Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhược Nhi Phi Phi Ngôn Tình Hoàn Thành
Trần Thanh Vân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Giả Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đường Mộng Nhược Ảnh Xuyên Không Hoàn Thành
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Trụ Lãng Tử Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Sinh Ngôn Tình Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Bả Đao Kiếm Hiệp Hoàn Thành