Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mộng Cửu Trọng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vị Tri Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Lưu Dã Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tâm Mộng Vô Ngân Kiếm Hiệp Hoàn Thành