Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Xuyên Không Hoàn Thành
Lời Phi Lộ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lục Nguyệt Hạo Tuyết Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
LiLa Ngôn Tình Hoàn Thành
Phong Vân tiểu yêu Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Nhất Thế Phong Lưu Xuyên Không Hoàn Thành
Nha Tiểu Quyển Xuyên Không Hoàn Thành
Lãnh Lang Ngôn Tình Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Lạc Nhật Bầu Bạn Xuyên Không Hoàn Thành