Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Thanh Dương Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Xích Huyết​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiều Phong Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
8nan Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành