Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Yêu Dạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lão Đàn Toan Thái Huyển Ảo Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành