Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tiêu Đỉnh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tàn Nguyệt Bi Mộng Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kiều Phong Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Anh Giai Ngây Thơ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hà Bất Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Huyển Ảo Hoàn Thành
Ô Sơn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành