đi đâu không gian nào tu luyện.

Nữ Oa vừa đi, Hồn Độn Thú ngụm lớn vừa hấp, đem năm đạo ma niệm không bị khống chế đều hút vào trong bụng. Ngũ đại Bổn Nguyên Ma Niệm, cùng Ma Giới có cùng một nhịp thở, lúc này bị Hồn Độn Thú tiêu hóa, Ma Giới nhất thời nỗi lên bất ổn định, tùy thời có khả năng tan vỡ.

Dương Lăng cảm ứng được, quát to: "Đi!" Mang theo Hồn Độn Thú cùng ngũ đại ma đầu, đi ra khỏi Ma Giới.

Ngay khi hắn ly khai không lâu sau, Ma Giới liền "Oanh" một tiếng, nổ tung, hóa thành hư vô.

Lại nói trong Thần Giới, Ma Giới cùng Thiên Thần Tộc giết chóc lẫn nhau, song phương đều tổn thất thảm trọng.

Lúc song phương ác đấu, Dương Lăng phản hồi Thần Giới, trước tiên tìm được Thần Tiên Bảng, tức Thiên Hoàng Ấn.

Thiên Hoàng Ấn, huyền vu trên không trung, uy thế đằng đằng. Ấn này, vuông vứt, thật lớn như núi cao.

Phục Hy lưu lại mười hai ngọc sách, trong ngọc sách thứ mười hai, giao cho Dương Lăng nhiệm vụ, là thiết phong thần thai, Đoạt Thiên Hoàng Ấn. Lúc này, hắn thực lực cũng đủ cường, rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Phía dưới Thiên Hoàng Ấn, biểu hiện ra năm mươi mai chân văn. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, năm mươi mai chân văn song song sáng ngời lên, trong nguyên thần hắn tồn tại chân văn hơi khẽ động, liền cùng Thiên Hoàng Ấn trong lúc đó có cảm ứng.

"Khởi!"

Dương Lăng hét lớn một tiếng, Thiên Hoàng Ấn đột nhiên rung động, chậm rãi thu nhỏ lại, hạ xuống lòng bàn tay Dương Lăng. Hắn đưa tay xóa đi, trên ấn ràng buộc ngàn vạn danh thần tiên, đều bị xoá tên, thu được tự do thân.

Các Thiên Thần trong ác đấu, cũng cảm ứng được chuyện Dương Lăng làm, chỉ bất quá, khẩn trương nguy cấp trước mắt như vậy, cũng bất chấp nhiều như vậy.

Dương Lăng tay trái nâng Thiên Hoàng Ấn, tay phải nâng Đại Nhật Diệt Ma Tháp, xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn nhìn tình hình chiến đấu, lúc này phóng xuất Đại Nhật Diệt Ma Tháp, song song đem Tu Di Niết Bàn mở ra. Thủ đoạn này, khiến quần ma vô pháp chống đối, đều tiến nhập trong Niết bàn.

Mười tên Chí Tôn Thánh Ma vừa sợ vừa giận, trong đó một ma đầu phóng xuất một đạo kiếm quang, hướng Dương Lăng chém giết tới. Kiếm quang kia uy lực bất phàm, là kiện ma khí Đại La cấp số. Chỉ thấy đằng đằng hắc quang, lành lạnh đánh tới, đến chỗ nào, ma, thần đều kinh sợ né tránh.

Dương Lăng không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng. Sau đầu bay ra một đạo kiếm quang, cũng là Tru Kiếm Tiên phát động. Tru Kiếm Tiên quang càng hung mãnh, một mảnh kiếm quang sáng trắng vừa trùng kích tới, trực tiếp đem hắc quang nghiền nát, tiến lên nhất nhiễu, đem người nọ chém giết, quần ma đều kinh hãi.

Dưới một chiêu này, liền nhìn ra cấp bậc đồng nhất Tiên thiên huyền bảo cùng Đại La cấp số pháp khí có khác biệt. Tru Kiếm Tiên, có thể một chiêu phá địch, đây là ưu thế cùng uy lực của tiên thiên pháp khí.

Còn lại chín tên Chí Tôn Thánh Ma thấy uy lực Tru Kiếm Tiên, đều tâm sinh ra sợ hãi. Song song, bọn họ cũng biết Ma Giới đã không còn nữa tồn tại nữa, Cực Lạc Đại Đế lại chẳng biết tung tích. Giờ này khắc này, mọi người đều làm ra quyết định đồng dạng.

"Lui!"

Đánh nhau cũng vô ích, không bằng thối lui.

Chín tên Chí Tôn Thánh Ma, cùng Bổn Nguyên Cổ Ma tàn dư, phá vỡ không gian, trực tiếp hướng Tam Thanh đại thế giới chạy đi. Sau này không có Ma Giới, bọn họ chỉ có thể ở lại Tam Thanh đại thế giới, sáng tạo thế lực.

Ma Tộc rút đi, Dương Lăng đột nhiên phóng xuất Đại La Tru Thần Tháp, chúng Thiên Thần đều kinh sợ. Sát Thần đi ra, quát lên: "Dương Lăng! Ngươi muốn làm gì?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ngày trước các ngươi nô dịch Bàn Cổ chúng sinh, niệm tình thể diện Mẫu Tôn, ta không giết các ngươi. Nhưng cũng không có thể tiện nghi cho Thiên Thần Tộc." Dứt lời, trong tay Thiên Hoàng Ấn đột nhiên hóa thành lưu chất, rót vào trong Thần Giới.

Thần Giới hạch tâm, chính là Thế Giới Chi Nguyên. Thế Giới Chi Nguyên bị Thiên Hoàng Ấn tìm thấy được, hai cái dung nạp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Cùng lúc đó, Thế Giới Chi Nguyên bị thu nạp lực lượng đặc thù, cũng trong nháy mắt phóng xuất ra.

Toàn bộ Bàn Cổ Giới, đều phát sinh dị biến.

Trong Địa Hoàng Giới, chư tu sĩ đều kinh động. Bọn họ cảm giác được, Địa Hoàng Giới đang không ngừng trầm xuống. Trong Địa Hoàng Giới, Nhân Hoàng Ấn phóng xạ ra vạn đạo quang mang, phóng lên cao, phá giới xuất ra, xuất hiện ở nhân gian.

Địa Hoàng Giới trầm xuống, dung nhập trong đại địa, tự thành nhất giới, xưng Địa Giới. Nhân Hoàng Ấn nhập thế gian, định nhân luân bách luật, thành Nhân Giới. Thiên Hoàng Ấn dung hợp Thần Giới cùng Thế Giới Chi Nguyên, thành tựu Thiên Giới.

Thiên, Địa, Nhân tam giới, hầu như tại trong nháy mắt hình thành. Đây là Dương Lăng vận dụng đại uy năng, mượn uy lực tam ấn, hành thiên địa tạo chi công.

Thần Giới, tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng các Thiên Thần đều cảm giác được, Thần Giới, đã không hề là cái Thần Giới kia rồi. Trên thực tế, lúc này Bàn Cổ Giới, phân chia ra tam giới. Tam giới đều có thể dung nạp cường giả.

Phải biết trong Bàn Cổ Giới này, có Thế Giới Chi Nguyên, có Hồn Độn Châu, nó cùng với hơn ba nghìn thế giới đều không giống nhau.

Trong Thiên Giới, một tòa đài cao chậm rãi mọc lên, trên đài này, một tòa cự Bi thẳng đứng. Trên Bi cũng không chữ viết.

Tay Dương Lăng chỉ vào cự bi: "Toàn bộ Thiên Thần, đều phải ghi danh trên Bi, làm Thiên Giới chi thần." Dứt lời, Dương Lăng Chí Thánh Tiên Quân phân thân xuất hiện, cao giọng nói: "Từ nay đến ngày sau, ta sẽ đứng đầu Thiên Giới!"

Chư thần giận dữ, một trong ngũ đại Chiến Thần quát to: "Dương Lăng! Ngươi khinh người quá đáng!"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Các ngươi đăng thai thành thần, ngày sau chưởng quản vận chuyển tinh thần, tứ quý biến hóa, nhân gian trật tự, có cái gì không tốt chứ? Ngày sau, có ta bảo vệ Bàn Cổ Giới, các ngươi suốt đời vô ưu vô lự, có gì không thích hợp chứ?"

Mọi người rơi vào trầm tư.

Dương Lăng nói: "Mặc kệ các ngươi có đáp ứng hay không, ta đã có quyết định này, các ngươi nếu không phục, cũng có thể đi ra khiêu chiến. Nhưng có một câu, tuy nễ mặt mũi Mẫu Tôn, nhưng Đại La Tru Thần Tháp thì có thể giết người!"

Chúng thần nghe hắn nói ngoan độc, cũng không dám nhiều lời.

Dương Lăng quát to: "Đừng do dự nữa, lên đài, ghi danh!"

Chúng Thiên Thần biết, trước mắt cái người này, có Tru Kiếm Tiên, có Tru Thần Tháp, có một thân tu vi sâu xa rất khó hiểu, bọn họ tuyệt đối đấu không lại. Huống hồ, đây là kiếp nạn Thần Giới, tránh né cũng tránh không khỏi, chỉ có thể nhận lấy.

Vì vậy, lục tục có Thiên Thần chủ động leo lên.

Đài này, tên gọi Phong Thần Thai, có thể đem sinh mệnh lạc ấn người lên đài ghi lại xuống, rồi cùng thiên luật dung hợp cùng một chỗ, chưởng quản mọi sự vụ trên bầu trời.

Đệ nhất danh Thiên Thần lên Phong Thần Thai, nhất thời, trên cự bi xuất hiện nhóm chữ viết: Thiên Giới Lôi Thần Linh Cảm Ngưỡng.

Sau đó, Vũ Thần Lợi Sư Phỉ, Phong Thần Bá Hải Ích v…v…, đều đăng tên trên đó.

Thượng có Thiên Giới, hạ có Địa Giới, trung có Nhân Giới, Dương Lăng một ý niệm phân chia nhất giới. Địa Giới quan môn mở rộng ra, trong đó tu sĩ bị tống xuất, trực tiếp tiến nhập trong Thiên Giới.

Những ... tu sĩ này mới vào Thiên Giới, chỉ cảm thấy phong cảnh so với Địa Giới còn muốn tốt hơn gấp trăm lần, tất cả đều vui mừng.

Mà lúc này, Dương Lăng vận chuyển Tam Thanh Tạo Hóa chi diệu, ngón tay điểm trúng Chí Thánh Tiên Quân. Tiên Quân này chia ra làm tam tôn, một tôn lưu ở Thiên Giới, làm Thiên Hoàng, một tôn xuống nhân gian, làm Nhân Hoàng. Một tôn nhập địa, thành Địa Hoàng.

Từ đó, Bàn Cổ Giới tam giới định lập, chúng sinh linh sinh hoạt, tạo một cuộc sống mới.

Chương 735: Hỗn Loạn Tiên Vực.

Tam giới đã định, Tam Hoàng trì thế, Dương Lăng đã không có cần phải lưu lại, lúc này ly khai Bàn Cổ Giới, trở về Tam Thanh đại thế giới.

Lúc này Dương Lăng, xưa đã đâu bằng nay, một vạn ức phương Tam Thanh Tiên Lực, có thể khiến hắn có thể cùng Thượng Tiên đánh một trận. Hơn nữa trong tay có một kiện tiên thiên huyền bảo, Tru Kiếm Tiên, có thể nói, Tam Thanh đại thế giới, hắn có thể tự do tung hoành.

Bất quá, Dương Lăng đối với mình có nhận thức rõ ràng, thực lực tuy rằng cực đại đề thăng, nhưng hắn còn không có chân chính cường đại. Trở lại Tam Thanh đại thế giới, Dương Lăng ở trong tinh không, tuyển chọn một cái không gian, chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian.

Với thực lực Dương Lăng lúc này, có thể dễ dàng mở ra một cái không gian, sau đó ẩn thân trong đó.

Bất quá, Dương Lăng mới tại trong không gian không bao lâu, trong tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạt: "Ngươi là Lý Thái Chân chuyển thế Dương Lăng?" Một gã bạch y vũ sĩ xuất hiện trên không trung, chính là Linh Vũ.

Dương Lăng ánh mắt chợt lóe: "Ngươi là ai?"

Linh Vũ thản nhiên nói: "Bạch Hưng muốn cho ta giết ngươi, khiến cho ngươi ta hai người cùng lưỡng bại câu thương, bất quá ta đơn giản không giết người. Hôm nay, ta liền đem ngươi đưa vào Hỗn Loạn Tiên Giới, có thể đi ra hay không, thì phải xem tạo hóa của ngươi."

Dứt lời, tay phải Linh Vũ vừa áp xuống, Dương Lăng cảm giác như thiên toàn địa chuyển trời đất quay cuồng, trong khoảnh khắc tiến nhập một cái thế giới lạ lẫm.

Phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh không gian hôn ám, linh khí cực kỳ loãng, căn bản không giống như là Tiên Giới. Bất quá, Dương Lăng lại nhận biết, nơi đây chính là Hỗn Loạn Tiên Giới.

Tiên Giới quảng đại vô biên, do vô số tiên vực liên hợp mà thành, kiến tạo trên thuần dương chi hải. Bất quá, tại đông đảo tiên vực trong lúc đó, trong Tiên Giới quảng đại, đã có một khối địa phương đặc biệt, gọi là Hỗn Loạn Tiên Vực.

Chủ nhân hạch tâm linh đài Hỗn Loạn Tiên Vực, vốn là một vị Đại La Kim Tiên, nhưng chẳng biết nguyên nhân vì sao, vị Đại La Kim Tiên kia biến mất, hoặc là ly khai Tiên Giới, hoặc là bị đại năng trấn áp. Cái này dẫn đến Hỗn Loạn Tiên Vực liền không có chủ nhân, nên có tình thế hôm nay.

Vị trí bản thân Hỗn Loạn Tiên Vực, là địa vực trong Tiên Giới không ổn định nhất, hơn nữa hạch tâm linh đài chủ nhân, tu luyện cũng là Hỗn Loạn Đại Đạo. Vì thế, Hỗn Loạn Tiên Vực có danh như nghĩa, là một chỗ hỗn loạn.

Phàm tu sĩ tiến nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, trừ phi thực lực cường đại mới có thể mạnh mẽ phá vỡ ràng buộc của Hỗn Loạn Tiên Vực, bằng không mà nói, sẽ trọn đời không thể ly khai nơi đây. Nói cách khác, Hỗn Loạn Tiên Vực, là một địa phương cho phép vào mà không cho phép ra.

Dương Lăng mấy đời trước, cũng biết Hỗn Loạn Tiên Vực tồn tại, chỉ là hắn chẳng bao giờ qua nơi đây. Lúc này, vừa vào đây, hắn liền cảm giác được không gian trong tiên vực bị vây trong trạng thái hỗn loạn, hắn bằng vào thực lực hiện nay, căn bản không có khả năng ly khai nơi đây.

"Muốn ly khai Hỗn Loạn Tiên Vực, phải có tu vi tiếp cận Đại La Kim Tiên." Hắn trong lòng nghĩ, "Gã Linh Vũ kia dùng biện pháp gì, đem ta tống đến nơi đây?"

Trong Tiên Giới, có một mảnh tiên vực, tên gọi Linh Tâm Tiên Vực. Lúc này, Linh Vũ cùng Vạn Kiếm đạo nhân cùng ngồi, hắn cau mày không nói lời nào. Vạn Kiếm đạo nhân "Ha hả" cười: "Bạch Hưng đồ ngu, cho rằng có thể mượn lực lượng của ngươi diệt trừ Dương Lăng!"

Linh Vũ cười khổ: "Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta sợ đã đối với Dương Lăng hạ thủ rồi." Dừng một chút, "Nhưng hôm nay ta đem hắn đưa vào Hỗn Loạn Tiên Vực, nói không chừng ngày sau người này phải ghi hận ta."

Vạn Kiếm đạo nhân khoát khoát tay: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đứng ra giải thích. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, bị Dương Cực Thiên chôn dấu một quả mầm móng hỗn loạn. Loại mầm móng này một khi nảy sinh, Tiên Giới sẽ đổ nát. Tiên Giới mấy vị Đại Tiên Tôn cùng nhau suy tính qua, muốn phá giải hỗn loạn mầm móng này, nếu không phải Dương Lăng xuất thủ là không thể."

"Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vị tất là siêu việt hơn ngươi ta, vì sao lại tuyển hắn?" Không giải thích được.

Vạn Kiếm đạo nhân "Hắc hắc" cười một tiếng: "Ngươi chỉ nhìn được thực lực hắn hôm nay, nhưng không thấy được thực lực ngày sau của hắn. Ngươi xem tiếp đi, ngày sau Dương Lăng tất sẽ cho ngươi thất kinh. Dương Cực Thiên âm mưu, trong lòng chúng ta biết rõ ràng, cũng không thể phản kháng. Nếu như Dương Lăng có thể đứng ra, sẽ có vài phần cơ hội."

"Các ngươi mà tính được, thì Dương Cực Thiên cũng vậy sẽ tính được." Linh Vũ nói.

Vạn Kiếm đạo nhân: "Ngươi lẽ nào quên, Hỗn Loạn Tiên Vực có thể che đậy tất cả suy tính. Dương Lăng một khi tiến nhập, sẽ không có người nào có thể nhìn thấy được tương lai hắn."

Linh Vũ chợt nói: "Như vậy, Dương Lăng có thể an toàn tại Hỗn Loạn Tiên Vực mà lớn mạnh, thẳng đến khi hắn có thể khiêu chiến Dương Cực Thiên."

Vạn Kiếm đạo nhân: "Có thể hay không khiêu chiến Dương Cực Thiên, ai cũng không biết, hắn chỉ là có vài phần cơ hội mà thôi. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, đủ loại cường giả, hắn có thể sống sót được mới tính là có thể."

Linh Vũ: "Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, ta có một gã đệ tử, tên là Phiêu Tiên Tử, sẽ giúp hắn thành sự."

Vạn Kiếm đạo nhân ngưng giọng: "Dương Cực Thiên cũng phái người trông coi mầm móng hỗn loạn, Dương Lăng muốn thành công, tuyệt không dễ dàng." Trước mặt Dương Lăng xuất hiện một nữ tử, dung mạo tú lệ, nàng dịu dàng thi lễ: "Dương Lăng quý khách, sư tôn lệnh cho ta đến đây tiếp đãi."

"Ngươi là ai?" Dương Lăng nhíu mày hỏi, hắn phát hiện, nữ tử này là tu vi cửu phẩm Cao Tiên, thực lực yếu kém.

Nữ tử cười nói: "Tiểu tiên Phiêu Phiêu, người ta gọi là Phiêu Tiên Tử, một thành viên phổ thông trong Hỗn Loạn Tiên Vực.

"Linh Vũ đem ta tống đến tận nơi đây, rốt cuộc là có cái ý đồ gì?" Dương Lăng lạnh lùng hỏi.

Liễu Phiêu Phiêu cười nói: "Sư tôn ta nói, ngươi trước hết đem bản thân thực lực đề thăng, mới có tư cách biết được nguyên nhân."

Dương Lăng cười nhạt.

Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng thở dài: "Sư tôn nhà ta nói, ngươi là một người có đại cơ duyên, không ai nguyện ý muốn đắc tội. Người làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ?" Dương Lăng không giải thích được.

"Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sư tôn ngày sau sẽ nói rõ." Liễu Phiêu Phiêu nói.

Dương Lăng cảm giác được, với thực lực hắn lúc này, căn bản ra không được tiên vực này. Hắn tư tự vừa nghĩ, hỏi: "Linh Vũ tiên vực này, có những người nào?"

Liễu Phiêu Phiêu tinh thần tỉnh táo, cười nói: "Sư tôn kỳ thực hy vọng quý khách có thể đi ra khỏi nơi đây, tiểu tiên sẽ tinh tế giới thiệu nơi này. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực có nhiều thế lực cấu thành, lớn nhất có bảy, phân biệt là Bát Cực Tông, Phá Nhật Quan, Thiên Lang Môn, Thất Tinh Đường, Thần Mục Môn, Đế Đảng, Quang Minh Đảng. Nhỏ thì có mười cái, phân biệt là Vu Cầu, Bố Ngọc, Đương Kim, Thiên Lương, Cự Xà, Huyền Ngân, Áp Long, Cửu Tiệt, Thần Tượng, Vụ Diệt."

"Xác thực mà nói, Vũ Linh giống như là thời kì nhân gian chư hầu đại quốc tranh phách, mỗi một cái thế lực đều là một tồn tại độc lập. Chư thế lực trong lúc đó, biểu hiện ra hoà hợp êm thấm, mọi người cùng thăm hỏi nhau, nhưng bình thường cũng tiến hành hoạt động ám sát. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực linh khí khuyết thiếu, hơn nữa vô pháp câu thông Dương Cực Thiên, mọi người tu hành mười phần khó khăn, chỉ có thể dựa vào linh mạch để gia tốc tu hành."

"Trong Hỗn Loạn Tiên Vực linh mạch cực nhỏ, bất quá cũng chỉ có bảy mươi hai tòa mà thôi. Trong đó đã có hơn mười vạn thiên tiên, mỗi ngày đều cần đại lượng linh khí. Vì thế, chư thế lực, việc thường làm nhất là tranh đoạt linh mạch."

"Ngoại trừ những thế lực lớn nhỏ này ra, cũng có một ít nhân vật cường đại không xuất thế, bọn họ cũng sẽ chiếm một tòa linh mạch để định cư, khắc khổ tu hành. Những người này, các thế lực thường thường cũng không dám trêu chọc."

Dương Lăng trầm tư một hồi, nói: "Nói như vậy, ta nếu muốn ở chỗ này tìm một chỗ linh mạch chẳng phải là khó hơn lên trời sao?" Hắn có Hồn Độn Thú tương trợ, cũng không cần linh mạch, nhưng trong Cửu Dương Tháp tu sĩ liên can lại thiếu không có linh khí.

Bởi vì từ lúc tiến nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, Dương Lăng phát hiện, hắn Tu Di Niết Bàn, bao gồm Cửu Dương Tháp ở bên trong, đều không thể câu thông với Dương Cực Thiên, tự nhiên cũng không chiếm được thuần dương linh khí.

Liễu Phiêu Phiêu: "Bất luận một cái đại linh mạch nào cũng có thể đồng thời cung ứng trên vạn người tu hành, ngươi có thể tuyển chọn gia nhập vào trong đó. Hoặc ngươi có thực lực cực đại, như Quang Minh Đế Quân, từ trong tay người khác đoạt lấy linh mạch."

Dương Lăng trong lòng khẽ động: "Quang Minh Đế Quân là ai?"

Liễu Phiêu Phiêu: "Người này tu vi cực cao, thực lực không thua Tiên Đế, là chủ nhân Quang Minh." Nàng không đợi Dương Lăng hỏi, liền giải thích nói, "Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, một người có thực lực cực mạnh tự nhiên là Tiên Đế. Tiên Đế mặc dù không phải chủ nhân Hỗn Loạn Tiên Vực, một người cũng có quyền thế nhất nơi đây, là Đế Đảng chủ nhân.

Kế tiếp, Liễu Phiêu Phiêu hướng Dương Lăng nói cao thủ danh túc trong các thế lực, chỗ chư linh mạch xuất sắc.

Dương Lăng nghe qua xong, chắp tay nói: "Đa tạ."

Liễu Phiêu Phiêu cười nói: "Ta phụng sư mệnh hành sự, ngươi không cần cám tạ ta. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, thập phần nguy hiểm, thậm chí có nhân vật Kim Tiên cấp thường lui tới, xin nghìn vạn lần cẩn thận." Giải thích xong, Liễu Phiêu Phiêu nói, "Hỗn Loạn Tiên Vực là một cái tiên vực độc lập, tự thành cách cục. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi xem một thời gian."

Dương Lăng gật đầu: "Được, đa tạ." Hắn lúc này đem Bảo Bảo, Ngọc Dung, Linh Lung phóng xuất. Dương Tư Tư cùng Dương Thiên Bảo cũng đi tới, tả hữu ngồi ở trên vai Dương Lăng, cười hì hì.

Nhìn thấy bên người Dương Lăng ba vị nữ tử tư sắc vô song, Dương Tư Tư cùng Dương Thiên Bảo cũng không phải phàm loại, Liễu Phiêu Phiêu âm thầm kinh ngạc, hắn đưa tay chỉ phía trước: "Phía trước có một cái phường thị, muốn hiểu rõ về Hỗn Loạn Tiên Vực, hay nhất là đi vào trong đó." Lập tức phía trước dẫn đường, mọi người hướng phường thị phi độn.

Đi không bao lâu, chỉ thấy từng tòa tòa nhà đá thấp bé xuất hiện. Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, thậm chí khuyết thiếu các dạng như ngọc thạch, vì thế những ... kiến trúc này cũng không mấy mỹ quan, quả thực tựa như chế độ xây dựng nhân gian, vừa nhìn thấy Dương Lăng nhíu mày.

Hơn nữa phòng ốc kiến tạo loạn thất bát tao (lộn xộn), chỉ có một cái nhai đạo thật thẳng. Lúc này, đoàn người đi ở trên đường, cũng không xa, mọi người đi qua một tòa hiệu buôn, tên là " Phách Khí Các ". Dương Lăng cố tình muốn nhìn một cái, vì vậy bước vào trong điếm.

Mọi người vừa hiện thân, trong điếm một gã sai vặt thanh y tú diện chạy đến: "Mấy vị mời đến đây! Dương Lăng gật đầu, đưa mắt đảo qua, phát hiện bên trong bày một cái bàn đá thật lớn, trên đó bày tán loạn rất nhiều hàng hóa, đa số là đê giai tiên khí. Hai bên trái phải là một cái ô vuông, trên đó bày đan quyết chi quả, linh đan diệu dược.

Dương Lăng thuận miệng hỏi: "Chưởng quỹ các ngươi có ở đây không?"

Gã sai vặt cười nói, "Chưởng quỹ ở bên trong, ngài có cái gì cần nói cùng tiểu nhân là được."

Dương Lăng nói: "Ta tới đây, là muốn bán mấy thứ!" Tại đây trong Hỗn Loạn Tiên Vực, khuyết thiếu linh khí, hắn phải nghĩ biện pháp, trước chuẫn bị một ít tiên tinh có thể lấy ra trong bất cứ tình huống nào.

Từ trong đi ra một lão giả mỏ nhọn, cười hỏi: "Chẳng biết ngươi muốn bán là hàng hóa gì?" Lão giả này tựa hồ có chút hứng thú.

Dương Lăng phất tay, trong tay xuất hiện một thanh huyền giai tiên khí, trên mặt quang hoa lưu động.

Tuy nói trong điếm như loại hảo tiên khí này cũng không nhiều, nhưng lão giả mí mắt cũng không nháy lấy một cái: "Chính là kiếm tiên, bản điếm cũng có, không thu."

Dương Lăng gật đầu, lại lục tục xuất ra một ít đan dược, tiên khí các loại, lão giả cũng vậy biểu thị không thu.

Dương Lăng trong lòng cười nhạt, đối với lão giả hỏi: "Chẳng biết các ngươi ở đây muốn cái gì?"

Lão giả mắt nhìn lên trên đỉnh nhà, thản nhiên nói: "Tại Dương Cương Lĩnh xuất hiện một kiện tiên khí Đại La cấp bậc, lúc này đang có người đi tới tranh đoạt, ngươi nếu đoạt được, ta cho ngươi một ức tiên tinh!"

Một kiện tiên khí Đại La cấp bậc, cư nhiên chỉ mua với một ức tiên tinh, Dương Lăng trong lòng giật mình, thầm nghĩ: "Cư nhiên tiện nghi như thế, đi ngay, hẳn là phải thu thêm vài món tiên khí."

Tâm tư vừa chuyển, cũng không nói nhiều, cáo từ rời khỏi.

Người vừa đi, gã sai vặt kỳ quái hỏi: "Chủ nhân, vì sao không mua?"

Lão giả trong mắt tinh mang chợt lóe, âm trầm nói: "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi làm việc đi!"

"Dạ." Gã sai vặt vâng vâng trở ra.

Gã sai vặt đi rồi, lão giả bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Các ngươi đã thấy rồi, trên người hắn không ít thứ tốt. Toàn bộ đoạt về cho ta!" Dáng vẻ của hắn, như là đang đối với không khí nói.

Bên trong một trận gió nhẹ thổi qua, lão giả một lộ ra mỉm cười.

Trên đường, Bảo Bảo nói: "Phu quân, Phách Khí Các vì sao không thu gì đó của chúng ta?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Một hồi sẽ rõ ràng."

Liễu Phiêu Phiêu thở dài một tiếng: "Đây là Hỗn Loạn Tiên Vực."

Lúc này bầu trời một tiếng duệ khiếu, một đạo hồng quang tự đông xông lên, sau đó hóa thành một nhóm đại tự, trên ghi: Thông Linh Nhai Thải Bổ Quán mất ba gã thải bổ tiên nô, hạn trong một ngày bắt được, có thể bắt được ba người, thưởng tiên tinh ba trăm."

Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy lạnh lùng cười, nàng minh bạch nơi đây tiên nô đa số làị cây cỏ tinh linh biến thành nữ thể, trong thân thể linh khí tràn đầy sạch sẽ, thải bổ một lần đối với tiên nhân vô cùng hữu ích. Vì thế, các nàng có giá cả cũng cao kinh người, thường thường một người có thể bán được trên vạn tiên tinh. Hỗn Loạn Tiên Vực cũng bởi vậy sản sinh một cái hành nghiệp, Thải Bổ Viện.

Dương Lăng hiếu kỳ, hỏi cái gì là thải bổ tiên nô, Liễu Phiêu Phiêu kể lại giải thích, nói rằng: "Hỗn Loạn Tiên Vực linh khí quá ít, vì thế những ... cây cỏ tinh linh này cũng thành tài nguyên để tu luyện." Nói xong, hốt nhiên thấy phía trước bay tới một cái thiệp mời, bay về phía Dương Lăng.

Dương Lăng tiếp nhận, chỉ thấy trên mặt viết "Thất Tinh Đường" ba chữ.

Liễu Phiêu Phiêu vội hỏi: "Thất Tinh Đường Thất Tinh đạo nhân, cùng sư tôn ta có tình bạn cố tri, bởi vậy muốn ngươi đi tới đó."

Dương Lăng mở thiệp mời, trên mặt viết: biết được các hạ chính là cố nhân chi hữu, lại có lời nói của lão hữu khẳng thỉnh, bởi vậy vì các hạ an trí một chỗ. Bản đường hôm nay thiếu khuyết một vị Mạch Tôn, nếu các hạ nguyện ý, có thể đến đây nhậm chức." Phía dưới kí tên là "Thất Tinh đạo nhân" .

Liễu Phiêu Phiêu nói: "Chẳng biết ngươi có tiếp thu cái an bài này của gia sư không?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Tiếp thu."

Liễu Phiêu Phiêu hình như thở phào nhẹ nhõm: "Nói như vậy, ngươi có thể mau chóng tại Hỗn Loạn Tiên Vực đứng vững." Nói xong, nàng lại nói, "Trước khi đi tới Thất Tinh Đường, xin mời đến nơi ta tu luyện ngồi một lát."

Dương Lăng lúc này ôm thái độ tùy cơ ứng biến, vì thế vẫn chưa cự tuyệt, gật đầu: "Tùy ý."

Liễu Phiêu Phiêu nơi ở, cũng không phải là tại trên linh mạch, chỉ là một tòa núi phổ thông. Trên đỉnh núi, thậm chí không có cây cỏ gì sinh trưởng, một mảnh trụi lủi, đơn giản đào một cái sơn động mà thôi.

Liễu Phiêu Phiêu mang Dương Lăng mấy người nhập động, trong đó bố trí thập phần giản đơn. Liễu Phiêu Phiêu đến một hồi, thì có một gã thiếu nữ vui vẽ đi ra nghênh đón: "Sư phụ, người đã trở về?"

Thiếu nữ này rất đẹp, một thân bạch y, Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra, nàng là liên hoa tinh linh biến hóa tu luyện thành tiên, hiện nay đã là Chí Tiên tu vi.

Liễu Phiêu Phiêu lại nhìn về phía sau thiếu nữ, bởi vì phía sau thiếu nữ, đứng ba gã thiếu nữ rụt rè, vẻ mặt sợ hãi.

Liễu Phiêu Phiêu mặt trầm xuống: "Trữ Kiến, các nàng là ai?"

Thiếu nữ tên Trữ Kiến nói: "Các nàng là liên nữ, từ Thải Bổ Viện trốn tới."

Liễu Phiêu Phiêu thở dài: "Ngươi cư nhiên dám đắc tội với Thải Bổ Viện, có đúng hay không là chán sống rồi?"

Dương Lăng lại nói: "Tiên nhân cũng là người, phải làm chuyện tốt." Hắn hướng Trữ Kiến thiện ý cười.

Liễu Phiêu Phiêu nhíu mày, vẻ mặt sầu lo.

Trước đây nói chuyện, Dương Lăng đã biết nội tình Phiêu Tiên Tử. Nàng vốn là một gã đệ tử của Vũ Linh, ngày trước lầm nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, vì vậy thẳng thắn liền thành người của Vũ Linh xếp vào nơi đây. Thiếu nữ này, Liễu Phiêu Phiêu cũng có đề cập qua, là trong Hỗn Loạn Tiên Vực sinh ra một gã liên nữ.

Vị liên nữ này, cùng Bạch Liên cùng loại, đều là tinh linh trong tiên liên sinh ra. Liên nữ tu tiên tư chất cực cao, thường thường đều có thể thành tựu không tệ.

Dương Lăng nhìn ra Liễu Phiêu Phiêu lo lắng, nói rằng: "Việc này giao cho ta làm."

Trữ Kiến lộ ra thần sắc cảm kích, hướng Dương Lăng gật đầu, mỉm cười. Lúc này, hốt nhiên có một đạo thần thức mãnh liệt đảo qua.

Dương Lăng sắc mặt lạnh lẽo, hắn thần thức cường đại như bão táp xuất ra, cùng thần thức người tới đụng vào cùng nhau.

Lúc này, phương xa có một đạo hồng tuyến phóng tới, rơi vào trước mặt mọi người, hiện ra một gã thanh niên tiên nhân.

Mọi người xuất động nhìn lên, người này dẫm trên một đoàn xích sắc kiếm khí, mặt rỗ, tai to, hai môi to bè như cánh bướm. Một đôi mắt tam giác thỉnh thoảng chớp động thanh quang, vẻ mặt hắn khí nộ đánh giá Dương Lăng.

Dương Lăng bay tới giữa không trung, cùng người này giằng co, hỏi: "Ngươi là ai? "

Người nọ trên mặt thanh quang chợt lóe: "Ngươi lại là ai?" Mới vừa rồi thần thức tiếp xúc, khiến hắn phán đoán Dương Lăng tịnh rất khó đối phó.

Dương Lăng: "Ta là Dương Lăng, ta biết ngươi là vì tiên nô mà đến. Bất quá, các nàng hiện tại được ta bảo hộ, ngươi thức thời thì mau rời khỏi."

Thanh niên nhân giận dữ: "Ta là Thần Mục Môn Thạch Tam, ba gã tiên nô này, ta nhất định mang đi, ngươi nếu ngăn cản, cẩn thận kiếm tiên của bản nhân!"

Dương Lăng biết, loại sự tình này cần phải dựa vào nắm tay mà nói chuyện. Hắn cũng không nói nhiều, tùy ý đánh ra một quyền. Một quyền này tuy rằng cách xa nhau cực xa, thế nhưng nói đến liền đi ra, lực lượng lớn đến kinh người.

Thạch Tam cả kinh, trái trốn phải chạy, cư nhiên cũng tránh không thoát.

"Uhm!!!" một tiếng bị bay lên, tại giữa không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, cuối cùng "Bá" một tiếng đập trên mặt đất. Kiếm quang cũng tán lạc rơi trên mặt đất, ti lăng lăng mất trật tự.

Trữ Kiến vỗ tay khen: "Hảo quyền pháp!"

Lúc này, Thạch Tam động như người chết, thoáng cái liền nhảy lên, hướng Dương Lăng trợn mắt nhìn.

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, chính quyền này có bao nhiêu nặng hắn rất rõ ràng. Người này đã trúng một quyền, nhưng thoáng cái như người vô sự như nhau! Không khỏi nhìn kỹ lại, Thạch Tam bị ánh mắt Dương Lăng đảo qua, không khỏi run run một cái.

Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Nguyên lai là khối thạch đầu!"

Thạch Tam sửng sốt, nguyên lai, chắc chắn hắn là một khối đá trong hư không, tiên thiên linh thạch tu luyện thành đạo. Chỉ là vận khí thực sự không tốt, thành đạo xong, đã bị thời không loạn lưu thổi đến trong Hỗn Loạn Tiên Vực.

Chỉ là Thạch Tam chưa thành được hình người, từng có một vị Kim Tiên đứng ra điểm hóa, Kim Tiên nói rằng: "Niệm tình ngươi trời sinh linh căn, đặc biệt đến độ hóa ngươi thành người. Nên nhớ, ngày sau phải cần tu khổ luyện, tất có ngày thành tựu đại đạo. Ngày sau, nếu có người nhìn ra bổn tướng ngươi, ngươi chớ nên cùng người đó là địch, có thể bái ông ta làm thầy, hắn cùng ngươi có đại cơ duyên."

Kim Tiên này dứt lời liền rời đi, nhưng Thạch Tam lại ghi nhớ thâm sâu giáo huấn của đối phương. .

Lúc này Dương Lăng một lời nói toạc ra bổn tướng của hắn, có thể nào khiến hắn tâm thần không rung động chứ? Phải biết rằng, hắn bản thể là một khối tiên thiên linh thạch, từ trong Hồng Mông sinh ra, coi như là Kim Tiên, cũng trông nhầm, vị tất nhìn ra bản tướng của hắn.

Dương Lăng thoáng cái nhìn ra, không thể không khiến hắn ngoài ý muốn, nhất thời nhớ tới Kim Tiên ngày trước nói.

Ngẩn người thất thần, Thạch Tam thu hồi phi kiếm, cung kính quỳ trên mặt đất, ôm quyền hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh!"

Dương Lăng thấy hắn đột nhiên cải biến thái độ, cũng tốt muốn đánh ra đệ nhị quyền, cười nói: "Ta nói rồi, ta là Dương Lăng."

Thạch Tam ngã đầu bái nói: "Thỉnh lão sư thu ta làm đệ tử!"

Dương Lăng ngẩn ngơ, buồn cười hỏi: "Nhận biết được ta sao?"

Thạch Tam: "Không nhận biết?"

"Nếu không nhận biết, vì sao muốn bái ta làm thầy?" Dương Lăng hiếu kỳ hỏi.

Thạch Tam thiên tính thực thà, lúc này đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra một lần.

Dương Lăng ngưng thần lắng nghe, Thạch Tam nói xong, hắn thầm nghĩ: "Kim Tiên này có lai lịch gì?" Vòng vo mấy cái ý niệm trong đầu, trầm giọng nói: "Được, tư chất của ngươi vô cùng tốt, cũng có tư cách làm đệ tử ta, hôm nay ta hãy thu ngươi làm ký danh đệ tử."

Thạch Tam mừng rỡ, lại lạy tam bái, kêu lão sư.

Dương Lăng nhận lễ, hỏi: "Ngươi trước đây đã bái sư chưa?"

"Đệ tử không có lão sư, hóa thành người xong liền thăng nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, được Thiên Mục Môn mời chào." Thạch Tam nói.

Dương Lăng nghĩ thầm: "Trong Tu Di Niết Bàn, tứ đại bộ châu đang cần tiên thiên thánh vật có linh tính như vậy, tiên thiên linh thạch này, vừa lúc an trí ở nơi đó.
Chương 736: Thất Tinh Đường Mạch Tôn.

Dương Lăng liền hỏi hắn, "Ngươi tại Thiên Mục Môn làm cái gì?"

"Đệ tử trời sinh cương cân thiết cốt, không sợ nhất là cùng người chiến đấu, vì vậy Thiên Mục liền khiến ta làm khách khanh trấn thủ linh mạch, cấp cho ta một chỗ linh động tu hành. Chỉ khi có việc thì mới xuất hiện."

Dương Lăng mấy người trở lại trong động, hắn sơ lược hỏi Thạch Tam một ít sự tình tại Hỗn Loạn Tiên Vực. Ở giữa đó, Dương Lăng nói cho Thạch Tam nghe tao ngộ tại Phách Khí Các, hắn sắc mặt đại biến: "Lão sư bị lừa rồi!"

Dương Lăng nhàn nhạt hỏi: "Ah? Chỉ giáo cho?"

"Lão sư có điều chẳng biết, trong Hỗn Loạn Tiên Vực, vĩnh viễn đều là cường giả vi vương. Phách Khí Các chưởng quỹ thấy lão sư một thân đầy bảo vật, trong lòng nhất định sinh ra tham niệm. Nếu không, hắn sao lại không mua gì đó của lão sư?"

Dương Lăng mỉm cười, hắn nếu dám trước mặt người ở bên ngoài lộ ra tài phú, liền không sợ có người nghĩ cách.

Thạch Tam suy nghĩ một chút, còn nói: "Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, có một loại nghề xưng là Tiên Đạo. Tiên Đạo chuyên môn cướp đoạt bảo bối, sau đó qua tay bán ra, từ đó thu được tiên tinh. TRước kia có một gã Tiên Đạo, chính là người nổi bật trong nghề này, cư nhiên dùng cướp giật bảo bối, để thay cho một tòa linh mạch."

Dương Lăng cũng hiểu được kinh ngạc, hỏi: "Hắn là ai?"

"Hiện tại đó là Huyền Ngân Mạch, Huyền Ngân Mạch vốn là do Bát Cực Tông cùng Thất Tinh Đường cộng đồng chưởng quản, nhưng song phương đều không tiện quản lý, dễ khởi lên xung đột, vì vậy thẳng thắn mà bán đứng luôn."

Nói đến đây, Dương Lăng ánh mắt như thiểm điện, nói: "Rốt cục cũng tới rồi." Hắn đưa chân bước ra, trong nháy mắt tới ngoài động rồi. Phóng nhãn nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện.

Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy người sau đó cũng đi ra, Bảo Bảo thần thức quét nhìn, nói rằng: "Người tới thi triển thủ đoạn ẩn thân, chỉ có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, nhưng lại không biết phương vị."

Dương Lăng cười lạnh một tiếng, hai mắt hợp lại vừa mở, rồi hướng ra ngoài nhìn lên, đã có thể mơ hồ thấy ba đạo nhân ảnh. Lập tức huy quyền đánh ra, một cổ kinh khủng đại lực rất mạnh trùng kích ra, "Oanh" một tiếng, đem núi đá đánh thành nát bấy.

Bất quá, ba đạo nhân ảnh không rõ bóng người, lại đột nhiên biến mất.

Dương Lăng nhíu mày nói: "Ba người này khí tức thập phần quái dị!"

Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt lập tức thay đổi: "Bọn họ là liệp tiên!"

*(liệp tiên: săn tiên, thợ săn tiên nhân… ND)

Dương Lăng trong lòng khẽ động, trong ký ức, liệp tiên một cái tộc loại. từng cùng cửu đại thánh tộc nổi danh Chỉ bất quá, liệp tiên xuất hiện lịch sử rất lâu đời, xa xưa. Không nghĩ tới, cư nhiên có liệp tiên xuất hiện tại Hỗn Loạn Tiên Vực.

Liệp tiên cùng cửu đại thánh tộc như nhau, có lực lượng bản tộc đặc biệt, Thiên Thú Lực. Đồng dạng, liệp tiên tộc nhân cũng khó chơi như cửu đại thánh tộc.

"Cư nhiên là liệp tiên!" Dương Lăng không hãi sợ mà lại vui mừng, trong Tu Di Niết Bàn, do mười hai Bàn Cổ phân thân ngưng tụ chân nhân hóa thân lao ra. Tại trong nháy mắt hóa thành ba đạo nhân ảnh, như thiểm điện hướng ba phương hướng đánh tới.

Dương Lăng chân nhân hóa thân, truyền thừa của hắn cường đại vũ kỹ, song song thi triển ra "Phân Thân Thuật" cùng "Thúc Phược Thuật" . Ba gã liệp tiên rốt cục bị ép phải hiện thân, tại dưới mắt của chân nhân hóa thân lúc này, bọn họ thôi động hiệu quả ẩn thân. Bảo Bảo mấy người thấy, ba gã liệp tiên hình thể như có như không, bọn họ cầm trong tay thuẫn khí sáng bạc, trên cánh tay có tạo hình cung nỏ kỳ lạ.

Chân nhân hóa thân thi triển ra Thúc Phược Thuật, phát ra lực lượng, như nghìn vạn sợi tơ, cứng cỏi không gì sánh được, từ từ đem ba gã liệp tiên đều cuốn lấy. Dương Lăng lập tức phóng xuất Hồn Độn Thú, mãnh thú này hé cái miệng lớn, trực tiếp đem ba gã liệp tiên nuốt sống.

Hồn Độn Thú xuất hiện, khiến Thạch Tam cùng Liễu Phiêu Phiêu thất kinh, bọn họ chẳng bao giờ gặp qua quái thú cường đại như vậy.

Dương Lăng đơn giản liền bắt lấy ba gã liệp tiên, thực lực ba gã liệp tiên, kỳ thực giống nhau. Chỉ bất quá, ba người bằng vào thủ đoạn đặc biệt, đã từng nhiều lần đắc thủ. Nhưng gặp phải Dương Lăng, bọn họ thật là vận có tốt cũng đi ra.

Thạch Tam nói: "Lão sư, ba gã liệp tiên nhất định là người của Phách Khí Các."

Trong bụng Hồn Độn Thú, ba gã liệp tiên cảm thụ được tử vong uy hiếp, thanh âm Dương Lăng vang lên: "Người nào phái các ngươi đến đây?"

Ba gã liệp tiên hiển nhiên cũng không trung thành với bất luận kẻ nào, Dương Lăng vừa hỏi, một người lập tức nói: "Phách Khí Các."

Dương Lăng: "Tốt."

Phách Khí Các lão bản chính đang chờ đợi tin tức, gã sai vặt đột nhiên xuất hiện: "Chủ nhân, người ở trên đến."

Lão giả da mặt căng thẳng, "Thượng diện" của hắn là Bát Cực Tông. Bất quá, Bát Cực Tông rất ít người, ngày hôm nay đột nhiên phái người xuống tới, lẽ nào xảy ra đại sự?

Nghĩ xong, lão giả nhanh chóng ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Chỉ thấy cùng hắn quen biết, một gã gọi là Quách Ly đứng ở trong phòng chờ.

Lão giả cười nói: "Quách lão đệ, cái ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây?" Người nọ nhích thân chuyển qua, mặt xanh, tóc trắng, mũi ưng, một đôi lam mắt lóe ra hàn mang, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm lão giả.

Lão giả trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ: lẽ nào ta phạm vào cái sai lầm gì? Nhìn thần khí hắn, tất nhiên không là cái chuyện gì tốt!

Quả nhiên, người này dùng thanh âm băng lãnh nói rằng: "Trần Lương, từ nay ngày sau, ngươi cùng Bát Cực Tông không còn quan hệ gì nữa, ta là đến đây nói cho ngươi chuyện này!"

Lão giả sắc mặt đại biến, run giọng hỏi: "Quách huynh sao nói ra lời ấy? Chủ thượng vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào Trần Lương ta bất trung? Hay là ta phạm vào cái sai lầm gì?" Hắn thân thể run rẫy, sợ hãi tại trên mặt hắn bỗng nhiên tràn ra.

Trần Lương mười phần rõ ràng, Phách Khí Các một khi thoát ly thượng diện (nơi đở đầu… ND), thì chỉ có một cái đường chết!

Vị Quách huynh kia diện vô biểu tình mà phun ra bốn chữ: "Không thể phụng cáo!" Người chợt lóe, hình bóng toàn bộ biến mất.

Trần Lương sững sờ ở tại chỗ, mà lúc này, gã sai vặt vẻ mặt hoảng trương tiến vào phòng khách, kêu lên: "Lão gia, mấy tên khách nhân lần trước lại tới nữa rồi!"

Trần Lương tâm đầu kinh hoàng, hắn phái ra ba gã Tiên Đạo đến nay còn chưa có trở về, đối phương lại tìm tới cửa, xem ra đã xảy ra chuyện!

Không kịp nghĩ nhiều, Dương Lăng mấy người đã xông vào phòng khách.

Dương Lăng cười nói: "Chưởng quỹ, chúng ta lại gặp nhau!"

Trần Lương trên mặt khởi lên dáng tươi cười: "Mấy người vì sao còn quay trở lại? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã cướp được huyền giai tiên khí?"

Dương Lăng lạnh lùng cười, cũng không cùng hắn nhiều lời vô ích, thân thủ một trảo, dễ dàng đem Trần Lương nắm lấy.

Trần Lương sắc mặt biến đổi, hắn là trung vị Chân Tiên, đối phương rõ ràng mới là Chí Tiên, thế nào lại có thực lực như vậy?

Cảm giác cả người tiên lực thi triển không ra, Trần Lương sợ hãi, kêu lên: "Khách nhân làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ, xin buông tiểu tiên ra!"

Dương Lăng thở dài: "Ngươi không mua gì đó của ta cũng được thôi, vì sao lại phái liệp tiên đi tới cướp đoạt? Con người của ta, không thích đắc tội với người khác. Nhưng người khác đắc tội với ta, ta nhất định phải đánh trả."

Trần Lương tay chân băng lãnh, hắn nghĩ khả năng quyết định của Bát Cực Tông cùng người trước mắt này có liên quan. Trong nội tâm nổi lên sợ hãi, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, thanh âm chấn động cửu tiêu, quanh thân quần áo không gió mà tự động lay động, một cổ cường đại tiên gia lực lượng lấy hắn làm trung tâm phát sinh, cư nhiên một phát đánh văng Dương Lăng ra.

Dương Lăng cười lạnh nói: "Không hổ là trung vị Chân Tiên, cũng có vài phần bản lĩnh."

Huýt một tiếng sáo dài, bốn phương tám hướng bay tới hơn mười đạo độn quang, đều rơi vào phía sau Trần Lương. Những người này hình tượng khác nhau, nhưng không một người nào là yếu, đều là nhân vật Cao Tiên, Chân Tiên cấp số.

Trong đám người có một vị mỹ phụ, nàng nhìn bốn phía chung quanh một chút, thần sắc rất không vui: "Tam ca, ngươi thế nào khiến cho chật vật như vậy? Những người ... này là ai?"

Nữ nhân này tên Trần Tú, bào muội của Trần Lương. Dù là không có Bát Cực Tông làm hậu trường, phía sau hắn còn có một thế lực, đó là gia tộc của hắn. Trần Lương có một bào muội, hai vị bào huynh v…v…, tại trong Hỗn Loạn Tiên Vực tồn tại đến hôm nay, đều không phải người yếu.

Sự tình rất rõ ràng, những người ... này đều là viện binh của Trần Lương, Dương Lăng lại thở dài: "Trần Lương, ngươi sẽ phát hiện, ngươi làm ra tuyển chọn này là ngu xuẩn cỡ nào!" Hắn không muốn dây dưa, lúc này phóng ra Tru Kiếm Tiên. Tru Kiếm Tiên này, ngay cả Kim Tiên cũng phải sợ, những người này làm sao có thể ngăn cản?

Tru Kiếm Tiên phát ra hàng tỉ kiếm quang, trực tiếp phá hủy Phách Khí Các, vô cùng kiếm ti ngang dọc cắt sang, khoảnh khắc đem mọi người giết chết.

Cùng đi là Liễu Phiêu Phiêu cùng Thạch Tam khiếp sợ không gì sánh được, cuộc đời bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên huyền bảo. Hơn nữa Tru Kiếm Tiên có sát phạt chi khí, sát khí tận trời.

Một kiếm chém giết hơn mười thiên tiên, Dương Lăng thần sắc bất biến, nói: "Liễu Phiêu Phiêu, tiên tinh của Phách Khí Các thuộc về ta, vật còn lại ngày sau sẽ về ngươi bảo tồn." Thu được tiên tinh, chính là mục đích của Dương Lăng.

Liễu Phiêu Phiêu ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng: "Đa tạ!"

Phách Khí Các thành sản nghiệp của Liễu Phiêu Phiêu, tìm được mười tám ức tiên tinh thì rơi vào tay Dương Lăng. Ở đây dừng lại hai ngày, ngày thứ ba hắn đi tới Thất Tinh Đường.

Thất Tinh Đường linh mạch có to có nhỏ, cộng lại có bảy tòa. Trong đó một tòa lớn nhất gọi là Tử Hà Mạch, trong đó linh nguyên có bốn mươi tám chỗ, mỗi một chỗ linh nguyên đều kiến tạo một tòa tiên phủ, cung cấp cho môn nhân tu luyện. Tổng điện Thất Tinh Đường được thiết lập tại trong Tử Hà Mạch.

Đường chủ đạo hào Thất Tinh Đạo Nhân, môn đồ cả vạn.

Dương Lăng được Liễu Phiêu Phiêu dẫn đường, đi tới Thất Tinh Đường, Tử Hà Mạch. Đến bầu trời linh mạch, chỉ thấy tường vân trận trận, thật là nhất phái tiên gia khí tượng.

Dương Lăng đi tới một cái điện phủ thật lớn. Điện cao nghìn trượng, có nghìn vạn bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Vị trí tối cao trong Điện, ngồi một vị hắc tu thanh y nam tử, mặt như mỹ nhân, trường mi phượng mục, chính là Thất Tinh Đạo Nhân.

Dương Lăng vừa đến, hắn đứng dậy bước xuống, một bước, người đã đi ra trước mặt Dương Lăng.

"Dương đạo hữu đến đây, vẻ vang cho Thất Tinh Đường của kẻ hèn này, mau mời ngồi." Hắn phất tay, sớm có tiên đồng lo pha trà.

Dương Lăng biết Thất Tinh Đạo Nhân này, là bởi vì mặt mũi Linh Vũ mới chiêu đãi mình, hắn khẽ gật đầu: "Đâu có, đường chủ khách khí rồi." Tùy ý ngồi, phía sau hắn, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Linh Lung ngồi ở một bên.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Thất Tinh Đạo Nhân cười nói: "Linh Vũ lão hữu hướng ta đề cập chuyện của ngươi, ta vốn còn đang lo ngại. Nhưng mới đây không lâu, nghe nói đạo hữu chém giết một nhóm thế lực Phách Khí Các, thực tại làm cho giật mình."

Dương Lăng cười hắc hắc, cũng không đáp lại. Thất Tinh Đạo Nhân dừng một chút, kế tục nói: "Nghĩ đến Dương đạo hữu cũng biết quy củ Hỗn Loạn Tiên Vực, con người mới nếu không gia nhập nhất phương thế lực, sẽ vô pháp sử dụng linh mạch. Mà không có linh mạch, là có ý nghĩa vô pháp mà tu luyện!"

"Thất Tinh Đường ta đã lập nơi đây vạn năm, trong đường cường giả như mây, khiến cho những phái khác không dám khinh phạm. Đồng thới, bản đường cũng có gần một phần mười tài nguyên của Hỗn Loạn Tiên Vực. Thất Tinh Đường linh mạch có bảy tòa, ngoại trừ Tử Hà Mạch, còn có sáu tòa khác. Đạo hữu nếu nguyện ý, có thể lưu lại nắm trong tay một tòa linh mạch."

Thất Tinh Đạo Nhân nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn vốn đối với giới thiệu của Linh Vũ không cho là đúng. Nhưng khi Dương Lăng giết Phách Khí Các Trần Lương gia tộc, thể hiện ra thực lực cường đại, lúc này hắn liền quyết định trọng dụng Dương Lăng.

Dương Lăng nghĩ thầm: tiến nhập Thất Tinh Đường đối với ta rất có lợi.

Hắn cũng minh bạch, Thất Tinh Đạo Nhân nguyện ý để hắn đứng đầu nhất mạch, nguyên nhân đều do Tru Kiếm Tiên kinh khủng. Dương Lăng ở lại Thất Tinh Đường, chẳng khác nào Thất Tinh Đường có Tru Kiếm Tiên, đem thực lực bản thân đề thăng cực đại.

Thất Tinh Đạo Nhân còn nói: "Phàm linh mạch của Thất Tinh Đường, đều có một gã Mạch Tôn, trong linh mạch tất cả sự tình, Mạch Tôn đều có thể làm chủ. Trong một tòa linh mạch, có nhiều linh nguyên, linh nguyên do Tiên Chủ quản lý. Mạch Tôn quản lý Tiên Chủ, Tiên Chủ quản lý Thất Tinh đệ tử."

Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, đối với Thất Tinh Đạo Nhân nói: "Được, ta lưu lại!" Hắn phải mau ly khai nơi đây, cần một nơi hoàn cảnh yên ổn để tu luyện.

Thất Tinh Đạo Nhân mừng rỡ: "Tốt, nếu đạo hữu đáp ứng, vậy nên gặp qua năm vị Mạch Tôn còn lại." Nói xong, hắn chỉ về phía sau.

Người thứ nhất, là một danh cao gầy khô hắc lão giả.

"Đây là Đại Dã Mạch Phi Phong Đạo Nhân." Người thứ nhất Thất Tinh Đạo Nhân giới thiệu.

"Dương đạo hữu!" Phi Phong Đạo Nhân thanh âm bén nhọn, kỳ quái chào hỏi.

Dương Lăng mỉm cười chào, "Phi Phong đạo hữu!"

Tiếp đó, Thất Tinh Đạo Nhân lại giới thiệu Xích Y Đại Tiên, Tam Tình Đạo Nhân, Thanh Diện Đạo Nhân, Ngọc Tiên Tử bốn người.

Dương Lăng nhất nhất chào hỏi, trong đó, Thanh Diện Đạo Nhân sắc mặt băng lãnh hình như có vẽ không hài lòng, Dương Lăng không rõ vì sao, nên cũng không chú ý.

Thất Tinh Đạo Nhân cười nói: "Có một tòa linh mạch, tên là Luận Kiếm, trong Luận Kiếm linh mạch có mười ba chỗ mạch nguyên. Trước đây do Thanh Diện đạo huynh tạm thời quản lý, hôm nay giao cho Dương đạo hữu tiếp chưởng."

Dương Lăng nhất thời minh bạch Thanh Diện Đạo Nhân này vì sao không vui.

Lúc này Thất Tinh Đạo Nhân vỗ tay một cái, một đám tiên đồng ngọc nữ mang ra tiên nhưỡng linh quả đi vào đại điện. Bảy cô tiên nữ kiều diễm như hoa, ca hát nhãy múa, âm sắc uyển chuyển, nhiễu lương không dứt.

Thất Tinh Đạo Nhân: "Các vị, xin mời! Hi vọng chư vị sau này đồng tâm hợp lực!"

Mọi người nhất tề nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Ăn uống no đủ, Thất Tinh Đạo Nhân tự mình đưa Dương Lăng mấy người đến Luận Kiếm Mạch.

Bay qua bầu trời Luận Kiếm Mạch, trên đất khắp nơi kỳ hoa dị thảo, linh thú tiên cầm.

Thất Tinh Đạo Nhân vung tay lên, Luận Kiếm Mạch uẩn tàng tiên nhân vội vội vàng vàng chạy tới rồi, gặp qua vị Dương Lăng tân Mạch Tôn này. Trong đó có mười ba người, là tới nhanh nhất.

Thất Tinh Đạo Nhân: "Bọn họ là mười ba Tiên Chủ."

Mười ba người có già có trẻ, đều chào Dương Lăng "Mạch Tôn ", hướng Dương Lăng thi lễ.

Mười ba người phân biệt tọa trấn mười ba tòa mạch nguyên, phân biệt Đình Tâm Nguyên, Vạn Cổ Nguyên, Nhạc Đinh Nguyên, Đào Lý Nguyên, Bạch Linh Nguyên, Hòa Nhạc Nguyên, Bát Phương Nguyên, Lưu Quang Nguyên, Hắc Thủy Nguyên, Trường Xá Nguyên, Phong Hống Nguyên, Văn Đô Nguyên, Liệt Thiên Nguyên.

Dương Lăng thấy bọn họ sắc mặt kính cẩn, ngữ khí cũng ôn hòa mà nói vài câu khách khí.

Thất Tinh Đạo Nhân: "Dương đạo hữu, bọn họ sau này là thuộc hạ ngươi, nếu có bất tôn bất kính thì sinh sát tùy ý, hoặc giao bọn hắn cho Hình Đường xử lý."

Một phen chào hỏi xong, Thất Tinh Đạo Nhân ly khai Luận Kiếm Mạch. Trong Tiên Chủ có một người nói: "Mạch Tôn, mời vào trong cung Tuần Sát, nếu có địa phương nào không hài lòng, thuộc hạ nhất định sửa đổi."

Nói xong người da mặt trắng nõn, tai lớn mắt nhỏ, mập mạp như một phú thương.

Dương Lăng hỏi: "Xưng hô thế nào?"

Nghe hỏi, đối phương tựa hồ thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Tại hạ Hồ Tịnh Phương."

Dương Lăng gật đầu: "Tốt, do ngươi dẫn đường."

"Vâng." Hồ Tịnh Phương sắc mặt vui mừng, ba ba ở phía trước dẫn đường, đem Dương Lăng đưa vào một tòa cung điện.

Linh Cung tọa lạc trong "Bát Phương Nguyên", linh nguyên Tiên Chủ chính là Hồ Tịnh Phương. Xa nhìn tới, thấy một tảng lớn nguy nga, chênh vênh trạch vũ. Ở giữa một tòa điện phòng tối cao có chữ Thất Tinh Đường đại điện, bất quá nhỏ hơn một chút.

Dương Lăng mấy người tiến vào phòng khách, sớm có mấy trăm tiên nhân quỳ liệt trên mặt đất: "Tham kiến Mạch Tôn!"

Dương Lăng khẽ gật đầu: "Đứng lên."

"Tạ ơn Mạch Tôn!" Mấy trăm người cùng kêu lên.

Dương Lăng ngồi vào trung ương, hỏi mọi người phía dưới: "Các ngươi có ai hướng bản tôn giới thiệu một chút về Luận Kiếm Mạch không?"

Phía trước đi ra một người tiên nhân tử y tóc bạc, nói rằng: "Bẩm báo Mạch Tôn, Luận Kiếm nhất mạch, có toàn bộ tiên nguyên mười ba cái. Tiên nhân một vạn chín nghìn, có một gã Hộ Cục Trường, chưởng quản nhân khẩu ra vào; một gã Tinh Cục Trường, chưởng quản tài tinh thương hóa; một gã Nghị Tương, chính là thuộc hạ, nghe lịnh Mạch Tôn cung cấp cơ mưu; một gã Binh Tương, chưởng quản đối ngoại dùng võ; ba gã linh mạch Hộ Pháp, chủ chốt chịu trách nhiệm hộ vệ; Tiên Chủ mười ba người, các vị chưởng quản một nguyên. Ngoài ra chư tiên đều nghe lịnh của Mạch Tôn!" Người này tựa hồ minh bạch Dương Lăng mới tới, không rõ nội tình, nên đem sự tình đều nói rõ một lần.

Dương Lăng nghe rất thú vị, để hắn tiếp tục nói.

Nghị Tương này bẩm: "Mạch Tôn, bởi Luận Kiếm Mạch ở vào cực bắc Thất Tinh Đường, cùng cửu tiệt liền nhau, nên hai bên trong lúc đó có nhiều đụng chạm, gần đây đối phương nhiều lần tiến nhập trong thế lực Thất Tinh Đường ta tiến hành thải tinh, hoạt động săn thú, thỉnh lịnh Mạch Tôn xét xử!"

Dương Lăng hỏi: "Việc này bên trên không quản sao?"

"Bẩm Mạch Tôn, an toàn các mạch đều do tự phụ trách. Muốn đường chủ tự mình đứng ra, chỉ có tại đối ngoại tranh đấu đại quy mô, sẽ phát sinh. Tỷ như cùng Bát Cực Tông tập thể xung đột đại sự kiện bực này."

"Chín tiệt mạch do người phương nào chưởng quản?" Dương Lăng hỏi.

"Chín tiệt mạch là một cái tán lạc môn hộ, trong có mười bảy tòa linh nguyên, phân ra do hai cái thế lực sở hữu, phân biệt là Cửu Tông, Tiệt Tông. Nhị tông nghi trượng phân biệt là Thiểm Đạo Nhân cùng Dâm Đại Tiên, môn hạ các tông đều có hơn sáu nghìn tiên nhân dựa vào, bọn họ đến từ bốn phương tám hướng, cũng không có môn phái thống nhất."

"Người của bộ phận nào đến đây lai phạm?"

"Đa số là người của Dâm Đại Tiên, bọn họ luôn luôn vì lợi ích không nhìn bên nào, năm trước lại cùng Bát Cực Tông khởi qua xung đột. Hiện tại thì hướng Luận Kiếm Mạch hạ thủ."

Dương Lăng gật đầu, thản nhiên nói: "Ta đã biết."

Nghị Tương khom người lui ra. Lúc này lại có một người nói: "Mạch Tôn, thuộc hạ là Tinh Cục Trường, có việc muốn báo lên cấp trên."

"Nói!"

"Luận Kiếm Mạch cùng Huyền Ngân Mạch của Đằng Khâu Sơn từ trước sinh sản nhiều đằng nữ, đằng nữ trời sinh có linh căn, thải hậu có thể bán cho Thải Bổ Quán, một gã đằng nữ giá trị có thể trên vạn tiên tinh. Nhưng gần đây Huyền Ngân đoạt lấy tài nguyên của ta, chiếm lấy Đằng Khâu, không coi Luận Kiếm Mạch vào đâu, thực là đáng trách, thỉnh Mạch Tôn xem xét quyết định!"

Dương Lăng nói: "Việc này giao cho Binh Tương xử lý, sắp tới phải thu hồi Đằng Khâu Sơn!"

Lập tức lại có một gã tiên nhân đứng ra, một thân hình cao lớn, xích tình cầu tu, cả tiếng nói: "Xích Tình lĩnh mệnh!"

Kế tiếp, lại có mấy người bẩm báo, đơn giản nói về chuyện đã xảy ra trong mạch, Dương Lăng nhất nhất cân nhắc quyết định.

Gặp qua mọi người xong, Dương Lăng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, mọi việc hoàn tất, hắn mang Bảo Bảo mấy người trở lại hậu điện, tiến vào trong một tòa linh động tu luyện. Từ lúc tiến nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, hắn cũng chưa được thanh nhàn.

Trong động phủ, Bảo Bảo hỏi: "Phu quân, Linh Vũ này đem ngươi đưa vào Hỗn Loạn Tiên Vực, rốt cuộc có tính toán gì không?"

Dương Lăng: "Ta cũng không biết, nhưng có thể cảm giác được, người này là bạn không phải địch."

Ngọc Dung cười nói: "Nếu là bạn không phải địch, nói rõ tiến nhập Hỗn Loạn Tiên Vực, đối với phu quân là một chuyện tốt."

Dương Lăng thản nhiên nói: "Có đúng là chuyện tốt hay không, cuối cùng mới có thể biết." Dừng một chút, "Trong Hỗn Loạn Tiên Vực, cường giả vi vương. Hôm nay tuy rằng ở trong Thất Tinh Đường, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mượn khoảng thời gian này, ta muốn ngưng tụ mười hai thiên tiên hóa thân, chú tựu linh đài chi kiếm, thành tựu ngọc phẩm linh đài."

Bảo Bảo nói: "Phu quân vào trong Cửu Dương Tháp tu luyện, chúng ta ở bên ngoài hộ pháp."

Dương Lăng nhìn về phía Thạch Tam, cười nói: "Thạch Tam, ta đưa ngươi tới một địa phương, ngươi có nguyện ý không?"

Thạch Tam lúc này đã đối với Dương Lăng bội phục không gì sánh được, nghe vậy vội vã gật đầu: "Đệ tử nguyện ý!"

Dương Lăng bàn tay đi xuống nhấn một cái, Thạch Tam bị thu hút trong Tu Di Niết Bàn, trên đại uy hải trong Đông Thắng Thần Châu. Thần Châu này, đã sinh sôi nảy nở sinh linh xuất chúng. Trên Thần châu này, có một quốc gia, tên là Ngạo Lai Quốc.

Trong quốc gia này có một chỗ động tiên, sơn thanh thủy tú. Thạch Tam vừa vào Tu Di Niết Bàn, đột nhiên cảm giác một trận khốn đốn, hóa thành một khối ngoan thạch, từ không trung rớt xuống, hàng lâm tới Ngạo Lai Quốc, trên một ngọn sơn phong.
Chương 737: Chân Hư.
Thạch Tam biến hóa thành linh thạch, hạ xuống giữa tòa sơn phong này. Linh thạch cao ba trượng sáu xích năm thốn, chung quang hai trượng bốn xích. Trên có cửu khiếu bát khổng.

Bốn bên không có cây cối che chắn, hai bên có chi lan tương sấn. Từ khi hàng lâm xuống, mỗi ngày nhận được thiên chân địa tú, dưỡng dục thạch trung tiên bào.

An trí xong Thạch Tam, Dương Lăng bắt đầu ngưng tụ mười hai thiên tiên hóa thân.

Mười hai thiên tiên hóa thân, phân biệt là Chân Nhân hóa thân, Thiên Thần hóa thân, Thiên Thánh hóa thân, Thiên 矅 hóa thân, Thái Vu hóa thân, Tử Hoa hóa thân, Huyền Thủy hóa thân, Diệu Pháp hóa thân, U Minh hóa thân, chín loại lực lượng hóa thân.

Trước đó, hắn đã ngưng tụ Chân Nhân hóa thân, còn lại tám tôn hóa thân là không thể hình thành.

Lúc này, Dương Lăng vận chuyển Thập Duy Đại Thần Lực, ở trong Tiểu Thần Giới, ngưng tụ ra một tôn cự nhân, có dung mạo giống Dương Lăng. Cự nhân này khoảnh khắc liền thành hình,

Một chiêu này, một quả Thần Châm lớn năm thốn rơi vào trong tay hắn, chính là Thập Duy Thần Châm.

Dương Lăng lúc này có một vạn ức phương Tam Thanh Tiên Lực, thực lực hùng hậu không gì sánh được, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ hóa thân.

Kế tiếp, còn lại bảy đại hóa thân, cũng được Dương Lăng trong nháy mắt ngưng tụ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, đều là ở chỗ tích lũy lâu ngày của Dương Lăng.

Cửu đại hóa thân ngưng tụ xong, Dương Lăng bắt đầu ngưng tụ đệ thập đại hóa thân, tức Hủy Diệt hóa thân. Dương Lăng trên người, chất chứa mười loại tiên thiên khí tức,

Hủy Diệt Đại Đạo cũng là một trong số đó.

So sánh với cửu loại lực lượng, Dương Lăng từ trong Hủy Diệt Thiên Phù thu được Hủy Diệt lực lượng, vô pháp thỏa mãn hắn ngưng tụ Hủy Diệt hóa thân.

"Đến địa phương nào đi tìm Hủy Diệt lực lượng đây?" Dương Lăng hơi có chút bất đắc dĩ, nhất thời tìm không ra phương pháp.

Bất quá, ngưng tụ cửu đại hóa thân xong, Dương Lăng thực lực lần thứ hai đề thăng, từ một vạn ức phương, tiêu thăng tới mười vạn ức phương. Mười vạn ức phương lực lượng.

Là trung vị Chân Tiên mới có thể có thực lực này.

Cho dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng trước sau cũng tiêu hao của Dương Lăng hết ba ngày thời gian, ngày hôm đó, Nghị Tương bỗng nhiên báo lại, trên bầu trời Áp Long Mạch, đột nhiên bắn ra nghìn vạn đạo hào quang.

Dương Lăng bay lên khoảng không, hướng Áp Long Mạch nhìn tới, chỉ thấy một đạo kỳ quang soi sáng bay lên không. Hắn nhắm mắt cảm ứng, trong mắt hiện lên một tia vui mừng

: "Cổ lực lượng này, hẳn là Hỗn Loạn Lực, nếu như lấy được nó, đem Hủy Diệt lực lượng đề thăng cực đại, là có thể ngưng tụ ra Hủy Diệt hóa thân!"Dương Lăng trong nháy mắt vòng vo vô số ý niệm trong đầu, nói: "Nghị Tương, Áp Long Mạch có đúng hay không ẩn dấu cái bảo bối gì?"

Nghị Tương nói: "Thuộc hạ cũng không biết, bất quá, Áp Long Mạch luôn luôn thần bí nhất, ẩn dấu bảo bối cũng không tính là kỳ lạ gì."

Dương Lăng xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói: "Nghị Tương, chuẩn bị một chút, ta muốn đi tới thăm Áp Long Mạch."

Nghị Tương ngẩn ngơ: "Thế nhưng Mạch Tôn, chúng ta cùng Áp Long Mạch rất ít vãng lai. Đột ngột như vậy đi trước bái phỏng, có chút không hợp với lẽ thường."Dương Lăng thản nhiên nói: "Ngươi đi chuẩn bị, không cần hỏi nhiều."

Nghị Tương không dám nói cái gì nữa, nhanh nhẹn độn đi.

Khoảng chừng ba canh giờ sau, Nghị Tương chuẫn bị được quà tặng rồi, chọn mười hai vị nhất phẩm Cao Tiên, bồi tiếp Dương Lăng đi tới Áp Long Mạch.

Áp Long Mạch, mặc dù thế so không được lớn với Thất Tinh Đường, nhưng cũng là nhất phương đại thế lực.

Áp Long Mạch, trong Bạch Long Động.

Một gã lão giả, trước mặt bày một quả hạt châu lớn bằng nắm tay, hạt châu đột nhiên phóng xuất quang hoa, hắn nhất thời tâm sinh cảnh triệu:

"Lẽ nào kiếp nạn lại tới? Không thể, phải thỉnh Lão Tổ xuất sơn!" Hắn tự trong lòng lấy ra một chỉ hoàn (chiếc nhẫn), nhẹ nhàng niết một cái, một đạo hà quang thiểm điện bay ra động

Bên ngoài, ném về hướng trên cao.

Trong nháy mắt, tại nơi không gian xa xôi. Không gian này, tên là Chân Hư Cảnh, trong Chân Hư Cảnh có một mảnh uẩn uẩn mây tía.

Một bạch y tu sĩ đang cùng một thanh y nữ tu đang chuyện trò đàm đạo. Một đạo hà quang tự xa xa bay tới, rơi vào giữa không trung:

"Lão Tổ, đồ tôn gần tao ngộ cường địch, thỉnh Lão Tổ đứng ra cứu giúp!"

Tú sĩ sắc mặt trầm xuống, đối với nữ tu nói: "Tiên cô, xin lỗi, không đi cùng được."

Nữ tu nói: "Không sao, ta nhàn lai vô sự, không bằng gọi thêm huynh trưởng của ta cùng Lão Tổ đồng đến được chứ?"

Bạch y tú sĩ mừng rỡ: "Có huynh muội tiên cô tương trợ, lão phu sao không vui chứ!"

Dương Lăng dẫn theo mười hai danh Cao Tiên, đem theo lễ vật, đi tới bầu trời Áp Long. Chỉ thấy nơi đây phong quang vô hạn, tiên khí tràn đầy.

Người vừa đến, thì thấy phía trước thải hoa lưu chuyển, chợt hiện ra một lão giả, hắn quát hỏi: "Người tới là người phương nào?"

Dương Lăng lông mày nhíu lại, "Ngươi lại là ai?"

Lão giả liếc mắt quan sát trên dưới Dương Lăng, nói rằng: "Ta là tiên nhân ở tại Áp Long Mạch, ở đây đã có mấy vạn năm, phụng mệnh chủ thượng của ta ở đây trấn thủ!

Dương Lăng cười nói: "Ngươi chớ không phải là trấn thủ cái bảo bối gì sao? Ta quan sát trước nơi đây có bảo quang trùng thiên, chẳng biết ẩn dấu cái bảo bối gì?"

Hắn vừa hỏi rõ như vậy, lão giả thất kinh, thầm nghĩ: "Không tốt! Ta xem cái người này, cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng thực lực thâm bất khả trắc, không biết là có lai lịch gì, chẳng lẽ kiếp nạn ngay trên người hắn? Ngày trước Lão Tổ nói qua, nếu có việc khó giải quyết, " Linh Tê Châu " sẽ cảnh báo, nhất định không có sai."

Lão giả nghĩ thế, rồi cười khổ nói: "Áp Long Mạch nào có cái bảo bối gì, đạo hữu nhất định là nhìn lầm rồi."

"Nhìn lầm rồi?" Dương Lăng "Hắc hắc" cười, "Xem ra bảo bối này nhất định cũng không phải Áp Long Mạch sở hữu, chỉ là ngẫu nhiên chạy đến nơi đây. Chẳng biết, ngươi thế nào lại nói không biết? Như thế tính ra, nếu ta tìm được bảo bối, tức có thể lấy đi?"

Lão giả kinh hãi, minh bạch Dương Lăng đây là muốn đối cường. Chính vào lúc này, phía trước một trận tử quang lóng lánh, hàng tỉ tường vân hạ thẳng xuống,

Hạ xuống sáu gã bạch y đồng tử, mỗi người đều mang kiếm, hoa, cung, quyển, cầm, họa, đồng thời một cái tòa sen cũng hiện lên, trên đó ngồi ba người.

Là bạch y tú sĩ, đầu đội khăn vuông, chân đạp lưu vân ngõa, mặt như quan ngọc, con ngươi như thiểm điện.

Người thứ hai là vị đại hán, hung mi nộ mục, râu quai nón tóc xanh, chân đạp vạn trượng hắc xà, trong phương viên trăm dặm hắc khí lượn lờ, tinh phong phác mũiBên thứ ba là nữ tu, thân huyền sắc cẩm y, sắc mặt đoan trang tĩnh nhã, cưỡi trên người một con điện quang bạch sắc phượng hoàng.

Phượng hoàng có chiều cao trăm trượng, hồng mục lam quan, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng trận trận khói hồng.

Lão giả vừa thấy người, thần sắc mừng rỡ, vội vã bayi tới trước người tu sĩ, nước mắt đầy mặt quỳ xuống khóc ròng nói: "Chủ thượng! Lão nô khấu kiến Chủ thượng! Chủ thượng vạn an!"

Quả thực tượng như trẻ mới sinh thấy gia nương, cô nhi đột ngột gặp được từ mẫu mà kích động.

Dương Lăng trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn xem ra, lão giả quỳ xuống chí ít cũng là Chân Tiên cực hạn tu vi, tại Hỗn Loạn Tiên Vực cũng được cho là cường giả

Có thể khiến nhân vật như vậy cúi đầu áp tai, như vậy kính cẩn nghe theo, người tới phải có thực lực thế nào đây?

Tú sĩ mỉm cười, khoát khoát tay, lão giả lúc này mới đứng dậy, cung kính đứng ở một bên.

Tú sĩ đem ánh mắt chuyển tới hướng Dương Lăng, một đạo vụ khí như có như không tại trong hai tròng mắt hắn hiển hiện, vốn khuôn mặt có tiếu ý dịu dàng đột nhiên biến đổi,

Nguyên bản thần tình đạm nhiên nhược thủy khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ, khi thì ủ rũ, khi thì hung ác độc địa, luôn thay đổi.

Hai người cùng đi thấy hắn như vậy đều là vẻ mặt sợ hãi, vội hỏi: "Lão Tổ, làm sao vậy?" Nữ tu kinh hải hỏi.

Tú sĩ thân thể chấn động, tựa hồ đang nỗ lực dẹp yên tâm tình, trong mắt sát khí càng đậm, tất cả đều bị Dương Lăng thấy được một tia cũng không lầm.

Hắn trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ: người này vừa thấy ta đã lộ sát khí, phải cẩn thận mới được!

Tú sĩ nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao phạm vào môn hạ chúng ta?"

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Ta thấy Áp Long Mạch có bảo bối xuất ra, vì thế đến đây nhìn thử một cái."

"Nhìn một cái?" Tú sĩ cười nhạt, "Ngươi rõ ràng là phạm vào Áp Long Mạch ta, vậy là đã phạm vào tử tội!"

Dương Lăng nheo con mắt lại: "Ngươi muốn giết ta, cũng không vì nguyên nhân đó, vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Tú sĩ tên gọi Chân Hư Lão Tổ, hắn cũng lười nhiều lời, trong miệng khẽ quát một tiếng, liền có một đạo tự thiểm điện trong miệng hắn bay ra, "Ti" một tiếng

Đánh vào mi tâm Dương Lăng, Dương Lăng trong đầu chấn động, nhất thời vẻ mặt biến thành ngu dại, không thể động đậy.
Chương 738: Thiên Xạ Cung giải phóng.

Chân Hư Lão Tổ thi triển tiên thuật này, tên là Trấn Áp Thập Giới, có thể trấn áp linh đài thế giới đối phương, trấn hồn tỏa hình, uy lực lớn lao. Dương Lăng cảm giác linh đài thế giới căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc liền bị phúc báo hai đại chí nguyện to lớn tách ra, hắn biểu tình ngây ngốc lập tức biến mất.

Chân Hư Lão Tổ liệu không được, hắn trăm lần dùng là trăm lần linh nghiệm, uy lực lớn lao thủ đoạn cư nhiên lại đối với Dương Lăng vô hiệu!

Dương Lăng hai mắt trợn tròn, điềm nhiên nói: "Ngươi xuất thủ liền muốn giết ta, vì là chuyện gì? Ta xem thân phận của ngươi, phải là phân thân của một vị đại năng, hơn nữa bản tôn sợ rằng đã đạt được Đại La Kim Tiên trình tự. Ngươi người như vậy, cư nhiên gặp mặt liền muốn giết ta, tất nhiên là sớm có chuẩn bị!"

Chân Hư Lão Tổ hừ lạnh một tiếng: "Mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi đều khó thoát chết!"

"Phải không đó? Ngươi bất quá là phân thân mà thôi, thực lực sẽ không mạnh hơn Thượng Tiên, đã muốn giết ta?" Dương Lăng tay áo vung lên, mọi người phía sau, đều bị hắn trang nhập trong Tu Di Niết Bàn.

Thiên Xạ Cung xuất hiện ở trong tay, cung này vừa ra, sát khí tận trời, Chân Hư Lão Tổ sắc mặt khẽ biến: "Thiên Xạ Cung!" Nhưng lập tức, hắn nở nụ cười, "Cung này bị vây trong trạng thái phong ấn, ngươi bằng vào nó đã nghĩ đối phó được lão tổ ta sao?"

Hai bên Chân Hư Lão Tổ, trong một đôi nam nữ, nữ tu cười nói: "Người này không biết tự lượng sức mình, lão tổ không cần cùng hắn nhiều lời, giết chết là tốt nhất."

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Các ngươi ba người nên đồng loạt ra tay." Quanh thân "Ầm ầm" chấn động, phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể, giương cung cài tên, Luân Hồi Chi Tiến, đặt trên dây. Sát na trong lúc đó, tiền tam thức trong Thiên Xạ cửu thức, bị Dương Lăng dung hợp thành nhất tiến.

Hai mươi cái phù điêu quái nhãn sáng lên, Thiên Xạ Cung phát huy ra cường đại uy lực.

"Chân!"

Dây cung vang lên, một mũi tên, mang theo cường quang nhức mắt, vô thượng uy năng, bài không mà đến.

Luân Hồi Chi Tiến vừa ra, Chân Hư Lão Tổ ba người đều lấy làm kinh hãi, hầu như song song xuất thủ. Ba người, phân biệt đánh ra một đạo hồng quang, ở phía trước hình thành một mảnh không gian kỳ dị.

Luân Hồi Chi Tiến tiến nhập trong không gian này, phảng phất như tiến nhập một cái địa phương vô biên vô hạn. Không gian này cư nhiên vô cùng quảng đại, vô biên vô hạn, Luân Hồi Chi Tiến rơi vào trong đó, mà không ra được.

Dương Lăng thần sắc như thường, cười nói: "Không hổ là Kim Tiên hóa thân, cư nhiên có thể thi triển ra thủ đoạn không gian cao diệu như vậy. Chẳng biết ngươi có thể hay không tiếp được của ta đệ nhị tiến?"

Chân Hư Lão Tổ thất kinh, còn có đệ nhị tiến sao?

Niết Bàn Chi Tiến được Dương Lăng rút ra, hắn lần thứ hai giương cung đáp huyền, lúc này đây tên đã ở trên cung, Dương Lăng thi triển vũ kỹ, trong sát na đem một trăm lần lạp cung lực lượng chồng cùng một chỗ, hai mươi hai cái phù điêu quái nhãn sáng lên.

"Chân!"

Niết Bàn Chi Tiến gào thét bay ra, một tiến này thi triển ra, đem Thiên Xạ đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ lục thức, mượn Niết Bàn Chi Tiến hợp làm một. Một tiến này, vẫn đang đâm vào trong phiến không gian cổ quái, dưới cơn chấn động, một cổ lực lượng không hiểu được phát ra.

"Răng rắc!"

Không gian trong nháy mắt tan vỡ, Niết Bàn Chi Tiến đột phá ra, bắn về phía ba người Chân Hư Lão Tổ.

Cặp nam nữ tu sĩ kia quá sợ hãi, Chân Hư Lão Tổ lại cười dài một tiếng: "Chút tài mọn!" Thân thủ hướng phía trước búng tay, đột nhiên, thời gian như ngưng trệ, Niết Bàn Chi Tiến bị tỏa định trên không trung.

Dương Lăng cười nói: "Bội phục!" Đã lần thứ ba giương cung cài tên, chỉ bất quá, là trên tay hắn cũng không có mũi tên nào.

Chân Hư Lão Tổ khinh thường nói: "Ngươi có tiềm lực đi nữa, nhưng dù sao chỉ là nhất đẳng Chí Tiên mà thôi, há là đối thủ của lão tổ ta?"

Dương Lăng trong cơ thể, vận chuyển Tam Thanh Tiên Lực. Thái Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, phân biệt phóng xuất ra một lũ lực lượng, ba lũ lực lượng, tam tam chi sổ, tam tam sinh vạn vật, đúng là tạo hóa.

Tạo hóa vạn vật, đây là cửu đại thánh tộc chất chứa sở hữu lực lượng, là truyền thừa Tam Thanh Cổ Hoàng lưu truyền tới nay.

Tạo Hóa Lực này, hội tụ trên Thiên Xạ Cung, một mũi tên từ từ hình thành. Tiến vũ này vừa ra, Dương Lăng có thể nghe được Thiên Xạ Cung phát sinh một thanh âm "Răng rắc" vang lên, tựa hồ như có một cổ lực lượng cường đại bị phóng xuất ra.

Cung thể tản mát ra hàng tỉ quang hoa, chiếu sáng làm cho người ta không mở mắt ra được. Thiên Xạ Cung đồng thời tản mát ra kinh thiên sát khí, khiến Chân Hư Lão Tổ mặt lộ vẻ sợ hãi.

"Tạo Hóa Chi Tiến!" Chân Hư hét lớn một tiếng, "Đi mau!"

Nhưng đã chậm, Dương Lăng mục bắn hàn quang, thản nhiên nói: "Tạo hóa chư vật, chủ tể vạn loại."

"Chân!"

Trong nháy mắt này, Tạo Hóa Chi Tiến được Dương Lăng ngưng tụ ra, Thiên Xạ Cung hoàn toàn giải phóng.

Hơn thế trong nháy mắt này, trên Thiên Xạ Cung toàn bộ phù điêu quái nhãn, đồng thời sáng lên, một đạo hư ảnh xuất hiện trên cung thể, hiện ra một gã dáng dấp thiếu niên. Thiếu Niên lạnh lùng nhìn kỹ Chân Hư Lão Tổ, liền thấy Tạo Hóa Chi Tiến xẹt qua.

Tiến mang lướt qua, thiên địa vạn vật hóa thành hư vô, ba người Chân Hư Lão Tổ, cảm giác được một cổ lực lượng không thể chống đối truyền đến, sau một khắc, đã đánh mất đi ý thức.

Quang mang lướt qua, tất cả đều hóa thành hư vô.

Dương Lăng nắm Thiên Xạ Cung, nhìn về phía khí linh Thiên Xạ Cung, tên thiếu niên kia.

Thiếu Niên cũng nhìn chăm chú vào Dương Lăng, hắn đầu tiên mở miệng: "Ngươi nhận biết Hậu Nghệ?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Vâng." "Ngày trước Hậu Nghệ vô pháp thu phục ta, thực lực của ngươi thậm chí xa không bằng Hậu Nghệ." Thiên Xạ Cung nói vậy, ý đã rõ ràng, Dương Lăng càng không có khả năng thu phục được nó.

Dương Lăng không có phủ nhận: "Đúng." Sau đó lộ ra vẻ tươi cười, "Bất quá, ta thực lực mặc dù không bằng Hậu Nghệ, nhưng nắm chắc có thể thu phục ngươi."

"Ah?" Người thiếu niên khóe miệng a một tiếng, lộ ra biểu tình cười nhạo, "Ngươi so với Hậu Nghệ khẩu khí càng lớn hơn."

Dương Lăng thần sắc nghiêm túc, quát to: "Chư Thế Giới đều phải nghe ta hiệu lệnh, huống chi ngươi chỉ là Thiên Xạ Cung!" Nhất thời, Thánh Quang đại thế giới, Thập Ức thế giới, vô số sinh linh, vô số ý niệm truyền ra, được gia trì ở trên người Dương Lăng.

Cổ ý nguyện này, đều đang khuyên bảo Thiên Xạ Cung thần phục Dương Lăng, chúng nó là cường liệt như vậy, khiến Thiên Xạ Cung ý chí trong nháy mắt tan rã, kinh ngạc không nói.

Dương Lăng mỉm cười, hắn minh bạch, bằng vào Thập Ức thế giới nguyện lực, đừng nói một cái Thiên Xạ Cung, coi như là tiên thiên huyền bảo, cũng phải xa xa né ra.

"Thần phục cho ta!" Dương Lăng một ngón tay điểm ra, Thiên Xạ Cung "Ông" chấn động, chính thức bị hắn tế luyện. Hắn một ngón tay này, nhìn như giản đơn, kỳ thực vận dụng Tam Thanh Tạo Hóa Chi Công.

Thu phục Thiên Xạ Cung, ánh mắt Dương Lăng ném về hướng lão giả bị dọa đang choáng váng, hỏi: "Giao ra bảo bối, ta không giết ngươi."

Ngay cả Chân Hư Lão Tổ cũng bị người ta thoáng cái bắn chết, lão giả này biết cũng không phải đối thủ, chỉ phải nói rằng: "Kiện đông tây này, tên là Hỗn Loạn Chủng Tử, ngầm chôn sâu ngay nơi đây phía dưới tám vạn dậm."

Dương Lăng nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt xuyên thấu mặt đất tám vạn dặm, mơ hồ thấy một đoàn quang mang cuồn cuộn, hắn gật đầu một cái, nhấc chân đạp trên mặt đất, người liền chìm sâu xuống phía dưới.

Trong nháy mắt Dương Lăng xuống phía dưới, lão giả trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, thầm nghĩ: "Trong Hỗn Loạn Chủng Tử này, kỳ thực chất chứa một cái Hỗn Loạn thế giới, đi vào là ra không được!"

Dương Lăng rớt xuống tám vạn dặm, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, tiến nhập một phương thế giới, bốn phía bắt đầu khởi động Hỗn Loạn khí tức, chính là trong Hỗn Loạn Chủng Tử chưa hình thành thế giới, Hỗn Loạn thế giới.

Chương 739: Nhất phẩm Cao Tiên.
Những ... Hỗn Loạn khí tức này tả xung hữu đột, có thể khiến thời gian điên đảo, không gian thác loạn, thậm chí trong nháy mắt, có thể khiến cho linh đài thế giới Dương Lăng cũng sẽ bị quấy rầy.

Bất quá, Tu Di Niết Bàn hắn trước tiên vận chuyển lên, một cổ hủy diệt lực lượng bốc lên. Hủy Diệt Đại Đạo, chất chứa Hỗn Loạn lực lượng.

Cổ lực lượng này, đã bị Hỗn Loạn thế giới hấp dẫn, đột nhiên xao động lên, lao ra Tu Di Niết Bàn, chỉ trong một phần nghìn cái nháy mắt, đã cùng Hỗn Loạn lực lượng dung hợp cùng một chỗ.

Chỉ là thời gian quá ngắn, Dương Lăng đã cảm giác hắn đột nhiên cùng toàn bộ Hỗn Loạn thế giới lập lên mối liên quan mật thiết.

Tâm niệm khẽ động, Hỗn Loạn thế giới hơi rung động, đột nhiên hóa thành ô quang, đánh vào Tu Di Niết Bàn của Dương Lăng trong Hỗn Loạn thế giới, vốn là một quả Hỗn Loạn chủng tử, mai chủng tử này bị Dương Lăng Hủy Diệt Đại Đạo hấp thu.

Hủy Diệt Đại Đạo sản sinh lực lượng, một trong tám trăm loại tiên thiên lực lượng. Bởi vì cổ lực lượng này vẫn mười phần nhỏ yếu, vô pháp mở ra Hủy Diệt Lĩnh Vực.

Thẳng đến lúc này, khi Hỗn Loạn chủng tử bị hấp thu, Dương Lăng có hủy diệt lực lượng cũng đủ cường đại.

Cổ lực lượng này, trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm, diễn biến ra địa hỏa phong thuỷ, mở ra nhất phương thế giới, tức Hủy Diệt Lĩnh Vực.

Trong Hủy Diệt Lĩnh Vực này, tràn ngập lực lượng tính hủy diệt, ở trong hủy diệt, lại chất chứa sinh hi vọng.

Bất quá, hủy diệt lực lượng bởi thông qua hấp thu Hỗn Loạn lực lượng mà cường đại, vì thế cũng còn chưa mười phần viên mãn.

Ngày sau, nếu là Dương Lăng có thể đem hủy diệt lực lượng trong Hỗn Loạn, Vô Sinh, Niết Bàn ba bộ phận lực lượng cân đối nhất thể, mới rốt cuộc xem như viên mãn.

Lúc Hủy Diệt Lĩnh Vực mở, Hỗn Loạn, Vô Sinh, Niết Bàn các loại lực lượng, đều tự phân lưu ra như ba loại tiên thuật.

Trong Hỗn Loạn lực lượng, bao gồm Thập Phương Đại Hỗn Loạn Tiên Thuật, Đại Phá Diệt Tiên Thuật, Đại Hủy Diệt Tiên Thuật.

Trong Vô Sinh lực lượng, chất chứa Tứ Phương Sát Diệt Thuật, Đại Diệt Tuyệt Thuật, Đại Sát Lục Thuật; Niết Bàn lực lượng, bao gồm Phá Diệt Trọng Sinh Thuật, Tẩy Tâm Cách Diện Thuật, Đại Hồi Chuyển Thuật mỗi một loại lực lượng, đều diễn hóa ra ba loại tiên thuật, Hủy Diệt Đại Đạo, tổng cộng diễn sinh ra chín loại tiên thuật.

Trong chín loại tiên thuật này, ngưng tụ cùng nhau, trong nháy mắt thành tựu đệ thập tôn thiên tiên hóa thân Dương Lăng.

Chí Tiên phân ra thập đẳng, thập đẳng Chí Tiên, tới nhất đẳng Chí Tiên. Mỗi khi tu luyện chín loại tiên thuật, tức có thể ngưng tụ một tôn thiên tiên hóa thân, mỗi khi tăng một tôn thiên tiên hóa thân, thực lực sẽ tăng cường một ít, đẳng cấp cũng đề thăng lên nhất cấp.

Chân Nhân lĩnh vực, Thiên Thần lĩnh vực, Thái Vu lĩnh vực v…v… trong cửu đại lĩnh vực mở ra, Dương Lăng đồng dạng thu được thần thuật, vu thuật, thánh thuật v…v…, mà thần thuật, thánh thuật, vu thuật này, kì thực cũng thuộc về phạm vi tiên thuật.

Bất đồng ở chỗ, phổ thông tiên thuật thì cần phải tu luyện. Mà cửu đại thánh tộc, liền từ trong tiên thiên huyết mạch Tam Thanh Cổ Hoàng truyền thừa tiên thuật, trọn đời đều có.

Cửu loại vu thuật, ngưng tụ ra Thái Vu hóa thân; cửu loại thần thuật, ngưng tụ thành Thiên Thần hóa thân, v…v…, cho tới hôm nay, Dương Lăng đã chính thức ngưng tụ thập đại thiên tiên hóa thân.

Hỗn Loạn chủng tử biến mất, Dương Lăng xuất hiện trên mặt đất, hắn cũng không trở ra, mà phóng xuất Cửu Dương Tháp, độn vào trong tháp chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị ngưng tụ thập đại thiên tiên hóa thân, đột phá ngọc phẩm linh đài.

Nhưng ở bên ngoài, lão giả đột nhiên cảm giác được khí tức Hỗn Loạn chủng tử biến mất, hắn sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói: "Nguy rồi! Người này thật là có năng lực kinh thiên động địa!" Hắn phán đoán Dương Lăng tất đã hàng phục được Hỗn Loạn chủng tử, lúc này thoát khỏi Áp Long Mạch, ngay cả trong Áp Long Linh Mạch mấy vạn đệ tử cũng đành phải chịu vậy.

Trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng thôi động thập đại thiên tiên hóa thân. Thập đại hóa thân, phân biệt là Thái Vu hóa thân, Chân Nhân hóa thân, Thiên Thần hóa thân, Diệu Pháp hóa thân, Tử Hoa hóa thân, Thiên Thánh hóa thân, Huyền Thủy hóa thân, Thiên Diệu hóa thân, U Minh hóa thân. Thập đại hóa thân, phân biệt từ trong miệng phun ra một ngụm tiên khí, thập cổ tiên khí, được Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Dương Lăng, ngưng tụ thành một đoàn Tam Thanh tiên khí.

Đoàn tiên khí này, cuồn cuộn đãng đãng, tại trên Tu Di Niết Bàn không ngừng lớn mạnh. Dương Lăng trong cơ thể, Bát Quái Tâm Ý Kiếm diễn biến thành lực lượng, trong nháy mắt được đưa vào trong tiên khí. Song song, Dương Lăng đem chân binh khổ cực chú tạo, cũng bị đầu nhập trong đó. Một trận sấm sét vang lên, Tam Thanh tiên khí trong nháy mắt biến thành một thanh linh đài chi kiếm phong duệ vô song, Tam Thanh Kiếm Tiên! Tam Thanh Kiếm Tiên vừa ra, toàn bộ Tu Di Niết Bàn hơi bị biến đổi, Tam Thanh Kiếm Tiên cùng Tu Di Niết Bàn trở thành một cái chỉnh thể.

Dương Lăng một kiếm bổ ra, sẽ mang theo toàn bộ lực lượng Tu Di Niết Bàn, đây là ngọc phẩm linh đài tu sĩ, uy lực của linh đài chi kiếm. Oai lực một kiếm, tức oai lực của một thế giới.

Biến hóa này, có thể khiến Dương Lăng linh đài thế giới càng thêm viên mãn, từ kim phẩm trình tự, đi vào ngọc phẩm trình tự, nói cách khác, hôm nay Dương Lăng đã là Cao Tiên. Hơn nữa bởi Tam Thanh Kiếm Tiên của Dương Lăng thập phần viên mãn, uy lực mạnh mẽ bất khả tư nghị, hắn trực tiếp từ Chí Tiên, trở thành nhất phẩm Cao Tiên.

Cao Tiên, dựa theo linh đài chi kiếm uy lực cùng trình độ viên mãn, phân chia ra phẩm cấp cao thấp, Dương Lăng lúc này là nhất phẩm Cao Tiên, Cao Tiên trạng thái cực hạn. Bước tiếp theo, hắn cần phải làm là trở thành tiên phẩm linh đài, trở thành Chân Tiên.

Nhất phẩm Cao Tiên, tiên lực thường thường có thể đạt tới đã ngoài một nghìn vạn phương. Lúc này, Dương Lăng tiên lực, cũng đã đạt được một nghìn vạn ức phương! Nói cách khác, lúc này lực lượng Dương Lăng, là hơn phổ thông Cao Tiên một ức lần! Phổ thông Chân Tiên cực hạn, tiên lực có thể đạt tới một trăm ức phương; Thượng Tiên trình tự, tiên lực có thể đạt tới mười vạn ức phương.

Lúc này lực lượng Dương Lăng, so với Thượng Tiên còn mạnh hơn một trăm lần! Nói chung, Chân Tiên tiên lực, từ một ức phương tới một trăm ức phương các cấp; Thượng Tiên tiên lực, một nghìn ức phương tới mười vạn ức phương các cấp; Đại La Kim Tiên, thì tiên lực phải vượt lên trên mười triệu phương.

Một triệu, tức là ức ức; một ức, là trăm triệu. Ức, triệu đều là con số rất lớn, trong đó ức là con số Địa, nhân lực cũng có thể đụng tới. Như vậy triệu là con số Thiên, con số này vừa ra, tất xảy ra thiên triệu dị tương, rung động chư giới. Mà lúc này bất luận phẩm chất hay tiên lực, Dương Lăng lực lượng, đã đạt được một phần trăm của phổ thông Đại La Kim Tiên, một nghìn vạn ức phương.

"Bước tiếp theo là thành tựu tiên phẩm linh đài, chỉ có thành tựu tiên phẩm linh đài, mới có thể coi là có vài phần tiêu dao." "Chỉ là, muốn thành tựu tiên phẩm linh đài, nhất định phải thoát ra khỏi Tam Thanh đại thế giới, một bước này, cũng rất khó khăn!" Gọi là thoát khỏi ra Tam Thanh đại thế giới, tức Dương Lăng có thể có một loại năng lực, có thể giỏi hơn quy tắc chứa trên Tam Thanh đại thế giới, trở thành bất chấp quy tắc tồn tại. Chỉ có bất chấp quy tắc, mới có tư cách xưng là"Tiên " chân chính, tức Chân Tiên.

Nhưng muốn bất chấp quy tắc, thì bước đầu tiên là lý giải hiểu được tất cả quy tắc. Lý giải quy tắc một bước này, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần không ngừng thăm dò nghiên cứu. Dương Lăng độn ra Cửu Dương Tháp, trở lại trên mặt đất, phát hiện tiên nhân trên Áp Long Mạch đều đã đào tẩu, một người cũng không lưu lại.

Suy nghĩ một chút, Dương Lăng đem Luận Kiếm Mạch mười hai danh Cao Tiên phóng xuất, lúc này lệnh cho bọn họ chiếm Áp Long Mạch, Thất Tinh đạo nhân đột nhiên bộ hư mà đến, cười nói: "Dương đạo hữu phải đi rồi sao?" Dương Lăng gật đầu: "Hỗn Loạn Tiên Vực với ta mà nói, chỉ là dừng lại trong một lần lữ đồ mà thôi. Thất Tinh đạo hữu, sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn kình ra Thiên Xạ Cung, Tạo Hóa Chi Tiến phát ra, một đạo tiến quang sáng lên, bắn về phía chân trời xa xôi.

Chương 740: Tam Thanh bí sự.
Hỗn Loạn Tiên Vực, bị sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng, Dương Lăng phá vực mà ra.

Quang ảnh hỗn loạn, Dương Lăng hiện thân ở Tiên Giới.

Đập vào mắt, là một mảnh hải dương do thuần dương linh khí ngưng tụ mà thành, quảng đại vô biên, mang mang dày đặc. Trong hải dương, thất sắc quang mang nhất thời lóe ra. Dương Lăng biết, đây chính là thuần dương chi hải, cơ thạch Tiên Giới tồn tại.

Mọi nơi, hắn có thể cảm ứng được vô số khí tức hoặc cường hoặc nhược, đó là từng tòa từng tòa tiên vực.

"Trong Tiên Giới đại năng, so với Tam Thanh đại thế giới còn muốn nhiều hơn. Ngày trước, ta đã ở đây kết hạ mấy lão hữu, chẳng biết bọn họ còn tại đây hay không?" Dương Lăng nhớ lại, hắn Lý Thái Chân một đời ngang dọc Tiên Giới, giao lưu không ít bằng hữu, trong đó không thiếu gì Tiên Giới đại năng ....

Hắn đang chuẩn bị đi tìm mấy lão hữu ôn lại chuyện cũ, chợt nghe trước mặt xuất hiện một người. Người này vừa hiện thân, Dương Lăng đã đem Thiên Xạ Cung thủ ở trong tay, cười lạnh nói: "Là ngươi!"

Người này, chính là Vũ Linh Đạo Nhân.

Vũ Linh Đạo Nhân cười khổ nói: "Vạn Kiếm lão nhi, ngươi mau ra đây giải thích, nếu chậm một bước, Dương đạo hữu sẽ cho ta ngũ bộ máu tươi."

Thân hình Vạn Kiếm đạo nhân, đột nhiên xuất hiện một bên, cười ha hả mà nói: "Lão đệ!"

Dương Lăng nheo con mắt lại, hỏi: "Lẽ nào chuyện này cùng ngươi có liên quan?"

"Ta là phế đi rất lớn khí lực, mới đem ngươi đưa vào Hỗn Loạn Tiên Vực." Vạn Kiếm đạo nhân nói, "Chỉ là, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đi ra, vốn nghĩ đến ngươi trở thành Kim Tiên sau đó mới có thể đi ra, nhưng quên mất Thiên Xạ Cung."

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Dương Lăng nhíu mày, đã có chút bất mãn.

Vạn Kiếm đạo nhân "Hắc hắc" cười: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, nhị vị đi cùng ta tới Vạn Kiếm tiên vực ngồi xuống một chút." Hắn vung tay áo, Dương Lăng cùng Vũ Linh Đạo Nhân, đều trong nháy mắt tới Vạn Kiếm tiên vực rồi.

Vạn Kiếm tiên vực, là Vạn Kiếm đạo nhân Đại La linh đài là linh đài hạch tâm, xây dựng mà thành một mảnh tiên vực. Vạn Kiếm đạo nhân, là Thiên Tôn trong tiên vực này.

Đi vào trên một cái ngọc giai, trên đó có Phương Nguyệt Thai, chung quanh tiên khí dày đặc. Dương Lăng mấy người ngồi cùng nhau, Vạn Kiếm đạo nhân vuốt râu cười nói: "Lão đệ, ngươi có biết, ta vì sao phải tống ngươi tiến nhập Hỗn Loạn Tiên Vực không?"

"Chẳng lẽ cùng Hỗn Loạn chủng tử có liên quan?" Dương Lăng hơi trầm ngâm, hỏi.

"Một chút cũng không sai, lão đệ quả nhiên trí tuệ trác tuyệt." Vạn Kiếm cười nói.

Dương Lăng trở mình mắt trợn trắng: "Ít nói lời vô dụng, ngươi có đúng hay không mượn lực lượng của ta, đoạt lấy Hỗn Loạn chủng tử?"

Vạn Kiếm đạo nhân gật đầu: "Không sai, Hỗn Loạn chủng tử, trên trời dưới đất, cũng chỉ có ngươi một người có thể động. Ta tuy có Kim Tiên tu vi, nhưng cũng không động đậy được nó. Hỗn Loạn chủng tử, phải dùng Hủy Diệt tiên thiên khí tức mới có thể khắc chế, mà ngươi vừa mới được Hủy Diệt Thiên Phù, có được đạo tiên thiên khí tức này."

Thế gian, có tám trăm loại tiên thiên khí tức, Dương Lăng có được mười, Hủy Diệt khí tức, chỉ là một trong số đó.

"Còn nữa, trong Hỗn Loạn Tiên Vực, cũng có không ít người tài ba. Ta nếu tự mình đi đến, có khả năng cùng với Kim Tiên ẩn thân khởi lên xung đột, khiến sự tình càng không xong."

"Hỗn Loạn chủng tử, từ đâu mà đến?" Dương Lăng hỏi tới trọng điểm.

"Hỗn Loạn chủng tử, là của người Dương Cực Thiên, loại đến trong Hỗn Loạn Tiên Vực. Nếu không phải bị ngươi lấy đi, Hỗn Loạn chủng tử sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nẩy mầm, đem toàn bộ Tiên Giới làm hỗn loạn tan vỡ, không còn tồn tại nữa."

"Cho nên mới thỉnh lão đệ ngươi ra sức, vì Tiên Giới vãn hồi một kiếp nan này."

Dương Lăng cười nhạt: "Tiên Giới người tài ba rất nhiều mà? Chuyện tình cứu vớt Tiên Giới, đến phiên Vạn Kiếm ngươi xuất thủ sao? Ngươi còn có chuyện gì giấu diếm nữa phải không?"

Vạn Kiếm đạo nhân liền cười một tiếng: "Ai nói ta phải giấu diếm ngươi? Chỉ là còn chưa nói đến." Hắn dừng một chút, thần tình ngưng trọng lên, "Ngươi cũng không phải không biết, người trong Dương Cực Thiên không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là hạng người lợi hại."

Dương Lăng nhíu mày, hắn nhớ tới Câu Ly Diễm, cái cường giả kia sát diệt hắn kiếp trước thân là Lý Thái Chân.

"Tam Thanh đại thế giới, cách mỗi nhất kỷ, sẽ có một trường kiếp nạn. Dưới kiếp nạn, chỉ có Đại La Kim Tiên trình tự cùng người trên bậc mới có thể tiến nhập Dương Cực Thiên, tránh né kiếp nạn. Bất quá, Đại La Kim Tiên, không phải chuyện đùa, trong Tam Thanh đại thế giới, tối đa chỉ có thể tồn tại năm mươi danh Đại La Kim Tiên."

"Năm mươi, chính là con số đại diễn, chí tôn chí đại. Nhưng nhiều kỷ nguyên đều có kiếp nạn, Tam Thanh đại thế giới bảo tồn được đông đảo Đại La Kim Tiên. Mỗi một danh Đại La Kim Tiên, đều chiếm chí ít năm loại Đại La tiên thiên khí tức. Ngươi cũng biết, muốn thành tựu Đại La Kim Tiên, nhất định phải được chí ít năm loại tiên thiên khí tức."

"Mà trong thiên địa lúc đó, tổng cộng chỉ có tám trăm loại tiên thiên khí tức. Những ... tiên thiên khí tức này, đại đa số bị tiên thiên chi bảo chiếm lấy, đại bộ phận còn lại, một bộ phận bị Bốn Đại La Kim Tiên chiếm, một bộ phận bị tiên thiên bảo vật chưa xuất thế chiếm. Hiện nay xem ra, tiên thiên khí tức còn lại, vẫn còn lại không đầy năm mươi loại, hơn nữa đại bộ phận chẳng biết ở chỗ nào."

Nói đến đây, Vạn Kiếm đạo nhân cảm khái nói: "Ngày trước để được tiên thiên khí tức, ta đã luyện hóa nguyên linh năm kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng không phải nguyên linh tiên thiên chi bảo nào, đều có thể luyện hóa. Nói chung, chỉ có chưa xuất thế tiên thiên thai thể, mới có khả năng dùng để luyện hóa."

Dương Lăng: "Vận khí của ngươi không tệ, ta nhớ kỹ, ngươi là một lần phát hiện tới năm tiên thiên linh thai."

"Không sai, năm tiên thiên linh thai, dựng dục tại một chỗ, nếu không có như vậy, ta sợ rằng kiếp này cũng vô vọng thành tựu Đại La Kim Tiên." Hắn nói xong, dùng một loại nhãn thần cổ quái nhìn về phía Dương Lăng, "Nếu luận vận khí, có ai so với ngươi tốt hơn chứ? Mười loại tiên thiên khí tức đều bị ngươi chiếm được!"

Vũ Linh thở dài: "Được một loại tiên thiên khí tức, khó càng thêm khó. Lúc Tam Thanh đại thế giới tao ngộ kiếp nạn, chỉ có tiên thiên chi bảo, mới có thể mượn trong cơ thể một lũ tiên thiên khí tức, chuyển thế sống lại. Lúc kỷ nguyên mới mở, những ... tiên thiên chi bảo này, đồng thời có thể trở về thế giới."

"Nhưng người Tam Thanh chúng ta sẽ không may mắn như thế, kiếp nạn vừa đến, sẽ hôi phi yên diệt. Vạn Kiếm đạo nhân nói: "Vì thế thượng cổ trí tuệ chi sĩ tìm hiểu Thiên Cơ, sáng chế biện pháp vận dụng tiên thiên khí tức vượt qua kiếp nạn, từ đó, thế gian bắt đầu xuất hiện Đại La Kim Tiên. Kim Tiên giả, kim cương bất hoại, trọn đời trường tồn."

Dương Lăng tiếp lời nói: "Dương Cực Thiên tại Tiên Giới giấu Hỗn Loạn chủng tử, tiêu diệt Tiên Giới, làm như vậy là vì cái gì? Bọn họ đã thành tựu Kim Tiên rồi, còn có thể sợ hãi cái gì chứ?"

Vạn Kiếm đạo nhân cười nhạt: "Vốn, Đại La Kim Tiên số lượng đạt được năm mươi người, nhân gian sẽ không có Kim Tiên xuất hiện nữa, đây là Tam Thanh đại thế giới chí cao quy tắc, không người có thể nghịch chuyển. Đáng tiếc, thiên địa có sinh cơ, cũng có sát khí, Tam Thanh đại thế giới mỗi một kỷ đều phải xuát ra một vị " Tịnh Thế Giả "."

"Tịnh Thế Giả?" Dương Lăng mí mắt máy động, "Lẽ nào hắn sẽ uy hiếp đến Dương Cực Thiên?"

Vạn Kiếm đạo nhân: "Vốn, kỷ nguyên kiếp nạn vừa tới, toàn bộ sinh linh đều muốn Hủy Diệt. Nhưng thật lâu trước, chẳng biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi về nơi đâu xuất hiện một vị Hỗn Độn Đạo Nhân. Hỗn Độn Đạo Nhân diễn biến tam tam, đem tám trăm loại tiên thiên khí tức lưu lại Tam Thanh đại thế giới."

"Tám trăm tiên thiên khí tức, hẳn là đã biến hóa trở thành tám trăm tiên thiên chi bảo. Những tiên thiên chi bảo này nói lên, trong đó có một người tại hậu thế danh đầu vang dội, đó là Tam Thanh Cổ Hoàng."

"Tam Thanh Cổ Hoàng là tiên thiên chi bảo!" Dương Lăng nhất thời thất kinh.

Chương 741: Tru Kiếm Tiên Trận.
Tam Thanh Cổ Hoàng, chính là nhân vật người người đều biết là một vị vô cùng có khả năng đạt được Tạo Hóa trình tự. Dương Lăng mặc dù cũng có thôi trắc, cho rằng hắn mới có thể là tiên thiên chi bảo, nhưng lúc này từ trong miệng Vạn Kiếm Đạo Nhân xác định, vẫn thấy giật mình.

Nếu như nói Tam Thanh Cổ Hoàng là tiên thiên chi bảo, vậy có ý nghĩa, toàn bộ Tam Thanh đại thế giới tồn tại, đều phải bị phá vỡ.

Thấy biểu tình Dương Lăng, Vạn Kiếm Đạo Nhân thản nhiên nói: "Ngươi sớm đã đoán được hắn là tiên thiên chi bảo, nhưng lúc này vẫn thấy giật mình, tất nhiên là nghĩ tới sự kiện này."

Dương Lăng chậm rãi gật đầu: "Không sai, Tam Thanh đại thế giới chứa nhiều sinh linh, cùng với tám trăm tiên thiên khí tức, Hỗn Độn Đạo Nhân vì sao phải làm như vậy?" Hắn như là đang hỏi chính mình.

Vạn Kiếm Đạo Nhân "Hắc hắc" cười nhạt: "Suy nghĩ của ngươi, cùng ta suy nghĩ là tương đồng. Thiên địa bất nhân, Hỗn Độn Đạo Nhân càng gần với nhân vật thái thượng, hắn làm như vậy, cũng là đương nhiên. Trong đại thế giới này, dưới Kim Tiên, đều như con kiến hôi."

Dương Lăng cùng Vạn Kiếm Đạo Nhân tư tự tiếp xúc trong sát na, từ trong thần niệm đây đó chiếm được đại lượng tin tức, bổ sung cho nhau.

Lúc hai người tin tức trọng điệp, bọn họ đối với toàn bộ Tam Thanh đại thế giới, có càng thâm nhập cùng lý giải rõ ràng.

Tam Thanh đại thế giới, mỗi một kỷ, kinh qua một kiếp nan. Lúc đầu mỗi một kỷ, đều có một vị đại năng đi vào Tam Thanh đại thế giới, khai kiếp độ nhân. Thiên Nguyên Kỷ lúc đầu này, trong Dương Cực Thiên, có một người tham phá ảo diệu, tức là Hỗn Độn Đạo Nhân.

Mỗi một kiếp, người từ trong Dương Cực Thiên xuất hiện, đều xưng Hỗn Độn Đạo Nhân. Hỗn Độn Đạo Nhân này, tìm hiểu chư thiên áo nghĩa, tức là"Tịnh Thế Giả" thượng nhất kỷ.

Tịnh Thế Giả tuy không phải Kim Tiên, nhưng có thể giết chóc Kim Tiên, duy trì ổn định Tam Thanh đại thế giới. Lúc Tịnh Thế Giả sứ mệnh xong xuôi, cũng sẽ đột phá lực lượng chung cực, thành tựu Đại La quả vị, tiến nhập Dương Cực Thiên, trở thành Hỗn Độn Đạo Nhân tiếp theo, khai kiếp độ nhân.

Vạn Kiếm Đạo Nhân đã là Đại La Kim Tiên, người sớm giác ngộ tiên tri, đại giác trí tuệ. Dương Lăng cũng có ký ức trân quý của chư thế Thần Nông, Lý Thái Chân, hiểu biết rất nhiều. Song phương trí tuệ cùng kinh nghiệm phù hợp một chỗ, nhất thời hiểu rõ rất nhiều việc chưa lý giải.

Hỗn Độn Đạo Nhân, lúc tại Tam Thanh đại thế giới chứa nhiều sinh linh hủy diệt, thi triển vô thượng uy năng, sưu tập tiên thiên khí tức, sang nhất kỷ thế giới mới khác.

Trong tám trăm tiên thiên khí tức, bao quát bao nhiêu Đại La Kim Tiên sau lịch kiếp biến hóa mà thành tiên thiên khí tức. Đại La Kim Tiên có thể có lịch kiếp bất diệt, tịnh không có nghĩa là bọn họ không bị quấy rầy. Trên thực tế, lúc nhất kỷ kiếp nạn, Đại La Kim Tiên phải hóa thành trạng thái tiên thiên khí tức, thực lực rất lớn.

Lúc trãi qua thời gian dài, liên tục tu luyện, mới có khả năng từ từ khôi phục thực lực, đối mặt với đại kiếp nạn tiếp theo. Đương nhiên, bọn họ đồng thời còn muốn đối mặt uy hiếp của Tịnh Thế Giả. Đại kiếp nạn giết không chết Đại La Kim Tiên, nhưng Tịnh Thế Giả lại có thể.

Tám trăm tiên thiên khí tức, một bộ phận đầu nhập Tam Thanh đại thế giới, lần thứ hai hóa thành tiên thiên chi bảo.

Những ... tiên thiên chi bảo này, sớm muộn gì cũng xuất thế, trước hết xuất hiện một nhóm tiên thiên linh bảo, thần thông quảng đại. Bọn họ tiến nhập ba nghìn đại thế giới, cùng với con người dung hợp, sản sinh tộc loại rất cường đại.

Những ... tộc loại này, có biến mất, cũng có kéo dài.

Cửu đại thánh tộc, chính là hậu đại của Tam Thanh Cổ Hoàng. Tam Thanh Cổ Hoàng, sinh chín đứa con, mỗi một đứa con đều kế thừa một loại tiên thiên khí tức trên người hắn.

"Vì thế Dương Cực Thiên muốn hủy diệt Tiên Giới, lo lắng Tịnh Thế Giả sẽ từ Tiên Giới sản sinh?" Dương Lăng nói.

Vạn Kiếm Đạo Nhân: "Tịnh Thế Giả không phải chuyện đùa, một kỷ chỉ xuất ra một vị. Nhân vật như vậy, tất nhiên có khả năng kinh thiên vĩ địa, kinh thiên động địa oai lực. Lão đệ, Lý Thái Chân một đời bị trảm, vì thế ngươi có thể trở thành Tịnh Thế Giả."

"Tịnh Thế Giả vừa ra, Kim Tiên cũng phải sợ hãi, vì thế trong Dương Cực Thiên các người tài ba, mới có thể áp chế Tiên Giới, áp chế Tam Thanh đại thế giới. Đối với bọn họ mà nói, hay nhất là không nên xuất hiện Tịnh Thế Giả, như vậy có thể bình an mà tiến nhập kỷ nguyên kế tiếp."

"Bọn họ biết rõ không thể ngăn cản, hà tất còn muốn làm như vậy?" Dương Lăng không giải thích được.

Vạn Kiếm Đạo Nhân cười nhạt: "Ta nghe nói, trong Dương Cực Thiên, chín vị Đại La Kim Tiên, hợp lực luyện thành một kiện tiên khí Tạo Hóa cấp số, tên là " Tiên Tri Khuê ". Tiên Tri Khuê này, có thể nhìn trộm được Thiên Cơ, biết việc quá khứ vị lai."

Dương Lăng không cho là đúng: "Bọn họ làm như vậy, chỉ phí công mà thôi!"

"Vì thế ngươi hẳn là minh bạch, Dương Cực Thiên tháo linh khí của Tam Thanh đại thế giới, áp chế Tiên Giới phát triển, thậm chí nhiều lần cầm sát tu sĩ nổi tiếng đều là vì tự bảo vệ mình. Theo ta được biết, Tam Thanh đại thế giới, kiến tạo một tòa Dương Cực Uyển, liên lạc rất nhiều đại năng chuyên môn hoạt động sát nhân. Chỉ vì một khi tiến nhập Dương Cực Thiên, sẽ không thể đơn giản ra ngoài, Dương Cực Uyển sẽ xuất hiện."

Vũ Linh đạo nhân nói: "Dương đạo hữu không bằng ở đây mà tiềm tu một đoạn thời gian, rồi quay về Tam Thanh đại thế giới cũng không muộn."

Dương Lăng biết, Vũ Linh đạo nhân này là lo lắng hắn ở lại Tam Thanh đại thế giới, sẽ bị người chém giết.

Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng nói: "Nói đúng ra thì, đợi thành tựu Chân Tiên, mới trở lại cũng không muộn."

Vạn Kiếm đạo nhân cười nói: "Lĩnh ngộ Nghịch Thiên Chi Đạo, cần phải tiên tri quy tắc, một bước này, lại không dễ đi, ngươi sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều thời gian."

Dương Lăng: "Cũng không là như vậy, thế gian có vô cùng pháp, luôn luôn có đường đi riêng." Nói xong, hắn nhiếp ra ba mai Hỗn Độn Kiếm Thai.

Vạn Kiếm Đạo Nhân nhãn tình sáng lên: "Hỗn Độn Kiếm Thai, thế nào, ngươi muốn mượn lực kiếm trận, để biết Thiên Cơ?"

Dương Lăng hỏi lại: "Chẳng lẽ không có khả năng?"

Vạn Kiếm Đạo Nhân thở dài: "Tiên thiên chư bảo, xuất thế hay không có xuất thế, tiên thiên linh bảo ba trăm sáu; tiên thiên chân bảo sáu mươi tư; tiên thiên huyền bảo mười hai; tiên thiên Tạo Hóa chi bảo chỉ có ba. Hỗn Độn Kiếm Thai này, còn chưa thành biểu tiên thiên huyền bảo, mười hai huyền bảo đã có bốn."

"Ta năm nay mới từ trong miệng bạn bè biết được, tứ đại Hỗn Độn Kiếm Thai này, đây đó cảm ứng, có thể kết thành một tòa kiếm trận trảm sát cả Kim Tiên. Từng có một vị đại năng, đem tứ loại tiên thiên sát đạo, luyện thành tứ đại kiếm đồ, chính là có thể dùng kiếm đồ này."

"Tứ loại tiên thiên sát đạo, cũng thuộc về tám trăm loại tiên thiên khí tức, chỉ bất quá bị luyện thành kiếm đồ. Tứ loại sát đạo này, cùng trong Hỗn Độn Kiếm Thai tứ loại tiên thiên khí tức hỗ tương nhau, đây đó dung hợp, uy lực sẽ cực đại đề thăng."

Dương Lăng gật đầu: "Vì thế ta có thể mượn lực tứ kiếm, cường hành nhìn trộm quy tắc Tam Thanh đại thế giới. Tru Kiếm Tiên đã xuất, Trạc Kiếm Tiên, Tuyệt Kiếm Tiên, Hãm Kiếm Tiên, cũng nên đi ra rồi!" Lúc này, hắn thi triển thủ đoạn, bắt đầu tế luyện tam kiếm khác.

Từng có kinh nghiệm tế luyện Tru Kiếm Tiên, hơn nữa hắn thực lực đại tăng, Tam Thanh Tiên Lực cũng đủ hùng hồn. Vì thế, lúc này đây lại càng thuận lợi.

Ba đạo kinh thiên kiếm quang vọt lên, phân biệt là Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, Trạc Tiên, tam kiếm cùng Tru Kiếm Tiên hợp làm một, nhất thời hình thành một tòa kiếm trận. Kiếm trận này, tản mát ra vô cùng sát khí, ngay cả Vạn Kiếm Đạo Nhân cũng thất kinh, kinh ngạc nói: "Cư nhiên so với Vạn Kiếm đại trận ta còn muốn kinh khủng hơn!"

Vũ Linh đạo nhân cảm khái nói: "Tứ đại tiên thiên huyền bảo, mượn tiên thiên sát đạo, uy lực tự nhiên bất phàm! Cho dù Kim Tiên, cũng phải tránh lui!"

Tru Kiếm Tiên Trận, phóng xạ ra hàng tỉ sát quang, hầu như chiếm toàn bộ Vạn Kiếm tiên vực. Vạn Kiếm Đạo Nhân cuống quít nói: "Lão đệ, ngươi chớ phá hủy sào huyệt của ta, hãy ra bên ngoài thử kiếm." Vung tay áo, liền thi triển thủ đoạn, đem Vạn Kiếm tiên vực dời đi, mặc cho Dương Lăng tại thuần dương chi hải diễn luyện kiếm trận.

Thôn Thiên - Chương #712


Báo Lỗi Truyện
Chương 712/751