Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thu Vũ Dạ Hàn Xuyên Không Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Lạc Nhật Bầu Bạn Xuyên Không Hoàn Thành
Quỷ Quỷ Xuyên Không Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộ Anh Lạc Xuyên Không Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hoa Vô Tâm Xuyên Không Hoàn Thành
Ngọc Vãn Lâu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành