Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Khiêu Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Xấu Tới Linh Hồn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thập Bộ Hành Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nguyễn Đức Lân Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành