Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thần Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phi Linh Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Huyển Ảo Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Chúng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành