Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hỏa Thụ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Loạn Thế Cuồng Đao​​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Thang Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành