Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kiều Phong Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Cao Pha Tiên Hiệp Hoàn Thành
Anh Giai Ngây Thơ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hà Bất Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Thiết Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yêu Tinh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Phủ Kỳ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiêu Tiềm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Sa Mạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành