Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Loạn Thế Cuồng Đao Võng Du Chưa Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Võng Lạc Kỵ Sĩ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thuỵ Tỉnh Thỏ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Khai Hoang Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Duy Nhất Thiên Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Phủ Kỳ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mộng Nhập Thần Cơ Tiên Hiệp Hoàn Thành