Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Diệp Lạc Vô Tâm Ngôn Tình Hoàn Thành
Tiểu Tịch Đô Thị Hoàn Thành
Cathy Trần Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Úy Không Ngôn Tình Hoàn Thành
Uyển Chuyển Lam Ngôn Tình Hoàn Thành
Quỷ Miêu Tử Đô Thị Hoàn Thành
Anh Vũ Phiêu Linh Ngôn Tình Hoàn Thành
Cơ Thủy Linh Đô Thị Hoàn Thành
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Mộc Không Bách Ngôn Tình Hoàn Thành