Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Anh Giai Ngây Thơ Tiên Hiệp Hoàn Thành