Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Chu Đức Đông Viễn Tưởng Hoàn Thành
Thiên Thiên Bất Hưu Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hà Mã Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hắc Sắc Hỏa Chủng Viễn Tưởng Chưa Hoàn Thành
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Biên Chức Thành Đích Mộng Đô Thị Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Võng Du Chưa Hoàn Thành
Lão Chu Đồng Chí Đô Thị Chưa Hoàn Thành