Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cách Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Canh Tân Xuyên Không Hoàn Thành
Vũ Trụ Lãng Tử Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộ Anh Lạc Xuyên Không Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Xuyên Không Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành