Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cách Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đạo Soái Nhị Đại Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hỏa Thụ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Loạn Thế Cuồng Đao​​ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Thang Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành