Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mẫu Đơn Tiên Tử Đô Thị Hoàn Thành
Hàn Trinh Trinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Quân Tử Hữu Ước Đô Thị Hoàn Thành
Lãnh Lang Ngôn Tình Hoàn Thành
Hốt Nhiên chi Gian Đô Thị Hoàn Thành
Nhóc Nhí Nhố Truyện Teen Chưa Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
xZenlyx Ngôn Tình Hoàn Thành