Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Đô Thị Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành