Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Ma Nữ Ân Ân Xuyên Không Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tâm Mộng Vô Ngân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Trang Trang Ngôn Tình Hoàn Thành
Tửu Đồ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Sửu Tiểu Áp Ngôn Tình Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Canh Tân Xuyên Không Hoàn Thành