Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Fresh Quả Quả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Thánh Yêu Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành