Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lãng Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành