Chương 640: Thanh Đằng đạo nhân.Kim cương thủ ấn vừa thành, Tu Di Giới Chủ liền đem ba ức ba nghìn vạn nguyên hồn, truyền nhân cho Kim Cương Đại Đạo. Kim Cương, Thai Tàng hai đạo, vừa luyện tâm tính, vừa luyện thân thể, đều là Vô Thượng Diệu Pháp, không có con đường thứ hai

Trong đó Kim Cương Đại Đạo, chính là hợp với nguyên hồn tu luyện

Tu Di Giới Chủ cùng Dương Lăng tâm niệm như một, Dương Lăng trong lòng khẽ động, Tu Di Giới Chủ liền thôi động Đại Ngũ Hành Bảo Luân, có thể khiến Bảo Luân thả ra quang mang ngũ sắc phòng ngự, uy lực cũng cường đại.

Dương Lăng tính, Tu Di Giới Chủ phát sinh ra nguyện lực, chí ít có năm ức đấu, mặc dù không bằng bản tôn Dương Lăng, nhưng thực lực cũng không tính là nhỏ, nếu Tu Di Giới Chủ cùng Dương Lăng liên thủ, liền sản sinh ra hơn mười ức đấu lực lượng

Hơn nữa, năm ức đấu nguyện lực, phẩm chất gần với linh đài lực lượng, mặc dù không bằng nhất phẩm linh đài lực lượng, nhưng là thập phần khó có được

Được Tu Di Giới Chủ, Bảo Bảo hốt nhiên ra ý nghĩ, đối với Dương Lăng nói: "Phu quân đệ nhất nguyện, là muốn thành lập nhất phương Niết Bàn, nếu đem linh đài thế giới biến hóa thành Niết Bàn, chẳng lẽ không phải hoàn mỹ sao?"

Dương Lăng nghe xong, cười nói: "Trong lòng ta cũng có cái ý nghĩ này, nhưng muốn đem Tu Di thế giới hóa hư làm thực, phải cần đạt được trình tự mở linh đài, việc này còn xa, tạm thời không nghĩ tới."

Tu Di Giới Chủ sản sinh không lâu, trong Kim Quang, hai mai Chu Tước ngưng tụ thành quang đoàn, đột nhiên phá vỡ, trong đó bắn ra hai đạo kỳ quang, phân biệt ngưng tụ thành Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng. Nhị nữ này, đều đã được thân thể. Nguồn: http://truyenyy.com

Ngày trước Dương Lăng từ trong kiếp cảnh, lấy được đại lượng xương cốt của chu tước, từ đó lấy ra tinh hoa, sau đó trọng tố lại thân thể cho hai chu tước, hôm nay mới thành công.

Hai chu tước vừa ra tới, cư nhiên đều đã là tầng thứ cửu chuyển kim thân, tương đương với Tiên Tôn mở linh đài.

Dương Lăng trong lòng vui mừng: "Tốt tốt không nghĩ tới các ngươi có thể có thành tựu này."

Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc bái tạ Dương Lăng: "Đều là do chủ nhân ban ân "

Dương Lăng gật đầu: "Các ngươi tu vi sơ thành, đã có cảnh giới viên mãn rồi."

"Vâng!" Hai chu tước tại Nhất Nguyên Cảnh tìm địa phương, tự tu luyện.

Dương Lăng đoạt được Trường Sinh Chân Mộc, thì trong Thiên Ngoại Thiên đại điện

Trước mặt Bạch Dật Phi, ngồi một gã nam tử, nam tử này dáng dấp khoảng hai mươi tuổi, thần tình cao ngạo, Bạch Dật Phi ở trước mặt hắn, cũng là vẻ mặt cười làm lành, lời nói vạn phần khách khí

Phía sau Bạch Dật Phi, Thiên Chú Thần Tôn, Ma Đế, cùng với Bạch Kiếm Phong, Bạch Triển Hùng đang ngồi

"Thanh Đằng đạo hữu chính là truyền nhân của Thiên Thánh Bộ Tộc, Thiên Thánh Bộ Tộc, một trong cửu đại thánh tộc của Tam Thanh đại thế giới, bài danh còn trên Chân Nhân Tộc, ngày sau đạo hữu thành tựu, nhất định bất khả hạn lượng."

Thanh Đằng đạo nhân này, cư nhiên chính là người to lớn ngày ấy từ trong biển xuất thế, chính là Thiên Thánh Tộc truyền nhân

Thanh Đằng đạo nhân thản nhiên nói: "Thiên Ngoại Thiên như vậy nhìn trúng tại hạ, tất có mục đích chúng ta là người tu hành lời nói, không cần che lấp, mời nói thẳng "

Bạch Dật Phi vỗ tay một cái: "Đạo hữu quả thật người sảng khoái, thực không dám đấu diếm, trong Cửu Châu, xuất hiện một vị có thái cổ chân thân, người này chính là nhân vật tên gọi Dương Lăng, hành sự giả dối, đắc tội với rất nhiều thế lực, chỉ vì người này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn bất phàm, đến giờ này đây vẫn không có thể đem hắn diệt trừ "

Thanh Đằng đạo nhân là dạng nhân vật gì chứ, vừa nghe nói vậy, liền biết ý, cười hỏi: "Bạch đạo hữu ý tứ, là muốn mượn lực của ta, diệt trừ Dương Lăng?"

Bạch Dật Phi nhãn tình sáng lên: "Đúng vậy, phóng nhãn trong Cửu Châu, có ai có thể giết chết Dương Lăng? Chỉ có Thanh Đằng đạo hữu mà thôi, Thiên Thánh Bộ Tộc, bài danh đứng đầu cửu đại thánh tộc, chỉ cần đạo hữu chịu ra tay, Dương Lăng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ "

Thanh Đằng đạo nhân vô kinh vô hỉ, chỉ là thản nhiên nói: "Dương Lăng danh đầu, ta cũng nghe nói, hắn tịnh không chỉ có là thái cổ chân nhân, mà là thiên thần cùng chân nhân cộng đồng đắp nặn, trong tộc loại cửu đại thánh tộc, trong đó chân nhân cùng thiên thần cũng có thông hôn, luôn luôn tương hổ, nên sản sinh ra hậu nhân, thực lực tăng mạnh."

"Dương Lăng này, cũng không phải người dễ đối phó, ta cùng với hắn không cừu không oán, vì sao phải giết hắn?" Thanh Đằng đạo nhân không vội từ chối cự tuyệt.

Bạch Dật Phi vội vàng nói: "Thanh Đằng đạo hữu lúc này chính là nhất nguyên đại kiếp nạn, hơn nữa trong Cửu Châu Đỉnh số mệnh xuất ra bảy phần, hôm nay xem ra, bảy phần số mệnh này, tất nhiên có đại bộ phận rơi xuống trên người Dương Lăng, nếu không phải vậy, hắn làm sao có thể giống như đang chạy máy, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, một lần lại một lần thu được thiên đại chỗ tốt?"

"Thanh Đằng đạo hữu lai lịch, chúng ta mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng biết có người bị thâm cừu đại hận muốn tu hành nhanh hơn, có cường đại thực lực, nhất định phải chiếm lấy Cửu Châu số mệnh, mà làm được điểm này, kỳ thực cũng giản đơn, chỉ cần giết chết Dương Lăng, số mệnh liền rơi vào trên người đạo hữu "

Thanh Đằng đạo nhân nghe xong, ánh mắt như điện: "Việc này, ngươi nghe người phương nào nói?"

Bạch Dật Phi biết hắn tâm động, cười nói: "Chỉ cần phân tích ra, đạo hữu liền minh bạch then chốt trong đó, bảy phần số mệnh, kỳ thực cũng không gia trì cố định, phàm là số mệnh trên người mỗi người, phàm hạng người tuyển trạch đều quy phụ số mệnh như hiền sĩ, như hiền chủ, Dương Lăng vừa chết, trong Bàn Cổ Giới, ai còn có thể cùng đạo hữu so sánh với?"
"Mà Cửu Châu số mệnh cố định, Dương Lăng vừa chết, bảy phần số mệnh sẽ rơi xuống trên người nào? Ttự nhiên là rơi xuống trên người của Thanh Đằng đạo hữu, có số mệnh này, đạo hữu ngày sau nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, chuyện gì cũng có thể?"

Thanh Đằng đạo nhân trầm mặc xuống.

Thiên Chú Thần Tôn kế tục khuyên nhủ: "Thanh Đằng đạo hữu, thân phận Dương Lăng không phải chuyện đùa, là Thần Nông chuyển thế, hơn nữa có một đời là đại danh đỉnh đỉnh Lý Thái Chân, nhân vật như vậy, số mệnh rơi vào trên người hắn, thực lực nhất định tăng cường cực nhanh, tu vi tiến triển cực nhanh, đạo hữu nếu là muốn hạ thủ, nhất định phải mau chóng, bằng không chờ hắn thành trường, trong Bàn Cổ Giới không người có thể trị hắn "

Lý Thái Chân ngày trước, Sấm Thần Giới, nhập Tam Thanh đại thế giới, thậm chí hướng tiên giới hoành hành, cũng không ai có thể được như hắn, thế nên tối hậu nếu không có tồn tại Dương Cực Thiên xuất thủ, cũng trị không được Lý Thái Chân.

Thanh Đằng đạo nhân suy tư một hồi, đột nhiên nói: "Muốn giết Dương Lăng, cũng không phải không thể."

Bạch Dật Phi mừng rỡ: "Đạo hữu có việc gì mời phân phó, Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ làm theo "

Nhiều lần thiết kế Dương Lăng, cũng không thể thành công, thậm chí tổn thất trọng đại, khiến Bạch Dật Phi minh bạch một điểm: Dương Lăng đã hùng mạnh, muốn giết hắn, đã là thập phần khó khăn.

Bất quá, trời sinh ra người này, tất có người khác khắc chế

Thật trùng hợp, mạng lưới tin tức của Thiên Ngoại Thiên rất nhanh liền phát hiện ra một người cùng Dương Lăng giống nhau, nhân vật khiến cho Thiên Ngoại Thiên có cảm giác khiếp sợ, đó chính là Thanh Đằng đạo nhân

Thanh Đằng đạo nhân, không ai biết hắn xuất thế bao giờ, chỉ biết người này tại không lâu, cùng hai vị trong tứ phương đại đế chiến một trận, khó phân thắng bại

Bạch Dật Phi lập tức dùng Đại Thôi Toán Nghi suy tính lai lịch người này, kết quả đã toán ra, tối hậu phát hiện ra Thanh Đằng đạo nhân là Tam Thanh đại thế giới Thiên Thánh Tộc, có thể khiến Bạch Dật Phi không ngớt mừng như điên, lập tức đã nghĩ đến một cái biện pháp đối phó Dương Lăng.

Bạch Dật Phi muốn thi triển kế xua hổ nuốt lang, đồng thời trong đó mượn hơi Thanh Đằng đạo nhân, không những mượn được lực lượng lớn mạnh của Thanh Đằng đạo nhân, Thiên Ngoại Thiên, đồng dạng cũng có thể khiến Thanh Đằng đạo nhân giết chết Dương Lăng.

Đương nhiên, mượn hơi loại nhân vật này, cần phải có thật lớn mê hoặc không thể từ chối, này đây mới không có lí do thoái thác.

Giết chết Dương Lăng, là có thể nhận được Cửu Châu bảy phần số mệnh, tuy rằng loại thuyết pháp này vị tất toàn bộ đã đúng, nhưng khiến Thanh Đằng đạo nhân rất là động tâm.

Thanh Đằng đạo nhân, người có thiên đại thù hận, hắn muốn báo thù, nhất định phải có thực lực rất mạnh bất quá, thực lực muốn tăng trưởng, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành, nên phải mượn cơ duyên số mệnh, tích lũy đi bước một.

Dương Lăng số mệnh không thể không lớn, trải qua vài thập niên, gặp phải vô số kỳ ngộ, tài năng có hôm nay, thành tựu có thể thấy được càng là phàm nhân, thì thành tựu cũng tất nhiên càng lớn, quá trình của nó cũng tất nhiên sẽ gian nan.

Thanh Đằng đạo nhân trầm ngâm nói: "Nhân vật Dương Lăng như vậy, nhất nguyên chi sổ, mười hai vạn chín nghìn sáu trăm vạn năm, mới ra được một người, các ngươi dù chưa nói, ta cũng biết trên người hắn có rất nhiều lực lượng, muốn muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ "

Bạch Dật Phi không thể phủ nhận, nếu Dương Lăng thực sự dễ diệt trừ như vậy, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không lưu Dương Lăng đến bây giờ

Thanh Đằng đạo nhân kế tục nói: "Bởi vậy, muốn trừ Dương Lăng, Thiên Ngoại Thiên phải toàn lực phối hợp với ta, mới có cơ hội "

Thiên Chú Thần Tôn bất mãn nói: "Thanh Đằng đạo hữu, ngươi là Thiên Thánh hậu nhân, tiềm lực còn trên Dương Lăng, làm sao nhát gan như vậy?"

Thanh Đằng đạo nhân cười nhạt: "Thiên Thánh Tộc cường đại, không chỉ có là nguyên lực lượng, còn có trí tuệ. Dương Lăng người này, mang theo số mệnh không nói, tiềm lực kỳ thực cũng không thua ta, huống hồ, ta biết trong tay hắn có mấy thứ pháp khí lợi hại, Nhân Hoàng Ấn, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn đều ở trong tay hắn, làm sao có thể đơn giản giết chết hắn chứ?"

Thiên Chú Thần Tôn lặng lẽ không nói

Thanh Đằng đạo nhân kế tục nói: "Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên, mấy lần khốn sát người này, cũng không thành công, việc này ta từ lâu biết được, các ngươi cũng biết, vì sao một lần cũng không thành công?"

Bạch Dật Phi không muốn Thanh Đằng đạo nhân này biết đến sự tình, cư nhiên có nhiều lý do như vậy, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Cái nguyên nhân gì?"

Thanh Đằng đạo nhân: "Dương Lăng người này, lúc bắt đầu là ta đã sớm chú ý hắn, hắn mới lộ phong mang, nhưng đã khiến cho các ngươi chú ý, dẫn đến hắn có cơ hội lớn lên, sau đó, Dương Lăng khiến cho các ngươi cũng coi trọng, các ngươi lại đánh mất cơ hội giết hắn."

"Dương Lăng ẩn thân ở trong Vạn Pháp Môn, không thể giết, thẳng đến hôm nay, thực lực người này cũng đã đủ cường đại, các ngươi sau này muốn giết hắn, đã là hết sức khó khăn, quy kết lại, các ngươi vẫn không thể giết chết Dương Lăng, chỉ là bởi vì các ngươi một mực đánh giá thấp hắn "

Bạch Dật Phi ngẩn ra, hắn suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như vậy, mỗi khi Thiên Ngoại Thiên đánh giá đo lường thực lực Dương Lăng, Dương Lăng thực lực sẽ càng ở ngoài dự liệu bọn họ, có lúc là thực lực đề thăng, tỷ như đả thông thần hóa huyền khiếu, có lúc là chiếm được pháp khí lợi hại, tỷ như Thiên Xạ Cung, Niết Bàn Chi Tiến v…v…

Như vậy mà nói, là Thiên Ngoại Thiên lần lượt tính sai, không chỉ có không giết chết được Dương Lăng, trái lại một hồi còn đưa cho Dương Lăng chỗ tốt, khiến cho hắn càng ngày càng lớn mạnh

Như vậy đạo lý giản đơn, Bạch Dật Phi cũng không phải không tính tới, nhưng do Thanh Đằng đạo nhân nói ra, hắn đã có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ, trong minh minh, tư duy mọi người đều bị một cổ lực lượng che mắt, nhìn không thấu triệt.

Mà Thanh Đằng đạo nhân, đã có một đôi tuệ nhãn, xua tan mây mù, khiến cho bọn hắn thoáng cái tỉnh táo lại

Thanh Đằng đạo nhân trầm giọng nói: "Bởi vậy, Thiên Ngoại Thiên phải nghe ta hiệu lệnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, từ đó tinh thần hăng hái thêm, muốn bắt Dương Lăng thì mặc kệ Dương Lăng hắn có thế nào số mệnh, là như nhau nếu hắn có đến mà không có về, chết ở trong tay ta "

Thôn Thiên - Chương #640


Báo Lỗi Truyện
Chương 640/751