Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tắc Kè Lang Thang Đô Thị Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
xZenlyx Ngôn Tình Hoàn Thành
Panda_ngok Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Náo Náo Ngôn Tình Hoàn Thành
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Thiển Mạc Mặc Ngôn Tình Hoàn Thành
Ếch Socola Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Thiên Cầm Ngôn Tình Hoàn Thành