Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thánh Yêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mạc Nghiên Yên Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hồng Cửu Ngôn Tình Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Nhiễm Lưu Tô Ngôn Tình Hoàn Thành