Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Tâm Mộng Vô Ngân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Quỳnh Dao Ngôn Tình Hoàn Thành
Chá Mễ Thố Ngôn Tình Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Nguyệt Sinh Ngôn Tình Hoàn Thành