Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành