Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Đặc Biệt Bạch Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Anh Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Y Hinh Ngôn Tình Hoàn Thành
Ngạn Thiến Xuyên Không Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Chiêu Hạ Ngôn Tình Hoàn Thành