Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mộc Thang Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lam Đậu Sinh Nam Quốc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tử Thu Đô Thị Hoàn Thành
Jassica Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Ngốc Tiểu Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Quyền Tâm Quyền Ý Đô Thị Chưa Hoàn Thành