Chương 77: Biện pháp tiêu diệt Tôn Thần


Vu Thần Ba Độ, tai họa Tam Giới, đã biến mất, cả Thái Huyền Sơn sôi trào. Long Vũ cũng không có nói rõ cùng mọi người, nguy cơ của Tam Giới vẫn như cũ không có triệt giải trừ.

Long Vũ thay vì nói cho mọi người, để bọn họ cuộc sống trong khủng hoảng. Chẳng bằng một mình gánh chịu.

Hai ngày sau, ngoại trừ hai người Hắc Thiên Ma Thần cùng phượng hậu Thiên Âm trong năm lệnh chủ Phương Thiên Địa, ba người còn lại đều dẫn thuộc hạ của mình trở về.

Tây Vương Mẫu cũng mang theo một vạn chiến tướng Tiên Cảnh ngược về Tiên Cảnh, trước tiên đi thu thập tàn cuộc. Hiển nhiên, đây là một việc hết sức gian khổ. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Có thể tưởng tượng được Tây Vương Mẫu sắp gặp phải khó khăn.

Bất quá đây cũng là chính nghiệp chướng của nàng.

Nếu như ban đầu nàng nghe lời khuyên của Long Vũ, ít nhất vẫn có thể cứu vãn được mấy trăm vạn chiến tướng Tiên Cảnh.

Âu cũng là báo ứng.

Thất công chúa thì cố ý thân cận cùng Long Vũ, nhiều lần ở trường hợp công khai còn lộ ra tình ý của mình đối với Long Vũ. Đồng thời, nàng cũng không kiêng kị tránh né để cho người khác biết quan hệ giữa nàng và Long Vũ.

Đối với việc này, Long Vũ cũng không có tỏ vẻ gì đặc biệt, gái đến hắn chỉ việc cứ hưởng thụ thôi.

…………………………….

Đặc Thù Không Gian - Chương #330


Báo Lỗi Truyện
Chương 330/403