Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Loạn Thế Cuồng Đao​​ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Yêu Yêu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mộc Thang Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngốc Tiểu Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành