Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành