Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiên Tử Nhiêu Mệnh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hỏa Thụ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Loạn Thế Cuồng Đao​​ Kiếm Hiệp Hoàn Thành