Đăng Ký Thành Viên

Chú ý: Các bạn trước đây đã đăng nhập bằng Facebook không cần đăng ký mới, các bạn có thể đăng nhập với thông tin như sau:

Username: Địa chỉ Email dùng để đăng nhập Facebook của các bạn. Ví dụ: dieulinh12@gmail.com

Mật khẩu: Giống hệt tên đăng nhập. Ví dụ: dieulinh12@gmail.com

Sau khi đăng nhập thành công, các bạn cần đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn.

Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản nghĩa là bạn đã đồng ý với Nội quy của website.