Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Quỷ Quỷ Xuyên Không Hoàn Thành
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộ Anh Lạc Xuyên Không Hoàn Thành
Hoa Vô Tâm Xuyên Không Hoàn Thành
Tần Phi Dương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cách Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngô Tiếu Tiếu Ngôn Tình Hoàn Thành