Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Huyết Đồ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Nhược Nhi Phi Phi Ngôn Tình Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Quỷ Quỷ Xuyên Không Hoàn Thành
Fresh Quả Quả Kiếm Hiệp Hoàn Thành