Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kim Thiền Tài Tử Đô Thị Hoàn Thành
Tắc Kè Lang Thang Đô Thị Hoàn Thành
Thục Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Fresh Quả Quả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Túy Ca Tửu Ngôn Tình Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
Mạc Nghiên Yên Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hồng Cửu Ngôn Tình Hoàn Thành
Hiểu Nguyệt Xuyên Không Hoàn Thành
Nhiễm Lưu Tô Ngôn Tình Hoàn Thành