Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mực thích lặn nước Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Giả Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Hanh​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiều Phong Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Tiêu Tiềm Võng Du Chưa Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Deathstate Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành